.

Strona główna / BIP Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak .

.

1CER specyfikacja 


. 

CER1 – FILIŻANKA – DANKOTUWA EXCLUSIVELY FOR VILLA ITALIA / 1994. 

CER2 – SPODEK – DANKOTUWA EXCLUSIVELY FOR VILLA ITALIA / 1994. 

CER3 – TALERZYK – DANKOTUWA EXCLUSIVELY FOR VILLA ITALIA / 1994. 

CER4 – GLINIANY DZBAN nr 1 / 2013. 

CER5 – DONICA / 2013. 

CER6 – GAR DO ZSIADŁEGO MLEKA / 2013. 

CER7 – GLINIANY DZBAN NA WINO / 2013. 

.

Polecamy różne strony BIP1

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak.


.

 Projekt stałej organizacji ruchu dla oznakowania E-22b dla Muzeum . 

 Porozumienie w sprawie E-22b z KMP w Tychach .

 Dotyczy opinii wydanej przez MZUiM w Tychach na temat stałego oznakowania E-22b przy ulicy Żwakowskiej .

 Uzgodnienie Regulaminu z Ministrem MKiDN – utworzone 4 działy muzeum: 

 Temat: MalarstwoRysunek i Grafika . 

• Temat: Rzeźba i Ceramik.

• Temat: Falerystyka, Weksylologia , Heraldyka , Symbolika i Emblematyk.

• Temat: Broń Biała 

• prawo używania Herbu Tychy przez MMSPHJD w Tychach .

• REGON .

• Umowa użyczenia działki 4549/26 (użytek: „B”) o pow. 331 m² na czas nieoznaczony .

• OC POLISA NR : 908557196857 .

• Wszczęcie postępowania administracyjnego (usunięcie brzozy z działki 4549/26) .

• SPIS z natury za 2016 działka nr 4549/26 . 

• DECYZJA Marszałka Województwa Śląskiego na wycinkę drzewa .

 Znak muzeum PRAWO OCHRONNE NR 287521 . 

 Inwentaryzacja majątku działki nr 4549/26 o pow. 331 m² przy ulicy Żwakowskiej na dzień 30 listopada 2017 r .

 Mikołajki:  1M2017 .

.

grafika 


.

1CER Ceramika Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak 43-100 TYCHY ulica Żwakowska 8 - 66 Polska Europa.

.

fascynujące 


.

CERAMIKA [gr. keramos ‚glina garncarska’] produkt z prostych glin ponadto ich konglomeratów z domieszką mineralną i organiczną, wypiekany do stanu rzeczy, w którym równa się specyfice kamienia.

.

Skala produktów szeregowanych do ceramiki – za pośrednictwem spotęgowania produkcji przemysłowej ceramicznej – w znacznym stopniu się zwielokrotniła.

Współcześnie uwzględnia szereg sortów wyrobów. Dając początek od podstawowych i uniwersalnie popularnych, wzorem cegły, porcelany, kamionki, a kończąc na osobliwych powłokach tlenkowych o spiętrzonej ogniotrwałości, wcielanych w technologii rakietowej do maskowania metali. 

.

Wiodące przymioty ceramiki to wytrzymałość na aktywność wysokiej temperatury i bodźców chemicznych. Korzystna wytrwałość mechaniczna, przyjazne właściwości dielektryczne. 

1CER zespół 


.

ekspozycja sztuki nowoczesnej. 

spotkania sztuki współczesnej.

informacja 


.

Kontakt na FB .

 Bazy ngo.

 BIP gov pl.

 BIP MKiDN gov pl .

.

organizowano powstanie 


.

skomponował: – Redaktor SPBIP Henryk Jan Dominiak dnia 28 lipca 2014 r. 

zmodernizował: – Redaktor SPBIP Henryk Jan Dominiak dnia 31 grudnia 2017 r.

.

Prowadzącym danych prywatne jest Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach. Informacje poufne są gromadzone zgodnie z ustawowymi zadaniami. Personie udostępniającej tożsamość przysługuje wgląd do treści i poprawiania ego. Komunikacja związana z życiorysem jest ochotnicza, pod warunkiem, że nie jest sprzeczna z prawem.

.


.

1CER DOMINIAK AH® Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak 1.

założyciel muzeum: Henryk Jan Dominiak .

aktualności: „ZYSK” – Wystawa Medali .

wystawy przy arterii: Zielone Tychy Kultura .

Henryk Jan Dominiak Cytaty .

warto znać: INNE . 

.

1CER Henryk Jan Dominiak Logo Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak Tychy Polska Europa.

ciekawe 


.

xa:

asysta grawitacyjna – zmiana prędkości i kierunku lotu kosmicznego. 

xb:

bratnia dłoń – wyrażenie podać komuś bratnią dłoń.

.

xc: 

chody znajomości – koneksje powiązania, consulting szkolenia dla publicznych służb zatrudnienia.

.

xd: 

dobrodziejstwo dobrodziejstwo czy przekleństwo nowoczesnego człowieka – rozprawka rozwój techniki szansa dla ludzkości czy śmiertelne zagrożenie, dojścia do urządzeń technicznych norma – minimalna szerokość przejścia między maszynami, dojście do władzy – historia – kalendarium (przebieg), doradzanie pacjentom w aptece – jak doradzić skuteczną terapię.

.

xi: 

instruowanie pracowników – doskonalenie metod pracy wg twi.

.

xk: 

koligacje rodzinne – staropolskie nazwy członków rodziny – mąż siostry żony, koneksje, konsultacja, konsulting, kontakty.

.

xn: 

narada koordynacyjna – wydział geodezji i gospodarki mieniem.

oparcie, opiniowanie, opoka, orędownictwo, ostoja, osłona.

.

xp: 

parantele rodzinne – antonim depresji, plecy, podpora, podpowiedź, pomaganie, pomoc, pomocna ręka, poparcie, poplecznictwo.

porada fachowa, poradnictwo dietetyczne, porady na zdrady, pośrednictwo nieruchomości, pouczanie innych – prawienie morałów, powiązania osobowe i kapitałowe – podmioty powiązane osobowo, protega, protekcja, protekcjonizm.

przyjacielska dłoń – koleżeństwo w szkole, przysługa dla martwych – zakon równowagi – udaj się do pajęczego lasu i odnajdź nóż płatnerza.

.

xr: 

rada regencyjna – bezczynna czy niedoceniona, radzenie sobie w trudnych sytuacjach – jak sobie radzic w ciezkich chwilach, ratunek dla piosenkarza chorego na gardło, rekomendacja, relacje.

.

xs:

stosunki międzynarodowe – co zdawać na maturze, sukurs.

.

xu:

układy równań liniowych – kalkulator układów równań z trzema niewiadomymi, układziki, usługi konsultingowe i geologiczne marek.

.

xw: 

wejścia do domu jednorodzinnego – jak urządzić ogród przed wejściem, wejście – złącze kompozytowe a komponentowe, więzi braterskie we wczesnym średniowieczu, wpływy do budżetu państwa – struktura dochodów, wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością – formy pomocy osobom niepełnosprawnym w Polsce, wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wspomożenie nasze w imieniu.

.

xz: 

zasięgnięcie opinii rady pedagogicznej o pracy dyrektora przedszkola, znajomości, znawca, związki, życzliwa dłoń.

.

xzz:

Instytucja na poziomie, na którym znajduje się główne wejście wysokościowca..