ul Żwakowska logo Muzeum DOMINIAK

ul Żwakowska

z bezgraniczną frajdą prezentujemy dalszą witrynę o emocjonującym ciągu jezdnym przy którym figuruje

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak

w Tychach

ul ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oc urazowe uszkodzenie umiejętność pracy w zespole ubranie robocze autor Henryk Jan Dominiak

ul Żwakowska – asfaltowa droga – otoczenie MMSPHJD

ul Żwakowska – to kolejna karta opisu rejonu najmniejszej zbiornicy sztuki nowoczesnej rodem z Europy i jednego z największych państw świata, obejmującego połowę Ameryki Południowej – Brazylii.

.

ul Żwakowska KOLEKCJA

.

konkurs heraldyczny.

ul Żwakowska PORAJ, Róża polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019 ul Żwakowska PÓŁKOZIC, Połukoza, Oślagłowa polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019 ul Żwakowska POMIAN herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019 ul Żwakowska PRAWDZIC, Prawda polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019ul Żwakowska RAWICZ, Rawa polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019.

ul Żwakowska AWDANIEC, Abdank, Abdaniec, Habdank herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019ul Żwakowska Bogoria herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019 ul Żwakowska Ciołek herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019 ul Żwakowska Prus 1 (Półtora Krzyża) polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019 ul Żwakowska Prus 2 (Wilczekosy) polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019.

ul Żwakowska Dębno polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019 ul Żwakowska Dołęga polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019ul Żwakowska Leliwa polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019.

.

DROGA / ul Żwakowska Tychy 2014

DROGA / Ul. Żwakowska Tychy 2014

.

Strona główna  Regulamin • Kolekcja Falerystyka • Heraldyka  Symbolika  EmblematykaRzeźba • Ceramika • Broń biała Malarstwo • Rysunek  Grafika • WYSTAWY .

.

ul Żwakowska miejsce stałego pobytu placówki


Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak gospodarzy się w nieprzeciętnym pierwszoplanowym lokum przy ulicy Żwakowskiej 8/66.

.

ul egzemplifikacja Żwakowskiej


Ulica Żwakowska to jedna z najbardziej ruchliwych ulic Tychów. Długość ponad 1.6 km. W całości  znajduje się na obszarze zabudowanym miasta (Osiedle Honorata i Glinka). Turystów – kierowców do Muzeum kieruje na pobliski parking miejski znak E-22b (z logo Muzeum, symbol zegara słonecznego, symbol parku). Droga posiada trzy ronda.

1). 150 m – Rondo Polonia – skrzyżowanie Al. Bielska – Żwakowska – Al. Jana Pawła II (rok powstania ronda 1996) – w tym rondzie Żwakowska bierze swój początek.

.

2). 117 m – ul. Żwakowska – Plac Konstytucji 3-go Maja – parking miejski, biblioteka, apteka, sieć usług; KOMPUTERYPROGRESS.

3). 246 m – ul. Żwakowska – ul. Mikołaja Kopernika – katolicki Kościół pw. św. Jana Chrzciciela z Parafią św. Jana Chrzciciela.

4). 339 m – ul. Żwakowska – Honoraty – Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak, Park Raj – jest całodobowo monitorowany przez pięć kamer, najdokładniejszy zegar słoneczny.

5). 385 m – ul. Żwakowska – bezpłatny parking miejski (dwa stanowiska postoju dla osób niepełnosprawnych).

6). 448,5 m – Most nad ulicą – Żwakowska – Honoraty, obok postój TAXI, pawilony handlowe; DOM LUX.

7). 760 m Rondo Sublańskie – Żwakowska – złączenie Harcerska.

8). 1018 m – ul. Żwakowska – zmieszanie Husarii Polskiej – skrzyżowanie Rodzeństwa Krzyżowskich.

9). 1146 m – Żwakowska – związanie Władysława Hańczy.

10). 1242 m – Żwakowska – związek ulica Wodna.

11). 1453 m – Rondo Św. Jadwigi (za Kościołem Św. Jadwigi Śląskiej) – rozjazd ulica Stoczniowców 70, „Park Suble I”.

12). 1608 m – Żwakowska – rozwidlenie dróg Borowa – Żwakowska kończy swój przebieg, „Park Suble II”.

.

ul spotkanie towarzyskie na Żwakowskiej


30-31 sierpnia 2014 (sobota, niedziela) –  SZTUKA NA ULICY Żwakowska Tychy Muzeum – imperium miniatur – pierwszy raz w Tychach taka impreza artystyczna. Podczas wystawy odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy zorganizowany przez PORTAL 112TYCHY oraz Jednostkę OSP Czarnuchowice. Teatr TCR wystawił działania performance nastawione na interakcje z ludźmi.

14 czerwca 2015 (niedziela) odbył się XVIII Rajd Rowerowy „Święto Roweru”. Start imprezy zaplanowano na godz. 11:00 pod Urzędem Miasta Tychy, metą rajdu była Dzika Plaża na Paprocanach. Trasa przejazdu ulicami Tychów: UM Tychy – Aleja Niepodległości, Grota Roweckiego, Dmowskiego, Aleja Piłsudskiego, Aleja Bielska, Żwakowska, Harcerska, Begonii, Budowlanych, Asnyka, Andersa, Hlonda, Boczna, Biblioteczna, Budowlanych, Edukacji, Wyszyńskiego, ulica Armii Krajowej, Nad Jeziorem – Dzika Plaża (przy Jeziorze Paprocańskim).

.

ul otoczenie


Instytucja Kultury.

Biblioteka Publiczna Miejska Filia nr 11.

Plac.

Szkoły.

Kościoły.

Parafie.

Sieci handlowe w otoczeniu skrzyżowania Żwakowska – Kopernika.

Sklepy – sklep typu convenience, czyli szybko i wygodnie.

Stacja paliw.

Dworce kolejowe (Tychy Bielska, Tychy Zachodnie).

Parkingi (bezpłatne).

Wspólnota mieszkaniowa.

Zewnętrzna ekspozycja placówki muzealnej to Zielone Tychy Kultura MMSPHJD .

.

ul Żwakowska pochodzenie nazwy


Nazwa droga Żwakowska ma ścisły związek z tyską dzielnicą Żwaków położoną na południowym zachodzie miasta.

.

ul Tychy historia


Tychy, m. pow. i pow. miejski (56 km² – 1967 r., 81,81 km² – 2014 r.) w dawnym województwie katowickim (obecnie śląskie), w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym (obecnie aglomeracja górnośląska), na pd. od Katowic. W roku 1951 miasto nabyło prawa miejskie. W roku 1966 miasto posiadało 64,8 tys. mieszkańców (obecnie ponad 128 620). Funkcje gł. mieszkaniowe. W latach pięćdziesiątych zbudowano w Tychach nowoczesną dzielnicę mieszkaniową Nowe Tychy, w której mieszkało (1965) ok. 50 000 osób (gł. pracownicy GOP).

.

W latach siedemdziesiątych liczba ludności wzrosła do ponad 120 000. W mieście znajduje się duży browar (zbudowany w 1629 r), fabryka celulozy i papieru, zakład elektroniki gór. Węzeł kolejowy i drogowy. Połączenie koleją elektr. z Katowicami. Wokół miasta lasy, na pd. sztuczne Jez. Paprocańskie, Kościół (2 poł. XVIII-pocz. XIX w.) i pałac późnobarokowy (1766-75). W czasie I powstania śląskiego (16/17-26 VIII 1919) Tychy i dawny powiat pszczyński stanowiły teren zaciętych walk powstańczych. Powiat tyski, 452 km², 133,5 tys. mieszkańców (1966), Gosp. charakter – przem. (powiat obejmuje pd. część GOP). 33% pow. zajmują lasy.

.

ul warto wiedzieć


ALEJA [franc. allée], chodnik, droga lub ulica wysadzana po obu stronach rzędami drzew. Wywodzi się z renesansowych bindaży i rozwija we franc. ogrodach XVII i XVIII w., będąc szkieletem ich układu. Urządzano aleje gł. i poboczne, pojedyncze i podwójne, otwarte i kryte, żwirowe, trawnikowe itp.

.

W parkach krajobrazowych (krajobrazowy styl ogrodowy) alejami były tylko drogi dojazdowe. Poza tym wszelkie drogi komunikacyjne i ulice miejskie (bulwar) mogą być alejami. Znane z piękności są: lipowa aleja z Gdańska do Wrzeszcza (1770), Aleje Ujazdowskie w Warszawie (1780), platanowa aleja w Kopaszewie w powiecie kościańskim (1850), topolowa aleja z Puław do Parchatki (pocz. XIX w.) i inne. W Tychach to: aleja Niepodległości (dł. ok. 2,51 km), aleja Jana Pawła II, aleja marsz. Józefa Piłsudskiego (1992), al. Bielska.

.

ARTERIA [gr.], ważna droga komunikacyjna lądowa lub wodna, przystosowana do dużego nasilenia ruchu pojazdów. Warunkiem  osiągnięcia pełnej funkcjonalności arterii jest zapewnienie jej dużej przepustowości, polegającej na zwiększeniu średniej szybkości pojazdów przy jednoczesnym zapewnieniu warunków bezpieczeństwa. Arteria samochodowa powinna odznaczać się bezkolizyjnością ruchy (dzięki eliminacji wlotów dróg lokalnych i stosowaniu skrzyżowań dwupoziomowych). Również odpowiednio szerokim przekrojem (co najmniej trzy pasma ruchu), utrzymaniem właściwych spadków, specjalną nawierzchnią. Ze względu na charakter ruchu wyróżnia się arterie o ruchu płynnym (tranzytowym) i arterie o ruchu przerywanym, zakładającym konieczność postojów (skrzyżowania, zabudowa).

.

Ze względu na funkcje wydziela się arterie ruchu tranzytowego, łączące miasta, okręgi administracyjne, dzielnice kraju lub poszczególne państwa, i arterie ruchu miejskiego, o liniach podłużnych, radialnych i okólnych. Arterie ruchu miejskiego, dzielą się na: 1) arterie międzydzielnicowe, łączące np. poszczególne obszary miasta z centrum. 2) arterie odciążające, spełniającą funkcję pomocniczą w stosunku do a. głównej (i równoległe do niej) w wypadku zbyt dużego jej przeciążenia (np. w Warszawie trasa Północ-Południe w stosunku do ul. Marszałkowskiej). 3) arterie zbiorcze, kierujące ruch z dzielnic mieszkaniowych lub zakładów pracy ku arteriom głównym. 4) arterie specjalne, prowadzące do dworców, lotnisk, terenów sportowych itp. 5) arterie strategiczne, budowane dla celów wojsk. 6) a. reprezentacyjne, podkreślające walory architektoniczne zabudowy (np. warszawskie Krakowskie Przedmieście, paryskie Pola Elizejskie). 7) arterie podziemne (tunelowe). odciążające system komunikacyjny w warunkach gęstej zabudowy. Rozwiniętym typem arterii bezkolizyjnej jest – autostrada.

.

AUTOSTRADA [gr.-wł.], magistrala samochodowa, droga kołowa, dostosowana do szybkiego ruchu samochodowego. Cechą charakterystyczną autostrady jest brak jednopoziomowych skrzyżowań z innymi drogami oraz rozdzielenie jezdni o przeciwnych kierunkach ruchu pasem zieleni, krzewów, specjalnych siatek itp, tak aby pojazdy, jadące nocą naprzeciw siebie, nie mogły oślepiać kierowców światłem reflektorów. Każda jezdnia jest podzielona na pasma: zewn. dla pojazdów jadących wolniej i wewn. dla pojazdów szybszych.

.

Wszelkie skrzyżowania są wykonywane w dwóch lub nawet trzech poziomach, a bezkolizyjny dojazd do autostrady i zjazd z autostrady zapewniaj specjalne drogi. Autostrada omija małe miasta; z dużymi miastami łączą się drogami obwodowymi. Dzięki wymienionym cechom autostrad pojazdy mogą osiągnąć maksymalne szybkości. Pierwszą autostradę wybudowano 1922-24 na trasie Mediolan–Varese w celu obsługi ruchu turystycznego. Gęstą sieć autostrad wybudowano w Niemczech (pierwsza 1932 na trasie Kolonia–Bonn). Do krajów o rozwiniętej sieci autostrad należą również USA, Francja, Belgia, Rosja.

.

ul inny przekaz


Małe królestwo Kataru leży w południowo-zachodniej części Zatoki Perskiej, na małym półwyspie połączonym z Półwyspem Arabskim. Obecny emir doszedł do władzy na drodze bezkrwawego zamachu stanu w 1972 r. i następcą mianował swojego syna. Chociaż królewska rodzina panowała nieprzerwanie od XVIII w., Katar pozostawał pod kontrolą Brytyjczyków aż do uzyskania niepodległości w 1971 r., kiedy podjął decyzję nieprzyłączenia się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Gospodarka Kataru opiera się całkowicie na olbrzymich złożach ropy naftowej i gazu ziemnego. Katar był jednym z członków założycieli OPEC i obecnie jego dochód narodowy (w przeliczeniu na 1 mieszkańca) jest równy dochodom najbogatszych krajów świata. Podobnie jak w Kuwejcie, w Katarze pracuje nieproporcjonalnie wysoka liczba obcokrajowców. Pomimo dominacji islamu wahhabickiego jako religii państwowej społeczeństwo pozostaje stosunkowo tolerancyjne i panuje także wolność wyznania. Kobietom pozwala się występować publicznie z odkrytą twarzą.

.

Małe księstwo Monako leży nad Morzem Śródziemnym, na wschód od Nicei i w pobliżu granicy z Włochami. Monte Carlo to modne miejsce rozrywki z cieszącymi się sławą kasynami i błyskotliwymi przedstawieniami operowymi i baletowymi. Księstwo jest także gospodarzem międzynarodowych sportowych zawodów motorowych: Rajdu Monte Carlo i Grand Prix Monaco. Rodzina Grimaldi sprawuje władzę w Monako od 1297 r., z przerwą w 1793 r., kiedy księstwo ogłosiło się republiką (1792) i znalazło pod kontrolą rewolucyjnej Francji. Grimaldi odzyskali władzę w 1861 r.; traktat z Francją z 1918 r. gwarantuje Monako autonomię, nawet w przypadku wygaśnięcia rodu Grimaldich. Gospodarka kraju opiera się na usługach finansowych; Monako stało się rajem podatkowym dla bogaczy. Nie istnieje podatek dochodowy, zaś podatki od prowadzenia działalności gospodarczej są dla wszystkich firm bardzo niskie. Księstwo dysponuje także niewielką liczbą wysokodochodowych zakładów nie zanieczyszczających środowiska oraz dobrze rozwiniętym sektorem usług turystycznych.

.

Nauru to maleńkie państwo wyspiarskie, usytuowane w zachodniej części Oceanu Spokojnego, na południe od równika i w odległości około 700 km od Kiribati. Jest to najmniejsza republika świata i charakteryzuje się posiadaniem jednego z najwyższych w świecie dochodów na 1 mieszkańca, co zawdzięcza jedynemu bogactwu naturalnemu kraju; fosforytom. Wyspa jest wynurzonym atolem koralowym, ze wznoszącym się centralnie płaskowyżem, gdzie bogate złoża fosforytów zostały w ciągu wieków utworzone przez odchody ptactwa. Wśród największych importerów fosforytów, stosowanych jako nawóz, znajdują się Japonia, Nowa Zelandia, Korea Południowa i Australia, Prowadzona w ostatnich latach na szeroką skalę eksploatacja surowca sprawiła, że zapasy wyczerpały się w końcu XX w., jednak zyski ze sprzedaży są wystarczające do utrzymania masowego napływu kapitału zagranicznego, co przynosi dochód, który powinien zamortyzować przestawienie dotychczasowej gospodarki na inny Typ. W miarę zamykania kopalń ziemia zaczyna być wykorzystywana w celach rolniczych: Nauru rozpoczyna eksport takich produktów, jak: banany, orzechy kokosowe i ananasy.

.

Paragwaj to mały, pozbawiony dostępu do morza kraj w Ameryce Południowej, usytuowany pomiędzy Argentyną, Boliwią a Brazylią. Największa w świecie elektrownia wodna (wzniesiona wespół z Brazylią) uczyniła z Paragwaju eksportera energii elektrycznej, jednak gospodarkę można w dużej mierze określić jako rolniczą; ograniczona jest ona przy tym do zaludnionych regionów wschodnich. Wzrost gospodarczy w latach osiemdziesiątych był nierówny z powodu złych warunków atmosferycznych i niskich cen produktów rolnych, stanowiących przedmiot eksportu. W 1989 r., po sześćdziesięciu latach władzy wojskowej, Paragwaj przeprowadził pierwsze demokratyczne wybory.

.

Portugalia, zachodni sąsiad Hiszpanii, była przez wiele wieków potęgą morską z koloniami w Brazylii, Indiach (Goa) i Chinach (Makau, ostatnia z kolonii, powróci pod zarząd Chin w 1999 r.). Od początku XIX w. Portugalia zaczęła chylić się ku upadkowi; w latach 1926-1975 znalazła się pod rządami dyktatorów. W 1986 r. przyłączyła się do Unii Europejskiej i chociaż nie osiągnęła jeszcze standardów europejskich, jej stabilność i niskie ceny czynią z niej popularny region turystyczny. Dalszy rozwój ekonomiczny Portugalii zależy od lepszej koniunktury na rynku europejskim.

.

Republika Nigru to kraj bez dostępu do morza, leżący w sercu Afryki. Graniczy z siedmioma krajami, z którymi współtworzy region Sahelu, od lat sześćdziesiątych systematycznie nawiedzany przez susze. Oprócz południowo-zachodnich obszarów ornych leżących w dolinie Nigru oraz przylegających do jeziora Czad sawann, resztę kraju (ponad 60%) obejmuje Sahara. Pomijając okresy ostatnich susz, Niger był państwem samowystarczalnym, jeśli chodzi o żywność; także w ostatnich latach obserwuje się symptomy poprawy gospodarki. Główne uprawy to: ryż, zboża i orzechy.

.

Federacja Malezji składa się z dwóch części: Malezji Zachodniej, położonej na południowym krańcu Azji Południowo-Wschodniej i stanów: Sabah i Sarawak, na wyspie Borneo. Kraj w ciągu wieków podlegał wielu inwazjom, co stworzyło bogatą mieszankę etniczną (ale także sytuacje konfliktowe); państwo podlegało wielokrotnym procesom rozpadu i rekombinacji w nowe formacje. Obecnie Malezja stanowi monarchię konstytucyjną, złożoną z trzynastu stanów, bogatych w uprawy przemysłowe i znaczące zasoby mineralne. Charakteryzuje się jedną z najsilniejszych gospodarstw w regionie.

.

Sierra Leone, położony na zachodnim wybrzeżu Afryki, zalicza się do grupy najbiedniejszych krajów świata, pomimo iż posiada złoża diamentów i złota. Kolonia założona przez Brytyjczyków w 1787 r. jako osada wyzwolonych niewolników; uniezależniła się w 1961 roku. W 1978 r. gospodarka kraju zbankrutowała. Po próbach wprowadzenia wielopartyjnej demokracji zamach wojskowy w 1992 r. przywrócił system jednopartyjny. Konflikt zbrojny z Liberią oraz działalność rebeliantów i bandytów zniszczyły nawet naturalne rolnictwo, które stanowi podstawę gospodarki; sytuacja ta uniemożliwiła także budowę elementarnej infrastruktury socjalnej i ekonomicznej. Bez stabilności nie można również rozwijać turystyki. Średnia długość życia to zaledwie 43 lata; stopień analfabetyzmu nadal wysoki: tylko 21% społeczeństwa (w tym 11% kobiet) umie czytać i pisać.

.

Sudan jest największym krajem kontynentu afrykańskiego. W 1983 r. wybuchła wojna domowa pomiędzy muzułmańską północą i afrykańskim południem Sudanu, co w połączeniu z suszami przyczyniło się do upadku gospodarki kraju, opartej na rolnictwie. Edukacja i kultura pozostają pod kontrolą dominującej partii politycznej i wojska, a także pod znacznym wpływem islamu.

.

Surinam, była kolonia holenderska, leży na północnym wybrzeżu Ameryki Południowej. W 1667 r. była przedmiotem negocjacji pomiędzy Holendrami a Brytyjczykami. Brytyjczycy w zamian za Nowy Amsterdam, późniejszy Nowy Jork, scedowali Holendrom Surinam. Od 1980 r. rządy wojskowe i wstrzymanie pomocy holenderskiej doprowadziły do upadku gospodarki, zwłaszcza eksploatacji złóż boksytów (głównego przemysłowego produktu eksportowego). Utrzymuje się wysoki poziom inflacji i bezrobocia; istnieje duży czarny rynek. Do najbiedniejszych grup etnicznych zaliczają się Indianie i ludność czarna. Wielu z nich, żyjąc w słabo rozwiniętym wnętrzu kraju, porośniętym lasem równikowym, wysuwa żądania dotyczące rozszerzenia kontroli i ochrony środowiska tego regionu. Edukacja pozostaje na wysokim poziomie, ale większość absolwentów uczelni emigruje do Holandii.

.

ul zalecana platforma internetowa


• Plan miasta na stronie UM Tychy • SKRYBA HURTOWNIA PAPIERNICZA TYCHY • BIŻUTERIA • WAKACJE 2017 z Muzeum gdzie miniaturka goni miniaturkę • ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW • TURYSTYKA BEZ RYZYKA • MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI • POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE • . 

.

ul linki zewnętrzne


http://chlodnictwo.net.pl/ .

https://www.polska.travel/pl/muzeum/muzeum-miniaturowej-sztuki-profesjonalnej-henryk-jan-dominiak-w-tychach/ .

https://www.bip.gov.pl/subjects/32916,Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach.

http://bazy.ngo.pl/profil/232762/Muzeum-Miniaturowej-Sztuki-Profesjonalnej-Henryk-Jan-Dominiak-w-Tychach .

https://msp.money.pl/baza-firm/muzeum-miniaturowej-sztuki-profesjonalnej-henryk-jan-dominiak-tychy-a1245246.html .

https://www.baza-firm.com.pl/muzea/tychy/muzeum-miniaturowej-sztuki-profesjonalnej-henryk-jan-dominiak-w-tychach/pl/76047.html .

http://www.janik.tychy.pl/ .

https://kolomnie.pl/nowe-tychy/muzeum-sztuki-wspolczesnej/muzeum-miniaturowej-sztuki-profesjonalnej-henryk-jan-dominiak/188563 .

http://www.biurostoklosa.pl/ . 

Sprawdź gdzie skorzystasz z Karty Dużej Rodziny .

ABC – Kompresory – sprężarki, kompresory śrubowe, stomatologiczne .

ABC KOMPRESORY – DOMINIAK AH™ .

Ulica Sosnowa w Tychach .

2392.

ul Wedel, Tuczyński herb szlachecki pochodzenia niemieckiego stosowany na pomorzu od 1303 r. - autor Henryk Jan Dominiak 2020.