INNE WARTO ZNAĆ INNE

INNE WARTO ZNAĆ.

INNE stosowane skróty. 

.

INNE DOMINIAK AH™ Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak

INNE / Rok założenia Muzeum 2013 LOGO MUZEUM DOMINIAK AH™

. 

Wizytówka Muzeum udogodnienia dla niepełnosprawnych

INNE Wizytówka Muzeum udogodnienia dla niepełnosprawnych

.

Wizytówka Muzeum parking udogodnienia dla kierowców

Parking miejski.

.

Wizytówka Muzeum możliwość fotografowania eksponatów

Zgoda na fotografowanie.

.

LOGO MUZEUM INFORMACJA NIUS DOMINIAK AH™

ICONA

.

INNE Informacje:

.

INNE PARTNERZY.

1 – Dzień Wolnej Sztuki.

2 – DOMINIAK AH™.

.

INNE TELEFONY:

.

B telefon INNE.

Biuro Rachunkowe Tychy – Damian Janik / Tychy, Barona 30 – tel. 32 788 16 76.

Biuro Rachunkowe STOKŁOSA – Małgorzata Stokłosa / Tychy, Armii Krajowej 1 – tel. 32 328 48 38.

.

C telefon INNE.

City Taxi Tychy / Tychy, Budowlanych 35 tel. 32 19197, 32 227 60 60, tel. mobilny 502 45 60 60, 502 45 60 60.

.

E telefon INNE.

Elektromechanika pojazdowa Waldemar Barszcz / Tychy, ul. Kopernika 71 tel. 32 218 14 34, tel. mobilny 602 738 333.

.

G telefon INNE.

Grupa Taxi / Tychy, ul. Żwakowska 17 lok. 21 tel. 96-25, 032 218 40 24.

.

H telefon INNE.

Hallo Taxi tel. 32 19194, 32 217 49 19, tel. mobilny 501 111 919.

.

I telefon INNE.

Infolinia PKP Intercity tel. 19757.

Infolinia Kolei Śląskich tel. 32 428 88 88.

Infolinia – Przewozy Regionalne tel. 703 20 20 20.

.

M telefon INNE.

MMSPHJD / Tychy, ul. Żwakowska 8/66 – tel. 692 875 844.

MZK / Tychy, al. Piłsudskiego 12 – tel. 32 219 38 20 22, 32 219 36 79-80.

.

N telefon INNE.

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna / Tychy, ul. Edukacji 102 (na terenie Szpitala Wojewódzkiego – w miejscu byłej Izby Przyjęć dla dzieci) – tel. 32 327 40 80.

.

P telefon INNE.

PEC / Tychy – alarmowy bezpłatny – 983, telefon kontaktowy  tel. 32 219 56 81.

PKM – tel. 32 217 01 08.

PKS Katowice, ul. Rzepakowa 1 – tel. 253 83 14.

Pogotowie Energetyczne / Tychy, ul. Asnyka 1 – alarmowy bezpłatny – 991, telefon kontaktowy  tel. 303-21-55.

Pogotowie gazowe / Tychy, ul. Barbary 25 – alarmowy bezpłatny – 992.

Pogotowie ratownictwa górniczego / Tychy, ul. Mikołowska 28 – tel. 32 219 86 41.

Pogotowie Ratunkowe / Tychy, ul. Gen. de Gaulle’a 49 – alarmowy bezpłatny – 999, telefon kontaktowy 32 327 49 99.

Pogotowie wodno – kanalizacyjne / Tychy, ul. Sadowa 4 – alarmowy bezpłatny – 994, telefon kontaktowy 32 227 40 31.

Policja / Tychy, al. Bielska 46 – alarmowy bezpłatny – 997, telefon kontaktowy 32 325 62 07.

Pomoc drogowa / Tychy – tel. 032 227 56 86, 032 227 35 22, 032 227 63 70.

.

R telefon INNE.

RadioTaxi – Hotel / Tychy, al. Jana Pawła II 10 – tel. 96-26, 32 217 55 88.

.

S telefon INNE.

Straż Pożarna / Tychy, al. Niepodległości 230 – alarmowy bezpłatny – 998, telefon kontaktowy 32 227 20 11.

Straż Miejska / Tychy, ul. Budowlanych 67 – alarmowy bezpłatny – 986, telefon kontaktowy 32-780 09 75, sekretariat: wew. 23.

.

T telefon INNE.

Totalizator Sportowy – tel. 93 11.

.

Z telefon INNE.

Zegarynka – tel. 92 26.

.

INSTYTUCJA / INNE.

SKRÓT / INNE.

.

A INNE.

AfDB – Afrykański Bank Rozwoju (African Development Bank).

AFP – Agence France-Press.

AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

ALADI – Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Ameryki Łacińskiej (Asociación Latinoamericana de Integración).

AMW – Agencja Mienia Wojskowego.

ANZUS – Pakt Bezpieczeństwa Pacyfiku. Australia – Nowa Zelandia – USA (Australia – New Zealand – United States Security Treaty).

ASA – (Atomic Absorption Spectophotometry) – absorpcyjna spektrofotometria atomowa.

ASG – Akademia Sztabu Generalnego.

ASP – Akademia Sztuk Pięknych.

AWF – Akademia Wychowania Fizycznego.

.

B INNE.

BA – Business Archiv.

BA – Bank Akceptacyjny.

BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego.

BIP – Biuletyn Informacji Publicznej.

BSEC – Układ o Współpracy Gospodarczej w rejonie Morza Czarnego.

BSP – Binary space partitioning.

BSP – Beskidzkie Stowarzyszenie Paralotniowe.

BSPO – Bądź Sprawny do Pracy i Obrony.

.

C INNE.

CAB – skrót ang. cabriolet.

CACM – Wspólny Rynek Ameryki Środkowej (Central American Common Market).

CBSS – Rada Państw Morza Bałtyckiego.

CCCP – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Союз Советских Социалистических Республик).

CD – płyta CD.

CFD – (ang. contract for difference) – kontrakt pomiędzy dwiema stronami.

CKR – Centrum Kompleksowej Rehabilitacji.

CSP – Centrum Szkolenia Policji.

.

D INNE.

D – skrót jednostki – dioptria.

DDR – Deutsche Demokratische Republik.

DNA – kwas dezoksyrybonukleinowy.

Dz.Urz. UE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.

Dz.Urz. WE – Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich.

.

E INNE.

EBOiR – Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

EBU – European Broadcasting Union.

EFTA – Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu.

Empik – Elektronika Muzyka Prasa i Książki.

EWG  Europejska Wspólnota Gospodarcza.

.

F INNE.

FIFA– Fédération Internationale de Football Association.

.

G INNE.

GG Gadu-Gadu.

GOP – Górnośląski Okręg Przemysłowy.

GOPR – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

.

H INNE.

HDMI High Definition Multimedia Interface.

HJ – Hitler-Jugend.

HSPS Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej.

.

I INNE.

IAEA – Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej.

IATO Industria Automobilistica Toscana.

ID – identyfikator użytkownika.

IDA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju.

IDB – Islamski Bank Rozwoju.

IPN – Instytut Pamięci Narodowej.

IUCN – International Union for Conservation of Nature.

IUNG – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa.

.

J INNE.

JZD – Jednotné zemědělské družstvo.

.

K INNE.

KA – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

KBWE – Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

KMW – Koło Młodzieży Wojskowej.

KOP – Korpus Ochrony Pogranicza.

KOR – Komitet Obrony Robotników.

kpm – symbol jednostki pracy lub energii kilopondometra.

KPP – Komunistyczna Partia Polski.

KPRP – Komunistyczna Partia Robotnicza Polski.

KPZB – Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi.

KPZR – Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego.

KPZU – Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy.

Kr – symbol pierwiastka chem. – krypton.

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy.

.

L INNE.

LEP – Large Electron Positron.

LO – Liceum ogólnokształcące.

LOK – Liga Obrony Kraju.

LOP – Liga Ochrony Przyrody.

LORCS – Liga Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

LOT – Polskie Linie Lotnicze.

LPA – Liga Państw Arabskich.

.

Ł INNE.

ŁKS – Łazowski Klub Sportowy, Łódzki Klub Sportowy.

.

M INNE.

MAEA – Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej.

MFW – Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

MO – Milicja Obywatelska.

MON – Ministerstwo Obrony Narodowej.

MOP – Międzynarodowa Organizacja Pracy.

MPK Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.

MSR – Motor-Schleppmoment-Regelung.

MZK Miejski Zakład Komunikacji.

.

N INNE.

NAM – Ruch Państw Niezaangażowanych.

NBP – Narodowy Bank Polski.

NCAR – National Center for Atmospheric Research.

NIK – Najwyższa Izba Kontroli.

NIP – Numer identyfikacji podatkowej.

NKWD – Народный комиссариат внутренних дел.

NMP – Najświętsza Maryja Panna.

NOT – Naczelna Organizacja Techniczna.

NPSZ – Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe.

NSA – Naczelny Sąd Administracyjny.

NSR – Narodowe Siły Rezerwowe.

NSBM – National Socialist Black Metal.

.

O INNE.

OIC – Organizacja Konferencji Islamskiej.

OJA – Organizacja Jedności Amerykańskiej.

ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych.

ORMO – Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej.

OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych.

OSKP – Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów.

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna.

OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich.

OSPiKA – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisja Arbitrażowa.

OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego.

OZZ – organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

.

P INNE.

PAN – Polska Akademia Nauk.

PE – Parlament Europejski.

PEC – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

PGR – Państwowe gospodarstwo rolne.

PIST – Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej.

PIT – Personal Income Tax.

PIT – Polska Izba Turystyki.

PKM – Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej.

PKO – Pocztowa Kasa Oszczędności.

PKS Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej.

POW – Pomorski Okręg Wojskowy.

POZ – Podstawowa opieka zdrowotna.

PPS – Polska Partia Socjalistyczna.

pr.aut. – ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

pr.stow. – ustawa z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

PSP – Państwowa Straż Pożarna.

PSZ – Podoficerska Szkoła Zawodowa.

PT – pies towarzyszący.

PTK – Polskie Towarzystwo Krajoznawcze.

PTT – Polskie Towarzystwo Tatrzańskie.

PTTK – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

PU – celownik optyczny.

PUP – Powiatowy Urząd Pracy.

p.w.p. – ustawa z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.

PZKol – Polski Związek Kolarski.

.

R INNE.

REGON – Rejestr Gospodarki Narodowej.

ROAD – Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna.

ROR – Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

ROW – Rybnicki Okręg Węglowy.

RP – Rzeczpospolita Polska.

RSP – Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna.

RSW – Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza.

.

S INNE.

S.A. – półka akcyjna.

SCh – Szkoła Chorążych.

s.c. – spółka cywilna.

SEO – Search Engine Optimization.

SH – Stowarzyszenie Harcerskie.

SIMC – System identyfikatorów i nazw miejscowości.

SIT – Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji.

SKOK – Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa.

SKR – Spółdzielnie Kółek Rolniczych.

SOK – Straż Ochrony Kolei.

SOR – Szkoła Oficerów Rezerwy.

SP – Szkoła Podstawowa.

SPRez. – Szkoła Podchorążych Rezerwy.

.

T INNE.

TOPR – Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

TPPR – Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.

TTT –Towarzystwo Trzeźwości Transportowców.

TUS – topografia układów scalonych.

TWE – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z 25 marca 1957 r.

.

U INNE.

UAZ – Uljanowskij Awtomobilnyj Zawod.

UE – Unia Europejska.

UNESCO – Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury.

UNHCR – Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców.

UNICEF – Fundusz ONZ Pomoc Dzieciom.

UP – Urząd Patentowy.

USA Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States of America).

.

W INNE.

WAK Wojskowa Administracja Koszar.

WAM – Wojskowa Akademia Medyczna.

WAT – Wojskowa Akademia Techniczna.

WBiA Wydział Budownictwa i Architektury.

WCT Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o prawie autorskim – Genewa 20 grudnia 1996 r.

WE Wspólnota Europejska.

WHO Światowa Organizacja Zdrowia.

WiN Wolność i Niezawisłość.

WIR – Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

WKU – Wojskowa Komenda Uzupełnień.

WM – Wspólnota Mieszkaniowa.

WNP – Wspólnota Niepodległych Państw.

WOP – Wojska Ochrony Pogranicza.

WOPR – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

WORD – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

WOT – Warszawski Ośrodek Telewizyjny.

WSOP – Wojskowa Służba Ochrony Powstania.

WSW – Wojskowa Służba Wewnętrzna.

WTR – Warszawskie Teatry Rządowe.

WWF – Światowy Fundusz Przyrody.

.

X INNE.

XML – Extensible Markup Language.

.

Y INNE.

YIVO – Żydowski Instytut Naukowy.

.

Z INNE.

ZBoWiD – Związek Bojowników o Wolność i Demokrację.

ZDZ – Zakład Doskonalenia Zawodowego.

ZEG – Zakład Elektroniki Górniczej.

ZHP Związek Harcerstwa Polskiego.

ZHR – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.

ZMP – Związek Młodzieży Polskiej.

ZMS – Związek Młodzieży Socjalistycznej.

ZMW Związek Młodzieży Wiejskiej.

ZNP Związek Nauczycielstwa Polskiego.

ZOMO – Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej.

ZOZ – Zakład Opieki Zdrowotnej.

ZRP – Związek Rzemiosła Polskiego.

ZSMP – Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.

ZSRR – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

ZSZ – Zespół Szkół Zawodowych.

ZSZ – Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

ZWW – Związek Walki Wyzwoleńczej.

ZWZ – Związek Walki Zbrojnej.

ZZSP – Związek Zagranicznych Socjalistów Polskich.

ZZZ – Związek Związków Zawodowych.

.

INNE / Ciekawostki.

INNE / Z wpisu do Księgi Pamiątkowej Muzeum.

.

SKRÓTY WYRAZÓW HASŁOWYCH POWTARZAJĄCYCH SIĘ W TEKSTACH / INNE.

a.

adm. – administracyjny.

afryk. – afrykański.

alb. – albański.

amer. – amerykański.

anat. – anatomiczny

ang. – angielski.

anglik. – anglikański.

arab. – arabski.

aram. – aramejski.

arch. – architektoniczny.

archeol. – archeologiczny.

argent. – argentyński.

arm. – armeński.

artyst. – artystyczny.

astr. – astronomiczny.

asyr. – asyryjski.

atom. – atomowy.

austr. – austriacki.

austral. – australijski.

azerb. – azerbejdżański.

azjat. – azjatycki.

.

b.

bałk. – bałkański.

belg. – belgijski.

białorus. – białoruski.

biol. – biologiczny.

bizant. – bizantyjski.

bot. – botaniczny.

brazyl. – brazylijski.

bryt. – brytyjski.

bułg. – bułgarski.

.

c.

celt. – celtycki.

chem. – chemiczny.

chiń. – chiński.

chorw. – chorwacki.

chrześc. – chrześcijański.

cieśn. – cieśnina.

cięż. właśc. – ciężar właściwy.

czechosł. – czechosłowacki.

czes. – czeski.

.

d.

demokr. – demokratyczny.

dep. – departament

dł. – długość

druk. – drukarski

duń. – duński.

.

e.

egip. – egipski.

ekon. – ekonomiczny.

elektr. – elektryczny.

elektrotechn. – elektrotechniczny.

eur. – europejski.

ewang. – ewangelicki.

.

f.

farm. – farmaceutyczny.

film. – filmowy.

filol. – filologiczny.

filoz. – filozoficzny.

fiń. – fiński.

fiz. – fizyczny.

fizjol. – fizjologiczny.

flam. – flamandzki.

fot. – fotograficzny.

franc. – francuski.

.

g.

G. – Góry (w nazwach).

galic. – galicyjski.

gat. – gatunek.

gen. – generalny.

geod. – geodezyjny.

geogr. – geograficzny.

geol. – geologiczny.

geom. – geometryczny.

germ. – germański.

gł. – główny, głównie.

głęb. – głębokość.

gosp. – gospodarczy.

górn. – górniczy.

gr. – grecki.

gram. – gramatyczny.

grub. – grubość.

gruz. – gruziński.

.

h.

handl. – handlowy.

hebr. – hebrajski.

hind. – hinduski.

hist. – historyczny.

hiszp. – hiszpański.

hol. – holenderski.

hutn. – hutniczy.

.

i.

ind. – indyjski.

indonez. – indonezyjski.

irl. – irlandzki.

isl. – islandzki.

izrael. – izraelski.

.

j. 

jap. – japoński.

Jez. – Jezioro (w nazwach).

językozn. – językoznawczy.

jugosł. – jugosławiański.

.

k.

kanad. – kanadyjski.

kat. – katolicki.

kazach. – kazachski.

kirgis. – kirgiski.

komunist. – komunistyczny.

kong. – kongijski.

kontynent. – kontynentalny.

król. – królewski.

.

l.

lit. – literacki.

litew. – litewski.

log. – logiczny.

lot. – lotniczy.

lud. – ludowy.

.

ł.

łac. – łaciński.

łot. – łotewski.

łow. – łowiecki.

.

m.

m. – miasto.

M. – Morze (w nazwach).

maced. – macedoński.

magnet. – magnetyczny.

mahom. – mahometański.

mat. – matematyczny.

mech. – mechaniczny.

med. – medyczny.

meksyk. – meksykański.

meteorol. – meteorologiczny.

metodol. – metodologiczny.

międzynar. – międzynarodowy.

miner. – mineralogiczny.

mit. – mitologiczny.

mołd. – mołdawski.

mong. – mongolski.

muz. – muzyczny.

muzułm. – muzułmański.

.

n.

nar. – narodowy.

nauk. – naukowy.

niderl. – niderlandzki.

niem. – niemiecki.

niz. – nizina.

norw. – norweski.

nowoż. – nowożytny.

.

o.

O. – Ocean (w nazwie).

obj. –objętość.

.

p.

państw. – państwowy.

pd. – południowy, południe.

pedag. – pedagogiczny.

pers. – perski.

plast. – plastyczny.

płw. – półwysep.

pn. – północny, północ.

pol. – polski.

polit. – polityczny.

poł. – połowa.

portug. – portugalski.

pow. – powiatowy, powiat.

pow. – powierzchnia.

prawosł. – prawosławny.

protest. – protestancki.

prow. – prowincja.

prus. – pruski.

przem. – przemysłowy.

przen. – przenośnie, w przenośni.

pseud. – pseudonim.

psych. – psychiczny.

psychol. – psychologiczny.

.

Partnerzy: Art галерея | Vizutka com ua, papierniczy – 嗨!历史 – 3, Ksero Katowice, Office depot katowice – ForUp pl, Ikea poznań godziny otwarcia sklepu – ForUp pl, Office depot polska sklepy – ForUp pl, .

Bardzo dziękujemy za miłe i ciekawe przyjecie w fantastycznym Muzeum. polecamy wszystkim. Kolekcjonerzy Znaczków Turystycznych JAMNik (Będzin Grodziec) – piątek 26 czerwca 2015.

INNE Abecadło INNE.

A – Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Y Z Ź Ż.

.

INNE Strony polecane.

profesjonalna rachunkowość.

rozliczysz księgowość.

czytaj dalej.

zobacz.