Inne

Kwiecień 15, 2020

INNE logo Muzeum DOMINIAK

INNE

warto znać zebrane i stosowane 

INNE indywidualna wystawa artystyczna indywidualna sztuka indywidualny tok nauczania studia autor Henryk Jan Dominiak

INNE – materiały

nowoczesnego zbioru dzieł sztuki ze świata

INNE – polecane numery telefonów, poza tym stosowane skróty na całej domenie salonu wystawowego.

.

newralgiczne pole działania / BIP ekspozycji .

.

INNE uszlachetnienie 


.

miarowe pogaduszki dla dzieci 


.

INNE grupy szkolne rodziny mundurowi kolekcjonerzy turystyka zorganizowana przedsiębiorstwa autor Henryk Jan Dominiak.

grupowe odwiedziny w przestrzeni galerii 


.

INNE grupowe odwiedziny szkoły przedszkola studenci znaczkowicze turyści zakłady pracy autor Henryk Jan Dominiak 

w odległości 10 m miejsce parkingowe dla rowerów 


.

INNE parking dla rowerów turystyka rowerowa goście na rowerach szlak turystyczny autor Henryk Jan Dominiak

wspomóż muzeum 


.

wydzielone miejsca dla niepełnosprawnych


.

INNE trudności niepełnosprawni w życiu codziennym dostosowanie udogodnienia dla osób autor Henryk Jan Dominiak.

darmowy parking miejski 


.

INNE parking miejski strefa do parkowania dla osób niepełnosprawnych miejsca postojowe bezpłatne autor Henryk Jan Dominiak.

zgoda na fotografowanie 


.

nasza wizytówka – druk akcydensowy 


.

INNE KOLEKCJA.

.

INNE DZIAŁ MALARSTWA, RYSUNKU I GRAFIKI.

.

INNE DZIAŁ RZEŹBY I CERAMIKI.

.

INNE DZIAŁ FALERYSTYKI, WEKSYLOLOGII, HERALDYKI, SYMBOLIKI I EMBLEMATYKI.

.

INNE DZIAŁ BRONI BIAŁEJ.

.

INNE Informacje 


.

INNE partnerzy 

DOMINIAK AH™ . 

.

INNE numery telefonów 


.

a telefon 


. 

Biuro Rachunkowe Tychy – Damian Janik Tychy, Barona 30 – tel. 32 788 16 76.

Biuro Rachunkowe STOKŁOSA – Małgorzata Stokłosa Tychy, Armii Krajowej 1 – tel. 32 328 48 38.

BOJDOŁ BOSCH SERVICE Benedykt Bojdoł Tychy, Powstańców 44 – tel. 32 2270124.

Święty Jacek Księgarnia Internetowa Żwakowska 20A – tel. 32 226 60 13. 

PROGRESS Tychy Komputery Monitory Laptopy Serwis Drukarki Żwakowska 2 – tel./fax 32 218 45 71.

.

c aparat telefoniczny 


City Taxi Tychy / Tychy, Budowlanych 35 tel. 32 19197, 32 227 60 60, tel. mobilny 502 45 60 60, 502 45 60 60.

.

e połączenie 


.

Elektromechanika pojazdowa Waldemar Barszcz / Tychy, ul. Kopernika 71 tel. 32 218 14 34, tel. mobilny 602 738 333.

.

g połączenie telefoniczne 


.

Grupa Taxi / Tychy, ul. Żwakowska 17 lok. 21 tel. 96-25, 032 218 40 24.

.

h informacja 


.

Hallo Taxi tel. 32 19194, 32 217 49 19, tel. mobilny 501 111 919.

.

i info telefoniczne 


.

Infolinia PKP Intercity tel. 19757. 

Infolinia Kolei Śląskich tel. 32 428 88 88. 

Infolinia – Przewozy Regionalne tel. 703 20 20 20. 

.

m tele info 


MMSPHJD / Tychy, ul. Żwakowska 8/66 – tel. 692 875 844. 

MZK / Tychy, al. Piłsudskiego 12 – tel. 32 219 38 20 22, 32 219 36 79-80.

.

n telefon opieki 


Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna / Tychy, ul. Edukacji 102 (na terenie Szpitala Wojewódzkiego – w miejscu byłej Izby Przyjęć dla dzieci) – tel. 32 327 40 80. 

.

p połączenia alarmowe bezpłatne 


.

PEC / Tychy – alarmowy bezpłatny – 983, telefon kontaktowy  tel. 32 219 56 81. 

PKM – tel. 32 217 01 08. 

PKS Katowice, ul. Rzepakowa 1 – tel. 253 83 14. 

Pogotowie Energetyczne / Tychy, ul. Asnyka 1 – alarmowy bezpłatny – 991, telefon kontaktowy  tel. 303-21-55. 

Pogotowie gazowe / Tychy, ul. Barbary 25 – alarmowy bezpłatny – 992. 

Pogotowie ratownictwa górniczego / Tychy, ul. Mikołowska 28 – tel. 32 219 86 41. 

Pogotowie Ratunkowe / Tychy, ul. Gen. de Gaulle’a 49 – alarmowy bezpłatny – 999, telefon kontaktowy 32 327 49 99.

Pogotowie wodno – kanalizacyjne / Tychy, ul. Sadowa 4 – alarmowy bezpłatny – 994, telefon kontaktowy 32 227 40 31. 

Policja / Tychy, al. Bielska 46 – alarmowy bezpłatny – 997, telefon kontaktowy 32 325 62 07.

Pomoc drogowa / Tychy – tel. 032 227 56 86, 032 227 35 22, 032 227 63 70. 

.

r pilna infolinia 


.

RadioTaxi – Hotel / Tychy, al. Jana Pawła II 10 – tel. 96-26, 32 217 55 88. 

.

s nagły telefon 


.

Straż Pożarna / Tychy, al. Niepodległości 230 – alarmowy bezpłatny – 998, telefon kontaktowy 32 227 20 11

Straż Miejska / Tychy, ul. Budowlanych 67 – alarmowy bezpłatny – 986, telefon kontaktowy 32-780 09 75, sekretariat: wew. 23.

.

t telefoniczne zespalanie 


.

Totalizator Sportowy – tel. 93 11. 

.

z zintegrowanie telefoniczne 


Zegarynka – tel. 92 26. 

.

INNE instytucja skrót 


.


AfDB – Afrykański Bank Rozwoju (African Development Bank). AFP – Agence France-Press.

AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. 

ALADI – Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Ameryki Łacińskiej (Asociación Latinoamericana de Integración). 

AMW – Agencja Mienia Wojskowego. 

ANZUS – Pakt Bezpieczeństwa Pacyfiku. Australia – Nowa Zelandia – USA (Australia – New Zealand – United States Security Treaty).

ASA – (Atomic Absorption Spectophotometry) – absorpcyjna spektrofotometria atomowa. 

ASG – Akademia Sztabu Generalnego.

ASP – Akademia Sztuk Pięknych. 

AWF – Akademia Wychowania Fizycznego.

.


BA – Business Archiv. 

BA – Bank Akceptacyjny.

BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego. 

BIP – Biuletyn Informacji Publicznej.

BSEC – Układ o Współpracy Gospodarczej w rejonie Morza Czarnego. 

BSP – Binary space partitioning.

BSP – Beskidzkie Stowarzyszenie Paralotniowe 

BSPO – Bądź Sprawny do Pracy i Obrony.

.


CAB – skrót ang. cabriolet. 

CACM – Wspólny Rynek Ameryki Środkowej (Central American Common Market). 

CBSS – Rada Państw Morza Bałtyckiego. 

CCCP – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Союз Советских Социалистических Республик). 

CD – płyta CD. 

CFD – (ang. contract for difference) – kontrakt pomiędzy dwiema stronami.

CKR – Centrum Kompleksowej Rehabilitacji. 

CSP – Centrum Szkolenia Policji.

.


D – skrót jednostki – dioptria. 

DDR – Deutsche Demokratische Republik.

DNA – kwas dezoksyrybonukleinowy. 

Dz.Urz. UE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.

Dz.Urz. WE – Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich. 

.


EBOiR – Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. 

EBU – European Broadcasting Union.

EFTA – Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu. 

Empik – Elektronika Muzyka Prasa i Książki.

EWG – Europejska Wspólnota Gospodarcza. 

.


.

FIFA– Fédération Internationale de Football Association

.


GGGadu-Gadu. 

GOP – Górnośląski Okręg Przemysłowy.

GOPR – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. 

.


.

HDMI High Definition Multimedia Interface. 

HJ – Hitler-Jugend.

HSPS – Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej. 

.


.

IAEA – Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. 

IATO Industria Automobilistica Toscana.

ID – identyfikator użytkownika. 

IDA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju.

IDB – Islamski Bank Rozwoju. 

IPN – Instytut Pamięci Narodowej.

IUCN – International Union for Conservation of Nature. 

IUNG – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa.

.


.

JZD – Jednotné zemědělské družstvo.


KA – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 

KBWE – Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

KMW – Koło Młodzieży Wojskowej. 

KOP – Korpus Ochrony Pogranicza.

KOR – Komitet Obrony Robotników. 

kpm – symbol jednostki pracy lub energii kilopondometra.

KPP – Komunistyczna Partia Polski. 

KPRP – Komunistyczna Partia Robotnicza Polski.

KPZB – Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi. 

KPZR – Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego.

KPZU – Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy. 

Kr – symbol pierwiastka chem. – krypton.

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy. 

.


.

LEP – Large Electron Positron. 

LO – Liceum ogólnokształcące.

LOK – Liga Obrony Kraju. 

LOP – Liga Ochrony Przyrody.

LORCS – Liga Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

ln – logarytm naturalny. 

LOT – Polskie Linie Lotnicze.

LPA – Liga Państw Arabskich. 

.

ł 


.

ŁKS – Łazowski Klub Sportowy, Łódzki Klub Sportowy. 

.


.

MAEA – Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. 

MFW – Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

MO – Milicja Obywatelska. 

MON – Ministerstwo Obrony Narodowej.

MOP – Międzynarodowa Organizacja Pracy. 

MPK – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. 

MSR – Motor-Schleppmoment-Regelung. 

MZK – Miejski Zakład Komunikacji. 


NAM – Ruch Państw Niezaangażowanych. 

NBP – Narodowy Bank Polski.

NCAR – National Center for Atmospheric Research. 

NIK – Najwyższa Izba Kontroli.

NIP – Numer identyfikacji podatkowej. 

NKWD – Народный комиссариат внутренних дел.

NMP – Najświętsza Maryja Panna. 

NOT – Naczelna Organizacja Techniczna.

NPSZ – Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe. 

NSA – Naczelny Sąd Administracyjny.

NSR – Narodowe Siły Rezerwowe. 

NSBM – National Socialist Black Metal.

.


OIC – Organizacja Konferencji Islamskiej. 

OJA – Organizacja Jedności Amerykańskiej. 

ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych. 

ORMO – Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej. 

OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych. 

OSKP – Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów. 

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna. 

OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich. 

OSPiKA – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisja Arbitrażowa. 

OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. 

OZZ – organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. 

.


PAN – Polska Akademia Nauk. 

PE – Parlament Europejski.

PEC – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. 

PGR – Państwowe gospodarstwo rolne.

PIST – Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej. 

PIT – Personal Income Tax.

PIT – Polska Izba Turystyki. 

PKM – Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej.

PKO – Pocztowa Kasa Oszczędności. 

PKS – Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej.

.

p1 


.

POW – Pomorski Okręg Wojskowy. 

POZ – Podstawowa opieka zdrowotna.

PPS – Polska Partia Socjalistyczna. 

pr.aut. – ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

pr.stow. – ustawa z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach. 

PSP – Państwowa Straż Pożarna.

PSZ – Podoficerska Szkoła Zawodowa. 

PT – pies towarzyszący.

PTK – Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. 

PTT – Polskie Towarzystwo Tatrzańskie.

.

p2


.

PTTK – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. 

PU – celownik optyczny.

PUP – Powiatowy Urząd Pracy. 

p.w.p. – ustawa z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.

PZKol – Polski Związek Kolarski. 

.


REGON – Rejestr Gospodarki Narodowej. 

ROAD – Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna.

ROR – Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. 

ROW – Rybnicki Okręg Węglowy.

RP – Rzeczpospolita Polska. 

RSP – Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna.

RSW – Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza. 

.


S.A. – półka akcyjna. 

SCh – Szkoła Chorążych.

s.c. – spółka cywilna. 

SEO – Search Engine Optimization.

SH – Stowarzyszenie Harcerskie. 

SIMC – System identyfikatorów i nazw miejscowości.

SIT – Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji. 

SKOK – Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa.

SKR – Spółdzielnie Kółek Rolniczych. 

SOK – Straż Ochrony Kolei.

SOR – Szkoła Oficerów Rezerwy. 

SP – Szkoła Podstawowa.

SPRez. – Szkoła Podchorążych Rezerwy. 

.


TOPR – Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. 

TPPR – Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.

TTT –Towarzystwo Trzeźwości Transportowców. 

TUS – topografia układów scalonych.

TWE – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z 25 marca 1957 r. 

.


UAZ – Uljanowskij Awtomobilnyj Zawod. 

UE – Unia Europejska.

UNESCO – Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury. 

UNHCR – Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców.

UNICEF – Fundusz ONZ Pomoc Dzieciom. 

UP – Urząd Patentowy.

USA – Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States of America). 

.


WAK Wojskowa Administracja Koszar. 

WAM – Wojskowa Akademia Medyczna.

WAT – Wojskowa Akademia Techniczna. 

WBiA Wydział Budownictwa i Architektury.

WCT Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o prawie autorskim – Genewa 20 grudnia 1996 r. 

WM Wspólnota Europejska. 

WM Wspólnota Mieszkaniowa.

WHO Światowa Organizacja Zdrowia.

WiN Wolność i Niezawisłość. 

WIR – Wielkopolskia Izba Rolnicza.

.

w1


.

WKU – Wojskowa Komenda Uzupełnień. 

WM – Wspólnota Mieszkaniowa.

WNP – Wspólnota Niepodległych Państw. 

WOP – Wojska Ochrony Pogranicza.

WOPR – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. 

WORD – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

WOT – Warszawski Ośrodek Telewizyjny. 

WSOP – Wojskowa Służba Ochrony Powstania.

WSW – Wojskowa Służba Wewnętrzna. 

WTR – Warszawskie Teatry Rządowe.

WWF – Światowy Fundusz Przyrody. 

.

x 


XML – Extensible Markup Language. 

.


.

YIVO – Żydowski Instytut Naukowy. 

.


ZBoWiD – Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. 

ZDZ – Zakład Doskonalenia Zawodowego.

ZEG – Zakład Elektroniki Górniczej. 

ZHP Związek Harcerstwa Polskiego. 

ZHR – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. 

ZMP – Związek Młodzieży Polskiej. 

ZMS – Związek Młodzieży Socjalistycznej. 

ZMW Związek Młodzieży Wiejskiej. 

ZNP Związek Nauczycielstwa Polskiego. 

ZOMO – Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej.

.

z1 


.

ZOZ – Zakład Opieki Zdrowotnej. ZRP – Związek Rzemiosła Polskiego

ZSMP – Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. 

ZSRR – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. 

ZSZ – Zespół Szkół Zawodowych.

ZSZ – Zasadnicza Szkoła Zawodowa. 

ZWW – Związek Walki Wyzwoleńczej. 

ZWZ – Związek Walki Zbrojnej. 

ZZSP – Związek Zagranicznych Socjalistów Polskich. 

ZZZ – Związek Związków Zawodowych. 

.


.

partnerzy 


.

Art галерея | Vizutka com ua, papierniczy – 嗨!历史 – 3, Ksero Katowice, Office depot katowice – ForUp pl, Ikea poznań godziny otwarcia sklepu – ForUp pl, Office depot polska sklepy – ForUp pl, .

abecadło 


.

A – Ą – B – C – Ć – D – E – Ę – F – G – H – I – J – K – L – Ł – M – N – Ń – O – Ó – P – R – S – Ś – T – U – W – Y – Z – Ź – Ż.

.

INNE polecane 


.

profesjonalna rachunkowość . 

rozliczysz księgowość . 

czytaj dalej . 

zobacz .

.

plus 


.

inne a1:

administracja centralna, artysta, artysta grafik, artysta malarz, artysta rysownik.

.

inne b1:

bagaż doświadczeń, baza produkcyjna, brat łata, bratnia dusza.

.

inne c1:

chodzić do szkoły, ciemne pomieszczenie, ciężar doświadczeń, część organizacji.

.

inne d1:

dać komuś szkołę, do sklepu, dział administracyjny, działalność handlowa lub usługowa.

.

inne e1:

eksperiencja.

.

inne m:

machina, mające odmienny wygląd, majestat, maszyna, maszyneria, mechanizm, melanż. 

.

inne m1:

memento, menażeria, mieszanina, mieszanka, misja, mocarstwo, model, monarchia, montownia, morał.

.

inne n1:

napomnienie, następstwo, nauczka, nauka, nić.

.

inne o1:

obóz, obsada, obsługa, oddzialik, oddział:, oddziałek, ognisko, ogniwo. 

.

inne o2:

ogólniak, organ, organizacja, organizm, organizowanie, osada, ośrodek, ostrzeżenie.

.

inne p1:

pajęczyna, pakiet, paleta, państwo, paradygmat, parantela, parlament, partia, partner, pensja.

.

inne p2:

personel, pion, placówka, plan, planetarny, Pluton, pobratymiec, pobratymstwo, poczet, pododdział.

.

inne p3:

podstawówka, pokrewieństwo, pomost, porozumienie, portfel, porządek, poselstwo, postać. 

.

inne p4:

pouczenie, poufałość, poufność, powiązanie, powiernik, powinowactwo, powszechna zgoda, połączenie. 

.

inne p5:

praca, profil, program, proporcje, przedsiębiorstwo, przedsięwzięcie, przedstawicielstwo, przekładaniec.

.

inne p6:

przesąd, przestroga, przygotowywanie, przyjaciel, przyjaźń, przymierze.

.

inne r1:

rada, ramówka, realizowanie, referat, relacja, republika, resort, resursa, rodzina nowoczesnej krainy, równy gość.

inne r2:

rozkład, rozmieszczenie, rozplanowanie, rozstawienie, rozłożenie, ruch, rząd, rzemieślników cech.

.

inne s1:

schemat, schemat myślowy, sekcja, seminarium, serdeczne stosunki, seria, siatka, sieć, siedlisko, sklep.

.

inne s2:

skład, składanka, sojusz, solidarność, sortyment, spójnia, spóła, spółka, sprzężenie, stacja, stan rzeczy.

.

inne s3:

stereotyp, stosunek, stowarzyszenie, stronnictwo, struktura, styczność, świątynia, swój chłop, symetria, sympatia.

.

inne s4:

symplifikacja, syndykat, system, szablon, szablonowy wzór, szkółka, sztampa, sztanca, sztuba, szyk.

.

inne t1:

team, technika, technikum, technologia, teoria, towarzystwo, towarzysz, tron, tryby, tworzenie, uczelnia.

.

inne u1:

uformowanie, ugrupowanie, ukształtowanie, układ, unia, uporządkowanie, uproszczenie. 

.

inne u2:

uprzedzenie, urząd, urządzanie, urządzenie, ustawienie, ustrój, ułatwienie, ułożenie.

.

inne w1:

węzeł, wiązanka, wieczorówka, więź, więzy, wizerunek, wskazówka, wspólność, współodpowiedzialność.

.

inne w2:

współtowarzysz, wybór, wydział, wylęgarnia, wyobrażenie, wytwórnia, wzorzec, władza, władze.

.

inne z1:

zakład, zakład naukowy, zakłady, zakładzik, zależność, zastęp, zawodówka, zażyłość, załoga, zbieranina, zbiór, zbiorek, zbiorowość. 

.

inne z2:

zespolik, zespół, zespołowość, zestaw, zestawienie, zgodne stanowisko, zgodność, zgrupowanie.

.

inne z3:

zjednoczenie, zlepek, znajomość, zorganizowanie, zrzeszenie, zwartość, związek. 2227.

.

inne ł1:

łączność.

INNE Starykoń polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019.

7 Responses to Inne

 1. admin says:

  2. dopisek do tekstu.
  SRAM – (ang. Static Random Access Memory).

 2. admin says:

  .

  ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
  ZASP – Związek Artystów Scen Polskich.
  FDD – Floppy Disk Drive – stacja dyskietek – urządzenie peryferyjne komputera.
  FA – Federacja Anarchistyczna.
  WE – Współczesna Ekonomia.
  WZ – dokument magazynowy przedsiębiorstwa (wydanie na zewnątrz).
  RM – Reichsmark – środek płatniczy w Niemczech międzywojennych.
  GT – Gigatona.
  ZM – kod znak-moduł.
  CKR – Centralna Komisja Rewizyjna.

 3. admin says:

  Kiedy w lutym wody mnóstwo, to latem brud, smród i ubóstwo.

 4. admin says:

  Dzisiaj zdejmuję futrzane buty, bo jest bardzo ciepły luty.

 5. admin says:

  Jest właśnie luty, bezustannie oblekam poczciwe zimowe buty i czerwoną czapeczkę i szaliczek. Jednak nie pamiętam o zakładaniu swoich damskich skórzanych rękawiczek!

 6. admin says:

  Jest właśnie luty, ciągle zakładam ciepłe buty i czapeczkę i szaliczek. Nie zapominam swoich damskich skórzanych rękawiczek!

 7. admin says:

  Zimny grudzień, dużo śniegu, żyzny roczek będzie w biegu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *