NONY

Marzec 10, 2016

HASŁO / NONY.

NONY / HASŁO — N — 18, O — 20, N — 18, Y — 29 LITERA ALFABETU POLSKIEGO.

NONY / Rok założenia Muzeum 22 października 2013

NONY / Rok założenia Muzeum 22 października 2013

⋅ NONY — strona prezentuje zgromadzone słownictwo na litery „N — O — N — Y”.

NONY [łac. nonae ’dziewiąty’], piąty lub siódmy (w miesiącach: marcu, maju, lipcu, październiku) dzień miesiąca w kalendatzu rzymskim.

NORADRENALINA, sympatyna, hormon wytwarzany przez rdzeń nadnerczy. Wydziela się także w zakończeniach nerwów współczulnych pozazwojowych (synapsy), podczas ich drażnienia. Jest jednym z produktów przemiany tyrozyny. Działanie fizjologiczne noradrenaliny jest podobne, ale mniej intensywne do działania adrenaliny, która powstaje przez metylowanie noradrenaliny.

NORBERTANIE, premonstratensi, zgromadzenie zakonne kanoników regularnych (męskie i żeńskie), oparte na tzw. regule św. Augustyna. Założone w 1121 r. przez świętego Norberta (zatwierdzone 1126). Pierwszy ośrodek powstał w Prémontré k. Laon (Francja), gdzie dotąd rezyduje opat generalny. Obecnie celem zgromadzenia jest pielęgnowanie i popularyzacja liturgii, poza tym prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych, parafii i misji. Do Polski sprowadzeni 1126 (Kościelna Wieś k. Kalisza). Obecnie jeden z klasztorów norbertanek w Krakowie. W całym świecie zgromadzenie liczy ok. 2 tys. członków.

NORDKAPER [norw.], zool. potoczna nazwa wala biskajskiego (walenie).

NORDKAPP, Północny Przylądek.

NORDYCZNY TYP, rasa nordyczna, typ antropologiczny białej odmiany człowieka, wyróżniony w klasyfikacji J. Czekanowskiego. Charakteryzuje go wysoki wzrost, smukła budowa ciała o szerokich barkach i wąskiej miednicy (również u kobiet). Włosy jasnoblond o odcieniu popielatym, oczy niebieskie, skóra jasna  z odcieniem różowym, trudno opalająca się. Głowa średnio wydłużona, twarz pociągła, nos wąski o profilu prostym lub lekko garbatym. Typ nordycki spotyka się często w krajach okalających Morze Bałtyckie i Morze Północne (zwłaszcza w Skandynawii) oraz w krajach pozaeuropejskich, które w czasach hist. stały się terenem ekspansji ludów skandynawskich i anglosaskich. Ideolodzy hitleryzmu uznali typ nordycki za „rasę wyższą” i uosobienie cech „germańskiego nadczłowieka”, przypisywali mu szereg nadzwyczajnych rzekomo walorów biol. i psychicznych.

NORIKUM, Noricum, w starożytności kraina w Alpach Wschodnich, na prawym brzegu Dunaju (w przybliżeniu obecnie tereny Austrii). W 1 poł. II w. p.n.e. plemiona celt. (m.in. Tauryskowie i Norykowie), po wyparciu lub podporządkowaniu sobie ludności iliryjskiej, utworzyły tu państwo związkowe ze stolicą w Norei (wykopaliska k. Klagenfurtu). 16(?) p.n.e. znalazło się Norikum pod władzą Rzymu, zarządzane początkowo jako Regnum Noricum . Od 45 n.e. zaś jako prowincja cesarska. W III/IV w. podzielone na Noricum Ripense (Norukum Przybrzeżne) i Noricum Mediterraneum (Norikum Wewnętrzne). W V w. zajęte przez Gotów, w VI w. — przez Franków i Longobardów, około 600 — przez Słowian i Awarów.

NORITO [starojap., ’kazania’], recytacje rytualne w jap. kulcie shintõ, zawierające m.in. wiadomości o działalności bogów i prośby o dobrodziejstwa. Z czasem nabierały charakteru formuł modlitewnych i zaklęć dla oczyszczenia z grzechów, sprowadzenia urodzajów, deszczów, oddalenia pożarów itp. Norito wygłaszane przez specjalnie przyuczonych recytatorów, odznaczają się zawiłym, kwiecistym stylem. 27 norit zostało w 927 r. spisanych w księdze Engishiki.

NORMANOWIE, nazwa nadana w zach. Europie mieszkańcom Skandynawii i Płw. Jutlandzkiego oraz wysp duń. w okresie ich wypraw łupieżczych i zdobywczych w VIII–XI w. Wyprawy te — wywołane względnym przeludnieniem tych krajów oraz walkami społ.-polit. związanymi z procesami feudalizacji i powstawaniem państw — miały początkowo (VIII–IX w.) charakter łupieskich najazdów zbrojnych  drużyn (pod wodzą jarlów i książąt), które wracały z łupami do ojczyzny (wikingowie).

NORNIKI, norowce, psy myśliwskie, przeznaczone do pracy pod ziemią, w norach, skąd wypłaszają zwierzynę (np. lisy, króliki) na strzał myśliwego. Jako norniki nadają się jamniki i teriery (gł. szorstkowłose).

NORNY, mit. germ. u pn. Germanów 3 boginie przeznaczenia: Urd, Skuld i Werdandi. Mieszkały nad źródłem przy korzeniach Igdrasilu. Przędły nici przeznaczenia, które przecinała Urd. Wyrokom norny podlegali wszyscy ludzie i bogowie. W postaciach norny łączą się prawdopodobnie dwa różne wyobrażenia germ. wierzeń. Pierwotnie bezimienne i bezosobowe, później osobowo pojęte przeznaczenie (Urd) oraz demony żeńskie, pomagające przy porodzie i przepowiadające dziecku jego przyszłość.

⋅ NONY / Abecadło N — O — N — Y.

A — Ą — B — C — Ć — D — E — Ę — F — G — H — I — J — K — L — Ł — M — N — Ń — O — Ó — P — R — S — Ś — T — U — W — Y — Z — Ź — Ż.

⋅ NONY / Strony polecane.

⋅ NONY / Czytaj.

Comments are closed.