Królowa logo Muzeum DOMINIAK

Królowa

witamy na niniejszej stronie www

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak

Tychy, ulica Żwakowska 8/66

Królowa kronika dobrej zmiany koleżeńskie zachowanie konkurs fotograficzny kraj polska czy rzeczpospolita polska autor Henryk Jan Dominiak

Królowa

perła obwodu malarstwa rysunku i grafiki

niemobilny salon sztuki

Królowa – koronkowa robota tuszem na kartoniku wykonana przez absolwenta Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

.

Królowa 2015 Wojtek (Wojciech) Łuka - wymiar: 3,50 cm x 3,50 cm.

RYS119 – KRÓLOWA 2015 Wojtek (Wojciech) Łuka – wymiar: 3,50 cm x 3,50 cm.

.

Domena niezmiernie ważna • Biuletyn Informacji Publicznej • Karta Dużej Rodziny • Regulamin • Kolekcja • Laury • Falerystyka • Heraldyka • Symbolika • EmblematykaRzeźba • Ceramika • Broń biała • Słownik pojęć • WYSTAWY • .

.

Królowa enucjacja


Sygnatura: RYS119.

Tytuł: KRÓLOWA.

Autor: Wojtek Łuka.

Dziedzina sztuki: rysunek.

Kategoria: maleńki rysunek na papierze.

Technika dzieła: tusz, papier.

Czas powstania: 10 czerwca 2015.

Wymiary dzieła: 3,5 cm x 3,5 cm / 12,250 cm².

Miejsce pracowni: Tychy, Polska, Europe.

Pochodzenie artysty: Tychy, Poland.

Dwuliterowy kod państwa (pochodzenie artysty): alfa-2 PL

1 właściciel (2015-2015): Wojciech Łuka.

2 właściciel (10 czerwca 2015 – nadal): MMSPHJD.

Miejsce prezentacji w Muzeum: Szklana piramida .

Prezentacja w przestrzeni miejskiej: Park Sztuki – działania artystyczne – Biała Podlaska (2015), Miejskie Centrum Kultury w Tychach (2015).

.

Królowa trawestacja


Absolwenci Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Polscy graficy. Polscy malarze. Urodzeni w 1958. Ludzie związani z Tychami. Artyści związani z Muzeum medali założonym w 2013 roku przez Henryka Jana Dominiaka. Ludzie związani z Katowicami. Sztuka a rysunek. Drawing. Art Gallery. Museum. Tytuły i zwroty honorowe. Królowa (monarchini). Monarchìa, Monarchie, Monarchia. Władczyni.

.

Królowa apozycja 


.

Królowa KLEOPATRA VII 


KLEOPATRA VII, ur. w 69, zm. w 30 r. p.n.e. w Aleksandrii. Ostatnia królowa Egiptu (od 51) z dynastii Ptolemeuszów. Córka Ptolemeusza XII Auletesa. Początkowo panowała wraz z bratem, a zarazem mężem, Ptolemeuszem XIII. W roku 48 p.n.e. została pozbawiona władzy i musiała uchodzić do Syrii. Tron egip. odzyskała w 47 dzięki pomocy Cezara, który poparł ją w tzw. wojnie aleksandryjskiej. Nominalnie Kleopatra panowała wraz ze swym drugim bratem i mężem, Ptolemeuszem XIV. W rzeczywistości rządziła samodzielnie. Ze związku Kleopatry z Cezarem w 47 urodził się jedyny syn Cezara – Cezarion (zamordowany 30 z rozkazu Oktawiana). W latach 46-44 Kleopatra przebywała wraz z Cezarem w Rzymie. Po jego śmierci w 44 wróciła do Aleksandrii. W roku 41 związała się z Antoniuszem i na przełomie 37 i 36 poślubiła go. Miała z nim 2 synów i córką. W 31 wzięła udział w bitwie pod – Akcjum. Po klęsce Antoniusza i jego śmierci popełniła samobójstwo (wg tradycji przez ukąszenie węża). Kobieta fascynującej urody, wybitnie inteligentna i bardzo wykształcona. Obdarzona wielką energią, ambicją i silnym charakterem. Znała język egip., popierała kult bogów egip., dzięki czemu cieszyła się w kraju dużą popularnością. Poprzez związki z Cezarem i z Antoniuszem starała się stworzyć warunki dla przywrócenia potęgi Egiptu. Bohaterka wielu utworów literackich.

.

Królowa DOBRAWA


DOBRAWA (965-977). Dobrawa względnie Dąbrówka, córka księcia czeskiego Bolesława I Srogiego i siostra św. Wacława. Była żoną Mieszka I od 965 r. Mieszko posiadał uprzednio żony pogańskie, które oddalił wobec ślubu z Dobrawą. Związek ten ułatwił chrystianizację Polski i umocnił pozycję polityczną Mieszka w stosunku do feudałów niemieckich. Dziećmi Mieszka i Dobrawy Bolesław Chrobry i Świętosława zwana także Sygrydą, późniejsza królowa duńska, szwedzka i norweska. Sojusz polsko-czeski, przypieczętowany małżeństwem Mieszka z Dobrawą, rozpadł się jednak po jej śmierci w roku 977.

.

Królowa RYKSA


RYKSA (1025-1034). Ryksa czyli Rycheza. Córka palatyna reńskiego Ezona i siostrzenica cesarza Ottona III. Wyszła za mąż za Mieszka w r. 1013 i koronowała się z nim w roku 1025. Nie udało się wyjaśnić, jakie było ich zachowanie w czasie klęsk, ponoszonych przez Mieszka. Prawdopodobnie w czasie, gdy Mieszko przebywał na wygnaniu w Czechach, przeszła na stronę Bezpryma i z jego polecenia odwiozła cesarzowi Konradowi II polskie insygnia królewskie. Oznaczało to utratę pełnej suwerenności. Uwiozła też ze sobą do Niemiec (najpewniej w r. 1034 po śmierci Mieszka) swego syna Kazimierza, zajmując się zresztą troskliwie jego edukacją. W r. 1047 wstąpiła do klasztoru, ale do końca życia nosiła tytuł królowej i odbierała honory królewskie. Zmarła w r. 1063.

.

Królowa KINGA


KINGA, Kunegunda, bł., ur. 19 lutego 1234 r., zm. 24 lipca 1292 r. w Sączu. Księżna krakowska i sandomierska. Córka króla węg. Beli IV. Zaślubiona w 1239 r. Bolesławowi Wstydliwemu. Jako wiano otrzymała od niego ziemię sądecką. Związek ten odnowił sojusz Piastów małopolskich z Arpadami i pośrednio służył utwierdzeniu wpływów węg. na Rusi Halickiej. Kinga potomstwa nie miała. Według najdawniejszej tradycji małżeństwo jej w ogóle nie zostało dopełnione. Owdowiawszy w 1279 r., wstąpiła do założonego przez siebie klasztoru klarysek w Starym Sączu. W 1960 r beatyfikowana.

.

Królowa MAŁGORZATA


MAŁGORZATA, ur. w marcu 1353 r., zm. 28 października 1412 r. Królowa Norwegii i Danii od 1387, Szwecji od 1389 r. Córka Waldemara IV duń. W roku 1363 poślubiła króla norw. Haakona VI, po którego śmierci w 1380, zapewniwszy następstwo synowi – Olafowi V (królowi Danii), sprawowała sama faktyczne rządy. W 1387 obwołana została została królową Danii i Norwegii. W roku 1389, wykorzystawszy niechęć feudałów szwedz. do króla Albrechta Meklemburskiego, po wzięciu go do niewoli pod Falköping, zajęła tron Szwecji. Jej autorytet pozwolił na zmontowanie w 1397 r. związku krajów skand. (- kalmarska unia) i powołanie na ich trony – początkowo jako współrządcy – jej dziedzica, – Eryka Pomorskiego.

.

Królowa JADWIGA


JADWIGA (1384-1399). Najmłodsza córka Ludwika Węgierskiego i księżniczki bośniackiej, Elżbiety. Urodziła się w roku 1372. Tron polski objęła po dwuletnim bezkrólewiu, w czasie którego stronnicy Piastów chcieli ogłosić królem księcia mazowieckiego Ziemowita. W roku 1384 koronowano ją na króla Polski. Po zerwaniu zaręczyn, wiążących Jadwigę z księciem austriackim, Wilhelmem Habsburgiem, zaślubił ją wielki książę litewski, Władysław Jagiełło (1386 r.). W zamian za rękę Jadwigi i koronę polską, Jagiełło zobowiązał się chrystianizacji Litwy i przyłączenia jej do Polski. Odtąd Jadwiga i Jagiełło rządzili wspólnie, gdyż oboje posiadali tytuł królewski. Wprawdzie właściwe rządy spoczywały w rękach Jagiełły, ale i Jadwiga korzystała z monarszych uprawnień. W r. 1387 spowodowała zwrot Polsce Rusi Czerwonej, zajętej uprzednio przez Węgry. Jadwiga zmarła w r. 1399. Swoje klejnoty przeznaczyła w testamencie na odnowienie Akademii Krakowskiej, dzięki temu zwanej później Wszechnicą Jagiellońską.

.

Królowa ANNA JAGIELLONKA


ANNA JAGIELLONKA (1576-1596). Córka Zygmunta Starego i Bony. Młodsza siostra Zygmunta Augusta. Po śmierci ostatniego z Jagiellonów zajęła wybitne stanowisko podczas trzech kolejnych bezkrólewi, jako spadkobierczyni tronu polskiego. Wprawdzie tron był elekcyjny, jednak małżeństwo z Anną wzmacniało szanse kandydata. Mimo znacznej różnicy wieku, chciano oddać ją za żonę Henrykowi Walezjuszowi, a następnie planowano małżeństwo Anny z Maksymilianem Habsburgiem. Tymczasem masy szlacheckie wybrały królem Annę „przydając jej za małżonka” księcia siedmiogrodzkiego, Stefana Batorego. Ukoronowana i poślubiona Batoremu, nie brała udziału w rządach państwem. Dopiero po śmierci męża popierała kandydaturę swojego siostrzeńca, Zygmunta II Wazy. Zmarła w r. 1596.

.

Królowa KRYSTYNA


KRYSTYNA, z dynastii Wazów. Ur. 8 grudnia 1626 r. w Sztokholmie, zm. 19 kwietnia 1689 r. w Rzymie. Królowa Szwecji 1632-54, córka Gustawa II Adolfa. Po okresie regencji pod przewodnictwem kanclerza A. Oxenstierny, w 1644 r. objęła rządy osobiste. Wbrew polityce Oxenstierny przyśpieszyła zakończenie wojny 30-letniej zawarciem pokoju westfalskiego w 1648. W 1650 r. wymogła na parlamencie uznanie następcą tronu Karola Gustawa, siostrzeńca Gustawa II Adolfa. Jako jedna z najbardziej wykształconych kobiet epoki, Krystyna była protektorką nauki i sztuki. Sprowadzała na swój dwór wybitnych uczonych (m.in. Kartezjusza, H. Grotiusa). Kapryśnego usposobienia, odrzucała proponowane jej małżeństwa. Przepych jej dworu i rozdawanie dóbr koronnych faworytom budziły niezadowolenie ludności, wyrażające się w powstaniach. Sympatia Krystyny dla katolicyzmu pogłębiała opozycję wobec Korony. Zmuszona do abdykacji w 1654 r., po opuszczeniu Szwecji przeszła otwarcie na katolicyzm. Osiedliła się w Rzymie, gdzie otoczyła się uczonymi i artystami. Gromadziła książki i dzieła sztuki. Jej dzieje były tematem licznych dzieł lit., których treść odbiega od faktów historycznych.

.

Królowa LESZCZYŃSKA


LESZCZYŃSKA KATARZYNA, ur. w 1680, zm. 19 marca 1747 r. w Lunéville. Królowa pol. córka Jana Karola Opalińskiego, kasztelana poznańskiego. W 1698 r. wyszła za mąż za Stanisława Leszczyńskiego, wojewodę poznańskiego, późniejszego króla pol. 4 października 1705 r. koronowana w Warszawie. Okres wojny pn. spędziła we Wrocławiu i Szczecinie. Większej roli polit. nie odegrała.

.

Królowa LUDWIKA


LUDWIKA, Luiza, ur. 10 marca 1776 r., zm. 19 lipca 1810 r. Księżna meklemburska, żona Fryderyka Wilhelma III, matka Fryderyka Wilhelma IV i Wilhelma I. Od 1797 r. królowa prus. Reprezentowała tendencje anty franc. Po klęsce w 1807 (wojny napoleońskie) interweniowała u Napoleona o złagodzenie warunków pokojowych dla Prus (pokój w Tylży). Popierała politykę reform państw. Zdobyła znaczną popularność..

.

Królowa zapisane w Księdze Pamiątkowej Muzeum


Dziękujemy za miłe przyjecie i możliwość zobaczenia ciekawych eksponatów. Z turystycznym pozdrowieniem. Państwo: Asia, Iza, Jacek (Dobrzeń Wielki) – 19 lipca 2015. 1526.

.

Królowa tym stronom dajemy oparcie


Mini Park Raj • Kompresory śrubowe w Tychach • Biuro Rachunkowe STOKŁOSA • PAKT UMOWA • interesujące • BAHA • CHIL • DAMAFAGAS • Gad kluczGrażyna Dominiak Tychy Polska • Pszczyna miasto w Polsce historia i teraźniejszość • Ulica generała Władysława Sikorskiego w Tychach • Ulica Generała Jana Henryka Dąbrowskiego w Tychach • Ulica Główna w Tychach • Formy do gliny modelarskiej Henryk Jan Dominiak • Transport Spedycja MASS-TRANS • Świerczyniec w województwie śląskimHenryk Jan Dominiak PLAMA25 Lecie • S 1 • S 2 • S 3 • S 4 • Herb Miasta Tychy • .

.

Królowa Dębno polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019.

.