.

Strona główna / BIP Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak .

.

1CER specyfikacja 


. 

CER1 – FILIŻANKA – DANKOTUWA EXCLUSIVELY FOR VILLA ITALIA / 1994. 

CER2 – SPODEK – DANKOTUWA EXCLUSIVELY FOR VILLA ITALIA / 1994. 

CER3 – TALERZYK – DANKOTUWA EXCLUSIVELY FOR VILLA ITALIA / 1994. 

CER4 – GLINIANY DZBAN nr 1 / 2013. 

CER5 – DONICA / 2013. 

CER6 – GAR DO ZSIADŁEGO MLEKA / 2013. 

CER7 – GLINIANY DZBAN NA WINO / 2013. 

.

Polecamy różne strony BIP1

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak.


.

 Projekt stałej organizacji ruchu dla oznakowania E-22b dla Muzeum . 

 Porozumienie w sprawie E-22b z KMP w Tychach .

 Dotyczy opinii wydanej przez MZUiM w Tychach na temat stałego oznakowania E-22b przy ulicy Żwakowskiej .

 Uzgodnienie Regulaminu z Ministrem MKiDN – utworzone 4 działy muzeum: 

 Temat: MalarstwoRysunek i Grafika . 

• Temat: Rzeźba i Ceramik.

• Temat: Falerystyka, Weksylologia , Heraldyka , Symbolika i Emblematyk.

• Temat: Broń Biała 

• prawo używania Herbu Tychy przez MMSPHJD w Tychach .

• REGON .

• Umowa użyczenia działki 4549/26 (użytek: „B”) o pow. 331 m² na czas nieoznaczony .

• OC POLISA NR : 908557196857 .

• Wszczęcie postępowania administracyjnego (usunięcie brzozy z działki 4549/26) .

• SPIS z natury za 2016 działka nr 4549/26 . 

• DECYZJA Marszałka Województwa Śląskiego na wycinkę drzewa .

 Znak muzeum PRAWO OCHRONNE NR 287521 . 

 Inwentaryzacja majątku działki nr 4549/26 o pow. 331 m² przy ulicy Żwakowskiej na dzień 30 listopada 2017 r .

 Mikołajki:  1M2017 .

.

grafika 


.

1CER Ceramika Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak 43-100 TYCHY ulica Żwakowska 8 - 66 Polska Europa.

.

fascynujące 


.

CERAMIKA [gr. keramos ‚glina garncarska’] produkt z prostych glin ponadto ich konglomeratów z domieszką mineralną i organiczną, wypiekany do stanu rzeczy, w którym równa się specyfice kamienia.

.

Skala produktów szeregowanych do ceramiki – za pośrednictwem spotęgowania produkcji przemysłowej ceramicznej – w znacznym stopniu się zwielokrotniła.

Współcześnie uwzględnia szereg sortów wyrobów. Dając początek od podstawowych i uniwersalnie popularnych, wzorem cegły, porcelany, kamionki, a kończąc na osobliwych powłokach tlenkowych o spiętrzonej ogniotrwałości, wcielanych w technologii rakietowej do maskowania metali. 

.

Wiodące przymioty ceramiki to wytrzymałość na aktywność wysokiej temperatury i bodźców chemicznych. Korzystna wytrwałość mechaniczna, przyjazne właściwości dielektryczne. 

1CER zespół 


.

ekspozycja sztuki nowoczesnej. 

spotkania sztuki współczesnej.

informacja 


.

Kontakt na FB .

 Bazy ngo.

 BIP gov pl.

 BIP MKiDN gov pl .

.

organizowano powstanie 


.

skomponował: – Redaktor SPBIP Henryk Jan Dominiak dnia 28 lipca 2014 r. 

zmodernizował: – Redaktor SPBIP Henryk Jan Dominiak dnia 31 grudnia 2017 r.

.

Prowadzącym danych prywatne jest Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach. Informacje poufne są gromadzone zgodnie z ustawowymi zadaniami. Personie udostępniającej tożsamość przysługuje wgląd do treści i poprawiania ego. Komunikacja związana z życiorysem jest ochotnicza, pod warunkiem, że nie jest sprzeczna z prawem.

.


.

1CER DOMINIAK AH® Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak 1.

założyciel muzeum: Henryk Jan Dominiak .

aktualności: „ZYSK” – Wystawa Medali .

wystawy przy arterii: Zielone Tychy Kultura .

Henryk Jan Dominiak Cytaty .

warto znać: INNE . 

.

1CER Henryk Jan Dominiak Logo Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak Tychy Polska Europa.

.