ceramika herb Województwa Śląskiegoceramika herb Tychyceramika logo Muzeum DOMINIAK ceramika LOGO LAUREATA - ORŁY ROZRYWKI (1)

CERAMIKA

WITAJCIE W RUBRYCE

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak

betonowa dżungla Tychy linia komunikacyjna Żwakowska 8 wnętrze 66

Ceramika ceramika artystyczna ceramiczna broszka miska szeroki wybór ceramiki dekoracyjnej

ceramika CER4 – GLINIANY DZBAN nr 1 2013 Danuta SAGA Tomaszewska 1

CERAMIKA

SUBREGION RZEŹBY I CERAMIKI

katalog ceramik

CERAMIKA ARTYSTYCZNA, wypalane gliniane wytwory użytkowe i dekoracyjne, uformowane i zdobione w sposób artystyczny.

.

Ceramika KOLEKCJA

.

Ceramika DZIAŁ RZEŹBY I CERAMIKI

.

Strona główna • BIP • KDR • Regulamin • Kolekcja • Laury • Falerystyka • Heraldyka • Symbolika • EmblematykaMalarstwo • Rysunek • Grafika • Broń biała • Oczarowanie • .

.

ceramika w muzeum:


autor DANKOTUWA EXCLUSIVELY FOR VILLA ITALIA.

CER1 – FILIŻANKA – DANKOTUWA EXCLUSIVELY FOR VILLA ITALIA 1994.

CER2 – SPODEK – DANKOTUWA EXCLUSIVELY FOR VILLA ITALIA 1994.

CER3 – TALERZYK – DANKOTUWA EXCLUSIVELY FOR VILLA ITALIA 1994.

.


autor Danuta Zofia Tomaszewska SAGA – Sieraków, Poznań, Polska – artysta rzeźbiarz, ceramik, malarz, pedagog, krytyk sztuki.

 

.

ceramika artystyczna – podział:


a). W zależności od specyfikacji użytych surowców i właściwości czerepu ceramika artystyczna dzieli się na wyroby garncarskie (garncarstwo), fajansowe (fajans, półfajans, majolika, półmajolika), kamionkowe (kamionka) i porcelanę.

b). Mając na względzie funkcję wyodrębnia się ceramikę naczyniową, rzeźbiarską, architektoniczną, kultową oraz ozdoby stroju i drobne przedmioty użytkowe.

.

ceramika artystyczna – walory:


O walorach artystycznych produktów ceramicznych przesądza formowanie, szkliwienie i zdobienie (ceramika).

.

ceramika – techniki:


a). Praojcowską procedurą modelowania jest lepienie ręczne na koszu, worku, tykwie lub na podstawce miskowatej – do dziś stosowane przez ludność pierwotną Afryki i Ameryki Pd.

b). Toczenie na kole garncarskim – prymarnie znane w Mezopotamii (ok. 3250 p.n.e.), wykorzystywane dziś w ulepszonej postaci, np. przez garncarzy ludowych.

c). Odlewanie z form.

d). We współczesnej produkcji ceramiki artystycznej są w obiegu techniki odlewania z form gipsowych, toczenia na zewnątrz i wewnątrz form gipsowych, prasowania z mas półsuchych.

.

ceramika – zdobienie:


a). Wyroby ceramiki artystycznej zdobi się przez rycie, wytłaczanie i wykłuwanie wzorów na nie wypalonym czerepie.

b). Przez odymianie, pokrywanie angobą i sgraffitem.

c). Nalepianie nakładek odciskanych w matrycach.

d). Malowanie ceramicznymi farbami podszkliwnie i naszkliwnie.

e). złocenie.

f). lustr (iryzacja).

g). przedruk.

h). dekalkomanię.

i) przez szkliwienie (glazurowanie).

.

ceramika artystyczna – historia Europa i krąg śródziemnomorski:


Ceramika była pospolita od odległych czasów. Zręcznością lepienia figurek kultowych dysponowała już ludność młodszego paleolitu. W neolicie wyłoniły się naczynia wyjściowo lepione ręcznie, później na kole. W na Starym Kontynencie pradawne znane obecnie wyroby gliniane pochodzą z terenów Czechosłowacji; są to figurki zwierząt dyluwialnych z młodszego paleolitu, ujawnione w obozowiskach kultury graweckiej w Dolnych Věstonicach i Pavlowie. Przedwieczne naczynia szacowane są na ok. 4000 p.n.e. Produkty z epoki neolitu, brązu i żelaza charakteryzuje wielotorowość kształtów, wynikająca z ich przeznaczenia. Prototypem były naczynia plecione z korzeni i impregnowane gliną, żłobione z drewna, zszywane z kory lub skóry, owoce tykwy i jaja strusie.

.

Schematyzuje się ceramikę gospodarską i grobową. W granicach pierwszej pojawiają się naczynia zasobowe dużych rozmiarów, służące do przechowywania zapasów i mniejsze – do przygotowywania i magazynowania pokarmów. W ceramice grobowej równolegle do różnorakiej wielkości i kształtów popielnic, w których umieszczano spalone szczątki zmarłych, znajdujemy małe naczynia (tzw. przystawki) umieszczane jednocześnie z popielnicą do grobu. Ceramikę tę upiększają ryte, kłute i wytłaczane ornamenty w stylu geometrycznym, odciski sznura, grzebienia itd. Wzory najpierw aranżowane przypadkowo, później w układzie pasowym lub wstęgowym, uwydatniającym strukturę naczynia. Grobową ceramikę dekorowano inkrustacją z białej masy, odymiano i malowano szlamami z kolorowych glin. Kompozycja i ornamentyka ceramiki naczyniowej składają się na jedną z podstaw stopniowania kultur archeologicznych (np. kultury: amfor kulistych, ceramiki sznurowej, pucharów lejkowatych) i definiowania ich chronologii na podstawie stratygrafii metody typologicznej (archeologia).

.


627. 632.

.

< Poprzednia Następna >

.

Ceramika Leliwa polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019.