Dama logo Muzeum DOMINIAK

Dama

miło nam, że spotykamy się dziś w tym gronie, w kolejnej witrynie internetowej

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak

z urzekającego terytorium Tychy, ulica Żwakowska 8/66 w Europie

Dama dobra karma kultury doznania estetyczne dobra sztuka do salonu autor Henryk Jan Dominiak

Dama

zawołanie – D – 6, A – 1, M – 17, A – 1 literka abecadła ogólnonarodowego: A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Dama, obręb ujawnia przeglądowy komput wyrażeń językowych na literę „D”, skupionych w zakresie działalności niniejszej zbiornicy sztuki.

Dama RYS119 – KRÓLOWA 2015 Wojtek (Wojciech) Łuka - wymiar: 3,50 cm x 3,50 cm.

RYS119 – KRÓLOWA 2015 Wojtek (Wojciech) Łuka – wymiar: 3,50 cm x 3,50 cm.

.

Karta starsza rangą • Biuletyn Informacji Publicznej • Karta Dużej Rodziny • Regulamin • Kolekcja • Laury • Falerystyka • Heraldyka • Symbolika • EmblematykaRzeźba • Ceramika • Broń biała • Słownik pojęćMalarstwo • Rysunek • Grafika • .

dama d


d, litera alfabetu łac. (i pol.), pochodząca poprzez gr. δ (delta) od pn. semickiej (fenickiej) litery daleth.

D symbol izotopu wodoru ciężkiego (deuteru).

.

dama Da


DACYT, magmowa skała wylewna składająca się głównie z bogatego w sól plagioklazu (oligoklaz, andezyn), kwarcu, biotytu lub amfibolu, niekiedy piroksenu; struktura porfirowa, tekstura bezładna lub fluidalna; skała skała pospolita wśród młodych law Kordylierów i Andów, Archipelagu Sundajskiego, a także Słowacji i Siedmiogrodu (nazwa od Dacji); w Polsce występuje w okolicach Krzeszowic: dobry materiał drogowy.

.

DADAIZM [franc. dadaïsme], awangardowy ruch artyst.–lit. rozwijający się od 1916 do około 1923 r. w Szwajcarii, Niemczech, Francji i częściowo USA. Uformował się w międzynarodowym środowisku intelektualno-artyst. skupionym w czasie I wojny światowej w Zurychu wokół „Cabaret Voltaire” pełniącego funkcję klubu literackiego, salonu wystawowego i scen teatralnych. Jego twórcami byli francuscy i niemieccy pisarze i artyści, gł. T. Tzara czołowy przywódca ruchu, autor jego licznych manifestów (wyd. zebrane: Sept manifestes dada 1924), Hugo Baal (1886–1927), Richard Huelsenbeck (ur. 1892), H. Arp, F. Picabia i inni. Grupę tę wiązały pewne kontakty z ówczesną europejską awangardą literacką (G. Apollinaire, F. T. Marinetti, B. Cendrars) i artystyczną (np. zorganizowana w 1917 wystawa, w której wzięli m.in. udział G de Chirico, M. Ernst, L. Feininger, W. Kandinsky, P. Klee, F. Marc, P. Picasso). Organem grupy było nieregularnie ukazujące się pismo „Dada”.

.

U podstaw dadaizmu leżał gwałtowny sprzeciw wobec toczącej się wojny i wobec współczesnej cywilizacji mieszczańskiej. Protest  ten miał charakter totalny i anarchistyczny; był nihilistyczną negacją europejskiego dziedzictwa kulturalnego, stanowił wyraz zwątpienia w sens istniejącej rzeczywistości społecznej, politycznej, kulturalnej i obyczajowo-moralnej, odrzucał wszelkie dotychczasowe autorytety, rygory i konwencje – tak w życiu, jak i w sztuce. Konsekwencją tej postawy była własna koncepcja sztuki, której istotę widział dadaizm w demonstrowaniu indywidualnej fantazji, nieskrępowanej żadnymi względami moralnymi, logicznymi i estetycznymi. W ujęciu tym twórczość nabierała charakteru improwizowanej zabawy, opartej na grze przypadkowych, nie kontrolowanych przez świadomość skojarzeń, rezygnowała z wszelkiego wartościowania i wyboru, posługiwała się bez ograniczeń mistyfikacją, paradoksem, absurdalnym dowcipem; jednocześnie cechował ją zamierzony prymitywizm i infantylizm, co uwidacznia m.in. sama nazwa kierunku, wzięta z dziecięcego zawołania „dada” oznaczającego zabawkę.

.

Dadaistyczny utwór literacki miał zazwyczaj postać potoku swobodnych wyrażeń i spostrzeżeń, kojarzonych automatycznie, nie służących żadnej zamierzonej konstrukcji artystycznej, lecz próbie odtworzenia bezsensu i chaosu rzeczywistości. Dadaiści rozbijali estetyczną jednolitość dzieła artystycznego, sięgając po wyrwane z kontekstu elementy mowy potocznej, wykorzystując reklamowe i gazetowe slogany, fragmenty piosenek, tworząc sztuczne słowa i dźwięki, łamiąc reguły składni. Krańcową konsekwencją tych zabiegów był często utwór bezznaczeniowy, stanowiący autonomiczny zespół dźwięków i połączeń literowych.

.

Dadaizm występował przeciw tradycyjnym podziałom twórczości artystycznej na rodzaje i gatunki, parodiował je, zacierał istniejące między nimi granice (obrazy–manifesty, wiersze–rysunki). Jego charakterystyczną formą literacką był utwór zbiorowy, pisany przez kilku poetów i wyrażający – merytorycznie, jak i graficznie – całkowity bezład równocześnie występujących zjawisk (tzw. symultanizm). W zakresie plastyki tendencje dadaistyczne objawiły się m.in. w tworzeniu kompozycji złożonych z różnych przypadkowo dobranych przedmiotów użytkowych, elementów mechanicznych, tłuczonego szkła itp. (tzw. ready-mades M. Duchampa), w stosowaniu techniki – fotomontażu (G. Grosz) i – collage’u (tzw. Merzbilder K. Schwittersa). Dadaizm istniał krótko jako samodzielny kierunek i reprezentował jedynie najbardziej krańcowe tendencje w europejskiej awangardzie artystycznej. Jego konsekwencje uwidoczniły się we wpływie na początki – surrealizmu, w pokrewieństwach z symultaniczną techniką narracji, w kształtowaniu się formy nowoczesnej – groteski. W Polsce dadaizm miał zasięg bardzo ograniczony, dostrzegalny jedynie w prymitywistycznych tendencjach – futuryzmu.

.

DAMARA, żywica naturalna pochodzenia pochodzenia współczesnego i kopalnego; obecnie otrzymywana z roślin należących głównie do rodziny Dipterocarpaceae, rosnących na Archipelagu Sundajskim; odmiana współczesna jest jasna (bezbarwna do jasnożółtej), zaś kopalna ciemna; ciężar właściwy 1-1.06, temp. mięknięcia 67-75º, dobrze rozpuszczalna w większości rozpuszczalników organicznych; w handlu znajduje się szereg gatunków różniących się barwą i stopniem zanieczyszczenia; centrale skupu znajdują się w Djakarcie (gdzie rozróżnia się 9 gatunków) i w Singapurze (6 gatunków). Damarę stosuje się głównie do produkcji jasnych lakierów, rozjaśniających się jeszcze pod wpływem światła.

.

DANIA – Królestwo Danii to najmniejsze z państw skandynawskich. Leży na północy Europy. Posiada najwyższą stopę życiowa spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Jej dobrobyt oparty jest na wysoko zmechanizowanym rolnictwie i systemie dystrybucji, poprzez który Dania eksportuje produkty mięsne, rybne i mleczarskie do całej Europy. Bardzo rentowny jest również nowoczesny przemysł oparty na małych zakładach produkcyjnych. Duńczycy płacą bardzo wysokie podatki, dzięki czemu mają rozbudowany system opieki społecznej i oświaty.

.

dama De


DEMON [gr. daímōn] , rel. duch dobry lub zły, wpływający na losy ludzkie, później zły duch, szatan.

.

DEMONETYZACJA [franc.< łac.], operacja polegająca na wycofaniu monety z obiegu.

.

DEMONOLOGIA [gr.], system wyobrażeń o demonach; także dział etnografii i religioznawstwa poświęcony badaniu tych wyobrażeń.

.

DENSO-WAVE japońska firma, która w 1994 r. opracowała graficzną metodę kodowania służącą do identyfikowania części samochodów na linii montażowej. Ta metoda, nazwana QR z powodu szybkości, z jaką mogła być odczytywana przez służące do tego urządzenie (ang. quick response), koniec końców znalazła zastosowanie poza murami fabryki samochodów. W zaledwie kilka lat większość japońskich telefonów komórkowych miała możliwość natychmiastowego odczytania informacji zawartych w tym kodzie. Kod QR jest rodzajem macierzy otworzonej z pewnej liczby czarnych i białych kwadracików ułożonych w większym kwadracie. Kwadraciki reprezentują wartości dwójkowe, 0 i 1, a zatem działa to w bardzo podobny sposób jak kody kreskowe, z tym że dodanie dodatkowego wymiaru powoduje, że kod umożliwia przechowanie większej ilości danych.

.

dama Di


DINERS CLUB – jedną z pierwszych kart kredytowych, która zyskała powszechną akceptację, była karta Diners Club. Jej siłą napędową był Amerykanin Frank McNamara. w 1950 r. zdołał nakłonić różne restauracje do przyjmowania płatności na kredyt, gdy klient przedstawi jedną z osobistych, gwarantowanych kart, które McNamara rozdawał swoim najlepszym klientom. W pierwszych dekadach swojego istnienia karty kredytowe były najczęściej używane przez amerykańskich komiwojażerów przy płatności za posiłki.

.

dama Do


DOMINIKA jest republiką wyspiarską w archipelagu Wysp Zawietrznych, położoną we wschodniej części Karaibów, pomiędzy Gwadelupą a Martyniką. Wyspa jest pochodzenia wulkanicznego z nieaktywnymi obecnie wulkanami, ale gorące źródła w wysokich pasmach centralnych gór przypominają o jej pochodzeniu. W ciągu XVIII wieku stanowiła przedmiot sporu pomiędzy Brytyjczykami a Francuzami; w 1783 r. stała się posiadłością brytyjską. W 1967 r. uzyskała autonomię, a w 1978 r. pełną niepodległość. Podstawę gospodarki stanowi obecnie uprawa owoców tropikalnych i innych upraw rolnych. Ważnym źródłem dochodów może stać się turystyka. Na przeszkodzie do jej rozwoju stoi klifowa budowa wybrzeża (niepodobna do piaszczystych plaż innych wysp) oraz brak międzynarodowego lotniska.

.

DOMINIKANA – Republika Dominikana zajmuje wschodnią część karaibskiej wyspy Haiti (Hispaniola) – część zachodnia zajęta jest przez znacznie mniejszego sąsiada Haiti. Haiti to górzysta, tropikalna wyspa ze zróżnicowanym krajobrazem przechodzącym od bujnej roślinności na północy do suchych zarośli na południu. Gospodarka uzależniona jest od rolnictwa z przemysłowymi uprawami cukru, tytoniu i kawy o przeznaczeniu eksportowym. Małe złoża minerałów pozwalają na istnienie zakładów górniczych i przetwórczych. Trzcina cukrowa, tytoń, sól kamienna, kawa, boksyty, nikiel oraz stopniowo rozwijająca się turystyka to główne zasoby tego kraju.

.

dama Dr


DRUK – wynalezienie druku (ok. 1450) spowodowało prawdziwą rewolucję w sposobie rozpowszechniania idei w Europie. Nie było już potrzeby przepisywania każdej książki ręcznie. Stronica raz ułożona z ruchomych czcionek ołowianych mogła zostać wydrukowana w ciągu 20 sekund. Co więcej, można ją było odbijać w dowolnej liczbie egzemplarzy. W ciągu 50 lat w ten sposób wydrukowano 30 000 tytułów.

.

dama Dż


DŻIHAD to święta wojna w obronie islamu. Muzułmanie opanowali terytoria między Indiami a Hiszpanią. W Europie Frankowie odpowiedzieli na atak. 1391.

.

dama Strony polecane


• ciekawe • BAHA • CHIL • CUDO • .

.

Dama Prus 1 (Półtora Krzyża) polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019.