A30

Listopad 17, 2016
Lipiec 27, 2016

A30 / MAL30 KAPLICZKA w ŁĘCZNEJ / 2014 / 130.

A30 / MAL30 KAPLICZKA w ŁĘCZNEJ / 2014 / 130:

A30 DOMINIAK AH™.

.

A30 sygnatura-mal30-mmsphjd DOMINIAK AH™

A30 / MAL30 / KAPLICZKA w ŁĘCZNEJ / DOMINIAK AH™

.

LOGO MUZEUM INFORMACJA NIUS DOMINIAK AH™

A30 DOMINIAK AH™

.

A30 / Obraz / Informacja:

Sygnatura: MAL30.

Tytuł: KAPLICZKA w ŁĘCZNEJ.

Autor: Paweł Brodzisz.

Dziedzina sztuki: malarstwo.

Kategoria: largest collection of miniature drawings.

Technika dzieła: olej na płótnie – miniatura.

Czas powstania: 2014.

Wymiary dzieła: 4 cm x 3 cm / 12,00 cm².

Miejsce pracowni: Łęczna, Poland.

Pochodzenie artysty: Łęczna, Lublin, Polska (Poland).

Dwuliterowy kod państwa (pochodzenie artysty): alfa-2 PL.

1 właściciel (2014-2014): Paweł Brodzisz.

2 właściciel (2014 – nadal): MMSPHJD Tychy.

Miejsce prezentacji w Muzeum: Pyramid empire of the miniatures.

Prezentacja w przestrzeni miejskiej: Park Sztuki działania artystyczne – Biała Podlaska (2015), Miejskie Centrum Kultury w Tychach (2015).

.

Ciekawostki:

.

KAPLICA.

Kaplica [czes.< łac.], niewielka budowla sakralna związana z kultem chrześc., wolno stojąca lub połączona z większym kompleksem arch. (gł. kościołem). Nazwa kaplica obejmuje też wydzielone pomieszczenia z ołtarzem, stanowiące część większej budowli. Do najpopularniejszych typów kaplic należą: kaplice kościelne, klasztorne, cmentarne, grobowe (mauzolea), kalwaryjne, zamkowe, pałacowe, szpitalne, szkolne itp. Rozróżnia się ponadto kaplice związane z określonymi osobami (np. kaplica królewska, książęca, biskupia). Charakterystycznym typem w sztuce ludowej jest kapliczka przydrożna. Pierwsze kaplice chrześc. były prostymi budowlami jednoprzestrzennymi z ołtarzem na wprost wejścia i małym przedsionkiem. Od ok. V w. pojawiają się kaplice dwukondygnacyjne (przeważnie na rzucie wieloboków regularnych), w których dolną część przeznaczono na relikwie lub sarkofagi, górna zaś służyła obrzędom (mauzoleum Teodoryka w Rawennie VI w.). Kaplice także wznoszono często w pałacach, gdzie jedna z kondygnacji łączyła się z pomieszczeniami mieszkalnymi władcy, druga była przeznaczona dla dworu i służby (np. Sainte-Chapelle w Paryżu). W okresie gotyku charakterystyczne były tzw. kaplice promieniste, które otaczały wieńcem prezbiterium. Największa kaplica, znajdująca się na osi kościoła, nosiła nazwę mariackiej. W okresie renesansu ukształtował się typ kościoła, w którym zamiast naw bocznych występowały ciągi kaplic o osiach prostopadłych do nawy głównej. System ten wprowadzony po raz pierwszy przez L. B. Albertiego w kościele S. Andrea w Mantui (1470–94) rozpowszechnił się w architekturze barokowej (np. kościół Il Gesù w Rzymie, 1568). Dla architektury renesansowej i barokowej charakterystyczne są również kaplice-mauzolea, wolno stojące lub przybudowane do kościoła, fundowane przez możne rody magnackie, szlacheckie lub mieszczańskie. W okresie baroku wznoszono często kaplice w pałacach lub kościołach, na planie owalnym (np. kaplica w Wersalu, 1710). W Polsce do najsłynniejszych należy kaplica Zygmunta na Wawelu w Krakowie. Od niej wywodzi się popularny u nas typ kaplicy-mauzoleum na planie kwadratu, nakrytej kopułą z latarnią, zawierająca ołtarz oraz grobowce i epitafia fundatorów. Wzorowano na niej liczne kaplice, np.: Firlejów w Bejscach (1600), Myszkowskich przy kościele Dominikanów w Krakowie (1614), Wazów na Wawelu (1667).

.

KAPLICZKA PRZYDROŻNA.

Kapliczka przydrożna, niewielka budowla kultowa, najczęściej w formie wolno stojącego domku murowanego lub drewnianego, wieżyczki z wnękami, figury ustawionej na kolumnie lub słupie, ozdobnej skrzynki zawieszonej na drzewie itp. Kapliczki przydrożne ustawiane od średniowiecza na rozstajach dróg, polach i cmentarzach dla upamiętnienia wydarzeń lub jako wota, są charakterystycznym elementem krajobrazu polskiego. Są one dziełem artystów ludowych, odznaczają się różnorodnością form i swobodą interpretacji elementów stylowych.

.

A30 / Co warto pamiętać?

• 22 czerwca 168 p.n.e. bitwa pod Pydną.

• 15 czerwca 1389 r. bitwa na Kosowym Polu, podczas której zginął sam serbski książę Łazarz (natychmiast ogłoszony świętym męczennikiem) a wojska osmańskie dowodzone przez Murada I odniosły zwycięstwo.

• 10 czerwca 1619 r. bitwa pod Záblatí, stoczono ją w ramach wojny trzydziestoletniej pomiędzy wojskami habsburskimi dowodzonymi przez hrabiego Bucquoya, a wojskami protestanckimi dowodzonymi przez Ernsta von Mansfelda.

• 06 czerwca 1794 r. bitwa pod Szczekocinami jedna z bitew insurekcji kościuszkowskiej.

• 14 czerwca 1807 r. bitwa pod Frydlandem – jedna z najważniejszych bitew wojen napoleońskich stoczona pomiędzy siłami Imperium Francji a Imperium Rosji – oddziały Napoleona odniosły zwycięstwo nad armią rosyjską generała Bennigsena.

• 18 czerwca 1815 r. bitwa pod Waterloo, klęska Napoleona.

• 28 czerwca 1919 r. podpisanie traktatu wersalskiego.

• 29 czerwca 1930 r. kongres Centrolewu w Krakowie.

• 22 czerwca 1940 r. zajęcie Francji – zawieszenie broni podpisane przez gen. Charles’a Huntzingera ze strony francuskiej i gen. Wilhelma Keitla ze strony niemieckiej.

• 22 czerwca 1941 r. atak Niemiec na ZSRR przygotowany i podpisany przez Adolfa Hitlera już 18 grudnia 1940.

• 03-06 czerwca 1942 r. powietrzno-morska bitwa o Midway.

• 05-06 czerwca 1944 r. inwazja w Normandii.

• 21 czerwca 1945 r. porozumienie moskiewskie w sprawie utworzenia TRJN.

• 26 czerwca 1945 r. Karta Narodów Zjednoczonych została podpisana w San Francisco przez 50 z 51 krajów członkowskich ONZ (Polska zaliczona do grona członków założycieli Organizacji podpisała ją 16 października 1945).

• 28 czerwca 1945 r. powstanie Tymczasowego Rządy Jedności Narodowej – rządu RP powołanego w Warszawie przez prezydenta Krajowej Rady Narodowej Bolesława Bieruta.

• 30 czerwca 1946 r. referendum ludowe 3 x TAK.

• 28 czerwca 1956 r. „czarny czwartek” w Poznaniu pierwszy strajk generalny w PRL, który wybuchł w Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielski (w latach 1949-1956 noszących nazwę Zakłady im. Józefa Stalina Poznań – w skrócie ZISPO).

• 24 czerwca 1976 r. wydarzenia czerwcowe w Płocku, Ursusie i Radomiu.

• 02-09 czerwca 1979 r. pierwsza pielgrzymka papieża do Polski.

• 04 czerwca 1989 r. wybory czerwcowe.

.

A30 / Strony polecane:

Muzeum tworzy ciekawe miejsce spotkań kultury – Zielone Tychy Kultura / DOMINIAK AH™.

Comments are closed.