9003

Listopad 30, 2017

9003 / BIP Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach. 

9003 / BIP MMSPHJD w Tychach: 

9003 / BIP dotyczy opinii wydanej przez MZUiM w Tychach na temat stałego oznakowania E-22b przy ulicy Żwakowskiej w Tychach.

.

9003 / BIP DOMINIAK AH™

9003 / BIP DOMINIAK AH™

.

DROGA Ulica Żwakowska Tychy 2014.

.

9003 / BIP.

DDA/13-1/17/5926/13.AG.

Tychy 16.07.2013 r.

.

MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW.

43-100 TYCHY; ul. Budowlanych 58.

tel. centr.: 32 227 70 06 – 07.

sekretariat: 32 327 14 91.

fax: 32 227 70 08.

NIP 646-24-47-307.

.

9003 / BIP.

HENRYK JAN DOMINIAK.

UL. ŻWAKOWSKA 8/66.

43-100 TYCHY.

,

Dotyczy: Zaopiniowania projektu oznakowania turystycznego E-22b na ul. Żwakowskiej w mieście Tychy.

.

9003 / BIP.

Działając na podstawie Art.20 ust.5 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 (Dz. U. Nr 19 z dnia 2007 r. poz. 115 z późniejszymi zmianami oraz § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. (Dz. U. Nr 77 poz. 1729).

.

Opiniuję pozytywnie.

projekt oznakowania turystycznego E-22b na ul. Żwakowskiej w meście Tychy z następującymi uwagami:

znak należy ustawić tak , aby nie przyslaniał istniejących znaków drogowych z zachowaniem skrajni drogowej tj. krawędź tarczy znaków należy odsunąć naodleglość min. 0,5 m od krawędzi jezdni zgodnie z zalącznikami nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchyu drogowego i warunków icj umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. Poz. 2181 wraz z późn. zmianami).

.

Plan organizacji ruchu należy zatwierdzić w Wydziale Komunikacji.

.

BIP.

Z poważaniem: 

DYREKTOR. 

mgr inż. Wojciech Łyko.

Otrzymują : 

1). Adresat. 

2). a/a MZUiM.

.

9003 / BIP.


• Strona Główna BIP muzeum .

 Projekt stałej organizacji ruchu dla oznakowania E-22b dla Muzaum .

 Porozumienie w sprawie E-22b z KMP w Tychach .

 Uzgodniony Regulamin Instytucji – skomponowane 4 obszary zbiorów: 

•• MalarstwoRysunek i Grafika . 

•• Dział Rzeźby i Ceramiki.

•• Dział Falerystyki, Weksylologii, Heraldyki, Symboliki i Emblematyki.

•• Dział Broni Białej.

 Znak muzeum PRAWO OCHRONNE NR 287521 . 

Strona główna Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach .

Ulica Żwakowska w Tychach .

.

.

.

.

Comments are closed.