Mit zasada logo Muzeum DOMINIAK

Mit zasada

niniejszym mamy honor i frajdę podejmować Państwa podczas postrzegania specjalizacji

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak

w zielonych Tychach, ul. Żwakowska 8/66

Mit zasada misterne cacko mecenat młode lata moda jest kulturą malarstwo współczesne autor Henryk Jan Dominiak

Mit zasada

entourage literek tekstowych – M – 17, I – 12, T – 26 krajowego alfabetu: autorska wystawa aranżacja na tle kamieni piramida pełna autorskich grafik obrazów rysunków autor Henryk Jan Dominiak Ą B C Ć D E Ę F G H I J K letnie spotkania w muzeum lato ze sztuką lipiec pogoda autor Henryk Jan Dominiak Ł M N Ń O Ó P rzeźba wystawy rzeźby arcydzieło europy artysta rzeźbiarz polska sztuka nowoczesna S Ś triennale rysunku turysta w muzeum turystyczny szlak turystyczne spotkanie ze sztuką autor Henryk Jan Dominiak U W Y Z Ź Ż

Mit zasada – dziedzina eksponuje spojone zakomunikowanie na symbol literacki „M”.

.

mit zasada CER5 – DONICA 2013 Danuta SAGA Tomaszewska – wymiar: 0,95 cm wysokości.

CER5 – DONICA 2013 Danuta SAGA Tomaszewska – wymiar: 0,95 cm wysokości.

.

Strona główna • BIP1 • Karta Dużej Rodziny • Regulamin • Kolekcja • Laury • Falerystyka • Heraldyka • Symbolika • EmblematykaRzeźba • Ceramika • Broń biała • Słownik pojęćMalarstwo • Rysunek • Grafika • WYSTAWY • .

mit zasada Mi


MIT [gr. mýthos ’słowo, legenda, bajka’], w podstawowym tradycyjnym znaczeniu – opowieść o niezmiennej osnowie fabularnej. Występują w niej bogowie, półbogowie, demony, legendarni bohaterowie oraz naturalne wydarzenia mające związek z ich działalnością. Celem tej opowieści jest próba odpowiedzi – fantastycznej, metahistorycznej, symbolicznej, alegorycznej formie – na pytania dotyczące pochodzenia, natury i przeznaczenia świata i człowieka, porządku naturalnego i społeczeństwa, życia i śmierci, dobra i zła.

.

mit zasada Mł


MŁYNEK, ręczna maszyna rol. służąca do czyszczenia i sortowania wymłóconego ziarna podobna do wialni. Działanie młynka polega na wydmuchiwaniu lekkich zanieczyszczeń (gł. kurzu) strumieniem powietrza, wytwarzanym przez obudowany wiatrak poruszany korbą oraz na rozdzielaniu czyszczonego materiału przez drgające sita o odpowiednio dobranej wielkości otworów. Otrzymane z młynka ziarno ma jeszcze domieszkę nasion chwastów, nie powinno być zatem używane do siewu. Wydajność młynka wynosi 5–20 q/godz, zależnie od wielkości i ilości zanieczyszczeń.

.

MŁYNEK MODLITEWNY, w buddyzmie tybetańskim rodzaj maszynki, ręcznie lub za pomocą wody wprowadzającej w ruch paski papieru, na których wypisane są tzw. święte zgłoski i wyrazy, uważane za formę przejawiania się bóstwa. Poruszanie tych zgłosek ma zapewnić wiernym taką samą zasługę i wywoływać takie same skutki, jak gdyby były one wymawiane (buddyzm tybetański, mantra).

.

mit zasada Mn


MNEMOMETR [gr.], przyrząd służący do eksponowania bodźców wzrokowych, stosowany w psychol. eksperymentalnych badaniach nad pamięcią.

.

MNEMOTECHNIKA, mnemonika [gr.], zespół środków i prawideł mających na celu ułatwienie zapamiętania trudnego materiału pamięciowego, głównie liczb, dat, nazw. Sposoby mnemotechniczne polegają na sztucznym powiązaniu elementów trudnych do zapamiętania z elementami, które dzięki rytmicznemu układowi materiału, żartobliwej lub zawierającej jakieś sensowne znaczenie formie są  łatwiejsze do zapamiętania. Dzięki tworzeniu tych sztucznych kompleksów można zwiększyć znacznie zakres pamięci. Naukowe badania nad pamięcią wskazują, że układ materiału jest jednym z gł. czynników wpływających na trwałość i szybkość zapamiętywania. Za twórcę mnemotechniki uchodzi poeta gr. Symonides z Keos. Jej rozwój polega gł. na tworzeniu nowych systemów mnemotechniki.

.

MNICH [czes. < gr. monachós „samotnie żyjący”]. 1) członek jednego z zakonów ścisłych w kościele zach. (benedyktynów i pochodzących od nich, m.in. kamedułów, cystersów) lub wschodnim (np. bazylianów). Zakony te nie mają scentralizowanej organizacji i każdy ich dom (np. opactwo) stanowi odrębną jednostkę autonomiczną. Potocznie określenie zakonnika. 2) w religiach niechrześcijańskich (np. buddyzm, islam) członek wspólnoty religijnej prowadzącej życie wspólne, normowane specjalnymi przepisami. (zakony).

.

MNICH [czes. < gr.], budowla wodno-melioracyjna, służąca do regulowania poziomu oraz przepływu wody na terenach ogroblowanych, np. w stawach rybnych lub przy zalewowym nawadnianiu łąk. Mnich buduje się z drewna lub betonu. Składa się z części poziomej tzw. leżaka i części pionowej – stojaka, w którym umieszcza się zastawki do regulowania wielkości przepływu.

.

MNICH, odosobniona turnia skalna w Tatrach Wysokich, na pd.-zach. od Morskiego Oka. Między Doliną za Mnichem na pn.-zach. a Żlebem pod Mnichem na pd.-wsch. Wys.2068 m n.p.m. – trudne wejście, dostępne tylko dla taterników.

.

mit zasada Mo


MOABICI, lód starożytny, zamieszkujący (już w II tysiącleciu p.n.e.) tereny Moabu, kraju na wschód od Morza Martwego. Znani z wojen z Izraelem , któremu od czasów Dawida byli podlegli. Od zwierzchnictwa izrael. uwolnili się za panowania króla Meszy (IX w. p.n.e.).

.

MOBILE [łac.], rodzaj ruchomej rzeźby, komponowanej przeważnie z płytek, kulek, drutów i prętów metalowych, poruszanej mechanicznie lub przez naturalny ruch powietrza. Mobile wykonał po raz pierwszy ok. 1932 amer. rzeźbiarz A. Calder.

.

MOCNICA, żegl.: 1) zgrubiony lub zdwojony pas poszycia burty lub pokładu, służący do wzdłużnego wzmocnienia konstrukcji statku. 2) pas blachy usztywniający (zapobiegający wyboczeniu) środniki wręgów lub wzdłużników..

.

MOCNIK, żegl. kątownik usztywniający (zapobiegający wyboczeniu) środniki wręgów lub wzdłużników. Łączy mocnicę burtową z pokładową , pas denny z pasem mocnicy obłowej na burcie (jeżeli przejście z dna do burt jest wykonane bez zaoblenia) lub inne części konstrukcyjne statku stykające się pod kątem zbliżonym do 90°.

.

MOCOWADŁO, zespół elementów służących do bezpośredniego zamocowania przedmiotu obrabianego, uchwytu lub przyrządu na stale obrabiarki. Typowymi elementami mocowadła są kątowniki, śruby, nakrętki, dźwignie, podkładki i kliny.

.

MOC PRAWNA: 1) obowiązywanie aktu normatywnego pod względem miejsca, czasu i osób. 2) ważność aktu prawnego regulującego konkretny stosunek prawny, polegająca na tym, że pociąga ona za sobą określone skutki prawne.

.

MOC PRODUKCYJNA, techniczna sprawność danego zespołu urządzeń produkcyjnych. Jest wyrażana ilością określonych wyrobów, która może być wykonana, lub ilością surowca, która może być przerobiona w jednostce czasu (na dobę, miesiąc lub rok) i w normalnych warunkach pracy. Moc produkcyjna przedsiębiorstwa składającego się z kilku zespołów (wydziałów) produkcyjnych zależy od mocy produkcyjnej zespołu o najniższej sprawności techn. Moc produkcyjna bywa również nazywana zdolnością produkcyjną, którym to terminem określa się niekiedy stopień wykorzystania mocy produkcyjnej.

.

MODA [franc. < łac.] – obyczaj, ubiory.

.

mit zasada Mr


MRÓWKI, mrówkowate, Formicidae, rodzina błonkówek z grupy żądłówek. Obejmuje ok. 6 tys. Gatunków, z których w Polsce żyje ok. 80. Owady różnej wielkości (dł. 0,8 – 42 mm), ubarwione gł. czarno, szaro, rudo lub żółto. Żyją społecznie w gniazdach (mrowisko). U mrówek występuje wyraźny polimorfizm. Obok dojrzałych płciowo uskrzydlonych samców i samic (królowych), występują bezskrzydłe samice o niedorozwiniętych narządach rozrodczych, robotnice i żołnierze. Robotnice zajmują się budową gniazda, pielęgnowaniem potomstwa (larw, poczwarek, błędnie zwanych mrówczymi jajami). Żołnierze bronią gniazda w przypadku napaści, atakują gniazda innych gatunków mrówek w celu zdobycia zapasów pożywienia oraz poczwarek, z których wychowują „niewolników”. Samice i samce odbywają lot godowy, w czasie którego samice są zapładniane.

.

Po locie samice tracą skrzydła, a samce giną. Mrówki są wszystkożerne (większość gatunków), drapieżne; (np. gatunki z rodzaju Eciton) albo roślinożerne; np. gatunki z rodzaju Messor odżywiają się wyłącznie nasionami roślin, z rodzaju Atta – grzybami hodowanymi przez nie na ściółce z liści (współżycie typu ambrozyjnego, ambrozja). Nieliczne gatunki żywią się wydalinami mszyc oraz czerwców, które specjalnie pielęgnują. Mrówki żyją przeważnie długowiecznymi koloniami. Zamieszkują wszystkie kontynenty, jednak większość gatunków występuje w krajach tropikalnych. W zasadzie są pożyteczne, zwłaszcza w leśnictwie (gdzie obowiązuje zakaz niszczenia mrowisk), dzięki tępieniu szkodliwych owadów, rozsiewaniu nasion, spulchnianiu i przewietrzaniu gleby; np. w naszych lasach jest bardzo pożyteczna mrówka rudnica, Formica rufa (dł. 6-9 mm). Niektóre mrówki są jednak szkodliwe, np. gmachówka drzewożerna czy gatunki hodujące mszyce, gdyż przyczyniają się do ich rozprzestrzeniania. 1253.

.

mit zasada odcinek zalecany


• Dom Lux Tychy • ABC KOMPRESORY • Henryk Jan Dominiak • Biuro Rachunkowe STOKŁOSA • PAKT UMOWA • interesujące • BAHA • CHIL • DAMAFAGASGrażyna Dominiak Tychy Polska • Pszczyna miasto w Polsce historia i teraźniejszość • Ulica generała Władysława Sikorskiego w Tychach • Ulica Generała Jana Henryka Dąbrowskiego w Tychach • ulica Tulipanów w Tychach • Ulica Główna w Tychach • Formy do gliny modelarskiej Henryk Jan Dominiak • Transport Spedycja MASS-TRANS • Świerczyniec w województwie śląskimHenryk Jan Dominiak PLAMA25 Leciedominiak ah • A skomponowanie Henryk Jan Dominiak • L zaprojektowanie Henryk Jan Dominiak.

.

Mit zasada Bogoria herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019.