HOMO

Grudzień 7, 2015

HASŁO / HOMO.

HOMO / HASŁO — H — 11, O — 20, M — 17, O — 20 LITERA ALFABETU POLSKIEGO.

HOMO / Rok założenia Muzeum 22 października 2013

HOMO / Rok założenia Muzeum 22 października 2013

⋅ HOMO — strona prezentuje zgromadzone słownictwo na litery „H — O — M — O”.

HOMOGRAFIA, [gr.], jednokreślność, mat. jedno z przekształceń geom., homograficzne funkcje.

HOMOJOOSMOTYCZNE ZWIERZĘTA, zwierzęta wodne zdolne zdolne do utrzymania stałego stężenia płynów ciała (osmoregulacja), różnego od stężenia otoczenia.

HOMOJOTERMIA [gr.], fizjol. stałocieplność.

HOMOMORFIZM [gr.], mat. jednoznaczne odwzorowanie systemu algebraicznego (np. grupy, pierścienia, w inny podobny system, zachowujące działania.

HOMOSEKSUALIZM [gr.-łac.], inwersja seksualna, popęd płciowy do osobników tej samej płci. Występuje dość często (ok. 1%)zarówno wśród mężczyzn (uranizm, pederastia), jak i wśród kobiet (miłość lesbijska, lesbizm, safizm — od wyspy Lesbos.

HOMOTERMIA [gr.] — termika wód.

HOMOTETIA [gr.], mat. — jednokładność.

HONOWANIE [ang.], techn. — gładzenie.

HONWEDZI, dawniej na Węgrzech pospolite ruszenie. Później również wojsko regularne. W okresie rewolucji 1848-49 nazwą tą objęto całość narodowych sił zbrojnych. W 1867 r. nazwę honwedzi nadano węgierskiej obronie krajowej. Miała ona osobne dowództwo i nie wchodziła w skład wspólnej armii austro-węgierskiej.

HOOKE’A PRAWO, podstawowe prawo teorii sprężystości. Odkształcenie ciała sprężystego jest wprost proporcjonalne do obciążenia. W najprostszym przypadku rozciągania lub ściskania sprężystego pręta.

HOPLICI [gr. hoplítai], ciężkozbrojna piechota gr. i maced. Walczyła w falandze. Jej uzbrojenie składało się z włóczni (ok. 2 m dł.), miecza (spełniającego pomocnicza rolę), okrągłej lub owalnej tarczy, metalowego hełmu, sięgającego do pasa pancerza oraz nagolennic. Po okresie wojen perskich zaznaczyła się dążność do wprowadzenia lżejszego uzbrojenia hoplitów. Pancerz, często ze skóry, mniejsza tarcza, krótszy miecz. Wzrosła też rola piechoty lekkozbrojnej (hypaspiści, peltaści).

HORDA [tur. ordu ’wojsko’], termin rozpowszechniony od XVI w. na określenie wczesnej formy organizacji ludzi pierwotnych, w okresie od podjęcia przez nich działalności produkcyjnej do ustroju rodowego (wspólnota pierwotna).

HORMONY ROŚLINNE — fitohormony.

HORNBLENDYT [niem.], magmowa skała głębinowa. W jej skład głównie wchodzi amfibol. Posiada strukturę gruboziarnistą i teksturę bezładną. Skała mało rozpowszechniona.

HOROSKOP [gr.], opis konfiguracji ciał niebieskich. Stanowi podstawę przepowiedni astrologicznej. Ma jakoby opisywać losy ludzkie. Sporządzali go astrologowie przez porównywanie położenia ciał niebieskich (planet, Słońca i Księżyca) w momencie przepowiedni z ich położeniami w chwili urodzenia danego człowieka. Położenie ciał niebieskich określano przez podanie ich długości ekliptycznych (współrzędne astronomiczne). Jednak za istotne uważano głównie to, w którym tzw. domu (czyli znaku zodiaku) dane ciało się znajdowało. Stawianiem horoskopu trudnili się dla zarobku w średniowieczu i w czasach odrodzenia nawet wybitni astronomowie.

⋅ HOMO / Abecadło H — O — M — O.

A — Ą — B — C — Ć — D — E — Ę — F — G — H — I — J — K — L — Ł — M — N — Ń — O — Ó — P — R — S — Ś — T — U — W — Y — Z — Ź — Ż.

⋅ HOMO / Strony polecane.

⋅ HOMO / Czytaj.

Comments are closed.