sens logo Muzeum DOMINIAK

SENS / CECHA / EMBLEMAT / ATRYBUT / GODŁO 

sens sztuka przez duże s słownik sztuki spotkanie z kulturą nowa era sami swoi autor Henryk Jan Dominiak 

sens grupowe odwiedziny szkoły przedszkola studenci znaczkowicze turyści zakłady pracy autor Henryk Jan Dominiaksens grupy szkolne rodziny mundurowi kolekcjonerzy turystyka zorganizowana przedsiębiorstwa autor Henryk Jan Dominiaksens trudności niepełnosprawni w życiu codziennym dostosowanie udogodnienia dla osób autor Henryk Jan Dominiaksens parking dla rowerów turystyka rowerowa goście na rowerach szlak turystyczny autor Henryk Jan Dominiaksens parking miejski strefa do parkowania dla osób niepełnosprawnych miejsca postojowe bezpłatne autor Henryk Jan Dominiak

SENS / CECHA 

SENS DOMINIAK AH™.

.

Sens KOLEKCJA 

.

SENS OPIS 


.

Sens encyklopedia leksykon słownik kompendium zbiór objaśnienie wyrażeń autor Henryk Jan Dominiak EMBLEMAT


EMBLEMAT [łac. < gr.], przedmiot lub jego przedstawienie symbolizujące jakieś pojęcie, ideę, czynność (np. emblemat pracy – młot, władzy – berło). W sztukach plast. emblemat stanowił element uzupełniający treść wyobrażenia lub spełniający rolę ornamentu (zwłaszcza w dekoracji arch.). Emblematy znane od starożytności, wielką popularność zdobyły w sztuce renesansu (sporządzano wówczas specjalne księgi – wzorniki emblematów). W baroku przeważały emblematy emblematy wiary (np. krzyż, serce), w klasycyzmie popularne były emblematy wojenne. W czasach nowożytnych emblematy występują pod postacią godeł państwowych oraz symboli idei politycznych czy społ. (np. sierp i młot). Specjalną odmianę emblematów stanowią znaki fabryczne.

.

Sens autorska wystawa aranżacja na tle kamieni piramida pełna autorskich grafik obrazów rysunków autor Henryk Jan Dominiak ATRYBUT 


ATRYBUT [łac. attributum od tribuere ’przydzielać, przyznawać’]: 10.filoz. nieodłączna własność przedmiotu, bez której nie mógłby on istnieć i od której nie można abstrahować bez zniekształcenia naszego pojęcia o istocie tego przedmiotu. To znaczenie terminu atrybutu pochodzi od Arystotelesa i na ogół nie uległo większym zmianom; np dla Descartes’a atrybutami były podstawowe (obiektywne) właściwości substancji, Spinoza zaś rozumiał przez atrybut to, co rozum pojmuje w substancji  jako tworzące jej istotę. 2) rel. w teologii – właściwości Boga, które się mieszczą w jego pojęciu, a nie oznaczają jakiejś specjalnej czynności, np. wszechmoc wszechobecność, wieczność, w odróżnieniu od predykatów, tj. wolnych czynów boskich. 3) szt. plast. przedmiot związany z życiem lub działaniem przedstawianej postaci, dodawany stale jako znak rozpoznawczy ( np. a. św. Barbary, więzionej przez ojca w wieży, jest wieża, atrybut Neptuna – trójząb). Przejęty ze starożytności, miał szczególne znaczenie w sztuce średniow. 4) potocznie zewn. cecha danej rzeczy lub osoby, zewn. właściwość, wyróżniająca ją spośród innych.

Sens budujące spotkania bardzo ciekawe dzieła sztuki bogaty zbiór autor Henryk Jan Dominiak BERŁO 


BERŁO [łac. ferula], godło najwyższej władzy, zazwyczaj w formie bogato zdobionej laski. Znane już w starożytności, od wieków średnich symbol królewskości, jedno z insygniów królewskich. Prócz panujących berła używają rektorzy uniwersytetów.

.

sens sztuka przez duże s słownik sztuki spotkanie z kulturą nowa era sami swoi autor Henryk Jan Dominiak SENS Kategoria


barwa, barwy. chryzmat. emblemacik, emblem. godło. herb . muzealne rysunki w dobrym smaku. identyfikator, insygnia. kotylion. instytucje kultury na świecie. instytucje kultury w Polsce. kultura w Europie. logo Muzeum medali założone w 2013 roku przez Henryka Jana Dominiaka. marka. oznaczenie, oznaka, odznaka, odnośnik. symbol, sygnatura. uzmysłowienie. wyróżnik. znak, znak firmowy, znamię. 394.

.

SENS / CECHA / strony zalecane


 Inicjatywa Tyska  Grażyna Dominiak  A eksplikacja Henryk Jan Dominiak  B exemplum Henryk Jan Dominiak  C egzemplifikacja Henryk Jan Dominiak  L egzegeza Henryk Jan Dominiak • .

.

sens Starykoń polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019.