9002

Listopad 30, 2017

9002 / BIP Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach. 

9002 / BIP MMSPHJD w Tychach: 

9002 / BIP dotyczy opinii wydanej przez KMP w Tychach na temat stałego oznakowania E-22b przy ulicy Żwakowskiej w Tychach.

.

9002 / BIP DOMINIAK AH™

9002 / BIP DOMINIAK AH™

.

DROGA Ulica Żwakowska Tychy 2014.

.

9002 / BIP. 

pieczęć:.

KOMENDA MIEJSKA POLICJI 

10 W TYCHACH woj. Śląskie. 

43-100 Tychy, Aleja Bielska 46.

tel.: 032/325-62-00. 

.

9002 / BIP. 

Rd-2235/13

Tychy, dnia 17 lipca 2013 r.

Egz. 1.

.

9002 / BIP. 

Henryk Jan Dominiak. 

ul. Żwakowska 8/66. 

43-100 Tychy.

.

BIP. 

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U.Nr 177 z 2003 r. poz. 1729), po zapoznaniu się z nadesłanymi materiałami:

wydaję opinię pozytywną.

.

dla projektu oznakowania na ulicy Żwakowskiej w Tychach znakiem E -22b z następującymi uwagami:

√ znak E-22b w kierunku ulicy Harcerskiej należy ustawić za oznakowanym przejściem dla pieszych.

√ znak E-22b w kierunku ulicy Kopernika należy ustawić za skrzyżowaniem z ul. Honoraty jednocześnie rezygnując z określenia odległości do muzeum pozostawiając jedynie strzałkę kierunkową.

.

BIP. 

pieczęć. 

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI 

W TYCHACH. 

mł. insp. mgr Dariusz NOWAK.

podpis.

.

Wyk. w 2 egz. KH/KH.

Egz. nr 1 – adresat.

Egz. nr 2 – o/z.

.

strona 1/1;

.

9002 / BIP.


Strona Główna BIP muzeum .

 Projekt stałej organizacji ruchu dla oznakowania E-22b dla Muzaum przy Żwakowskiej .

Uzgodniony Regulamin Instytucji z ministrem MKiDN .

 Znak muzeum PRAWO OCHRONNE NR 287521 .

Strona główna Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach .

Ulica Żwakowska w Tychach .

. 

Menedżerem plików imiennych jest Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach. Dane osobiste transformowane będą gwoli realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym personalia osobowe przysługuje akces do treści swoich danych personalnych oraz do ich poprawiania. Podanie kompleksu serwisu informacyjnego jest dobrowolne, chyba, że rozdział prawa stanowi inaczej.

.

Comments are closed.