POL

Listopad 11, 2015

POL logo Muzeum DOMINIAK

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak (POL).

(POL) M M S P H J D.

Pol.

.

POL DOMINIAK AH™ Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak

POL / Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak / DOMINIAK AH™

.

POL NEWS Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak Żwakowska 8 - 66 Tychy Polska Europa 

.

POL Wizytówka Muzeum 1 a DOMINIAK AH™

POL / Rok założenia Muzeum 2013

.

POL / KONTAKT.

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak.

Kategoria.

Dziedzictwo kulturowe.

ul. Żwakowska 8/66.

43-100 Tychy.

nazwa skrócona MMSPHJD.

telefon VoIP 32/2181524.

tel. komórkowy + 48 692875944.

e-mail: arhen-dominiak@hotmail.com.

NIP 6461145679.

REGON 243501544.

województwo śląskie.

kraj Rzeczpospolita Polska – Poland, Europe, World.

⋅ POL / DYREKCJA.

DYREKTOR MUZEUM.

H e n r y k  J a n  D o m i n i a k .

tel. komórkowy + 48 692875944.

e-mail arhen-dominiak@hotmail.com

.

POL / CO NIECO O MUZEUM.

W skrajnych latach na Starym Kontynencie przybyło multum porywających muzeów. Ich rozwarstwienie na sorty tematyczne jest różne. Wszystkich zbiory i wystawy są warte odwiedzenia. Do takich należy Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak. Odgrywa ono w społeczeństwie ważną rolę. Zostało założone w 2013 w Tychach przez przedsiębiorcę i artystę Henryka Jana Dominiak. Dominiak jest również współtwórcą Portalu Społecznościowego Golden Europe. Jako nowoczesna, europejska placówka muzealna partneruje w projekcie Karta Dużej Rodziny. Stanowi dla pokoleń kapsułę czasu. Zajmuje się systematycznym badaniem, gromadzeniem, opieką, przygotowywaniem i udostępnianiem dla zwiedzających zbiorów obiektów posiadających pewną wartość historyczną, kulturową bądź artystyczną. Jest strefą pamięci i refleksji o wydarzeniach mających lokalizację w zamierzchłym czasie, a także, poprzez proces reinterpretacji, jako swoisty transformator, pomaga je przeniknąć oraz rozszyfrować ciągle na nowo. Autoanaliza asystuje także samej instytucji bezustannie od nowa formułować swoją misję w ewoluującej zbiorowości – chociażby wycinkowe wsparcie kapitałowe w rehabilitacji niepełnosprawnego – chorego na Zespół Williamsa, wtórny zespół zaburzeń wchłaniania, hipokalcemie samoistną, wapnicę nerek, przewlekłą niewydolność nerek, niedosłuch obustronny oraz opóźnienie rozwoju psychoruchowego Dominika Marciniak zamieszkałego przy ulicy Żwakowskiej, czy Agatki Siluk z Woskrzenic Małych (województwo lubelskie), należącej do grona najmniejszych dzieci urodzonych w Polsce. Grażyna Dominiak czytaj – żona twórcy jest również mocno zaangażowana w rozwój tej placówki. Jej pomoc organizacyjna od maja 2013 zaowocowała jedenastoma wystawami czasowymi poza siedzibą główną Muzeum. Kolejny event okresowy jest planowany na rok kalendarzowy 2016.

Aktualnie tyskie Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak mieści 276 dzieł ogółu sztuk plastycznych artystów Rzeczypospolitej Polskiej, Węgier, Ukrainy, Włoch, Szwecji oraz Brazylii, 154 emblematy znanych firm światowych, 108 sztuk odznak i medali pamiątkowych reprezentujących falerystykę, 74 rarytasy z zakresu symboliki w tym 1 eksponat z zakresu techniki, 8 unikatów heraldyki i wreszcie 1 egzemplarz broni białej. Cały zbiór muzealny na dzień 28 kwietnia 2016 roku ogółem liczy 621 eksponatów i jest prezentowany w szklanych gablotach oraz piramidzie. Zebrane zbiory pochodzą od artystów i osób prywatnych jako dary dla Muzeum.

.

POL / POŁOŻENIE MUZEUM.

.

POL / SIEDZIBA.

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak to jedno z najmłodszych i najmniejszych zbiorów dzieł sztuki w Królestwie Ziemi. Lokum usytuowane w punkcie centralnym Tychów (okręg 18 os H, Ł – podział według Budżetu Partycypacyjnego) przy samochodowym szlaku turystycznym – między Jeziorem Paprocańskim i Hutą Paprocką a Sublami. Stała galeria ekspozycyjna placówki przy ulicy Żwakowskiej 8/66 zajmuje 2 pomieszczenia (Sala Granitowa, Sala Szklana) o łącznej powierzchni 21,9 m². Ściany jej pokryte są dużymi taflami luster bez ram, w celu optycznego powiększenia małej powierzchni i nowoczesnego wyglądu. Obszarem działania muzeum jest RP i zagranica.

.

POL / ENTOURAGE MUZEUM.

Na otoczenie składa się m.in.

⋅ oznakowanie – stała organizacja ruchu oznakowana E-22b, Mini Park Raj.

⋅ tyski rubinowy zegar słoneczny

⋅ skalny ogród japoński, ogród wenecki.

⋅ sculpture TOUR EIFFEL, Pyramid of Cheops, studnia szczęścia.

Zielone Tychy Kultura i Alejka Cyprysów z rzeźbą ,,Pamiętamy 10.04.2010”.

⋅ Szkoła Podstawowa, Śląska Szkoła Nauk Użytecznych w Tychach.

⋅ Policealne Studium Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

⋅ zabudowa mieszkalna (Wspólnota Mieszkaniowa np.

– Żwakowska 8 10 12.

– Kopernika 10 12.

– Harcerska, Honoraty, Hierowskiego, Hetmańska, Rolna, Dunikowskiego, Aleja Bielska.

⋅ sklepy będące w sieci handlowej (PROMIL, NEONET RTV i AGD, PEPCO, ŻABKA, LIDL, Pawilon MERINO).

⋅ bankomaty (ING Bank Śląski, Bank Zachodni WBK).

⋅ biblioteka miejska.

⋅ postój TAXI.

⋅ apteka.

⋅ stacja paliw.

⋅ kwiaciarnia.

⋅ Plac Konstytucji 3 Maja.

⋅ Kościół pw. św. Jana Chrzciciela.

⋅ Rondo Polonia.

⋅ Rondo Sublańskie.

.

POL / UMIEJSCOWIENIE MUZEUM NA MAPACH.

Google Maps.

Mapa Targeo.

Mapa Zumi.

Internetowy Plan Miasta Tychy SIT.

Mapa-mapy info sk.

Mapa znaczków turystycznych.

.

POL / DOJAZD DO MUZEUM KOMUNIKACJA MIEJSKA.

– autobus, linia 137 (przystanek Żwakowska), w odległości około 115 m.

– trolejbus, linia C (przystanek Żwakowska), w odległości około 115 m.

.

POL / SAMOCHÓD.

miejsce postoju (miejskie) — 2 stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych, w odległości około 110 m.

.

POL / KOMUNIKACJA PKP.

dworzec PKP Tychy Bielska – linia SKR (Szybka Kolej Regionalna) – trasa Tychy Lodowisko – Katowice, w odległości około 400 m.

.

POL / CHRONOLOGIA.

.

HISTORIA BUDYNKU.

Dzieje obiektu jako budowli i muzeum nie stanowią w pełni integralnej całości. Placówka znajduje się na parterze jedenasto piętrowego wielomieszkaniowego wieżowca wybudowanego w roku 1976 na działce nr 4547/26. Obecnie należy do osób fizycznych i innych osób prawnych w Tychach. Do roku 2005 lokal Nr 66 był we władaniu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Spisany na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. O zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (Dz. U. Nr 42, poz. 368 z 2002 r. – tekst jednolity z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dn. 23 grudnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Wojskową Agencję Mieszkaniową (Dz. U. Nr 4, poz. 21 z 2005 r.). Został sprzedany 25 listopada 2005 dotychczasowym najemcom (Henryk Jan Dominiak i Grażyna Dominiak).

.

RYS HISTORYCZNY MUZEUM.

oddzielna strona.

.

POL / STRUKTURA MUZEUM.

W porozumieniu z Wydziałem Legislacyjnym MKiDN utworzono tematyczną stałą architektonikę Muzeum.

 Dział Malarstwa, Rysunku i Grafiki.

Dział Rzeźby i Ceramiki.

Dział Falerystyki, Weksylologii, Heraldyki, Symboliki i Emblematyki.

Dział Broni Białej.

.

POL / CEL MUZEUM.

• Od samego początku celem placówki było m.in.

– gromadzenie.

– następnie eksponowanie w mediach.

– również na wystawach prac artystów profesjonalnych zarówno krajowych jak i zagranicznych.

– oraz okazów muzealnych z zakresu np.

⋅ sztuki.

⋅ etnografii.

⋅ falerystyki.

⋅ weksylologii.

⋅ heraldyki.

⋅ symboliki.

⋅ emblematyki.

⋅ mundurów.

· czapek.

⋅ broni białej.

⋅ w tym zabytków.

.

POL /  WYSTAWY GOŚCINNE MUZEUM W PRZESTRZENI MIASTA TYCHY I POLSKI.

pokaz poza siedzibą stałą.

⋅ POL / ENCYKLOPEDIA, RADIO, PRASA O MUZEUM.

⋅ Media o Muzeum.

.

POL / ARTYŚCI, KTÓRYCH PRACE SĄ W MUZEUM: 

Saga Muzeum.

ARTYŚCI, KTÓRYCH PRACE SĄ W MUZEUM POCHODZĄ.

.

RP (POLAND).

Danuta Zofia Tomaszewska (DZT) – Sieraków, Poznań – artysta rzeźbiarz, ceramik, malarz, pedagog, krytyk sztuk,

Robert Marek Znajomski (RMZ) – Hrubieszów, Łęczna, Lublin. Wiceprezes zarządu (Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki Plama), artysta malarz, rysownik.

Julia Kaczmarczyk-Piotrowska (JKP) – Poznań – artysta plastyk Prezes zarządu WZAR (Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy).

Henryk Jan Dominiak (HJD) – Jugów, Jastrzębie Zdrój, Tychy, Katowice. Przedsiębiorca, artysta. Specjalista grafiki reklamowej i wydawniczej.

Aleksandra Jeżyk (AJ) – Kwilcz, Poznań – artysta rzeźbiarz.

Justyna Neyman (JN) – Warszawa – artysta malarz.

Piotr Tadeusz Mosur (PTM) – Sarnów, Gdańsk – artysta malarz, rysownik.

Magdalena CAR Dąbała (MCD) – Warszawa Żoliborz – artysta plastyk.

Paweł Brodzisz (PB) – Jaszczowo, Łęczna, Lublin – artysta malarz, fotograf, regionalista.

Hanna Józefowska-Nawrot (HJN) – Poznań – artysta plastyk.

Emilia Gąsienica-Setlak (EGS) — Kryspinów, Zakopane – artysta malarz.

Agata Ruman (AR) – Czechowice-Dziedzice – artysta malarz, konserwator zabytków, pedagog.

Natalia Hirsz (NH) – Szemud, Będargowo, Gdańsk – artysta malarz.

Justyna Weronika Bruj (JWB) – Mikołów, Cieszyn, Katowice – artysta rzeźbiarz, malarz, pedagog.

Emilia Gąsienica-Setlak (JGS) – Kryspinów, Zakopane – artysta malarz, pedagog.

Mieczysław Skalimowski (MS) – Biała Podlaska, Lublin – artysta grafik.

dr inż. Jan Antoni Rzymełka (JAR) – Katowice, Warszawa – geolog, gemmolog, filozof, inicjator Dnia Ziemi, wieloletni poseł na Sejm RP ze Śląska.

Wojtek Łuka (WŁ) – Tychy, Katowice. Artysta grafik, rysownik, malarz. Od roku 1991 do roku 2011 – w tyskim magistracie jako Plastyk Miejski Wydziału Architektury w Tychach. Od 1994 współtwórca i członek kolegium redakcyjnego, a także kierownik Działu Graficznego miesięcznika „Śląsk”.

Renata Sobczak (RS) – Biała Podlaska, Lublin – artysta rzeźbiarz, rysownik, pedagog.

Adam Korszun (AK) – Biała Podlaska, Lublin – artysta malarz, rysownik.

⋅ Agnieszka Seidel-Kożuch (ASK) – Tychy, Katowice  – projektant graficzny, ilustrator, animator, grafik Miejskiego Centrum Kultury.

.

SZWECJA (SWEDEN — KONUNGARIKET SVERIGE).

Tomas Niklasson (TN) – Göteborg – konstnär.

Otto Niklasson Elmerås (ONE) – Sztokholm (Stockholm) muzyk, rzeźbiarz, rysownik.

.

BRAZYLIA (BRASIL).

Neywa Cezar (NC) – Triunfo, Rio Grande do Sul – artist.

.

WĘGRY (MAGYARORSZÁG, HUNGARY).

Aranka Gérné Mezősi (AGM) – Szobrászat, Kisplasztika, Érem – Albertirsa.

.

WŁOCHY (ITALIA).

Villa Italia (VI) – Mediolan, Milan City in Italy.

.

UKRAINA (УКРАЇНА).

Volodymyr Goncharenko (Володимир Гончаренко) (VG) – Kijów (Київ).

Al Morain Bebikov (AMB) – Biała Podlaska – artysta rysownik.

.

POL / KATEGORIA NA MAPIE TURYSTYCZNEJ.

⋅ POL / Zabytki w Polsce.

⋅ POL / Zabytki w Europie.

⋅ POL / Zabytki w świecie.

⋅ POL / Sztuka w Polsce.

⋅ POL / Sztuka w Europie.

⋅ POL / Sztuka w świecie.

⋅ POL / Turystyka w Polsce.

⋅ POL / Turystyka w Europie.

⋅ POL / Tourisme en Pologne.

⋅ POL / Turismo en Polonia.

⋅ POL / Tourism in Poland.

⋅ POL / Turismul în Polonia.

⋅ POL / Du lịch Ba Lan.

⋅ POL / Turismo na Polônia.

⋅ POL / Туризм в Польше.

⋅ POL / Tourismus (Polen).

⋅ POL / Turistika v Poľsku.

⋅ POL / Pariwisata di Polandia.

⋅ POL / Turism i Polen.

⋅ POL / Turismo en Pollando.

⋅ POL / Туризам во Полска.

⋅ POL / Turistika v Polsku.

⋅ POL / Polşada turizm.

.

POL / K A T E G O R I A  O B I E K T U .

⋅ POL / Muzea w Polsce.

⋅ POL / Muzea v Polsku.

⋅ POL / Polşa muzeyləri.

⋅ POL / Museer i Polen.

⋅ POL / Музеї Польщі.

⋅ POL / Museum in Polen.

⋅ Museums in Poland.

⋅ Museos de Polonia.

⋅ Lengyelország múzeumai.

⋅ Lenkijos muziejai.

⋅ Puolan museot.

⋅ Muzee din Polonia.

.

POL / KATEGORIA.

• Antyk.

• Biżuteria artystyczna.

• Broń.

• Ceramika.

• Dzieło sztuki.

• Gemmologa.

• Grafika.

• Malarstwo.

• Miniatura (malarstwo).

• Rysunek.

• Rzeźba.

• Sztuka.

• Sztuka współczesna.

• Złotnictwo.

• Galeria Sztuki.

• Miejskie Centrum Sztuki.

• Obraz.

• Rzeźba.

• Rysunek.

• Dzieła sztuki z metali szlachetnych.

• Biżuteria.

• Breloczki.

• Figurki z metali szlachetnych.

• Kamienie szlachetne.

• Kamienie półszlachetne.

• Spinki do krawatów.

• Srebro nieprzetworzone lub kute.

• Stopy metali szlachetnych.

• Sztabki metali szlachetnych.

• Zegarki na rękę.

• Zegary słoneczne.

• Złoto nieprzetworzone lub kute.

• Żetony miedziane.

• Afisze, plakaty z papieru lub kartonu.

• Akwaforty, akwarele jako obrazy.

• Albumy.

• Broszury, chorągiewki papierowe.

• Czasopisma, periodyki, etykiety.

• Formy do gliny modelarskiej.

• Fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalkomania.

• Kartki z życzeniami, kartki pocztowe, katalogi, koperty, książki.

• Litografie, mapy, obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne.

• Modele i makiety architektoniczne, notatniki.

• Noże do papieru, pieczęcie stemple, okładki do dokumentów.

• Podstawki do długopisów i ołówków.

• Portrety, publikacje, reprodukcje graficzne, rysunki.

• Ryciny, serwetki stołowe papierowe, sztychy, ryty.

• Szyldy z papieru lub kartonu.

• Torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych.

• Zakładki do książek, znaczki pocztowe.

• Grafika, doradztwo zawodowe, porady w zakresie edukacji lub kształcenia.

• Edukacja, nauczanie.

• Fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji.

Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji.

Organizowanie i obsługa konferencji.

Organizowanie i obsługa konkursów.

Publikowanie książek.

Kształcenie praktyczne.

Usługi muzeów i wystaw.

• Usługi w zakresie obrazów cyfrowych.

• Organizowanie balów.

Organizowanie i prowadzenie zjazdów.

Organizowanie przyjęć.

Usługi parku rozrywki.

Pisanie i publikowanie tekstów innych niż reklamowe.

Produkcja programów radiowych i telewizyjnych.

Prowadzenie koncertów.

Publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków.

Usługi reporterskie, rozrywka, spektakle. • Usługi kaligrafii.

Usługi projektowania inne niż do celów reklamowych.

Organizowanie wystaw związanych z kulturą lub edukacją.

Usługi w zakresie produkcji filmów.

Dzieło sztuki.

.

Tu kupisz Znaczek Turystyczny.

Comments are closed.