PAS

Listopad 3, 2016

PAS / ULICA ŻWAKOWSKA –

WYSTAWY ZIELONE TYCHY KULTURA

PAS / ULICA WYSTAWY ZIELONE TYCHY KULTURA:

PAS / ULICA DOMINIAK AH™.

.

PAS / ULICA / GODŁO / SYGNATURA / HERB / MARKA / LOGO / ZNAK TOWAROWY MUZEUM logo DOMINIAK AH™

PAS / ULICA / GODŁO / SYGNATURA / HERB / MARKA / LOGO / ZNAK TOWAROWY MUZEUM logo DOMINIAK AH™

.

PAS LOGO MUZEUM INFORMACJA NIUS DOMINIAK AH™

PAS ULICA DROGA AUTOSTRADA JEZDNIA ARTERIA. TRAKT DOJAZD PAS SERPENTYNA SZOSA. WYLOTÓWKA ŻWIRÓWKA PODJAZD DOMINIAK AH™.

.

PAS ULICA DOMINIAK AH™ OPIS:

PAS ULICA / ZIELONE TYCHY KULTURA  to miejsce (działka 4549/26 – obok parkingu miejskiego) na ulicy Żwakowskiej w Tychach, gdzie Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak (z siedzibą główną – ulica Żwakowska 8/66) organizuje kulturalne spotkania przeznaczone głównie dla dzieci i osób zainteresowanych sztuką plastyczną i nie tylko. W miejscu tym, Muzeum tworzy również na bazie planu miasta Tychy makietę Tychów pod nazwą „Zielone Tychy”. Główne arterie miasta reprezentowane są przez kostkę granitową 8/11 cm: Aleja Bielska – szary granit ze Strzegomia, ul. Mikołowska – czerwony granit z Ukrainy. Jezioro Paprocańskie (nazywane także Jeziorem Paprocany) zaznaczone jest srebrzystym kamieniem łupanym – łupkiem serycytowym pochodzącym z Gór Opawskich (skała metamorficzna). Nad nim wyrasta nieoceniony element kompozycji, Kostrzewa sina – niebieska trawa (łac. Festuca glauca). Bardzo ciekawą odmianę tej trawy „Elijah Blue”, ufundował mieszkaniec z Wodzisławia Śląskiego. Obok Jeziora Paprocańskiego projektant oznaczył żółtym żwirkiem tereny niezamieszkałe przez człowieka i zasadził Juniperus horizontalis „Golden Carpet” – żółty jałowiec płożący. Obok tej pozycji inicjator miniatury miasta zaakcentował podmokłe łąki rozsypując grys szary i zasadził dwa jałowce płożące „Wiltonii”. Perłę województwa śląskiego stanowiącą zielone płuca Tychów jakimi są lasy, twórca roślinnego układu usłał serpentynitem. Następnie na nim posadowił sosnę górską (kosodrzewina) var. pumilio w ilości 11 sztuk, z których jedną ufundowała Pani Krystyna (prawa strona Alei Bielskiej). Las po lewej stronie Dominiak poobsadzał krzewem znanym od bardzo dawna w Europie, zachodniej Azji i północnej Afryce, Bukszpanem (Buxus), zwanym także gryszpanem (16 sztuk). Kolejne stanowisko starodrzewu dyrektor Muzeum wypełnił ufundowanymi przez Panów Wieśka i Jana wspaniałymi wiciokrzewami (Lonicera, czasem określany też jako suchodrzew) w ilości 19 sztuk. Nieznaczny system leśny przy ul. Mikołowskiej ufundowała Pani Maria, przeznaczając fundusze na zakup w ilości 1 sztuki choiny kanadyjskiej „Jeddeloh” (Tsuga canadensis „Jeddeloh”). Szkolnictwu – kreator roślinnego obrazu – przyporządkował pochodzący z obszarów wschodnich Chin i Japonii pieris japoński: (Szkoła Podstawowa 10 (fundator klasa III c), Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach (fundatorka Pani Krystyna). Następnie Technikum nr 3 Zespołu Szkół nr 4 im. J. Groszkowskiego (fundatorka pierisa japońskiego Pani Helena). Wzorem powszechnego stosowania koloru czerwonego dla oznakowania terytorium zamieszkałego przez człowieka, traser oznaczył przez wsadzanie czerwonych odmian berberysów. Tu należy wymienić Berberys Thunberga „Bagatelle” ( karłowy, bardzo gęsty, poduchowaty krzew o szerokokulistym pokroju). Ten krzew ufundowali: Radny Miasta Tychy – Pan Jakub (10 sztuk), Pan Zygmunt (2 sztuki). Kolejni protektorzy to: Pani Judyta, Róża, dziewczynki Marianna i Natalia. Również Pan Marian (Katowice), Michał, dzieci: Timothy, Natalia i Kamila z Anglii. Wysoką zabudowę miasta, designer wyróżnił roślinami o nazwie Berberys Kolumnowy Thunberga „Red Pillar” ufundowanymi przez Panie: Lidia i Maria z ulicy Żwakowskiej. Strefę roślinną tyskich działek wyrażają: Irga Micra (3 sztuki). Skrzyżowanie ulic: Aleja Bielska, ulica Mikołowska, Katowicka i Oświęcimska graniczy z oznaczonym terenem największego w Polsce browaru przemysłowego – Browaru Książęcego. Autor makiety „Zielone Tychy” oznaczył to miejsce łupkiem szarogłazowym pochodzącym z kopalni Jenków znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie przebiegającej autostrady A4. Roślinność tego miejsca została obsadzona dwoma niskimi krzewami iglastymi o płożącym pokroju i umiarkowanym tempie wzrostu reprezentowanymi przez jałowiec płożący „Blue Chip”. Obie rośliny ufundowali Panowie: Wiesław i Piotr – mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej Żwakowska 14, 16, 18 w Tychach. Od strony parkingu miejskiego projektant „Zielonych Tychów Kultura” umieścił kamień dekoracyjny – lity granit strzegomski obsadzony rośliną Ognik (3 sztuki), z których jedną ufundował Pan Włodzimierz – współwłaściciel Wspólnoty Mieszkaniowej Żwakowska 14, 16, 18.

.

PAS ULICA / WYSTAWY ZIELONE TYCHY KULTURA ulica Żwakowska w Tychach:

.

1 WYSTAWA:

autor Michał Banert.

data wystawy: 13 listopada (niedziela) 2016 roku.

godzina wystawy: 10,00 – 18.00.

tytuły prac które na pewno będą zaprezentowane na wystawie:

1. Pokłosie (do filmu) 100 cm x 70 cm.

2. Hannibal (do filmu) 100 cm x 70 cm.

3. Dom Zły (do filmu) 100 cm x 70 cm.

4. Ona (do filmu) 100 cm x 70 cm.

5. Death Line ( bez tematu) 100 cm x 70 cm.

6. Mięśnie(bez tematu) 100 cm x 230 cm.

7. Bękarty wojny (do filmu) 100 cm x 70 cm.

.

thumbnail-czaszka-deat-line ULICA / Wystawa Zielone Tychy Kultura: CZASZKA – autor Michał Banert / DOMINIAK AH

ULICA / Wystawa Zielone Tychy Kultura: CZASZKA – autor Michał Banert / DOMINIAK AH

.

thumbnail_ona ULICA / Wystawa Zielone Tychy Kultura: ONA – autor Michał Banert / DOMINIAK AH

ULICA / Wystawa Zielone Tychy Kultura: ONA – autor Michał Banert / DOMINIAK AH

.

PAS ULICA / INFO:

.

CZASZKA.

Czaszka, cranium, szkielet głowy kręgowców, z reguły kostny, niekiedy chrzęstny, jak np. u ryb spodoustych, kostołuskich. Czaszkę cechuje wielka rozmaitość ukształtowania i to nie tylko w szeregu rodowym kręgowców, lecz i w obrębie takich jednostek systematycznych, jak gatunek czy nawet rasa. Czaszka ma więc znaczenie taksonomiczne – odgrywa dużą rolę w ustalaniu przynależności poszczególnych osobników do odpowiednich jednostek systematycznych. W obrębie głowy skupia się szereg różnych organów, jak mózg i związane z nim narządy zmysłów: wzroku, słuchu, równowagi, węchu i smaku. Tutaj również mieści się początkowy odcinek przewodu pokarmowego (przystosowany przede wszystkim do pobierania pokarmu i jego przeróbki mechanicznej) oraz dróg oddechowych. Czaszka spełnia rolę ochronną lub podporową w stosunku do tych narządów, a one z kolei są jej czynnikami kształtotwórczymi. W czaszce wyróżnia się 2 zasadnicze części: mózgoczaszkę (neurocranium), czyli część mózgową czaszki, okrywającą mózg i narządy zmysłu oraz trzewioczaszkę (splanchnocranium), czyli część trzewiową czaszki, stanowiącą rusztowanie kostne dla przedniej części przewodu pokarmowego i układu oddechowego. Mózgoczaszka jest filogenetycznie starsza niż trzewioczaszka, występuje bowiem już u najdawniejszych kręgowców (Ostracodermi), nie posiadających jeszcze szczęk. Dopiero u ryb nastąpiło przekształcenie się jednego z łuków skrzelowych w szczęki, przy czym łuski plakoidalne, leżące na krawędziach tego łuku, przeobraziły się w zęby. Tak więc aparat szczękowy stanowiący zasadniczą część trzewioczaszki, służący do aktywnego chwytania i rozdrabniania zdobyczy, wywodzi się ze szkieletu narządów oddechowych (skrzeli). Podział na część mózgową i trzewiową najwyraźniej zaznacza się u ryb, u których część trzewiowa czaszki reprezentowana jest przez szkielet łuku żuchwowego, gnykowego i łuków skrzelowych. U pozostałych kręgowców podział ten nie jest tak wyraźny. U kręgowców lądowych, u których funkcję oddychania przejęły płuca, łuki skrzelowe częściowo zanikają, częściowo ulegają daleko idącym przekształceniom. Czaszka nie wykazuje śladów budowy odcinkowej (metamerycznej). Charakter odcinkowy głowy zachowuje się tylko w częściach miękkich (mięśnie zewnętrzne gałki ocznej, umięśnienie języka, nerwy czaszkowe). Proces rozwojowy czaszki przebiega w 3 kolejnych stadiach: błoniastym, chrzęstnym i kostnym. Stadium błoniaste (desmocranium) występuje w okresie embrionalnym, gdy związki przyszłej czaszki pojawiają się w postaci miękkich błon mezenchymatycznych, otaczających pęcherzyki mózgowe pierwotne. Następne jest stadium chrzęstne (chondrocranium), które tylko u ryb spodoustych i kostołuskich pozostaje ostateczną postacią czaszki osobnika dorosłego. U wyższych kręgowców z reguły stanowi ono, podobnie jak stadium błoniaste, tylko etap przejściowy w rozwoju czaszki. Stadium kostne (osteocranium) stanowi ostatnie, trwałe ogniwo rozwojowe czaszki i cechuje prawie wszystkie kręgowce. Czaszka kostna zbudowana jest z dwóch rodzajów kości: zastępczych, tzn. takich, które powstały przez kostnienie elementów chrzęstnych oraz z kości pokrywowych, wytworzonych z włóknistej tkanki łącznej skóry, z pominięciem etapu chrzęstnego. Niektóre kości czaszki zawierają zarówno elementy zastępcze, jak i pokrywowe – są to tzw. kości mieszane. W czaszce ssaków dominują kości pokrywowe, znacznie mniej jest zastępczych i mieszanych (ogólnie ilość kości czaszki u ssaków jest znacznie mniejsza niż u pozostałych kręgowców). Mózgoczaszka ssaków składa się z: kości pokrywowych – ciemieniowej, międzyciemieniowej, czołowej, nosowej, łzowej. Kości zastępczych – potylicznej, klinowej, sitowej oraz kości skroniowej – mieszanej. Trzewioczaszka zbudowana jest wyłącznie z kości pokrywowych: jarzmowej, podniebiennej, skrzydłowej, międzyszczękowej, szczęki, lemiesza i żuchwy.

.

HANNIBAL.

Hannibal, ur. 247, zm. 183 lub 182 p.n.e., syn Hamilkara  Barkasa, słynny kartagiński wódz i mąż stanu. Od 237 przebywał w Hiszpanii, gdzie 221 objął dowództwo wojsk kartagińskich. 220 opanował tereny aż poza rzekę Tag. 219 zdobył sprzymierzone z Rzymem miasto Sagunt, co spowodowało wybuch II wojny punickiej. Hannibal uważał, że zaborczość Rzymu zahamować można jedynie przez zwycięstwo na terenie Italii. Ponieważ nie miał dostatecznie silnej floty, a równocześnie liczył na poparcie ze strony niedawno podbitych przez Rzym Galów, poprowadził armię  Hiszpanii przez Alpy. Przekroczył je, prawdopodobnie między przełęczami Małą Św. Bernarda a Genèwre, tracąc poważną liczbę żołnierzy i większość słoni, i w 218 znalazł się w Italii. Po pierwszym sukcesie nad rzeką Ticinus odniósł nad przeważającymi liczebnie armiami rzym. kilka wspaniałych zwycięstw (Trebia, Jez. Trazymeńskie, Kanny), które jednak nie rozstrzygnęły przeciągającej się wojny. Armia Hannibala dotarła do pd. Italii. Jednak brak pomocy z Kartaginy (nadchodząca armia Hasdrubala Barkasa została 207 rozbita nad rzeką Metaurus), nadspodziewanie małe poparcie ze strony powstałych przeciw Rzymowi Italików i Syrakuz oraz bierność sprzymierzonego Filipa V maced. zmusiły Hannibala do przejścia do ofensywy. Wobec zagrożenia przez Rzymian samej Kartaginy, Hannibal zdecydował się 203 na powrót do Afryki. Decydująca bitwa, stoczona 202 pod Zamą, zakończyła się całkowitym zwycięstwem dowodzonej przez Scypiona Starszego armii rzymskiej. Hannibal widząc beznadziejność sytuacji militarnej, skłonił Kartaginę do przyjęcia rzymskich warunków. Jako sufeta (prawdopodobnie 196) doprowadził do ponownego rozkwitu gospodarczego kraju (reorganizacja handlu, rolnictwa, finansów), który umożliwił Kartaginie płacenie kontrybucji wojennej. Przeciwnik władzy oligarchów, przeprowadził opierając się na elementach radykalno-demokratycznych zniesienie zasady dożywotności w opanowanej przez oligarchów Radzie Stu. Oskarżony przez nich wobec Rzymu i spiskowanie z królem syryjskim Antiochem III Wielkim, schronił się 195 na jego dworze w Efezie. Widząc narastanie konfliktu syryjsko-rzymskiego, bezskutecznie zachęcał Antiocha do rozegrania wojny na terenie Italii. W czasie działań wojennych dowodził częścią floty syryjskiej, jednak 190 poniósł klęskę w bitwie ze sprzymierzoną z Rzymem flotą wyspy Rodos. Po klęsce Antiocha pod Magnezją (190) Hannibal schronił się na Krecie, a następnie w Bitynii, gdzie w okresie wojny między Bitynią a sprzymierzonym z Rzymem Pergamonem był doradcą króla bityńskiego, Prusjasza. Wobec zgody Prusjasza na wydanie go Rzymianom Hannibal popełnił samobójstwo. Najbardziej charakterystyczną cechą taktyki Hannibala było skoncentrowanie na skrzydłach przeważającej liczebnie i jakościowo jazdy, a następnie wykonanie dwustronnego ataku oskrzydlającego, zmierzającego do całkowitego okrążenia i zniszczenia armii nieprzyjaciela. Manewr ten, najpełniej zrealizowany pod Kannami uczynił Hannibala wzorem dla późniejszych teoretyków wojskowości (min. K. Clausewitz, A. Schlieffen). Równocześnie zaś umiejętności organizowania współdziałania broni, wykorzystania terenu oraz wielki osobisty autorytet, dzięki któremu różnorodna etnicznie armia tworzyła jednolitą siłę , spowodowały, że Hannibal uważany jest za jednego z największych wodzów starożytności.

.

PAS ULICA / KATEGORIA:

Grafika.

Malarstwo.

Rzeźba.

Rysunek:

ceduła, diagram, ewidencja, rejestr, repertorium.

rycina, spis, tabela, tabelka, tablica, wykaz, wykres.

wyszczególnienie, zestawienie, arcydzieło, dorobek, dzieło, kompozycja.

kreacja, obraz, praca, studium, szkic, sztuka, twórczość, utwór, egzemplifikacja.

interpretacja, komentarz, unaocznienie, uzupełnienie, dowód, eksplikacja, exemplum.

informacja, objaśnienie, potwierdzenie, próbka, przykład, udokumentowanie.

uzasadnienie, wyjaśnienie, fason, forma, kopiał, matryca, model, oryginał.

paradygmat, pierwowzór, prawzór, prototyp, schemat, szablon, wykrój, wzorzec, wzór.

landszaft, malowanka, malowidło, malunek, obrazek, oleodruk, ornament, płótno.

mazaja, pastel, sangwina, tusz, węgiel, aspekt, odegranie, odtworzenie, odzwierciedlenie.

opis, perspektywa, przedstawienie, relacja, retrospekcja, ujęcie, ukazanie, wyobrażenie.

reprodukcja, sztych, wizerunek, naświetlenie, przedstawienie graficzne, uwidocznienie.

wizualizacja, fotografia, podkład, tło, materiał ilustracyjny.

Makieta.

Biała Broń.

.

Wystawa:

demonstracja, ekspozycja, event.

galeria, instruktaż.

kolekcja dzieł sztuki. pinakoteka, pokaz, pokazówka, popis.

prezentacja, przedstawienie, przegląd, rewia, salon sztuki.

seans, wernisaż, występ, zademonstrowanie, kolekcja, kolekcja dzieł.

muzeum, salon wystawowy, zbiór, zbiór dzieł sztuki, salon, wystawienie.

gablota, okno, okno wystawowe, witryna, wystawka sklepowa.

handel, kiermasz, panoptikum, promocja, targi, okno sklepowe, wystawa plenerowa.

daszek, dekoracje, fasada, ganek, weranda, gliptoteka, park etnograficzny, skansen.

afisz, anons, bilbord, ogłoszenie, oświadczenie.

potwierdzenie, szyldzik, tabliczka, wiadomość, wielka płachta, zadeklarowanie.

zakomunikowanie, zawiadomienie, baner, billboard, neon, plakat reklamowy.

plansza reklamowa, poster, prospekt, reklama, reklamówka, szyld, wywieszka.

.

PAS ULICA – Kultura Tychy / Strony polecane:

Wystawy Zielone Tychy Kultura.

Comments are closed.