NEON / MIANO MUZEUM MINIATUROWEJ SZTUKI PROFESJONALNEJ HENRYK JAN DOMINIAK

NEON / MIANO / SZYLD MMSPHJD.

NEON.

.

NEON / MIANO / Szyld Muzeum DOMINIAK AH™.

NEON / MIANO / Szyld Muzeum DOMINIAK AH™.

.

obrazek DOMINIAK AH™ Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak

NEON / ZNAK DOMINIAK AH™

.

NEON / MIANO / Miejsce.

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak.

ul. Żwakowska 8 m 66.

43-100 Tychy.

tel. 692 875 944, tel. 32 2181524.

W porozumieniu z Wydziałem Legislacyjnym MKiDN utworzono tematyczną stałą architektonikę Muzeum.

 Dział Malarstwa, Rysunku i Grafiki.

Dział Rzeźby i Ceramiki.

Dział Falerystyki, Weksylologii, Heraldyki, Symboliki i Emblematyki.

Dział Broni Białej.

.

NEON / SZYLD Opis:

SZYLD MUZEUM POWSTAŁ W LISTOPADZIE 2013 ROKU.

WYKONANY JEST Z:

PODŁOŻE – VENIS QUARTZ PORCELANOSA Grupo Paramento paroso 2 X formato 33,3 x 100 cm (x 0,12 cm) = 33,3 x 200 cm (x 0,12 cm), clase/choice A, tono/shade F7, calibre 1, No control 2F3B, modelo/pattern ONA NATURAL, FABRICADO EN ESPAÑA MADE IN SPAIN.

LITERY 55 sztuk – MUZEUM MINIATUROWEJ SZTUKI PROFESJONALNEJ HENRYK JAN DOMINIAK – SCRIPTA 2004 – Biondan S.p.A. – Romamo Inox h. 5,5 – Art. 0012 – ITALIA.

OBEJMY do szyldu (stal nierdzewna – toczone) w ramach współpracy / wykonała FIRMA FUH Stal Brat Piotr Marciniak – Tychy.

Szyld bywa czasami używany podczas wystaw gościnnych Muzeum zorganizowanych na terenie całego kraju (w styczniu 2014 roku została wykonana specjalna obejma do mocowania na ścianach sal wystawienniczych oraz w sierpniu 2014 podstawa umożliwiająca postawienie na kawaletach tablicy informacyjnej z nazwą placówki)

.

MIANO / Kategoria:

• Reklama,

• Oznaczenie placówki.

• Informacja.

• Ozdoba.

• Muzea.

• Miejskie Centrum Kultury.

• Galeria Sztuki.

• Symbol.

• Opis miejsca.

.

MIANO / Ciekawostki:

. 

INFO.

INFORMACJA [łac. informatio ’wyobrażenie, wyjaśnienie, zawiadomienie’], w cybernetyce i teorii informacji każdy czynnik, który ludzie, organizmy żywe lub urządzenia automatyczne mogą wykorzystać do bardziej sprawnego, celowego działania (w szczególności sterowania).

INFO NAUKOWE.

INFORMACJA NAUKOWA, zespół czynności polegających na opracowaniu i rozpowszechnianiu danych z zakresu określonej dziedziny nauki, mających na celu ustalenie określonego stanu wiedzy. Zakres i metody informacji naukowej są ściśle związane ze wzrastającym postępem nauki i techniki.

REKLAMA.

REKLAMA [łac.], czynności i środki zmierzające do zwrócenia zainteresowanym na dany towar, na danego producenta, na placówkę handlową, w celu zachęcenia do zakupów. Rozróżnia się przede wszystkim następujące formy reklamy: 1. reklamę rzeczową — polegającą na zastosowaniu odpowiedniego opakowania, oryginalnej i atrakcyjnej formy towaru lub znaków towarowych. 2. reklamę wystawową — obejmującą urządzenie wnętrz sklepowych, okien wystawowych, pokazu towarów na wystawach i targach. 3. reklamę wydawniczą — cenniki, katalogi, druki. 4. reklamę prasową — ogłoszenia, notatki i artykuły propagandowe. 5. reklamę organizacyjną — obejmującą zabiegi zmierzające do reklamowania drogą pośrednią, a więc przez organizowanie wystaw, kursów, konkursów itp. W warunkach kapitalizmu reklama jest w dużym stopniu narzędziem walki konkurencyjnej, w związku z tym udział kosztów reklamy w całości kosztów handlowych stale wzrasta.

. 

WIADOMOŚĆ.

WIADOMOŚĆ, w cybernetyce czynnik, na podstawie którego ludzie, organizmy żywe lub urządzenia automatyczne mogą w sposób sprawny przeprowadzać celowe działania. Wiadomością mogą być np.: obraz, dźwięk, zapach, wykres, wskazanie przyrządu pomiarowego, słowo, liczba. Źródłem wiadomości jest podający je obiekt, np. mówiący człowiek, miernik dołączony do układu pomiarowego. Przekazywaniem wiadomości zajmuje się teoria informacji. Wiadomość traktuje się w niej jako zmienną przypadkową (prawdopodobieństwa rachunek). Własności statystyczne wiadomości zależą od własności podającego je źródła, a więc mogą stanowić podstawę kwalifikacji źródeł na binarne, ziarniste i ciągłe. Wiadomość przed przekazaniem podlega często przekształceniom postaci w celu nadania jej dogodnej formy. Na ogół w celu przekazania wiadomości przyporządkowuje się jej pewien nośnik zw. sygnałem. Operację tę wykonuje się w nadajniku.

.

NEON / MIANO / Inni o Muzeum:

Dnia 2013-Dec-01 12:24:48 Zbigniew Roman Sieja pisze:

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach gromadzi bardzo ciekawe dzieła sztuki artystów z całego Świata. Większość prac, to prace na sztalugach z zapałek. Na szczególną uwagę zasługują miniaturowe prace Agaty Ruman i Roberta Znajomskiego. Uwagę przykuwają maleńkie obrazy Pawła Brodzisza i Neywy Cezar. Srebrna Pani Aleksandry Jeżyk to szczyt szydełkowej roboty rzeźbiarskiej i twórczej. Zamki i ruiny Dominiaka wyglądają jak prawdziwe. Gorąco polecam – Zbyszek.

Dnia 2013-Dec-01 12:30:43 Agata Górecka i Monika Górecka pisze:

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak posiada bardzo ciekawą wystawę miniaturek, to ciekawy pomysł na realizację swojej twórczości artystów. Podziwiam rękę artystów, złotą cierpliwość, precyzyjność – wspaniałe wrażenia i emocje. Wystawa tyskiego muzeum miniatur jest miła, ciekawa, estetyczna. Muzeum na Żwakowskiej posiada znak drogowy – co dodatkowo wpływa na jego wspaniałą promocję i łatwość odnalezienia, a obok jest parking samochodowy z miejscami dla inwalidów. Polecam Agata Górecka z Moniką Górecką.

Dnia 2013-Dec-01 15:01:16 Beata Zara pisze:

Wspaniała wystawa na ulicy Żwakowskiej w Tychach. Samo Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach – to coś rzadkiego i nie spotykanego w innych Muzeach. Pan Henryk Jan Dominiak, który jest założycielem i dyrektorem muzeum wspaniale opowiada o artystach i autorach prace znajdujących się w Muzeum. Opowiada również o odznaczeniach i znaczkach firmowych – zbierał je od ponad 30 lat. Mówi – GOŚĆ przyniósł mi swoje odznaczenia – był pułkownikiem Wojska Polskiego i dał wszystko co dostał za swoją służbę wojskową.

.

LOGO MUZEUM INFORMACJA NIUS DOMINIAK AH™

NIUS DOMINIAK AH™

.

.

NEON / MIANO / Strony polecane.

Grażyna Dominiak.