LAURY

Kwiecień 28, 2019

LAURY

26 kwietnia 2019 roku w Kinoteatrze RIALTO odbyła się gala wręczenia nagród „Zielone czeki 2019”.

NAGRODA WFOŚiGW w Katowicach

Laureat: dyrektor muzeum Henryk Jan Dominiak

LAURY – KATEGORIA: Działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych: za upowszechnianie i promowanie działań oraz postaw ekologicznych. Jest autorem „zielonego” planu miasta Tychy. „Zielona mapa Tychów” to ekologiczne dzieło artystyczno – edukacyjne, jest dokładnym odzwierciedleniem granic i architektury miasta, po której można spacerować i poznawać jego walory. Projekt składa się z 670 zminiaturyzowanych, starannie dobranych roślin, które oddają charakter poszczególnych obiektów architektonicznych.

.

laury - Nagroda WFOŚiGW w Katowicach "zielone czeki 2019" Henryk Jan Dominiak

.

Laury Laureat: Henryk Jan Dominiak - Zielone czeki 2019 Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak.

.

Laury SPECYFIKACJA Z NATURY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

DZIAŁKI NR 4549/26 o pow. 331 m² (użyczonej dla Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak na czas nieoznaczony).

NA DZIEŃ 28 kwietnia.2019  –  Znak sprawy: GGN.6845.197.2018.MW
ZIELONE TYCHY KULTURA – ULICA ŻWAKOWSKA W TYCHACH.

.

Laury ZIELONE TYCHY KULTURA / WYKAZ ROŚLINNOŚCI rosnących przed 1 sierpnia 2016 roku

i usuniętych decyzją Marszałka Województwa Śląskiego – DECYZJA NR 3636/OS/2016:

1). Brzoza brodawkowata, brzoza zwisła (Betula pendula Roth).
Obwód pnia drzewa zmierzony na wysokości 130 cm od powierzchni ziemi-110 cm.
21 stycznia 2017 r. brzoza została wycięta — sprawa nr OS-ZD.7120.00940.2016.SK.

.

Laury ZIELONE TYCHY KULTURA/ WYKAZ ROŚLINNOŚCI rosnących przed 1 sierpnia 2016 roku
i pozostawionych do (nadal):

1). Jesion pensylwański (Fraxinus pennsylvanica Marsh.).
Obwód pnia drzewa zmierzony na wysokości 130 cm od powierzchni ziemi – 60 cm – 1 sztuka.
2). Jesion pensylwański (Fraxinus pennsylvanica Marsh.).
Obwód pnia drzewa zmierzony na wysokości 130 cm od powierzchni ziemi – 144 cm – 1 sztuka.
3). Jesion pensylwański (Fraxinus pennsylvanica Marsh.).
Obwód pnia drzewa zmierzony na wysokości 130 cm od powierzchni ziemi – 100 cm – 1 sztuka.
4 – 6). Wiśnia ptasia, czereśnia, trześnia (Prunus avium L.) (drzewo kształtowane na bonsai) – 3 sztuki.
7). Świerk (drzewo kształtowane na bonsai) 1 sztuka.
8-9). Pigwowiec pospolity 2 sztuki.
10-11). Trzmielina Fortune’a, trzmielina pnąca (Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.) – 2 sztuki.
12-16). Cyprys wiecznie zielony (Cupressus sempervirens L.) – 5 sztuk.
17-19). CYPRYS cyprysik LAWSONA IVONNE żółty – 3 sztuki.

.

Laury ZIELONE TYCHY KULTURA WYKAZ PRZEDMIOTÓW umieszczonych przed 1 sierpnia 2016 roku
i pozostawionych do (nadal):

1). Chodnik z kostki brukowej -„Aleja cyprysów” o szerokości 170 cm – do granicy działki.
2). Słupek chodnikowy blokujący w kolorze czarnym obok przejścia „Aleja cyprysów” (2 sztuki).
3). Kamień pamiątkowy z tabliczką „PAMIĘTAMY” – piaskowiec (1 sztuka).

.

Laury WYKAZ ROŚLIN dodatkowo nasadzonych w okresie od 1 sierpnia 2016 do 30 listopada 2019 roku:

• ZIELONE TYCHY KULTURA / MAKIETA MIASTA TYCHY – wykonana w 99%:
01). Berberys Thunberga „Bagatelle” (144 sztuki).
02). Berberys Thunberga „Atropurpurea Nana” (10 sztuk).
03). Berberys Kolumnowy Thunberga „Red Pillar” (2 sztuki).
04). Berberys pośredni „Red Jewel” (6 sztuk).
05). Berberys Thunberga „Admiration” (80 sztuk).
06). Berberys Thunberga „Tiny Gold” (6 sztuk).
07). Tawuła japońska (142 sztuki).
08). Jałowiec płożący „Golden Carpet” (Juniperus horizontalis „Golden Carpet”) (2 sztuki).
09). Jałowiec łuskowaty Blue Carpet (2 sztuki).
10). Jałowiec płożący „Wiltonii” (Juniperus horizontalis „Wiltonii”) (35 sztuk).
11). Jałowiec pospolity „Green Carpet” (Juniperus communis „Green Carpet”) (1 sztuka).
12). Jałowiec płożący Prince of Wales (Juniperus horizontalis Prince of Wales) (39 sztuk).
13). Jałowiec płożący „Ice Blue”  (szpitale) (2 sztuki).
14). Irga miniaturowa, zimozielona odmiana płożąca „Streib’s Findling” (6 sztuk).
15). Choina kanadyjska  Tsuga canadensis (1 sztuka).
16). Wiciokrzew, suchodrzew (Lonicera L.) (19 sztuk).
17). Bukszpan (Buxus) (20 sztuk).
18). Kosodrzewina (sosna górska, kosówka właściwa) (Pinus mugo Turra) (11 sztuk).
19). Świerk biały „Alberta Globe” – Picea glauca „Alberta Globe” (4 sztuki).
20). Świerk pospolity „Little Gem” – Picea abies „Little Gem” (1 sztuka).
21). Świerk pospolity „Gregoryana Veitchii” – Picea abies „Gregoryana Veitchii” (7 sztuk).
22). Jałowiec nadbrzeżny „Schlager” Juniperus conferta „Schlager” (5 sztuk).
23). Cyprysik Żywotnikowaty „Ericoides” (20 sztuk).
24). CYPRYSIK GROSZKOWY (Chamaecyparis pisifera „Filifera Aurea Nana” (12 sztuk).
25). Jałowiec rozesłany „Nana” Juniperus procumbens „Nana” (18 sztuk).
26). Pieris japoński – Pieris japonica (4 sztuki).
27). Kostrzewa sina (niebieska trawa) mrozoodporna (25 sztuk) – Jezioro Paprocańskie i (45 sztuk) w otaczającej trawie.
28). Cis pospolity „Fastigiata” Taxus baccata – Ogrodeus (Urząd Miasta Tychy) (3 sztuki).
29). Świerk biały „Echiniformis” – Picea glauca „Echiniformis” (Stadion Miejski Tychy) (14 sztuk).
30). Berberys Thunberga „Erecta” – Berberis thunbergii „Erecta” (Komenda Miejska PSP) (1 sztuka).
31). Cyprysik japoński (Chamaecyparis obtusa) odm. „Nana Gracilis” (cmentarz komunalny) (4 sztuki).

• Rośliny nasadzonych w okresie od 1 sierpnia 2016 do do 31 grudnia 2019 roku obok makiety:
1). Wiśnia piłkowana Kanzan (wiśnia japońśka) – za usuniętą brzozę (1 sztuka).
2). Sosna SIMID szczepiona na pniu (1 sztuka).
3). Sosna CARSTEN szczepiona na pniu (1 sztuka).
4). Ognik szkarłatny „Orange Glow” (3 sztuki).

.

Laury WYKAZ PRZEDMIOTÓW umieszczonych w okresie od 1 sierpnia 2016 do 30 listopada 2019 roku:

1). Kamień zabezpieczający – granit (1 sztuka).
2). Herb Miasta Tychy wykonany z kostki brukowej.
4). Loga sponsorów (STOKŁOSA, FRIGOPACH, KIZO, TYCHY NASZA MAŁA OJCZYZNA) wykonane
z kostki brukowej.
4). Kamień wskazujący granicę terenu zajmowanego przez Muzeum (działki 4549/26) – granit (2 sztuki).
5). Granity z napisami (stal nierdzewna): al. Bielska, ul: Katowicka, Bielska, Mikołowska, Beskidzka.
6). OPIS działki – 5 płyt granitowych z napisem “ZIELONE TYCHY KULTURA” (ze stali nierdzewnej).
7). Hotel dla owadów:
a). rośliny: Goryczka górska, Goździk skalny, Delosperma, Głodek, Skalnica – (łącznie 30 roślinek).
b). Budleja Dawida (1 sztuka).

.

laury 2018


programy i akcje dotyczące ochrony przyrody: za organizowanie corocznie od 1996 roku konferencji proekologicznych oraz szkolenia, których celem jest integracja działań władz samorządowych, przemysłu górniczego, przedsiębiorstw proekologicznych i jednostek naukowych dla rozwiązania trudnych problemów wpływu prowadzonej działalności górniczej na środowisko.

prace naukowo-badawcze: za  ECO-Patrol Głównego Instytutu Górnictwa – mobilne laboratorium smogowe na samochodzie elektrycznym.

edukacja ekologiczna: za całokształt działalności proekologicznej przede wszystkim edukację ichtiologiczną najmłodszych mieszkańców Miasta Kalety.

szkolna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży: za podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez autorski program edukacji ekologicznej Arboretum Inspiruje, przekształcenie ogrodu przyszkolnego w arboretum
i społeczne prowadzenie w nim zajęć dla innych szkół i przedszkoli.

za wieloletnią społeczną pracę na rzecz szkolnej edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży na terenie Zabrza i regionu.

działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych: za stworzenie dzięki pasji popularyzacji wiedzy proekologicznej, muzeum uczelnianego, którego działalność oświatowa i wystawiennicza od kilkunastu lat skierowana jest na całą społeczność regionu w tym uczniów wszystkich szczebli szkolnictwa, społeczność akademicką oraz społeczność lokalną.

.

laury 2017


programy i akcje proekologiczne: za wieloletnią działalność na rzecz ochrony przyrody poprzez edukację ekologiczną, w szczególności kontynuowanie prowadzonej od 1989 roku przez Fundację Ekologiczną „Silesia” akcję „Posadź swoje drzewko” stymulującej ochronę bioróżnorodności przyrodniczej.

prace naukowo-badawcze: za wieloletnią działalność naukową, badanie populacji ptaków w województwie śląskim oraz wydawanie czasopisma naukowego „Ptaki Śląska” (prezes, wiceprezes, sekretarz Górnośląskiego Koła Ornitologicznego).

edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży: za przygotowanie i prowadzenie największej akcji edukacji ekologicznej w Polsce – LISTY DO ZIEMI, która jest pomysłem ARKI i każdego roku skupia blisko 200 tysięcy uczestników; członkowie akcji nie są zatrudnieni w fundacji, akcję przygotowują społecznie.

publicystyka ekologiczna: za kilkadziesiąt lat prelekcji, pogadanek, wydanie publikacji książkowych, artykułów prasowych i naukowych dotyczących walorów przyrodniczych Ziemi Lublinieckiej, znakomity leśnik, niedościgniony edukator wszczepiający ludziom miłość i szacunek do przyrody i historii.

działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych: za kierowanie kampanią #czyste powietrze na Śląsku i w Katowicach oraz Katowickim Alarmem Smogowym; celem kampanii jest uświadomienie mieszkańcom regionu jak ogromnym problemem jest smog i jak wpływa on na nasze zdrowie.

nagroda specjalna: za działania związane z organizacją procesu kształcenia, prowadzące do najwyższej oceny w kraju szkoły (wydziału inżynierii środowiska i energetyki Politechniki Śląskiej), za zaangażowanie w projekty strategiczne, mające olbrzymie znaczenie dla ochrony środowiska.

.

laury 2016


programy i akcje proekologiczne dotyczące ochrony przyrody: za unikalną działalność społeczną w dziedzinie poprawy standardów prawnej ochrony zwierząt w Polsce popartą wiedzą merytoryczną na najwyższym poziomie.

za opracowanie i przeprowadzenie autorskich programów Badamy Poznajemy, Chronimy, Program czynnej ochrony przyrody w lasach nadleśnictwa Rybnik oraz program Przyrodnicze Katowice; członkowie zespołu są założycielami Pracowni Edukacji Żywej.

prace naukowo-badawcze: za długoletnią pracę naukową na rzecz ochrony powietrza, badania właściwości fizyko-chemicznych cząstek stałych w atmosferze, publikacje popularyzujące wiedzę na temat zanieczyszczenia powietrza w województwie śląskim oraz zaangażowanie od 2003 roku w prace Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko, a od 2009 roku w pracach Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko.

edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży: – nominowani to nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, którzy z wielkim zapałem i zaangażowaniem społecznym edukują ekologicznie dzieci i młodzież w obszarach: organizacja powiatowych konkursów ekologicznych, opracowanie i organizacja cyklicznych zajęć otwartych dla uczniów z regionu, kreowanie systemu edukacji proekologicznej nauczycieli i uczniów poprzez uczestnictwo w wykładach i akcjach Centrum Edukacji Prosumenckiej przy Politechnice Śląskiej.

działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych: za wskazywanie zielonej alternatywy działań podejmowanych przez każdego z nas oraz rozwiązań systemowych, które temu sprzyjają, za budowanie świadomości, że działania proekologiczne nie są trudne.

za promocję oraz rozpowszechnianie idei Redyku Karpackiego w Beskidach oraz za zaangażowanie w program OWCA plus.

nagroda specjalna: za działania popularyzatorskie wśród przedsiębiorców poprzez organizacje szkoleń, konferencji, seminariów na tematy związane z ochroną środowiska, a także publikacje w wydawnictwach ekologicznych.

.

laury 2015


programy i akcje proekologiczne dotyczące ochrony przyrody: za całokształt działalności proekologicznej w ramach Stowarzyszenia „Nasze Kalety”, które aktywnie włącza się w popularyzację wiedzy ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

prace naukowo-badawcze: za wieloletnie badania nad składem gatunkowym, ekologią, behawiorem, genetyką i problemami ochrony ssaków województwa śląskiego.

edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży: za ogromne zaangażowanie i poświęcenie jakim kierują się podczas przygotowania i prowadzenia zajęć dla najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

publicystyka ekologiczna: za działania mające na celu promocję trasy rowerowej „Leśno Rajza”, w tym m.in. zainicjowania nakręcenia filmu przyrodniczego o tej trasie.

działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych: za budowanie mostów i komunikacji między wolontariuszami działającymi na rzecz humanitarnej ochrony zwierząt a środowiskami prawniczymi.

nagroda specjalna: za działania popularyzatorskie na rzecz śląskiej przyrody i środowiska naturalnego, promocję zasad zrównoważonego rozwoju, wspomaganie edukacji formalnej i nieformalnej oraz kształtowanie świadomości ekologicznej i postaw młodego pokolenia – publikacje o zasięgu ogólnopolskim – promocja na terenie całego kraju.

.

9 Responses to LAURY

 1. admin says:

  adwokatowanie rzeczownik od adwokatowa. agitacja wyborcza kodeks wyborczy. agitka bojarska. ambasadorowanie – definicja – polski. apologia relatywizmu. autoreklama bohatera zemsty. emisja głosu ćwiczenia śpiew. emitowanie bankowych papierów wartościowych. głoszenie królestwa bożego i wzywanie do nawrócenia dopowiedzenia. krzewienie wiedzy i kulturę krzyżówka. lansowanie produktu. nadawanie przesyłek kurierskich. nagłaśnianie koncertów praca. obrona terytorialna a praca. obwieszczanie komunikowanie. orędowanie – orędownik znaczenie. orędownictwo a stawiennictwo.

 2. admin says:

  franciszkanizm czyli pochwała stworzenia. poparcie dla konfederacji. popularyzacja matematyki. popularyzowanie wiedzy o wydarzeniach historycznych za pomocą muzyki rockowej. promowanie zachowań autodestrukcyjnych. propaganda sukcesu. propagowanie zdrowego stylu życia. przekaz pocztowy do wypełnienia na komputerze. przekazywanie sygnału radiowego nadawanego przez inną stację radiofoniczna. publicity prasowa promocja biznesu. publikowanie korespondencji bez zgody nadawcy. reklama na samochodzie. reklamowanie radnych z urzędu. rozgłaszanie grupowe protokół. rozgłos sława poważanie. rozgłaśnianie myśli. rozpowszechnianie wizerunku funkcjonariusza publicznego. rozsiewanie wapna granulowanego. orzecznictwo sądów powszechnych. szerzenie mowy nienawiści. transmitowanie na żywo za pomocą kamery internetowej jest obecnie niedostępne. umasowienie kultury wysokiej. upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych 2019.

 3. admin says:

  uprzystępnianie – wiedza dostępna dla wszystkich. upublicznianie czyjegoś wizerunku. wieszczenie dziada. faworyzowanie dzieci nauczycieli. ferowanie wyroków. polecanie produktów bankowych. popieranie wrogów ojczyzny i kościoła jest poważnym nie porządkiem moralnym. protegowanie pwn. protekcja celna. rekomendacja wzór. rekomendowanie produktów. sprzyjanie – przyjemnie jest mówić kiedy się ma na to ochotę. sympatyzować z kimś. wyróżnianie braków w znakach graficznych ćwiczenia. demagogia wichrzycielstwo. krypciucha – szaradziarstwo – forum dyskusyjne. kryptoreklama a lokowanie produktu. propagacja światła. rozpowszechnienie głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w polsce. rozprzestrzenianie broni masowego rażenia. sianie – praktyczny ogrodnik – łatwe sposoby na sianie warzyw. awans społeczny w starożytnym egipcie.

 4. admin says:

  awansowanie pracowników samorządowych. nadanie szlachectwa profesorom uniwersytetu jagiellońskiego moneta. nobilitacja codzienności w poezji. podniesienie prestiżu czegoś. podniesienie rangi znaczenia sztuki. podniesienie rangi czegoś. wyróżnienie honor. wywyższenie węża na pustyni. delegowanie poza stałe miejsce pracy. desygnacja programu operacyjnego. desygnowanie premiera co to znaczy. mianowanie ministrów przez premiera. napomknienie nadmienienie o czymś. naznaczenie społeczne. nominacja do nagrody. oficjalne powołanie na stanowisko. powołanie zespołu powypadkowego. wybraniec tychy. wytypowanie na przykład aktora do oscara. wyznaczenie położenia środka masy i masowego momentu bezwładności bryły sztywnej.

 5. admin says:

  zgłoszenie wierzytelności do masy upadłościowej. akcent oczy zielone. emfaza w wypowiedzi. nacisk na oś. podkreślenie kości policzkowych. uwydatnienie piękna kogoś lub czegoś. wyróżnienie głosek w nagłosie i wygłosie. wyróżnik szybkobieżności. zaakcentowanie uwydatniające znaczenie słów. ekspozycja geografia. galeria marek. handel detaliczny. kiermasz ogrodniczy. panoptikum starych afer kryminalnych. pokaz starych samochodów. targi budowlane. wystawa zwierząt egzotycznych. okazja do serdecznej rozmowy. sprzedaż promocyjna za 1 grosz. wyprzedaż rocznika.

 6. admin says:

  atencja uszanowanie. podważanie autorytetu nauczyciela. chwała tobie królu wieków. cześć tereska. dawniej szacunek estyma. mir domowy kk. podziw cytaty. popularność imion w polsce. posłuch dyscyplina. poszanowanie połączone z wielką dbałością. poważanie pradziadka. powodzenie w grze. renoma nieruchomości. czuć respekt przed kimś. rewerencja sjp pwn. szacunek ludzi ulicy. uszanowanie kierowniku złoty. uważanie się za lepszego od innych. uznanie administracyjne w postępowaniu podatkowym. zachwycenie (romantyczna polonistka) tekst. zachwyt i inne skutki wiary. ciężar gatunkowy stali. doniosłość postanowień dotyczących odroczenia utraty mocy obowiązującej aktu prawnego. formaty papieru w drukarni. istotność współczynnika korelacji. miara łukowa kąta tabela.

 7. admin says:

  notowanie giełdowe. powaga rzeczy osądzonej umorzenie postępowania. przełomowość w panu tadeuszu. ranga wojskowa. rola wody w przyrodzie. siła sprężystości praca. waga elektroniczna łazienkowa. wartość rezydualna środka trwałego. ważkość problemu. ważność pozwolenia na budowę przepisy. wpływ promieniowania jonizującego na organizmy żywe. wymiary europalety. zasięg terytorialny urzędów skarbowych. znaczenie tatuaży więziennych. aktualność mapy do celów projektowych. pierwszoplanowość w boju. splendor miasta instrukcja. wielkość nabywanego udziału w rzeczy lub w prawie majątkowym. wymowa hiszpańska. żywotność akumulatora żelowego. akceptacja wniosku o urlop wychowawczy. posłuchanie udzielone komuś przez monarchę. poważnie zabawne nieskończenie cytowalne. namaszczenie chorych sakrament. pozycja boczna bezpieczna z brzucha. skupienie gwiazd różnego pochodzenia widziane na niewielkiej przestrzeni nieba. sława imprezy. szacun dla flagi. wybitna osoba przyjmowana do jakiegoś towarzystwa. aplauz na stojąco. chodliwość gruntu. dobre imię. naruszenie dóbr osobistych osoby prowadzącej działalność gospodarczą. dostępność farmaceutyczna i dostępność biologiczna leków. furora karma. gwiazda polarna widziana z półkuli południowej.

 8. admin says:

  komunikatywność proz. marka kosmetyków. nazwisko polityka niemieckiego jednego z twórców zjednoczonej europy. nośność podłoża gruntowego. notowania kursów walut. znana osoba która bezinteresownie pomaga innym ludziom. pochlebna opinia o kimś lub o czymś. poklask tłumu. pokupność towaru. popyt globalny. przebojowość po rosyjsku. reputacja u buntowników. rozgłos nadawany sprawom mało ważnym. słynna francuska projektantka mody. wzięcie wszystkich lew w brydżu. wziętość w sztuce. zapotrzebowanie kaloryczne na redukcji. znakomitość wśród figur.

 9. admin says:

  potęga podświadomości. rewolucyjność poglądów. bogactwo to stan umysłu a nie konta rozprawka. fortuna kołem się toczy pochodzenie. krocie bezlik. majątek ziemski. krótkość treściwość wypowiedzi. wspaniałość człowieka to nie ilość. zaszczyty zmieniają obyczaje. żyzność gleby to jej zdolność do dostarczania roślinie wody powietrza i składników mineralnych. funkcje trygonometryczne kąta ostrego w trójkącie prostokątnym prezentacja. godność osoby ludzkiej. honor 8x. lokata bankowa. status prawa jazdy dokument został zamówiony. sytuacja pogodowa w polsce. umiejscowienie bólu głowy. usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. ważność czegoś w historii. chluba narodu. duma i uprzedzenie. fama głosi kawał. gloria zjawisko. głośne imię w świetle zieleni miejskiej. świetność ale wyłącznie pozorna. 880/9.