OKO / KAMERA / MONITORING WIZYJNY MMSPHJD

OKO / KAMERA / MONITORING WIZYJNY: 

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach, 

Oko / Odwiedziny, 

Oko / Malarstwo, Rysunek, Grafika,

Oko / Rzeźba i Ceramika, 

Oko / Falerystyka, Weksylologia, Heraldyka, Symbolika i Emblematyka,

Oko / Broń Biała,

ZGŁOSZONY do GIODO Nr ref. WWW 158160714 / obowiązek ustawowy posiadania monitoringu Muzeum – ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (DZ. U. z 2012 r. poz. 987); ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późniejszymi zmianami)): 

OKO / KAMERA / W celu oglądania obrazu z kamer należy zainstalować program NETSurveillance WEB dla Internet Explorer.

Na ekranie logowania w polu „Użytkownik” należy wpisać „www”. Dostęp do kamer nie jest chroniony hasłem.

 

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach jest jednym z najmniejszych obiektów instytucji kultury na świecie. Jego stała siedziba mieści się na parterze budynku, którym zarządza Wspólnota Mieszkaniowa Żwakowska 8 – 10 – 12 i Kopernika 10 – 12. Wspólnota należy do najbardziej znanych wspólnot mieszkaniowych w Polsce. W jej obejściu znajduje się Mini Park Raj z miniaturami znanych obiektów architektonicznych: Wieży Eiffla i Piramidy Cheopsa. Jednak główną atrakcją jest tyski rubinowy zegar słoneczny, do którego obliczeń dokonał dr Lucjan Pajdzik z Oxfordu. Tu również można obejrzeć Kamienny ogród japoński i kamień pamiątkowy – PAMIĘTAMY 10. 04. 2010. Projektantem i wykonawcą wszystkich dzieł sztuki ustawionych na terenie mini parku jest Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, złotnik, grafik, malarz, dyrektor Muzeum. Od niedawna powstał również Ogród wiedeński, którego autorem jest Wojciech Tomaszewski reprezentujący Zarząd Wspólnoty. Budynek jest jednym z najładniejszych obiektów miasta Tychy. wewnątrz są zamontowane nowoczesne wykonane se stali nierdzewnej windy z monitoringiem, a uszkodzenie przez niezidentyfikowanego sprawcę zegara słonecznego w nocy z 05 na 06 października 2012 roku spowodowało zamontowanie profesjonalnego monitorowania na terenie obiektu wspólnoty. Obecnie budynek monitorowany jest przez 16 kamer rejestrujących całodobowo wydarzenia wokół i wewnątrz posesji.
Oko / Kamera / Kategoria:
• Oko / Monitoring obiektu,
• Oko / Ochrona dóbr kultury,
• Oko / Ustawa o Muzeach,
Oko / Kamera / Ciekawostki o zegarze:
• Bruce Lee powiedziałby, że gnomon nie oddaje ciosów – pod osłoną nocy 12 kwietnia 2015 roku o godzinie 2.29 grupa tyskich ninja w ilości 5 karateków napadła na bezbronny zegar słoneczny przy ulicy Żwakowskiej 8. Jeden z „wspaniałych wojowników” kilkoma kopnięciami złamał gnomon bezsilnej atrakcji turystycznej miasta. Następnie eksperci specjalizujących się w zamachach i sztukach walki na nieporadnych udali się w kierunku stacji paliw. Jest to już drugie zniszczenie zegara – pierwsze miało miejsce w nocy z 05 na 06 października 2012 roku – kiedy to nieznany sprawca uszkodził zegar. Od dnia 25 listopada 2012 autor zegara założył profesjonalny monitoring z całodobowym nagrywaniem.
Kamera / Co warto pamiętać? 
• 24 marca 1794 r. przysięga Kościuszki na Rynku krakowskim, początek powstania kościuszkowskiego, 
 
• 03 marca 1921 r. układ polsko-rumuński, 
 
• 17 marca 1921 r. uchwalenie konstytucji marcowej, 
 
• 18 marca 1921 r. podpisanie traktatu ryskiego kończącego wojnę o granicę wschodnią, 
 
• 20 marca 1921 r. przegrany przez Polskę plebiscyt na Górnym Śląsku, 
 
• 07 marca 1936 r. remilitaryzacja Nadrenii, 
 
• 19 marca 1938 r. rząd litewski przyjął żądania Polski i nawiązał stosunki dyplomatyczne, 

• 15-16 marca 1939 r. zajęcie Czechosłowacji przez wojska niemieckie, 

• 22 marca 1939 r. zajęcie Kłajpedy przez wojska niemieckie, 
 
• 05 marca 1953 r. zmarł jeden z największych zbrodniarzy XX wieku Józef Stalin – Kuncewo k. Moskwy, 
 
• 08 marca 1968 r. protesty studentów Uniwersytetu Warszawskiego, 
Oko / Kamera / Warto wiedzieć: 
• Austria jest krajem górzystym bez dostępu do morza, położonym w sercu Europy. Graniczy z ośmioma krajami: Czechami, Słowacją, Węgrami, Słowenią, Niemcami, Liechtensteinem, Szwajcarią i Włochami. To usytuowanie w centrum Europy pozwoliło Austrii na odegranie ważnej roli w handlu i na przekształcenie – w obecnym stuleciu – gospodarki opartej na rolnictwie w nowoczesną gospodarkę przemysłową. Wspaniała sceneria alpejska czyni ją jednym z głównych centrów turystycznych – przede wszystkim sportów zimowych. Główne zasoby tego kraju to rudy żelaza, drewno, węgiel kamienny, energia wodna, rudy miedzi, aluminium, ropa naftowa, 
• Albania to górzysty kraj Europy Południowo-Wschodniej, w dużej mierze rolniczy, otoczony przez nową Jugosławię z północy i północnego wschodu. Ukształtowanie terenu – niedostępne bagna i góry – przyczyniło się do ekonomicznej i politycznej izolacji Albanii. W początku lat dziewięćdziesiątych jej twardolinijny rząd komunistyczny jako ostatni w Europie otworzył drogę do reform. Wkrótce po upadku reżimu komunistycznego nastąpił gwałtowny kryzys ekonomiczny, pogłębiony napływem fal uchodźców muzułmańskich, uciekających przed wojną w byłej Jugosławii. Kraj nękają także braki żywności. Albanii brakuje infrastruktury umożliwiającej rozwój gospodarki rynkowej, 
• Liberia, usytuowana na zachodnim wybrzeżu Afryki, jest najstarszą republiką kontynentu. W 1822 r. grupa wyzwolonych niewolników, po powrocie z Afryki, założyła w tym regionie osadę, a w 1847 r. Liberia uznana została przez społeczność międzynarodową za niepodległe państwo. Gospodarka opierała się na eksporcie kauczuku; amerykańska kompania Firestone Tire and Rubber dokonała w Liberii w latach dwudziestych dużych inwestycji i liberyjski kauczuk przyczynił się do zwycięstwa aliantów w czasie II wojny światowej. Obecnie rudy żelaza stanowią główny produkt eksportu; ważnym źródłem dochodów jest także drewno z wilgotnych lasów równikowych. Wojna domowa, która toczy się od 1990 r. przyczyniła się do pogorszenia stanu gospodarki i znacznego odpływu kapitału, 
• Republika Jemenu została utworzona w 1990 r. poprzez zjednoczenie Jemenu Południowego nad Morzem Czerwonym i Jemenu Północnego nad Zatoką Adeńską. Jemen jest krajem pustynnym. W ostatnim okresie na terytorium kraju dokonano odkrycia złóż ropy naftowej. Dominuje rolnictwo naturalne w połączeniu z uprawami przemysłowymi kawy i bawełny. Niewiele jest dróg o twardej nawierzchni, brak linii kolejowych i ograniczona jest telekomunikacja, 
• Włochy są jednym z najpóźniej zjednoczonych państw europejskich; każdy region tego kraju posiada długą, bogatą kulturowo historię. Produkty eksportowe Włoch, jak owoce, oliwki i wino znajdują uznanie na rynku; kwitnie sektor wytwórczy, 
• Oman jest jednym z największych państw leżących nad Zatoką Perską. Jego gospodarka znajduje się w stadium rozwoju. Głównym źródłem dochodów są produkty przemysłu naftowego, od lat osiemdziesiątych rozwijany jest także sektor turystyczny. Sułtan Kabus ibn-Said jest – w porównaniu z innymi przywódcami regionu – władcą stosunkowo liberalnym i chociaż media pozostają pod kontrolą państwa, oświata i sytuacja kobiet uległy poprawie, 
• Pakistan powstał w 1947 r., wyodrębniając się z terytorium Indii, które wcześniej znajdowały się pod panowaniem brytyjskim; od 1956 r. republika. Spory terytorialne stały się przyczyną trzech konfliktów zbrojnych z Indiami. W związku z nimi Pakistan rozwinął technologię produkcji bomby jądrowej. W 1993 r. armia wymusiła na prezydencie i na premierze podanie się do dymisji; premier Benazir Bhutto, została powtórnie wybrana na stanowisko w demokratycznych wyborach. Notuje się szybki wzrost gospodarczy przy jednoczesnym znacznym wzroście demograficznym, co sprawia, że większość mieszkańców kraju żyje w biedzie. Pakistan otrzymuje znaczną pomoc zagraniczną, 
• Republika Nikaragui – środkowoamerykańskie państwo Nikaragua leży pomiędzy Hondurasem na północnym zachodzie a Kostaryką na południu. Wschodnie równiny są otoczone przez laguny i bagna, w centrum dominują wyżyny, przeradzające się na zachodzie w dwa pasma wulkanów (niektóre z nich nadal aktywna). W zapadlisku leży wielkie jezioro Nikaragua. Region często nawiedzają trzęsienia ziemi i huragany. Wojna domowa lat osiemdziesiątych spowodowała długotrwałe zniszczenia w gospodarce, jednak program stabilizacji, prowadzony od 1991 r. zmniejszył inflację i przyciągnął inwestorów zagranicznych. Główne uprawy przemysłowe to bawełna i kawa; prowadzone jest także intensywne wydobycie złota i miedzi, 
 
KAMERA / Tyski gnomon nie oddaje ciosów

OKO / KAMERA / tyski gnomon nie oddaje ciosów

Galeria: Przykłady:

Strony polecane:
KAMERA / PARTNER 1

KAMERA / PARTNER 1 czytaj więcej