DUMA logo Muzeum DOMINIAK

DUMA BIP. 

DUMA dobra karma kultury doznania estetyczne dobra sztuka do salonu autor Henryk Jan Dominiak

DUMA. 

DUMA – nadanie prawa używania Herbu Miasta Tychy przez Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach.

.

DUMA Herb Tychów

.

Zgoda na używanie herbu Miasta Tychy przez MMSPHJD.

.

DUMA.

Prezydent Miasta Tychy

Andrzej Dziuba. 

URZĄD MIASTA TYCHY

al. Niepodległości 49; 43-100 Tychy.

tel.: 32 776 33 33; fax: 32 776 33 44

www.umtychy.pl; poczta@umtychy.pl 

.

TYCHY, 28 marca 2014 r.

DUI.013.2.2014.

.

Pan

Henryk Jan Dominiak

Dyrektor

Muzeum Miniaturowej Sztuki

Profesjonalnej Henryk Jan

Dominiak w Tychach.

.

DUMA.

Szanowny Panie (pismo ręczne długopisem).

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak to ważny punkt na kulturalnej mapie Tychów. Szczerze popieram Pana działalność za propagowanie tak nietypowych, filigranowych dzieł oraz konsekwentne działanie na rzecz edukacji kulturalnej w naszym mieście. Dlatego wyrażam zgodę na używanie herbu Miasta Tychy przez Muzeum. Zgoda obejmuje umieszczanie powyższego znaku na plakatach, ulotkach, folderach i w katalogach promujących Muzeum zgodnie z zasadami dotyczącymi jego wykorzystania.

Jednocześnie informuję, że każdy nowo tworzony materiał promocyjny zawierający herb Miasta Tychy powinien być przesłany do akceptacji na adres promocja@umtychy.pl. W sprawie zasad dotyczących wykorzystywania herbu proszę kontaktować się z Wydziałem Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Tychy tel. 32 776 39 18, p. 918.

.

DUMA.

Z wyrazami szacunku (pismo ręczne długopisem).

.

pieczęć:

PREZYDENT MIASTA TYCHY

podpis 

mgr inż. Andrzej Dziuba.

.

Metropolia « Silesia »

TYCHY √ DOBRE MIEJSCE. 333.

.

DUMA BIP FABRYKATY.


BIP elementarny .

 Projekt stałej organizacji ruchu dla oznakowania E-22b dla Muzeum . 

 Porozumienie w sprawie E-22b z KMP w Tychach .

 Dotyczy opinii wydanej przez MZUiM w Tychach na temat stałego oznakowania E-22b przy ulicy Żwakowskiej .

 Uzgodnienie Regulamin z Ministrem MKiDN – utworzone 4 działy muzeum: 

 Dział: MalarstwaRysunku i Grafiki . 

 Dział: Rzeźby i Ceramiki.

 Dział: Falerystyki, Weksylologii, Heraldyki, Symboliki i Emblematyki.

 Dział: Broni Białej.

• Numer identyfikacyjny REGON .

• OC POLISA NR : 908557196857 .

• Wszczęcie postępowania administracyjnego (usunięcie brzozy z działki 4549/26) .

• DECYZJA na wycinkę drzewa .

 Znak muzeum PRAWO OCHRONNE NR 287521 .

.

LINKI ZEWNTRZNE:


Ulica Żwakowska w Tychach .

www.muzeumminiaturowejsztukiprofesjonalnejhenrykjandominiak.eu .

.

DUMA Dołęga polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019.