ALFABET SYMBOLIKI

Grudzień 28, 2017

ALFABET SYMBOLIKI

składamy ukłon na płaszczyźnie BIP

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak

w zielonej cywilizacji Tychy przy powiatowej jezdni Żwakowska 8 własny kąt 66

ALFABET SYMBOLIKI KOMPETENCJI

FALERYSTYKI, WEKSYLOLOGII, HERALDYKI, SYMBOLIKI I EMBLEMATYKI

zestaw danych

Alfabet symboliki – ślemy ukłony na portalu poziomym Biuletynu Informacji Publicznej, który pozwoli Państwu rzucić okiem na wykrystalizowywaną kompozycję symboliki w placówce uważanej za najmniejszą na świecie.

Alfabet symboliki logo Muzeum Dominiak.

Alfabet symboliki BIP Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach

.

BIP Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak .

.

Alfabet symboliki spis 


.

rok kalendarzowy 2014 od 01 stycznia do 31 grudnia 


SYM1 – MUNDUR GALOWY PUŁKOWNIKA LOTNICTWA LWP / 2005. 

SYM2 – CZAPKA GARNIZONOWA PUŁKOWNIKA LOTNICTWA LWP, rozmiar 54 – kompletna / 2005. 

SYM3 – SZ RR Lot. (od 1989) ORZEŁ metalowy WP / 1989. 

SYM4 – SZ RRL Lot. (1952-1989) ORZEŁ haftowany bajorkiem LWP / 1978. 

SYM5 – SZ RRL Ląd. (1952-1989) ORZEŁ haftowany bajorkiem – 1 / 1978. 

SYM6 – SZ RRL Ląd. (1952-1989) ORZEŁ haftowany bajorkiem – 2 / 1978. 

SYM7 – SZ RRL Ląd. (1952-1989) ORZEŁ haft. bajorkiem – wz. 71 / 1978. 

SYM8 – SZas. RRL Lądowe (1952-1989) ORZEŁ metalowy / 1978. 

SYM9 – STRAŻ POŻARNA PRL – ORZEŁ haftowany bajorkiem / 1979. 

SYM10 – STRAŻ POŻARNA PRL – ORZEŁ metalowy – 1 / 1979.

.

Alfabet symboliki 1sym2014 


SYM11 – ORMO PRL ORZEŁ metalowy / 1980. 

SYM12 – POLICJA RP – ORZEŁ haftowany nitką / 2013. 

SYM13 – KRZYŻ HARCERSKI nr H 72 MW MET / 1949. 

SYM14 – KRZYŻ HARCERSKI nr 87 MW MET / 1973. 

SYM15 – ZHP KOŚCIUSZKOWCY 1967 / 1967. 

SYM16 – ODZNAKA ZUCH sygnowana MW MET – 1 / 1970. 

SYM17 – ODZNAKA ZUCH sygnowana MW MET – 2 / 1972. 

SYM18 – KORPUSÓWKA SŁUŻBA TOPOGRAFICZNA WP prawa / 1958. 

SYM19 – KORPUSÓWKA SŁUŻBA TOPOGRAFICZNA WP lewa / 1958. 

SYM20 – KORPUSÓWKA WOJSK ŁĄCZNOŚCI WP prawa / 1972.

.

Alfabet symboliki 2sym2014 


SYM21 – KORPUSÓWKA WOJSK ŁĄCZNOŚCI WP lewa / 1972. 

SYM22 – KORPUSÓWKA ADMINISTRACJI WOJSKOWEJ WP lewa / 1974. 

SYM23 – KORPUSÓWKA WOJSKA RAKIETOWE I ARTYLERIA WP lewa / 1975. 

SYM24 – KORPUSÓWKA WOJSKA RAKIETOWE I ARTYLERIA WP prawa / 1975. 

SYM25 – KORPUSÓWKA WOJSKA LOGISTYKA – DAWNIEJ SŁUŻBY KWATERMISTRZOWSKIE prawa / 1975. 

SYM26 – KORPUSÓWKA WOJSKA LOGISTYKA – DAWNIEJ SŁUŻBY KWATERMISTRZOWSKIE lewa / 1975. 

SYM27 – KORPUSÓWKA WOJSKA LOTNICZE (personel latający) prawa / 1971. 

SYM28 – KORPUSÓWKA WOJSKA LOTNICZE (personel latający) lewa / 1971. 

SYM29 – KORPUSÓWKA WOJSKA ZMECHANIZOWANE prawa / 1977. 

SYM30 – KORPUSÓWKA WOJSKA ZMECHANIZOWANE lewa / 1977.

.

Alfabet symboliki 3sym2014 


SYM31 – ŻOŁNIERZ REZERWY WOJSK LĄDOWYCH I SIŁ POWIETRZNYCH (prawa) / 1998. 

SYM32 – ŻOŁNIERZ REZERWY WOJSK LĄDOWYCH I SIŁ POWIETRZNYCH (lewa) / 1998. 

SYM33 – ODZNAKA CSP POLICJA RP / 2013. 

SYM34 – ODZNAKA CSP RP / 2013. 

SYM35 – ODZNAKA POLICJA ROZPOZNANIE MINERSKO-PIROTECHNICZNE / 2013. 

SYM36 – OZNAKA SZKOLNA PS MO / 1961. 

SYM37 – OZNAKA SZKOLNA SPR / 1978. 

SYM38 – OZNAKA SZKOLNA WAT / 1976. 

SYM39 – OZNAKA SZKOLNA SOR / 1977. 

SYM40 – OZNAKA SZKOLNA PSZ / 1982.

.

Alfabet symboliki 4sym2014 


SYM41 – OZNAKA SZKOLNA WSO MO / 1976. 

SYM42 – OZNAKA SZKOLNA SCh – LWP / 1978. 

SYM43 – OZNAKA ABSOLWENTA PODOFICERSKIEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ – LWP / 1989. 

SYM44 – OZNAKA SZKOLNA PSZ / 1978. 

SYM45 – WYCOFANY MUNDUR POLICYJNY – OLIMPIJKA. 

SYM46 – RENTGENOMETR D-08 / 1964. 

.

Alfabet symboliki rok kalendarzowy 2015 od 01 stycznia do 31 grudnia 


SYM47 – HEŁM WOJSKOWY LWP / 1972. 

SYM48 – PKP RP ORZEŁ ADMINISTRACYJNY metalowy złoty / 2014. 

SYM49 – KORPUSÓWKA WOJSKA INŻYNIERYJNE prawa / 1972. 

SYM50 – KORPUSÓWKA WOJSKA INŻYNIERYJNE lewa / 1977. 

SYM51 – KORPUSÓWKA SŁUŻBA WIĘZIENNA prawa / 2013. 

SYM52 – KORPUSÓWKA SŁUŻBA WIĘZIENNA lewa / 2013. 

SYM53 – KORPUSÓWKA WOJSKA SAMOCHODOWE prawa / 1978. 

. 

rok kalendarzowy 2016 od 01 stycznia do 31 grudnia 


.

SYM54 – KORPUSÓWKA OGNIK PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA prawa / 2012. 

SYM55 – KORPUSÓWKA OGNIK PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA lewa / 2012. 

SYM56 – PSP ORZEŁ z metalu w kolorze złota pokrytego patyną do czapki rogatywki / 2012. 

SYM57 – CZAPKA KOLEJARSKA, rozmiar 58 – kompletna / 1995. 

SYM58 – CZAPKA PSP od strażaka do starszego ogniomistrza, rozmiar 55 – kompletna. 

SYM59 – STRAŻ POŻARNA PRL – ORZEŁ metalowy – 2 / 1980. 

SYM60 – ODZNAKA KMW / 1967. 

SYM61 – ODZNAKA BSPO – brązowa / 1956. 

SYM62 – CZAPKA GARNIZONOWA MAJORA LWP – gabardyna, rozmiar 55 – kompletna / 1972. 

SYM63 – LASY PAŃSTWOWE – ORZEŁ metalowy z czapki do munduru wyjściowego i codziennego / 1992.

.

1sym2016 


. 

SYM64 – CZAPKA SŁUŻBOWA okrągła z dwoma galonami dla komendanta i zastępcy komendanta straży gminnej (miejskiej), rozmiar 57 – kompletna / 2014. 

SYM65 – CZAPKA FURAŻERKA Wojsk Lądowych – polowa, rozmiar 58 – kompletna / 2007. 

SYM66 – CZAPKA NIEBIESKA FURAŻERKA PS – Powszechna Samoobrona, rozmiar 54 – kompletna / 1971. 

SYM67 – ORZEŁ STRAŻ MIEJSKA – tłoczony z metalu koloru żółtego / 2015. 

SYM68 – ORZEŁ STRAŻ MIEJSKA – haft komputerowy żółty na tle granatowym. Wymiary 55 mm × 55 mm / 2015. 

SYM69 – ORZEŁ MILICJA OBYWATELSKA MO – tłoczony z metalu koloru srebrnego – 1 / 1978. 

SYM70 – ORZEŁ POLICJA – tłoczony z metalu koloru srebrnego – 1 / 1992. 

SYM71 – Odznaka BPS – złota. 

SYM72 – Odznaka BPS – srebrna. 

SYM73 – Odznaka BPS – brązowa. 

SYM74 – Odznaka BPS. 

.

Alfabet symboliki grafika 


.

Alfabet symboliki Symbolika Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak 43-100 TYCHY ulica Żwakowska 8 - 66 Polska Europa 

.

Alfabet symboliki aktywizowano 


Ukazane przez: – Redaktor SPBIP Henryk Jan Dominiak dnia 29 lipca 2014 r. 

Rozbudzone przez: – Redaktor SPBIP Henryk Jan Dominiak dnia 28 grudnia 2017 r.

.

Dane osobiste weryfikuje Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak. Dane osobowe zmieniane będą harmonijnie z konceptem realizowanych zadań ustawowych. Ktokolwiek udostępnia personalia osobowe – ma prawo do wglądu i poprawiania tytulatury. Szczegóły życiorysu są dyskrecjonalne, pod warunkiem, że rozdział prawa ustala inaczej.

.

Alfabet symboliki 1SYM linki zewnętrzne


. 

http://chlodnictwo.net.pl/ .

https://www.polska.travel/pl/muzeum/muzeum-miniaturowej-sztuki-profesjonalnej-henryk-jan-dominiak-w-tychach/ .

https://www.bip.gov.pl/subjects/32916,Muzeum+Miniaturowej+Sztuki+Profesjonalnej+Henryk+Jan+Dominiak+w+Tychach.html .

http://bazy.ngo.pl/profil/232762/Muzeum-Miniaturowej-Sztuki-Profesjonalnej-Henryk-Jan-Dominiak-w-Tychach .

https://msp.money.pl/baza-firm/muzeum-miniaturowej-sztuki-profesjonalnej-henryk-jan-dominiak-tychy-a1245246.html .

https://www.baza-firm.com.pl/muzea/tychy/muzeum-miniaturowej-sztuki-profesjonalnej-henryk-jan-dominiak-w-tychach/pl/76047.html .

http://www.janik.tychy.pl/ .

https://kolomnie.pl/nowe-tychy/muzeum-sztuki-wspolczesnej/muzeum-miniaturowej-sztuki-profesjonalnej-henryk-jan-dominiak/188563 .

http://www.biurostoklosa.pl/ .

.

Alfabet symboliki komplementowane


Ulica Żwakowska w Tychach . 

Cykliczna impreza Święty Mikołaj w krainie miniatur .

Informacja o muzeum w języku: angielskim , ukraińskim , niemieckim , rosyjskim . 

.

Comments are closed.