Ego logo Muzeum DOMINIAK

Ego

witamy w naszym Centrum internetowym tyskiego

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak

szlak komunikacyjny Żwakowska 8/66

Ego encyklopedia leksykon słownik kompendium zbiór objaśnienie wyrażeń autor Henryk Jan Dominiak

Ego

artykuł hasłowy E — 7, G — 10, O — 20 znak alfabetyczny mowy ojczystej abecadła A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Ego – karta cybernetyczna wykazuje zakumulowany leksykon z początkową literą „E”.

e – znak alfabetu łac. (i pol.), pochodząca poprzez gr. ε (épsilon) od pn.semickiej (fenickiej) litery hë, która była znakiem spółgłoski laryngalnej.

.

ego FAL127 – XIV OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA FILATELISTYCZNA TORVŃ 83 wymiar: 7,00 cm x 7,00 cm.

FAL127 – XIV OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA FILATELISTYCZNA TORVŃ 83 wymiar: 7,00 cm x 7,00 cm.

.

Strona główna • BIP1 • Karta Dużej Rodziny • Regulamin • Kolekcja • Laury • Falerystyka • Heraldyka • Symbolika • EmblematykaRzeźba • Ceramika • Broń biała • Słownik pojęćMalarstwo • Rysunek • Grafika • WYSTAWY • .

ego Eg


EGO, [łac., ’ja’], psychol. jaźń, psychoanaliza.

.

EGOCENTRYZM [łac.], postawa, sposób myślenia. Polega na traktowaniu siebie jako ośrodka wszystkiego. Ujmowaniu rzeczywistości z punktu widzenia własnej osoby i własnych przeżyć. Absolutyzowanie własnego stanowiska wobec otoczenia. Egocentryzm nie uwzględnia punktu widzenia innych ludzi.

EGZEMAT SOLNY, geol. rodzaj wysadu tektonicznego.

.

EGZO, [gr. ’na zewnątrz’], na początku złożeń znaczy ’zewnętrzny’. Np. egzogamia, egzogeneza.

.

EGZOPEPTYDAZY, enzymy. Działają na pewne wiązania łańcuchów peptydowych. Grupa – peptydaz.

.

EGZORCYSTA [gr. ’zaklinacz duchów’]. We wczesnochrześc. gminach charyzmatyk. Przypisywano mu moc wypędzania szatana z opętanych. Od III w. stały urząd kościelny w zach. Europie. Od soboru trydenckiego w kościele kat. – trzeci stopień niższych święceń kapłańskich.

.

EGZOTERMICZNA REAKCJA – egzoenergetyczna reakcja.

.

EGZOTOKSYNA [gr.] – jad bakteryjny. Produkowany przez żywe bakterie. Do otoczenia jest wydalany na zewnątrz ich organizmu.

.

EGZOTYKA, [łac. < gr.], ogół cech właściwych krajom o odmiennym klimacie i cywilizacji. Zwłaszcza zamorskim i podzwrotnikowym. Obcość, odrębność. Zainteresowanie życiem i kulturą mało znanych krajów.

.

ego Ek


EKBATANA, w starożytności stolica Medii. Obecnie – Hamadan.

.

EKG, elektrokardiogram, zapis uzyskiwany w elektrokardiografii.

.

EKLOGA [gr.], jedna z części justyniańskiego zbioru prawa rzym. w jęz. greckim – bizantyjskie prawo.

.

EKWADOR znajduje się na zachodnim wybrzeżu Ameryki Południowej pomiędzy Kolumbią a Peru; jak sugeruje nazwa kraju, usytuowany jest on na równiku. Do terytorium Ekwadoru zalicza się także wyspy Galapagos, znajdujące się w odległości około tysiąca kilometrów na Oceanie Spokojnym. Część kontynentalna kraju to strefy górzyste, nawiedzane często przez trzęsienia ziemi – z północy na południe biegną dwa równoległe łańcuchy Andów; poza tym na wybrzeżu znajdują się wzniesienia wulkaniczne. Kraj posiada bogate złoża ropy naftowej, ale rozwój przemysłu naftowego hamowany jest przez klęski żywiołowe.

.

ego Er


ERYTREA Republika Erytrei. Została uznana przez Narody Zjednoczone za niezależne państwo 27 kwietnia 1993 r. Po trzydziestoletniej wojnie z Etiopią, która pozostawiła kraj zubożały, dotknięty klęską głodu i bez infrastruktury. Kraj pozostaje pod tymczasowymi rządami, które zmierzają do przeprowadzenia demokratycznych wyborów w 1997 r. Pierwotnie kolonia włoska. W latach 1942-1952 pod panowaniem brytyjskim, Erytrea stała się następnie częścią Etiopii. Początkowo jako prowincja autonomiczna. Walka o niepodległość osiągnęła punkt przełomowy w 1991 r. Wówczas niezadowolone grupy Etiopczyków przyłączyły się do Erytrejskiego Frontu Narodowo-Wyzwoleńczego (EPLF) w celu obalenia rządu Mengistu, który w 1974 r. odebrał władzę podstarzałemu cesarzowi Etiopii. Erytrea zajmuje ważną pozycję strategiczną. Kontroluje dostęp do Morza Czerwonego. Secesja Erytrei pozbawiła Etiopię dostępu do morza. Jednocześnie uzależniła jej handel zagraniczny od Erytrei. W swoich długoterminowych planach kraju uwzględnia rozwój turystyki na wybrzeżu Morza Czerwonego, jak i rozwój przybrzeżnego rybołówstwa oraz przemysłu naftowego.

.

ego Es


ESTONIA jest najbardziej wysuniętą na północ republiką nadbałtycką. Poprzednio stanowiła część byłego Związku Radzieckiego. Estończycy posługują się językiem zbliżonym do fińskiego. Ich więzy kulturowe z Finami przetrwały stulecia obcej dominacji. Po uzyskaniu niepodległości w 1991 r. estoński rząd wprowadził program reform rynkowych. Ten program przekształca gospodarkę. Osiągnięto niski poziom inflacji. Wzrasta dynamicznie sektor prywatny. Kierunki handlu zagranicznego przesunięto z rynków rosyjskich i wschodnioeuropejskich na zachodnie. 724.

.

ego szpalty wskazane


• Biuro Rachunkowe STOKŁOSA • PAKT UMOWA • interesujące • BAHA • CHIL • DAMAGrażyna Dominiak Tychy Polska • Pszczyna miasto w Polsce historia i teraźniejszość • Ulica generała Władysława Sikorskiego w Tychach • Ulica Generała Jana Henryka Dąbrowskiego w Tychach • Ulica Główna w Tychach • Formy do gliny modelarskiej Henryk Jan Dominiak • Transport Spedycja MASS-TRANS • Świerczyniec w województwie śląskimHenryk Jan Dominiak PLAMA25 Lecie • .

.

Ego AWDANIEC, Abdank, Abdaniec, Habdank herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019.