B121

Grudzień 14, 2015

B121 / RYS121 RYBA / 2015 / 2121.

B121 / RYS121 RYBA / 2015 / 2121:

B121 DOMINIAK AH™.


B121 1MAL własność / DOMINIAK AH™ Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak

B121 1MAL własność / DOMINIAK AH™ Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak

.

B121 / RYS121/ RYBA autor Wojtek Łuka / 2015 / 2121

B121 / RYS121/ RYBA autor Wojtek Łuka / 2015 / 2121

.

LOGO MUZEUM INFORMACJA NIUS DOMINIAK AH™

B121 DOMINIAK AH™

.

INFO Muzeum udogodnienia dla niepełnosprawnych

INFO Muzeum udogodnienia dla niepełnosprawnych

.

KOMUNIKAT Muzeum parking udogodnienia dla kierowców

KOMUNIKAT Muzeum parking udogodnienia dla kierowców

.

NOTA Muzeum możliwość fotografowania eksponatów

NOTA Muzeum możliwość fotografowania eksponatów

.

POWIADOMIENIE Muzeum parking dla rowerów

POWIADOMIENIE Muzeum parking dla rowerów

.

B121 RYSUNEK – INFORMACJA:.

Sygnatura: RYS121.

Tytuł: RYBA.

Autor: Wojtek Łuka.

Dziedzina sztuki: rysunek.

Kategoria: largest collection of miniature drawings.

Technika dzieła: tusz, papier.

Czas powstania: 10 czerwca 2015.

Wymiary dzieła: 4,65 cm x 3,4 cm / 15,81 cm².

Miejsce pracowni: Tychy, Poland, Europe.

Pochodzenie artysty: Tychy, Poland.

Dwuliterowy kod państwa (pochodzenie artysty): alfa-2 PL.

1 właściciel (2015-2015): Wojciech Łuka.

2 właściciel (10 czerwca 2015 – nadal): Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak Tychy, ulica Żwakowska 8/66.

Miejsce prezentacji w Muzeum: Pyramid empire of the miniatures.

Prezentacja (wystawy gościnne) w przestrzeni miejskiej: Park Sztuki – działania artystyczne – Biała Podlaska (2015), Miejskie Centrum Kultury w Tychach (2015).

.

B121 WOJTEK ŁUKA (WOJCIECH ŁUKA): 

Wojciech Łuka: – Tychy, Katowice – artysta grafik, rysownik, malarz, w latach 1991 – 2011 – w tyskim magistracie jako plastyk miejski Wydziału Architektury w Tychach, od 1994 współtwórca i członek kolegium redakcyjnego, a także kierownik Działu Graficznego miesięcznika „Śląsk”.

.

Wystawy indywidualne:

maj – czerwiec 2015 – 30-lecie pracy twórczej – Miejska Galeria Sztuki „Obok” – Tychy, pl. Baczyńskiego 2.

.

Wystawy zbiorowe:

X Międzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie.

Ogólnopolska Wystawa Sztuki „Arsenal”.

Wystawa w galerii „Fra Angelico” Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach – luty 2000 r – grafiki i rysunki.

Wystawa w galerii „Fra Angelico” Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach – luty 2006 r – Sny akwarele i rysunki.

Wystawa w galerii „Na żywo” w Katowicach – styczeń 2011 – Jabłka – wystawa malarstwa.

.

Wystawy objazdowe:

Wojciech Łuka prezentował swoją twórczość artystyczną w ramach wystaw we Francji, USA, Kanadzie i w Niemczech.

.

Prace w muzeach i zbiorach osób prywatnych i instytucjach:

Prace Wojtka Łuki zasilają zbiory Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach i zbiory Muzeum Beskidzkiego w Wiśle będącego obecnie oddziałem Muzeum Śląska Cieszyńskiego, miniatury w Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach. Tu Łuka 10 czerwca 2015 przekazał 10 miniaturowych rysunków na papierze wykonanych tuszem: UKRZYŻOWANY (2015), ELEGANT (2015), FLORYSTA (2015), KRÓLOWA (2015), KRÓL (2015), RYBA (2015), ZATRUTE JABŁKO (2015), POLOT (2015), JAK LAŁA HUSARIA (2015), ELOKWENCJA (2015).

Jego prace stanowią również wspaniałe dopełnienie zbiorów dzieł sztuki w galeriach osób prywatnych i instytucji we Włoszech, Holandii, Niemczech, Japonii, Szwajcarii, Kanadzie i USA.

.

Nagrody i wyróżnienia:

Grafik, malarz, ilustrator Wojciech Łuka za swoją pracę twórczą w 1985 roku uzyskał stypendium ministra kultury i sztuki i nagrodę im. J. Gielniaka. Natomiast w 2007 wyróżniono go Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Województwa Śląskiego” nadaną przez Marszałka Województwa. Rok 2010 przyniósł artyście Złotą Odznakę honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i Złotą Odznakę honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.

.

B121 / Kategorie:.

Absolwenci Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Absolwenci polskich uczelni artystycznych.

Polscy graficy XX-XXI w.

Polscy malarze XX-XXI.

Urodzeni w 1958.

Ludzie związani z Tychami.

Ludzie związani z Katowicami.

Sztuka Śląska.

Sztuka Tychów.

Polski rysunek.

Rysunek – Szuka.

Kung rysunek.

Rysunek tuszem.

Sztuka rysunku.

Rysunek piórkiem.

Koronacja.

Kinga.

Królestwo (ustrój).

Władza.

.

B121 CIEKAWOSTKI:

.

RYBY. 

RYBY, Pisces, kręgowce wodne obejmujące ok. 20 tys. gatunków współczesnych, z których w Polsce występuje 57 gatunków słodkowodnych i 39 morskich. Znacznie zróżnicowane pod względem budowy i trybu życia, co w połączeniu ze zjawiskami konwergencji wynikającymi z bytowania w podobnych typach środowisk wodnych sprawia, że systematyka ryb nastręcza jeszcze obecnie wiele trudności. Ze względów praktycznych i tradycyjnych ryby są traktowane w klasyfikacji ogólnej kręgowców jako gromada, jednak w gruncie rzeczy obejmują kilka gromad, różniących się istotnie. Z cech, które je łączą należy wymienić: wodny tryb życia, oddychanie z reguły przez całe życie skrzelami, obecność szczęk, trzy kanały półkoliste w błędniku, kończyny w postaci płetw parzystych, brak błon płodowych w rozwoju zarodkowym. Większość ryb ma ciało wrzecionowate, opływowe, znamionujące dobrych pływaków toni wodnej. Niektóre gatunki, żyjące np. w strefie przybrzeżnej, wśród raf, na dnie, w głębinach oraz w wodach o bystrym prądzie, mają ciało spłaszczone, wężowate, prawie kuliste, co jest wynikiem przystosowania. Nierzadko występują też u nich przydatki (kolce, wyrostki skórne), jak również przemieszczenia i przekształcenia różnych narządów, np. oczu, płetw, części ogonowej. Ciało ryb okrywa skóra, w której znajdują się liczne jednokomórkowe gruczoły śluzowe, ponadto komórki pigmentowe (chromatofory) warunkujące barwę. Srebrzysty połysk łusek oraz niektórych narządów wew. (np. pęcherza pławnego, otrzewnej) powoduje gwanina. U niektórych gatunków występują także gruczoły jadowe, umieszczone zwykle u nasady ostrych promieni płetw lub u podstawy kolców pokrywy skrzelowej. Wiele ryb głębinowych ma narządy świetlne. Wytworem skóry są łuski – czasem drobne, ukryte w skórze (np. u węgorza), czasem przekształcone np. w płytki lub tarczki, niekiedy zanikłe (np. u suma). Szkielet ryb jest chrzęstny albo skostniały częściowo lub całkowicie. Struna grzbietowa zachowuje się przez całe życie tylko w gromadzie chrzęstnoszkieletowych, w rzędzie jesiotrokształtnych, u ryb dwudysznych i trzonopłetwych. U innych grup zachowują się jedynie jej resztki między kręgami. Czaszkę ryb charakteryzuje silny rozwój trzewioczaszki, utworzonej z 5–7 łuków skrzelowych, opatrzonej w szczęki (szczękowce). Powstały one z jednego łuku skrzelowego, przy czym łuski plakoidalne występujące na krawędzi łuku przekształciły się w zęby, wykazujące duże zróżnicowanie w zależności od specjalizacji pokarmowej. Wytworzenie się szczęk, służących do aktywnego zdobywania i niekiedy rozdrabniania pokarmu, dało rybom przewagę w konkurencji z bezszczekowcami, a tym samym umożliwiło im im dalszy rozwój ewolucyjny. Kręgi tworzące kręgosłup  łączą się w okolicy tułowiowej z żebrami, które na stronie brzusznej nie schodzą się, gdyż ryby nie mają mostka. Płetwy parzyste, osadzone na pasie barkowym i miednicznym, funkcjonują jako stery i stateczniki. Płetwy nieparzyste, podparte promieniami, wykazują wielką rozmaitość zmian przystosowawczych – niektóre przekształciły się w przyssawki (babki, podnawki), palczaste wyrostki (kurki, rybka sargassowa), wabiki (wędkarze), narządy kopulacyjne (spodouste). Narządem  napędowym jest ogon, zakończony rozmaicie ukształtowaną płetwą. W umięśnieniu ryb wyróżnia się silnie rozwinięte mięśnie boczne, podzielone zygzakowatymi mioseptami na miomery, ponadto mięśnie głowy, skrzel i płetw. U niektórych gatunków pewne mięśnie ulegają przekształceniu w narządy elektryczne. Mózg ryb jest stosunkowo mały, chociaż w porównaniu z krągłoustymi znacznie lepiej rozwinięty. Oczy są przystosowane do widzenia z bliska, narządem węchu są 2 jamy węchowe, otwierające się parą nozdrzy na stronie dolnej (ryby chrzęstnoszkieletowe) lub górnej (ryby kostnoszkieletowe). Narząd zmysłu smaku mieści się w kubkowatych pęczkach smakowych, np. na wąsach, w jamie gębowej, płetwach, podobnie jak i zmysł dotyku. Narząd słuchu i równowagi stanowi błędnik z otolitami i trzema kanałami półkolistymi. Swoistym narządem informującym o kierunku i nasileniu prądów jest linia boczna.

Istnieje 20 000 gatunków ryb. Mimo różnorodnego wyglądu, zarówno pod względem kształtu, koloru jak i rozmiarów. Są one zgrupowane pod wspólną nazwą. Niektóre ryby są olbrzymie. Jak choćby rekin wielorybi. Jego długość może dochodzić prawie do 20 metrów. Inne z kolei są miniaturowe. Takie jak schindleria, nie przekraczające 2 cm. Jednak wszystkie ryby są wyjątkowo dobrze przystosowane do życia w wodach słodkich lub morskich.

Kilka bardzo rzadkich okazów ryb ma oprócz skrzeli także płuca. Pozwalają one im oddychać na wolnym powietrzu. Wyjęty z wody prapłetwiec, inaczej zwany kamongo, może w ten sposób przetrwać okres suszy.

Ryby są kręgowcami. Mają wewnętrzny szkielet spojony kręgosłupem. Podobnie jak wszystkie kręgowce mają dwie pary kończyn przystosowanych do poruszania się w wodzie. Płetwy piersiowe z tyłu głowy i płetwy brzuszne. Oprócz tego płetwa ogonowa i – w zależności od gatunku – jedna lub dwie płetwy grzbietowe. Oraz płetwa odbytowa (na brzuchy). Ze względu na szkielet ryby dzielimy na dwie grupy. Chrzęstnoszkieletowe, reprezentowane przez płaszczki i rekiny. Kostnoszkieletowe, czyli wszystkie pozostałe – zdecydowanie bardziej liczne.

.

REKINY.

Rekiny pływają w wodach morskich od setek milionów lat.

.

Rekinek psi. 

(Somniosus microcephalus) – do XIX wieku rybacy z zachodnich wybrzeży Norwegii i Szwecji pozyskiwali olej z wątroby rekina grenlandzkiego. Stosowano go jako środek przeciwdziałający ogólnemu osłabieniu, podrażnieniu dróg oddechowych, niestrawności i przyśpieszający gojenie się ran. Tłuszcze, zidentyfikowane jako aktywne składniki, otrzymywane są obecnie z rekina psiego. Powszechnie występuje w wodach arktycznych, dostarcza też mięso.

.

Małż olbrzymi. 

Haliotis gigantea – uchokształtne muszle tego mięczaka żyjącego w ciepłych morzach znane są z kolorowej, perłowej wyściółki, często używanej w wyrobach jubilerskich. Miękkawe i rozciągliwe ciało małża jest jadalne. Małż olbrzymi przywiera do skał za pomocą umięśnionej nogi. Wymianę gazową umożliwiają mu rzędy otworów w muszli.

.

Muszle ostryg.

Concha ostrea – występujące niemal we wszystkich morzach strefy ciepłej i umiarkowanej ostrygi mają muszlę szarawą z zewnątrz i białawą wewnątrz. Tak samo jak muszle innych morskich mięczaków, z których część ma podobne zastosowanie, muszle ostryg zbudowane są głównie z soli wapnia. Używa się ich zarówno jako dodatkowego źródła wapnia jak i przy różnych schorzeniach.

.

Niektóre ryby.

Ryby wybrane [otrafią zlewać się z otoczeniem i w ten sposób przepływać niezauważone. Zjawisko to nosi nazwę mimetyzmu. Sola, turbot, flądra i inne płaskie ryby przybierają barwę dna, na którym spoczywają. Iglicznia, krewna konika morskiego, nie jest widoczna wśród glonów. Ryba liść z Amazonki pływa po powierzchni. Przypomina zwiędły liść zdany na łaskę losu. W ten sposób łatwo zbliża się do swoich ofiar. Szczupak wykorzystuje pstrokaty „strój”. Ukrywa się pośród roślin wodnych, gdzie czyha, by rzucić się na zdobycz.

.

B121 PRZYKŁADOWE DŁUGOŚCI RYB scharakteryzowane w cm – 0,01 m:.

Rekin olbrzymi 300-1500.

Rekin długoszpar 800-1200.

Ryba piła 700.

Manta – diabeł morski 499,9-600.

Lis morski – rekin, który zabija uderzeniem ogona 500,2.

Miecznik (Włócznik) – dł. 200,2-500,1.

Sum (Sum europejski) 200,1-500.

Jesiotr ostronosy (Jesiotr atlantyck) 250-400,1.

Samogłów (Mola mola) 220-400.

Arapaima (Arapaima gigas) – piraruku (ryba czerwona) 200-390.

Żarłacz śledziowy, lamna 350,2.

Konger 300.

Strętwa (Electrophorus electricus, Węgorz elektryczny) 40,3-250 cm.

Anioł morski 90-240 cm.

Żabnica (Nawęda) 100-200 cm.

Prapłetwiec abisyński 130-199,9 cm.

Przeraza (Chimera pospolita) 150,3 cm.

Nelma (Stenodus nelma) 150,2 cm.

Buławik czarny 150,1 cm.

Łosoś (Łosoś szlachetny, Atlantic salmon) 50.2-150 cm.

Zębacz pasiasty – zębacz pospolity – zębacz smugowy (Anarhichas lupus) 50,1-149,9 cm.

Sandacz pospolity (Sander lucioperca) 100-130 cm.

Szczupak (Szczupak pospolity) 30-150,2 cm.

Latimeria 150,1 cm.

Mustel siwy, siwosz 150,01.

Amur biały (Ctenopharyngodon idella) 150 cm.

Szczur pancerny 149,9 cm.

Barrakuda wielka, barakuda wielka (Sphyraena barracuda) 140 cm.

Czarniak (Pollachius virens) 60-130 cm.

Boleń 50-120 cm.

Miętus 30-120 cm.

Widlak biały 60-110 cm.

Labraks (Dicentrarchus labrax) 100,2 cm.

Pstrąg śródziemnomorski 80-100,1 cm.

Troć wędrowna (Salmo trutta m. trutta) 100 cm.

Belona 60-99,99 cm.

Dorsz (Dorsz atlantycki) 50,1-99,98 cm.

Skarp – turbot (Scophthalmus maximus) 50-99,97 cm.

Bass wielkogębowy (Micropterus salmoides) 35-97 cm.

Belona pospolita 93.

Murena smocza – murena hawajska (Enchelycore pardalis) 92 cm.

Brosma 40-90 cm.

Krąp 85 cm.

Leszcz (Abramis brama) 82 cm.

Plamiak – łupacz – wątłusz srebrzysty (Melanogrammus aeglefinus) 60-80 cm.

Jaź (Leuciscus idus) 40-79,99 cm.

Rozdymka tygrysia (Takifugu rubripes) 40-79,98 cm.

Kleń (Klonek) 30-79,97 cm.

Mintaj (Rdzawiec pacyficzny) 40-75 cm.

Karp (Cyprinus carpio) 30-75 cm.

Dorada (Sparus złotogłowy) 50-70,07 cm.

Witlinek (Merlangius merlangus) 40-70,06 cm.

Ryba pilot 35-70,05 cm.

Lin (Tinca tinca) 30-70,04 cm.

Sola (Sola zwyczajna) 20-70,03 cm.

Raja gwiaździsta 70,02 cm.

Kulbak czarny 70.

Zbrojnik lamparci – gibiceps 40-60,3 cm.

Tasza – zając morski (Cyclopterus lumpus) 30-60,2 cm.

Morszczuk 60,12 cm.

Okoń 60,1 cm.

Kulbin 40-60 cm.

Cefal morski 59,9 cm.

Motela śródziemnomorska 25-59,3 cm.

Ciosa 24,8-58,5 cm.

Certa (Vimba vimba) 30-50,1 cm.

Nototenia marmurkowa (Notothenia rossii) 48,9 cm.

Karaś pospolity (Carassius carassius) 40-49,2 cm.

Płoć 30-50 cm.

Pirania 25-50 cm.

Flądra (płastuga) 25-50 cm.

Makrelosz 50 cm.

Sieja 35-45 cm.

Ptaszor (Ptaszor jaskółczy) 30-45 cm.

Sielawa europejska – sielawa bałtycka (Coregonus albula) 30-45 cm.

Śledź (Śledź oceaniczny) 30-45 cm.

Ognica pstra – skrzydlica ognista – ryba motyl (Pterois volitans) 45 cm.

Kur diabeł 35-40 cm.

Ostrobok 40 cm.

Barwena 39,99.

Kurek pręgopłetwy (Trigloporus lastoviza) 30-39,98.

Zimnica (Limanda limanda) 30-39,97.

Wzdręga grecka 25-39,96.

Tilapia mariae (Cichlidae) 17-39 cm.

Wargacz zielony 27-38 cm.

Bersz, Sekret 25-35 cm.

Klepiec, Sapa 20,2-34,9 cm.

Wężynka 25-30,2 cm.

Wyślizg brodaty 30,11 cm.

Ostropłetwiec 20,1-30,1 cm.

Dobijak 20-30 cm.

Szrecer 15-29,99 cm.

Bass słoneczny, Słonecznica pstra 15,1-29,98.

Trawianka (Perccottus glenii) 25 cm.

Jazgarz (Gymnocephalus cernua) 15-25 cm.

Jelec Turskiego 14,9-24,9 cm.

Babka śniadogłowa – babka kamienna (Neogobius melanostomus) 24,5 cm.

Tobiasz 23 cm.

Szczecioząb (Szczecioząb pasiasty) 22 cm.

Czop francuski 15- 22 cm.

Sirotka 12-21.

Welon (Złota rybka) 18-20 cm.

Ateryna Boyera 19,9.

Paletka dyskowiec – dyskowiec właściwy (Symphysodon discus) 18-20.

Świnka dalmatyńska 15-20,2 cm.

Szprot 10-20,13 cm.

Pielęgnica zebra (Amatitlania nigrofasciata) 10-20,1 cm.

Gromadnik 20.

Skalar (Żaglowiec skalar) dł. 15-18 cm, wys. 25-30 cm.

Mieczyk Hellera – mieczyk zielony 3,5-18 cm.

Iglik 17 cm.

Głowacz białopłetwy 10,2-17,9.

Akara błękitna 10-16.

Kaprosz 15,9.

Teleskop – złota rybka 15.

Dennik 14,99.

Gurami dwuplamisty – gurami niebieski (Trichopodus trichopterus) 12,5-14,98.

Apogon 10-14,97.

Piłczyk 13.

Garra Rufa (Cyprinidae) 10-12.

Ciernik 11.

Wielkopłetw wspaniały (Wielkopłetw chiński) 7-9.

Amfiprion – ryba ukwiałowa – błazenek (Amphiprion percula) 8.

Gębacz wielobarwny (Pseudocrenilabrus multicolor) 7,99.

Walencja hiszpańska 6-7,98.

Koza wenecka 5-7,97.

Karpieńczyk pręgowany 5,5-6.

Pawie oczko – gupik 2,99-6.

Garbatka – molinezja pręgowana 2,991-6.

Bojownik wspaniały (Bojownik syjamski) 3.9-5.1.

Tetra czerwona – Bystrzyk czerwony – bystrzyk z Rio (Hyphessobrycon flammeus) 1-3,88.

Neon Innesa (Bystrzyk neonowy) 1-4.

Drobniczka jednodniówka 2-3,5.

.

B121 DOPISEK:.

Oleum jacoris aselli (olej z wątroby dorsza) o leczniczych właściwościach rybiej wątroby wiedziano dużo wcześniej, zanim zidentyfikowano ją jako najbogatsze źródło witaminy A i D. Są one niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemu immunologicznego człowieka oraz odpowiedzialne za przyswajanie wapnia przy powstawaniu tkanki kostnej i zębiny. Na północy, gdzie u ludzi często występuje niedobór witaminy D, olej z wątroby dorsza i halibuta go uzupełnia. Ostatnio wykryto właściwości przeciwzapalne rybiego oleju.

Hippocampus kelloggi i H. coronatus (konik morski) – u tych przepięknych ryb samiec inkubuje w swym ciele jaja złożone tam przez samicę i przechowuje młode po wylęgu. Różne gatunki koników morskich są charakterystyczne dla określonych części świata. Konik morski jest częstym składnikiem chińskich mieszanek wzmacniających i w leczeniu chorób układu moczowego. Wyciąg alkoholowy używany jest przez Chińczyków do pobudzania aktywności hormonalnej.

Kamienie zodiakalnej RYBY (19 lutego – 20 marca): akwamaryn, ametyst, chryzolit, fluoryt, heliotrop, kamień księżycowy, koral, oliwin, perły, sardonyks, turkus.

.

B121 / ODNIESIENIE DO EGZEMPLARZA KSIĘGI REJESTRU ZDARZEŃ INSTYTUCJI:.

Bardzo ciekawe miejsce warte zobaczenia. Gospodarz bardzo miły i ciekawie opowiadający o eksponatach. Pan Krzysztof (Żory) – 24 lipca 2015.

Bardzo ciekawe miejsce, życzę dużo wytrwałości w dalszym prowadzeniu tej osobliwej placówki. Pan Zdzisław (Rybnik-Boguszowice) – czwartek 13 sierpnia 2015.

.

B121 STRONY POLECANE:.

EMB S 3 Malarstwo, Rysunek, Grafika.

Rzeźba, Ceramika.

Falerystyka, Weksylologia, Heraldyka, Symbolika i Emblematyka.

Broń Biała.

Kompendium.

BAHA.

CHIL.

CUDO.

DAMA.

Portal Golden Europe – Wojtek Łuka.

.

B121 dobytek  DOMINIAK AH® Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak 1 DOMINIAK AH™.

5 Responses to B121

 1. admin says:

  1. interesujący szczegół.
  Amarel karmi się w głównej mierze robakami i skorupiakami.
  Dorszyk polarny, sajka dokarmia się organizmami planktonowymi, mieści się jako fundamentalny składnik pokarmu fok, dorszy, arktycznych waleni (zębowców) co więcej morskich ptaków.
  Skabera w pierwszej kolejności spożywa male ryby i krewetki.
  Szyp biesiaduje posilając się bezkręgowymi zwierzętami dennymi (konstytutywnie mięczakami jak też przydennymi rybami).
  Wstęgor polarny zakąsza mięczaki, małże, łódkonogi w dodatku niewielkie ryby.
  Żarłacz biały odżywia się rybami (priorytetowo odmiennym zbiorem rekinów i tuńczyków), ubóstwia żółwie morskie i delfiny, a ponadto foki.

 2. admin says:

  2. ciekawostka.
  1. Argentyna smukła – łuski owego gatunku są wespół z łuskami śledzi i sardynek eksploatowane do działalności produkcyjnej esencji perłowej, wykorzystywane do fabrykowania fałszywy pereł takoż lakierów do paznokci.

 3. admin says:

  3. napomknienie.
  Odmienne, okazjonalnie dokumentnie zdezaktualizowane mianownictwo bolenia to: bielec. bolonek, fat, fatynka, rap dodatkowo rapa.

 4. admin says:

  4. sensacyjna wiadomość.
  Indeks zawodowy według kodu Grup Zawodowych – Sztuka, kultura i muzea.

 5. admin says:

  5. dowód DOMINIAK AH™.
  UWAGA – naruszenie chronionego znaku towarowego R.287521. Henryk Jan Dominiak (http://dominiakah.com/wp/2016/05/17/henryk-jan-dominiak-artysta-polska-marka/) posiada Świadectwo Ochronne na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1410.