FILM –  przedmioty – wytwory działalności człowieka – artysty profesjonalnego – prezentowane jako osiągnięcia godne pochwalenia się.

FILM – uwidacznia sztukę współczesną zgromadzoną w Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak

FILM – w celu promocji okazów Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach dyrektor muzeum zlecił uwiecznienie w formie filmu przedmiotów wystawionych na pokaz.

FILM:

FILM DOMINIAK AH™

FILM DOMINIAK AH™.

.

PLENEROWA WYSTAWA MUZEUM

.

Zielone Tychy Kultura powstają od sierpnia 2016 roku. Jest to plenerowa wystawa MUZEUM MINIATUROWEJ SZTUKI PROFESJONALNEJ HENRYK JAN DOMINIAK w Tychach.

Zielone Tychy Kultura – oficjalny zwiastun filmu  – produkcja filmu Henryk Jan Dominiak – PRAWO OCHRONNE NR 287521.

.

EKSPONATY II Działu Rzeźby i Ceramiki

.

RZE22 Zapamiętaj mnie nr 2 – produkcja filmu Henryk Jan Dominiak – 43-100 Tychy, ulica Żwakowska 8/66.

.

RZE27 Biała Dama z Czaplinka – produkcja filmu Henryk Jan Dominiak.

.

EKSPONATY III Działu Falerystyki, Weksylologii, Heraldyki, Symboliki i Emblematyk .

.

FAL90 – 1 ŚLĄSKA BRYGADA RAKIETOWA OBRONY POWIETRZNEJ 1 BROP  – płaskorzeźba – Odznaka Pamiątkowa Brygady – awers.

55 LAT NA STRAŻY POLSKIEGO NIEBA – relief – przewoźna czterobelkowa wyrzutnia rakietowa PZR S-125 Newa-SC na podwoziu gąsienicowy (WZT-2) – rewers.

Cechy wyróżnienia honorowego: średnica 70 mm, grubość 4,5 mm, waga 92 g, metal srebrzysty patynowany, rok powstania 2007.

.

OTOCZENIE muzeum sztuki nowoczesnej w Tychach:

Rondo Polonia – skrzyżowanie ulicy: Aleja Bielska, Aleja Jana Pawła II, ulica Żwakowska. Jako pierwsze w Tychach powstało w 1996 roku.

.

.

Muzeum również realizuje projekt Karty Dużej Rodziny, 12 lutego 2018 roku, jako „Partner” zawarliśmy umowę Nr 21/2018/OP/O24 ze Związkiem Dużych Rodzin „TRZY PLUS”.
W ramach umowy zobowiązujemy się do udzielania członkom rodziny wielodzietnej posiadającym KDR szczególnych uprawnień tj. 50% zniżki na bilet wstępu do muzeum przy ulicy Żwakowskiej 8/66 – Tychy. Umowa zawarta sostała na czas nieokreślony.

W marcu 2018 – POROZUMIENIE NR 1/KDR/2018 W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROGRAMU PN. „ŚLĄSKIE DLA RODZINY – KARTA DUŻEJ RODZINY”.

Zawarte w Katowicach w dniu 7 marca 2018/1 pomiędzy:

Województwem Śląskim z siedzibą w Katowicach, ul Ligonia 46.

reprezentowanym przez Mariettę Hełkę – Zastępcę Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, działającą na podstawie Pełnomocnictwa Nr 00022/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku, zwanym dalej „Województwem Śląskim”.

a Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Żwakowska /66 reprezentowanym przez Henryka Jana Dominiak – Dyrektora Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach, zwanym dalej „Partnerem”.

W okresie od 18 stycznia 2018 roku – do nadal obowiązuje taryfa:

bilet normalny – 5.00 zł .

bilet ulgowy (50%) – 2,50 zł.

.

Dyrektor muzeum serdecznia zaprasza członków rodzin wielodzietnych 3+ z obszarów województw:

dolnośląskie,

kujawsko-pomorskie,

lubuskie,

lubelskie,

łódzkie,

małopolskie,

mazowieckie,

opolskie,

podkarpackie,

podlaskie,

pomorskie,

śląskie,

świętokrzyskie,

warmińsko-mazurskie,

wielkopolskie,

zachodniopomorskie.

.

KDR

Karta jest przypisana niezależnie od otrzymywanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

– w wieku do ukończenia 18 roku życia.

– w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej.

– bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

.