FAL72

Listopad 28, 2018

FAL72

ŚW. JAN BOSKO awers

FAL72

OŚWIĘCIM 1998 DA MIHI ANIMAS COETERA TOLLE ROZUM RELIGIA MIŁOŚĆ rewers

FAL72 jest stroną kolejną domeny muzeum, a ściślej FAL Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach, ulica Żwakowska 8/66 .

.

FAL72 ŚW. JAN BOSKO

FAL72 ŚW. JAN BOSKO

.

obrazek DOMINIAK AH Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak

.

FAL72 BOSCO

BOSCO [bosko] JAN św., urodzony 15 VII 1815, zmarły 31 I 1888, duchowny włoski. Założył 1857 w Turynie zgromadzenie zakonne salezjanów i salezjanek. Kanonizowany 1934.

.

FAL72 SALEZJANIE

SALEZJANIE, łac. Societas Sancti Francisci, Stowarzyszenie Św. Franciszka Salezego, w skrócie Towarzystwo Salezjańskie (ts). Zgromadzenie zakonne, zał. 1859 w Turynie przez św. Jana Bosko, zatwierdzone w roku 1874 przez Piusa IX.

Celem zgromadzenia jest opieka nad młodzieżą i jej wychowanie zawodowe. Prowadzi ono w wielu krajach świata szkoły i różnego typu zakłady wychowawcze, szpitale, wydawnictwa itd.

Dzieli się na inspektoraty z ośrodkiem w Turynie. Ogółem liczy ponad 21 tys. członków (1965). Do Polski sprowadzeni 1898, rozwinęli ożywioną działalność wychowawczą i wydawniczą („Wiadomości Salezjańskie”). W latach 70-tych XX wieku w dwu prowincjach było 47 domów, liczących ok. 1000 członków. Istnieje także żeńskie zgromadzenie, Córki. NMP Wspomożycielki, popularnie zwane salezjankami.

.

FAL72 PIUS IX

PIUS IX, Giovanni Maria Mastai Ferretti, urodzony 13 V 1792 w Senigàllii, zmarł 7 11 1878 w Rzymie, papież od 1846, Włoch.

Początkowo zwolennik umiarkowanego liberalizmu. Po rewolucji 1848, przed którą uciekł do neapolitańskiej Gaety, stał się zaciętym wrogiem tego kierunku. Wprowadzony w roku1850 przez wojska austriackie i francuskie z powrotem do Rzymu, przystąpił do bezwzględnego tłumienia ruchów nar. w Państwie Kościelnym, którego znaczna część (z wyjątkiem obsadzonego przez wojska franc. Rzymu) weszła 1859-60 do zjednoczonych Włoch.

W polityce kościelnej dążył do wzmocnienia autorytetu papiestwa i pozostawał pod silnymi wpływami jezuitów. W roku 1854 ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu NMP. 1864 w encyklice Quanta cura potępił liberalne prądy polityczne i umysłowe (m.in. zasadę wolności sumienia i prasy oraz zasadę rozdziału kościoła od państwa).

Zwołany przez Piusa IX w roku 1869 sobór powszechny w Watykanie, ogłosił 1870 roku dogmat o nieomylności papieża w sprawach wiary i moralności (ex cathedra). Po ewakuacji Rzymu przez wojska franc. i jego opanowaniu przez Włochy (1870) papież ogłosił się na znak protestu „więźniem Watykanu”. Wystąpił przeciwko ograniczaniu przywilejów kościoła katolickiego w Niemczech (Kulturkampf). W oficjalnych wypowiedziach potępił powstanie 1863 w Polsce.

.

Comments are closed.