9001

Listopad 26, 2017

9001

9001 biuletyn informacji publicznej: 

9001 dotyczy stałego oznakowania E-22b przy ulicy Żwakowskiej w Tychach dla Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak.

.

9001 / BIP DOMINIAK AH™

9001 / BIP DOMINIAK AH™

.

DROGA Ulica Żwakowska Tychy 2014.

.

9001 

pieczęć:.

URZĄD MIASTA TYCHY.

al. Niepodległości 49; 43-100 Tychy.

tel.: 32 776  33 33; fax: 32 776 33 44.

www.umtychy.pl : poczta@umtychy.pl

.

9001 

IKM. 7221.181.2013.PT . 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI.

Tychy, 16.07.2013. 

Pan Heneyk Jan Dominiak. 

43-100 Tychy, ul. Żwakowska 8/66.

.

9001

Działając na podstawie Art 10 ust.12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchy drogowym (Dz.U. z 2012r. poz. 1137 wraz z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729).

.

9001

zatwierdzam.

projekt stałej organizacji ruchu dla oznakowania E-22b „obiekt na samochodowym szlaku turystycznym” muzeum przy ul. Żwakowskiej  w Tychach z następującymi uwagami:

projektowane znaki należy umiejscowić w miejscu widocznym (nie zasłaniającym istniejącego oznakowania) bezpośrednio przed wjazdem na parking zlokalizowanym po zachodniej stronie budynku muzeum.

znaki należy ustawić  z zachowaniem skrajni poziomej min. 0,5m.

.

9001

Wykonanie stałej organizacji ruchu należy zgłosić do tut. Wydziału, MZUM Tychy oraz Komendy Miejskiej Policji Wydziału Ruchu Drogowego celem dokonania odbioru z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem.

termin waności zatwierdzenia: do 30.09.2013.

.

9001

Oznakowanie należy wykonać i ustawić  zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 12 października 2002 r. W sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170 z dnia 31.07.2002 r. poz. 1393) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23.122003 r. Poz. 2181 wraz z późn. zmianami.

.

9001

pieczęć:.

NACZELNIK WYDZIAŁU KOMUNIKACJI.

Henryk Drozdek.

podpis.

.

Otrzymują. 

Adresat.

KMP WRD Tychy.

MZUiM Tychy.

a/a Wydz. Komunikacji Tychy. 

.

9001 / BIP.


Strona Główna BIP muzeum .

 Porozumienie w sprawie E-22b z KMP w Tychach . 

 Dotyczy opinii wydanej przez MZUiM w Tychach na temat stałego oznakowania E-22b przy ulicy Żwakowskiej .

Uzgodniony Regulamin Instytucji . 

Zgoda prezydenta miasta na używania Herbu Tychów .

Nadany przez USK numer identyfikacyjny REGUN muzeum

Umowa użyczenia dzialki 4549/26 (użytek: „B”) o pow. 331 m2 na czas nieoznaczony

• Zainaugurowanie postępowania wiodącego (usunięcie brzozy z działki 4549/26) .

• DECYZJA na wycinkę drzewa 

SPIS z natury za 2016 – działka nr 4549/26

 Znak muzeum PRAWO OCHRONNE NR 287521 . 

.

9001 Kategoria


muzeum sztuki nowoczesnej w Tychach. 

galerie sztuki współczesnej.

uważane za najmniejsze muzeum na świecie.

placówki w Polsce.

instytucje kultury.

wspólnoty mieszkaniowe.

osiedla i regiony śląskie.

przy ulicy Żwakowskiej.

.

Linki zewnętrzne


http://chlodnictwo.net.pl/ .

https://www.polska.travel/pl/muzeum/muzeum-miniaturowej-sztuki-profesjonalnej-henryk-jan-dominiak-w-tychach/ .

https://www.bip.gov.pl/subjects/32916,Muzeum+Miniaturowej+Sztuki+Profesjonalnej+Henryk+Jan+Dominiak+w+Tychach.html .

http://bazy.ngo.pl/profil/232762/Muzeum-Miniaturowej-Sztuki-Profesjonalnej-Henryk-Jan-Dominiak-w-Tychach .

https://msp.money.pl/baza-firm/muzeum-miniaturowej-sztuki-profesjonalnej-henryk-jan-dominiak-tychy-a1245246.html .

https://www.baza-firm.com.pl/muzea/tychy/muzeum-miniaturowej-sztuki-profesjonalnej-henryk-jan-dominiak-w-tychach/pl/76047.html .

http://www.janik.tychy.pl/ .

https://kolomnie.pl/nowe-tychy/muzeum-sztuki-wspolczesnej/muzeum-miniaturowej-sztuki-profesjonalnej-henryk-jan-dominiak/188563 .

http://www.biurostoklosa.pl/ .

.

Polecane


Strona główna Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach .

Ulica Żwakowska w Tychach . 

Cykliczna impreza Święty Mikolaj w krainie miniatur .

Informacja o muzeum w języku: angielskim , ukraińskim , niemieckim , rosyjskim

.

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach. Dane osobowe transformowane będą gwoli realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym personalia osobowe przysługuje akces do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie zbioru wiadomości osobowych jest dobrowolne, chyba, że rozdział prawa stanowi inaczej.

Comments are closed.