B119

Grudzień 20, 2015

B119 / RYS119 KRÓLOWA / 2015 / 2119.

B119 / RYS119 KRÓLOWA / 2015 / 2119:

B119 DOMINIAK AH™.

.

B119 / RYS119/ KRÓLOWA autor Wojtek Łuka / 2015 / 2119

B119 / RYS119/ KRÓLOWA autor Wojtek Łuka / 2015 / 2119 DOMINIAK AH™

.

obrazek DOMINIAK AH™ Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak

B119 / DOMINIAK AH™.

.

B119 / Rysunek / Informacja.

Sygnatura: RYS119.

Tytuł: KRÓLOWA.

Autor: Wojtek Łuka.

Dziedzina sztuki: rysunek.

Kategoria: largest collection of miniature drawings.

Technika dzieła: tusz, papier.

Czas powstania: 10 czerwca 2015.

Wymiary dzieła: 3,5 cm x 3,5 cm / 12,250 cm².

Miejsce pracowni: Tychy, Poland, Europe.

Pochodzenie artysty: Tychy, Poland.

Dwuliterowy kod państwa (pochodzenie artysty): alfa-2 PL

1 właściciel (2015-2015): Wojciech Łuka.

2 właściciel (10 czerwca 2015 – nadal): Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak Tychy, ulica Żwakowska 8/66.

Miejsce prezentacji w Muzeum: Pyramid empire of the miniatures.

Prezentacja w przestrzeni miejskiej: Park Sztuki – działania artystyczne – Biała Podlaska (2015), Miejskie Centrum Kultury w Tychach (2015).

.

B119 / Kategorie:.

• Absolwenci Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

• Polscy graficy.

• Polscy malarze.

• Urodzeni w 1958.

• Ludzie związani z Tychami.

• Artyści związani z Muzeum medali założonym w 2013 roku przez Henryka Jana Dominiaka.

• Ludzie związani z Katowicami.

• Sztuka a rysunek.

• Drawing.

• Art Gallery.

• Museum.

• Tytuły i zwroty honorowe.

• Królowa (monarchini).

• Monarchìa, Monarchie, Monarchia.

• Władczyni.

.

B119 / Ciekawostki:

.

KLEOPATRA VII.

KLEOPATRA VII, ur. w 69, zm. w 30 r. p.n.e. w Aleksandrii. Ostatnia królowa Egiptu (od 51) z dynastii Ptolemeuszów. Córka Ptolemeusza XII Auletesa. Początkowo panowała wraz z bratem, a zarazem mężem, Ptolemeuszem XIII. W roku 48 p.n.e. została pozbawiona władzy i musiała uchodzić do Syrii. Tron egip. odzyskała w 47 dzięki pomocy Cezara, który poparł ją w tzw. wojnie aleksandryjskiej. Nominalnie Kleopatra panowała wraz ze swym drugim bratem i mężem, Ptolemeuszem XIV. W rzeczywistości rządziła samodzielnie. Ze związku Kleopatry z Cezarem w 47 urodził się jedyny syn Cezara – Cezarion (zamordowany 30 z rozkazu Oktawiana). W latach 46-44 Kleopatra przebywała wraz z Cezarem w Rzymie. Po jego śmierci w 44 wróciła do Aleksandrii. W roku 41 związała się z Antoniuszem i na przełomie 37 i 36 poślubiła go. Miała z nim 2 synów i córką. W 31 wzięła udział w bitwie pod – Akcjum. Po klęsce Antoniusza i jego śmierci popełniła samobójstwo (wg tradycji przez ukąszenie węża). Kobieta fascynującej urody, wybitnie inteligentna i bardzo wykształcona. Obdarzona wielką energią, ambicją i silnym charakterem. Znała język egip., popierała kult bogów egip., dzięki czemu cieszyła się w kraju dużą popularnością. Poprzez związki z Cezarem i z Antoniuszem starała się stworzyć warunki dla przywrócenia potęgi Egiptu. Bohaterka wielu utworów literackich.

.

DOBRAWA.

DOBRAWA (965-977). Dobrawa względnie Dąbrówka, córka księcia czeskiego Bolesława I Srogiego i siostra św. Wacława. Była żoną Mieszka I od 965 r. Mieszko posiadał uprzednio żony pogańskie, które oddalił wobec ślubu z Dobrawą. Związek ten ułatwił chrystianizację Polski i umocnił pozycję polityczną Mieszka w stosunku do feudałów niemieckich. Dziećmi Mieszka i Dobrawy Bolesław Chrobry i Świętosława zwana także Sygrydą, późniejsza królowa duńska, szwedzka i norweska. Sojusz polsko-czeski, przypieczętowany małżeństwem Mieszka z Dobrawą, rozpadł się jednak po jej śmierci w roku 977.

.

RYKSA.

RYKSA (1025-1034). Ryksa czyli Rycheza. Córka palatyna reńskiego Ezona i siostrzenica cesarza Ottona III. Wyszła za mąż za Mieszka w r. 1013 i koronowała się z nim w roku 1025. Nie udało się wyjaśnić, jakie było ich zachowanie w czasie klęsk, ponoszonych przez Mieszka. Prawdopodobnie w czasie, gdy Mieszko przebywał na wygnaniu w Czechach, przeszła na stronę Bezpryma i z jego polecenia odwiozła cesarzowi Konradowi II polskie insygnia królewskie. Oznaczało to utratę pełnej suwerenności. Uwiozła też ze sobą do Niemiec (najpewniej w r. 1034 po śmierci Mieszka) swego syna Kazimierza, zajmując się zresztą troskliwie jego edukacją. W r. 1047 wstąpiła do klasztoru, ale do końca życia nosiła tytuł królowej i odbierała honory królewskie. Zmarła w r. 1063.

.

KINGA.

KINGA, Kunegunda, bł., ur. 19 lutego 1234 r., zm. 24 lipca 1292 r. w Sączu. Księżna krakowska i sandomierska. Córka króla węg. Beli IV. Zaślubiona w 1239 r. Bolesławowi Wstydliwemu. Jako wiano otrzymała od niego ziemię sądecką. Związek ten odnowił sojusz Piastów małopolskich z Arpadami i pośrednio służył utwierdzeniu wpływów węg. na Rusi Halickiej. Kinga potomstwa nie miała. Według najdawniejszej tradycji małżeństwo jej w ogóle nie zostało dopełnione. Owdowiawszy w 1279 r., wstąpiła do założonego przez siebie klasztoru klarysek w Starym Sączu. W 1960 r beatyfikowana.

.

MAŁGORZATA.

MAŁGORZATA, ur. w marcu 1353 r., zm. 28 października 1412 r. Królowa Norwegii i Danii od 1387, Szwecji od 1389 r. Córka Waldemara IV duń. W roku 1363 poślubiła króla norw. Haakona VI, po którego śmierci w 1380, zapewniwszy następstwo synowi — Olafowi V (królowi Danii), sprawowała sama faktyczne rządy. W 1387 obwołana została została królową Danii i Norwegii. W roku 1389, wykorzystawszy niechęć feudałów szwedz. do króla Albrechta Meklemburskiego, po wzięciu go do niewoli pod Falköping, zajęła tron Szwecji. Jej autorytet pozwolił na zmontowanie w 1397 r. związku krajów skand. (— kalmarska unia) i powołanie na ich trony — początkowo jako współrządcy — jej dziedzica, — Eryka Pomorskiego.

.

JADWIGA.

JADWIGA (1384-1399). Najmłodsza córka Ludwika Węgierskiego i księżniczki bośniackiej, Elżbiety. Urodziła się w roku 1372. Tron polski objęła po dwuletnim bezkrólewiu, w czasie którego stronnicy Piastów chcieli ogłosić królem księcia mazowieckiego Ziemowita. W roku 1384 koronowano ją na króla Polski. Po zerwaniu zaręczyn, wiążących Jadwigę z księciem austriackim, Wilhelmem Habsburgiem, zaślubił ją wielki książę litewski, Władysław Jagiełło (1386 r.). W zamian za rękę Jadwigi i koronę polską, Jagiełło zobowiązał się chrystianizacji Litwy i przyłączenia jej do Polski. Odtąd Jadwiga i Jagiełło rządzili wspólnie, gdyż oboje posiadali tytuł królewski. Wprawdzie właściwe rządy spoczywały w rękach Jagiełły, ale i Jadwiga korzystała z monarszych uprawnień. W r. 1387 spowodowała zwrot Polsce Rusi Czerwonej, zajętej uprzednio przez Węgry. Jadwiga zmarła w r. 1399. Swoje klejnoty przeznaczyła w testamencie na odnowienie Akademii Krakowskiej, dzięki temu zwanej później Wszechnicą Jagiellońską.

.

ANNA JAGIELLONKA.

ANNA JAGIELLONKA (1576-1596). Córka Zygmunta Starego i Bony. Młodsza siostra Zygmunta Augusta. Po śmierci ostatniego z Jagiellonów zajęła wybitne stanowisko podczas trzech kolejnych bezkrólewi, jako spadkobierczyni tronu polskiego. Wprawdzie tron był elekcyjny, jednak małżeństwo z Anną wzmacniało szanse kandydata. Mimo znacznej różnicy wieku, chciano oddać ją za żonę Henrykowi Walezjuszowi, a następnie planowano małżeństwo Anny z Maksymilianem Habsburgiem. Tymczasem masy szlacheckie wybrały królem Annę „przydając jej za małżonka” księcia siedmiogrodzkiego, Stefana Batorego. Ukoronowana i poślubiona Batoremu, nie brała udziału w rządach państwem. Dopiero po śmierci męża popierała kandydaturę swojego siostrzeńca, Zygmunta II Wazy. Zmarła w r. 1596.

.

KRYSTYNA.

KRYSTYNA, z dynastii Wazów. Ur. 8 grudnia 1626 r. w Sztokholmie, zm. 19 kwietnia 1689 r. w Rzymie. Królowa Szwecji 1632-54, córka Gustawa II Adolfa. Po okresie regencji pod przewodnictwem kanclerza A. Oxenstierny, w 1644 r. objęła rządy osobiste. Wbrew polityce Oxenstierny przyśpieszyła zakończenie wojny 30-letniej zawarciem pokoju westfalskiego w 1648. W 1650 r. wymogła na parlamencie uznanie następcą tronu Karola Gustawa, siostrzeńca Gustawa II Adolfa. Jako jedna z najbardziej wykształconych kobiet epoki, Krystyna była protektorką nauki i sztuki. Sprowadzała na swój dwór wybitnych uczonych (m.in. Kartezjusza, H. Grotiusa). Kapryśnego usposobienia, odrzucała proponowane jej małżeństwa. Przepych jej dworu i rozdawanie dóbr koronnych faworytom budziły niezadowolenie ludności, wyrażające się w powstaniach. Sympatia Krystyny dla katolicyzmu pogłębiała opozycję wobec Korony. Zmuszona do abdykacji w 1654 r., po opuszczeniu Szwecji przeszła otwarcie na katolicyzm. Osiedliła się w Rzymie, gdzie otoczyła się uczonymi i artystami. Gromadziła książki i dzieła sztuki. Jej dzieje były tematem licznych dzieł lit., których treść odbiega od faktów historycznych.

.

LESZCZYŃSKA.

LESZCZYŃSKA KATARZYNA, ur. w 1680, zm. 19 marca 1747 r. w Lunéville. Królowa pol. córka Jana Karola Opalińskiego, kasztelana poznańskiego. W 1698 r. wyszła za mąż za Stanisława Leszczyńskiego, wojewodę poznańskiego, późniejszego króla pol. 4 października 1705 r. koronowana w Warszawie. Okres wojny pn. spędziła we Wrocławiu i Szczecinie. Większej roli polit. nie odegrała.

.

LUDWIKA.

LUDWIKA, Luiza, ur. 10 marca 1776 r., zm. 19 lipca 1810 r. Księżna meklemburska, żona Fryderyka Wilhelma III, matka Fryderyka Wilhelma IV i Wilhelma I. Od 1797 r. królowa prus. Reprezentowała tendencje anty franc. Po klęsce w 1807 (— wojny napoleońskie) interweniowała u Napoleona o złagodzenie warunków pokojowych dla Prus (pokój w Tylży). Popierała politykę reform państw. Zdobyła znaczną popularność.

.

B119 / Kategorie:

B119 • Sztuka na zamku.

B119 • Grafit.

B119 • Tytuły i zwroty honorowe.

B119 • Królowa (monarchini).

B119 • Monarchia.

B119 • Muzeum obrazów.

.

B119 / Z wpisu do Księgi Pamiątkowej Muzeum:

Dziękujemy za miłe przyjecie i możliwość zobaczenia ciekawych eksponatów. Z turystycznym pozdrowieniem. Państwo: Asia, Iza, Jacek (Dobrzeń Wielki) – 19 lipca 2015.

.

B119 / Strony polecane:

S 1 / Malarstwo, Rysunek, Grafika.

S 2 / Rzeźba, Ceramika.

S 3 / Falerystyka, Weksylologia, Heraldyka, Symbolika i Emblematyka.

S 4 / Broń Biała.

ABC / Kompendium.

.

Strona Artysty:

Portal Golden Europe – Wojtek Łuka.

Comments are closed.