FILTR

Grudzień 7, 2015

HASŁO / FILTR.

FILTR / HASŁO — F — 9, I — 12, L — 15, T — 26, R — 23 LITERA ALFABETU POLSKIEGO.

FILTR / Rok założenia Muzeum 22 października 2013

FILTR / Rok założenia Muzeum 22 października 2013

⋅ FILTR — strona prezentuje zgromadzone słownictwo na litery „F — I — L — T — R”.

FILTR [łac.], urządzenie do oddzielania cieczy od osadu metodą — filtrowania. Istnieje kilka rodzajów filtrów. Filtry pracujące w sposób okresowy lub ciągły. Są filtry nieruchome np. cedzidła lub prasy filtracyjne. Są ruchome — obrotowe i taśmowe. Są również filtry pracujące pod ciśnieniem zmniejszonym (próżniowe), normalnym (atmosferyczne) lub zwiększonym (ciśnieniowe). Filtry dzielą się również ze względu na rodzaj przegrody filtracyjnej. Tu należy wymienić filtry z ziarnistą przegrodą filtracyjną (wodociągowy filtr), o przegrodzie filtracyjnej z tkaniny (workowe) i wreszcie filtry ceramiczne (świecowe) — używane w przemyśle farmakologicznym.

FILTRATORY, zwierzęta wodne. Wyłapują one za pomocą specjalnych narządów filtracyjnych mikroorganizmy lub martwe cząstki organiczne, stanowiące ich pokarm. Narządy filtracyjne mają często skomplikowaną budowę. Jej podstawowym elementem jest siateczka lub sitko. Filtratory żyją głównie w wodach bieżących, szczególnie w wodach o silnym prądzie. Przez odpowiednie ustawienie się do prądu zapewniają sobie stały dopływ pokarmu. Spotyka się je również w wodach stojących, gdzie wykorzystują lokalne prądy. Do filtratorów należą m.in. larwy licznych owadów wodnych z rzędu muchówek i chróścików. Do filtratorów zalicza się też większe zwierzęta, np. walenie, które płynąc szybko przepuszczają pokarm przez narządy filtracyjne.

FILUNEK, filung [niem.], płyta wpuszczana w żłobki ramy skrzydła drzwiowego — płycina.

FINALE [wł.], muz. — finał.

FINANSE [franc.] — 1) potocznie zasoby pieniężne. 2) ekon. stosunki finansowe. Są to stosunki nawiązywane w celu gromadzenia i rozdziału zasobów pieniężnych, a co za tym idzie — podziału produktów społecznych.

FINANSOWANIE, dostarczanie środków pieniężnych instytucjom lub osobą, które nie mogą zapewnić sobie środków ze źródeł własnych. Środki dostarczane w drodze finansowania mogą być przeznaczone na gospodarkę bieżącą i inwestycje. Na cele gosp., społ.-kulturalne, naukowe, badawcze, konsumpcyjne itp. Finansowanie następuje bądź w formie bezzwrotnych — dotacji, bądź w formie kredytu.

FINE [wł., ’koniec’], muz. wskazówka w nutach oznaczająca miejsce, w którym, po powtórzeniu określonej części utworu (— da capo, dal — segno), należy go zakończyć.

FINEUS, Phineús, mit. gr. król trackiego Salmidessos. Wolał wybrać dar wieszczy i długie życie w ślepocie, niż pozbawionego tego daru żucie krótkie, przy pełnej władzy oczu. Za ujawnianie ludziom ich przyszłych losów bogowie nasłali na niego — harpie, które pozbawiały go jedzenia.

FINISZ [ang.]. sport. końcowa część biegu, wyścigu lub walki. Polega na maksymalnym przyśpieszeniu tempa w celu uzyskania zwycięstwa lub możliwie najkorzystniejszego wyniku.

FIOŁKOWE DREWNO, otrzymywane jest z austral. gatunku akacji — Acacia homolophylla — biel jasnobrunatny, twardziel ciemnobrunatna z wyraźnymi strefami o jaśniejszej o ciemniejszej barwie. Ma charakterystyczną woń, podobną do zapachu fiołków. Jest bardzo twarde, ciężkie (1,050-1,124 G/cm³) i trudno łupliwe. Używane do wyrobu fajek, wyrobów toczonych i galanteryjnych.

FIRMA [wł.< łac. firmus ’silny, trwały’]. Nazwa, pod którą osoba fizyczna lub prawna prowadzi przedsiębiorstwo. Składa się zasadniczo z nazwiska i przynajmniej pierwszej litery imienia osoby fizycznej lub nazwy osoby prawnej. Może zawierać również dodatki, mające na celu bliższe oznaczenie przedsiębiorstwa. Firma jest dobrem niematerialnym. Ma wartość majątkową, gdyż z nią związane jest powodzenie przedsiębiorstwa wśród klienteli. Używanie firmy jest chronione przez prawo. Firma jest ściśle związana z przedsiębiorstwem, w szczególności nie można zbyć firmy bez przedsiębiorstwa. Potocznie firma oznacza również samo przedsiębiorstwo.

⋅ FILTR / Abecadło F — I — L — T — R.

A — Ą — B — C — Ć — D — E — Ę — F — G — H — I — J — K — L — Ł — M — N — Ń — O — Ó — P — R — S — Ś — T — U — W — Y — Z — Ź — Ż.

⋅ FILTR / Strony polecane.

⋅ FILTR / Czytaj.

Comments are closed.