ŚWIADECTWO OCHRONNE NA ZNAK TOWAROWY

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach ulica Żwakowska 8/66

ŚWIADECTWO NR 287521 / potwierdzenie ubezpieczające

ŚWIADECTWO to BIP – obrończe pismo urzędowe marki muzeum.

świadectwo herb Tychyświadectwo logo Muzeum DOMINIAK

ŚWIADECTWO / BIP – 1 strona


GODŁO RP.

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

.

ŚWIADECTWO OCHRONNE.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1410) zostało udzielone na rzecz:

DOMINIAK HENRYK JAN, Tychy, Polska.

.

PRAWO OCHRONNE

NR 287521.

.

NA ZNAK TOWAROWY

przedstawiony w niniejszym świadectwie.

.

Prawo ochronne

trwa od: 2016-04-27.

Warszawa, 2016-12-19.

pieczęć sucha z godłem RP.

.

Z upoważnienia Prezesa

Urzędu Patentowego.

Elżbieta Głowacka

ST. INSPEKTOR.

podpis.

.

ŚWIADECTWO / BIP – 2 strona.


ZNAK TOWAROWY.

Klasyfikacja elementów graficznych: 24.01.05 24.01.15 27.05.01.

ŚWIADECTWO / BIP – 3 strona.


Data zgłoszenia: 2016-04-27.

Numer zgłoszenia: Z.455632.

Pierwszeństwo:.

Data wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego: 2016-11-10.

Numer prawa ochronnego: R.287521.

O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono w WUP 2/2017.

Uprawniony.

DOMINIAK HENRYK JAN, Tychy, Polska.

ŚWIADECTWO AKT / BIP – Wykaz towarów przyporządkowanych do odpowiednich klas towarowych:.


14.

biżuteria, artystyczne zawieszki dekoracyjne. dzieła sztuki z metali szlachetnych, figurki z metali szlachetnych. kolczyki, medale, medaliony, monety, naszyjniki, kamienie szlachetne, kamienie półszlachetne. spinki do krawatów, srebro nieprzetworzone lub kute, stopy metali szlachetnych. sztabki metali szlachetnych, zegarki na rękę, zegary słoneczne. złoto nieprzetworzone lub kute, żetony miedziane.

16.

afisze, plakaty z papieru lub kartonu, akwaforty, akwarele jako obrazy. albumy, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma, periodyki. etykiety nie z materiału tekstylnego, formy do gliny modelarskiej. fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalkomania, kartki z życzeniami. karty pocztowe, katalogi, koperty, książki, litografie, mapy, obrazy. materiały drukowane, materiały piśmienne, modele i makiety architektoniczne. notatniki, noże do papieru, pieczęcie, stemple, okładki do dokumentów. podstawki do długopisów i ołówków, portrety, publikacje na nośniku papierowym. reprodukcje graficzne, rysunki, ryciny, serwetki stołowe papierowe. sztychy, ryty, szyldy z papieru lub kartonu, torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych. wydruki graficzne, zakładki do książek, znaczki pocztowe.

41.

doradztwo zawodowe, porady w zakresie edukacji lub kształcenia. edukacja, nauczanie, fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych. informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji. organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa konkursów. publikowanie książek, kształcenie praktyczne, usługi muzeów i wystaw. komputerowe przygotowywanie obrazowych prelekcji, zajęć i konspektów. organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie przyjęć, usługi parku rozrywki. pisanie i publikowanie tekstów innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych. prowadzenie koncertów, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, usługi reporterskie. rozrywka, organizowanie i wystawianie spektakli i hapeningów; usługi kaligrafii. kursy edukacyjne dotyczące projektowania artystycznego i projektowania wnętrz. organizowanie wystaw związanych z kulturą lub edukacją, usługi w zakresie produkcji filmów.

ŚWIADECTWO / BIP / ARTYKUŁY.


Strona Główna BIP muzeum .

Projekt stałej organizacji ruchu dla oznakowania E-22b dla Muzeum.

Uzgodnienie Regulamin z Ministrem MKiDN .

ŚWIADECTWO AKT / KATEGORIA.


muzeum sztuki nowoczesnej w Tychach. 

galerie sztuki współczesnej.

uważane za najmniejsze muzeum na świecie.

turystyka do najmniejszego imperium sztuki na świecie.

placówki w Polsce.

maestria ograniczony do minimum królestwa.

instytucje kultury.

wspólnoty mieszkaniowe.

osiedla i regiony śląskie.

wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ulicy Żwakowskiej.

Przypisy.


UPRP dane bibliograficzne: R.287521 .

odsyłacze zewnętrzne.


http://portal.uprp.pl/wydawnictwa.html

Pracownia Edukacyjna Elitarny Punkt Przedszkolny 

Tychy od dawna do współczesności 

Ulica Legionów PolskichTychach 


Koordynatorem danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach. Predyspozycje osobowe transformowane będą gwoli realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym personalia osobowe przysługuje akces do treści swoich danych tożsamości oraz do ich poprawiania. Podanie zbioru wiadomości osobowych jest dobrowolne, chyba, że rozdział prawa stanowi inaczej.