POMOC

Marzec 14, 2016

POMOC / ZESTAW / APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY INSTYTUCJI MUZEUM.

POMOC / ZESTAW / APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY:

POMOC / ZESTAW / APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY INSTYTUCJI MUZEUM LOGO MUZEUM DOMINIAK AH™

POMOC / ZESTAW / APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY INSTYTUCJI MUZEUM LOGO MUZEUM DOMINIAK AH™

POMOC / ZESTAW Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak

43-100 Tychy, ul. Żwakowska 8/66.

pomóż finansowo Muzeum.

odwiedziny Muzeum.

Globusy, ołówki, hurtownia papiernicza.

POMOC / Zestaw / Apteczka: 

04-2019 Data ważności apteczki.

SOS EU tel. 112.

Spis wyposażenia apteczki zgodnie z DIN 13164.

INHALTSVERZEICHNIS DIN 13164.

– wyposażenie posiada CE Świadectwo rejestracji WM/RWM-410-1272/05:

2 szt. Chusteczka czyszcząca do skóry.

2 Hautreinigungstucher.

1 szt. Plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm.

1 Heftpflasterspule 5 m x 2,5 cm.

14 szt. Plastry z opatrunkiem zestaw.

14 Wund-schnellverband.

1 szt. Opatrunek osobisty K (bandaż z kompresorem) (S).

1 Verbandpackchen K (S).

2 szt. Opatrunek osobisty M (bandaż z kompresorem) (S).

2 Verbandpackchen M (S).

1 szt. Opatrunek osobisty G (bandaż z kompresorem) (S).

1 Verbandpackchen G (S).

1 szt. Chusta opatrunkowa 400 x 600 mm (S).

1 szt. Chusta opatrunkowa 600 x 800 mm (S).

6 szt. Kompres 100 x 100 mm (S).

2 szt. Opaska tkana 6 cm x 400 cm.

3 szt. Opaska tkana 8 cm x 400 cm.

1 szt. Koc ratunkowy termoizolacyjny.

2 szt. Chusta trójkątna.

1 szt. Nożyczki.

4 szt. Rękawiczki jednorazowe winylowe.

1 szt. Instrukcja pierwszej pomocy.

1 szt. Spis wyposażenia.

(S) = sterylne.

Dodatkowe wyposażenie apteczki:

1 szt. Przyrząd do sztucznego oddychania – oddech życia.

1 szt. Maseczka ratownicza jednorazowego użytku PCK-EB-1.

1 szt. Woda utleniona 100 g.

POMOC / OPIS:

PLASTER [niem. < gr.], postać leku do użytku zewnętrznego. Tkanina płócienna lub jedwabna pokryta z jednej strony warstwą środka leczniczego (np. drażniącego, przeciwzapalnego) wymieszanego z podłożem plastra, przyklejającym go do skóry (zwykle kauczuk naturalny lub sole ołowiowe kwasów tłuszczowych.

POMOC / Zestaw / Kategorie:

• Pierwsza pomoc.

• Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

• Ból kostki.

• Ból głowy.

• Ból wątroby.

• Ból żołądka.

• Skręcenie śródstopia.

• Złamana ręka.

• Złamana noga.

• Złamany palec.

• Zwichnięcie stawu skokowego.

• Muzea w Tychach.

• Turystyka.

• Wspólnota Europejska.

• Wspólnota Mieszkaniowa.

Zestaw / Warto wiedzieć:

• Królestwo Szwecji (Szwecja) zajmuje południowo-wschodnią część Półwyspu Skandynawskiego. Posiada szeroko rozbudowany system opieki społecznej i jeden z najwyższych w świecie dochodów na 1 mieszkańca.

• Królestwo Danii (Dania) to najmniejsze z państw skandynawskich. Leży na północy Europy. Posiada najwyższą stopę życiowa spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Jej dobrobyt oparty jest na wysoko zmechanizowanym rolnictwie i systemie dystrybucji, poprzez który Dania eksportuje produkty mięsne, rybne i mleczarskie do całej Europy. Bardzo rentowny jest również nowoczesny przemysł oparty na małych zakładach produkcyjnych. Duńczycy płacą bardzo wysokie podatki, dzięki czemu mają rozbudowany system opieki społecznej i oświaty.

• Królestwo Norwegii – gospodarka Norwegii cechuje się wysokim opodatkowaniem, rozległym systemem opieki społecznej i w dalszym ciągu niskim wskaźnikiem bezrobocia. w 1994 roku uprawnieni do głosowania mieszkańcy Norwegii odrzucili, przy niewielkiej przewadze głosów, członkostwo w Unii Europejskiej.

• Grecja jest najstarszym centrum kultury europejskiej. Około 2000 wysp stanowi jedną piątą całej powierzchni kraju, co czyni z żeglugi handlowej podstawową dziedzinę gospodarki.

• Cypr jest trzecią co do wielkości wyspą Morza śródziemnego i leży na południe od Turcji i na zachód od Syrii. Politycznie wyspa podzielona jest przez długotrwały konflikt pomiędzy Cypryjczykami pochodzenia greckiego, którzy stanowią większość, a cypryjską mniejszością turecką. Sektor turecki (około 1/5 ludności) utrzymuje się głównie z rolnictwa; sektor grecki w ostatnich dekadach doświadczył imponującego wzrostu obrotów w turystyce i przemyśle. Wzrost ekonomiczny opóźniony został znacznie przez turecką inwazję na Cypr w 1974 roku. Od tego czasu wielu Cypryjczyków z obydwu grup etnicznych opuściło swoją ojczyznę w celu podjęcia pracy za granicą, głównie w Wielkiej Brytanii i na Bliskim Wschodzie.

• Wielka Brytania położona jest na wysokości atlantyckiego wybrzeża kontynentu europejskiego i obejmuje Anglię, Szkocję i Walię oraz Irlandię Północną. Anglicy, Szkoci, Irlandczycy i Walijczycy stanowią wielowiekową mieszankę ludów celtyckich i germańskich. Od 1945 r. Wielka Brytania przyjmuje także wiele tysięcy przybyszów ze Wspólnoty Narodów, pochodzących głównie z Indii Zachodnich, Pakistanu i Indii, którzy zmienili dzisiejszą Wielką Brytanię w prawdziwie wielokulturową społeczność. W XIX wieku Wielka Brytania była przemysłowym gigantem z rozległymi posiadłościami kolonialnymi; zniszczenia wywołane przez obydwie wojny światowe oraz rozpad imperium spowodowały dramatyczną zmianę losów. Ze względu na fakt, iż wyczerpano większość zasobów mineralnych, gospodarkę przestawiono na świadczenie usług i turystykę, a większość wymiany handlowej ograniczono do krajów Unii Europejskiej. Odkrycie gazu ziemnego i ropy naftowej na Morzu Północnym przy wybrzeżu szkockim stało się główną podporą gospodarki.

• Honduras jest krajem o górzystym ukształtowaniu powierzchni, położonym na przesmyku środkowoamerykańskim, z długim wybrzeżem wschodnim od strony Morza Karaibskiego i krótką zachodnią linią brzegową od strony Oceanu Spokojnego. Został skolonizowany przez Hiszpanów w XVI w., zdobył niepodległość od Hiszpanii jako część Meksyku w 1821 r., a następnie całkowitą autonomię w 1838 r. Ponad dwie trzecie ludności zajmuje się rolnictwem, a eksport produktów upraw przemysłowych (głównie bananów i kawy) dostarcza największych dochodów. Podstawowe artykuły, jak kukurydza , fasola, ryż z trudem zaspokajają potrzeby mieszkańców kraju; powszechnie występuje niedożywienie. Honduras posiada znaczące złoża minerałów szlachetnych, ale wiele z nich pozostaje nie eksploatowanych. Bardzo wysokie sumy łożone są na spłatę długów zagranicznych; szkolnictwo, opieka zdrowotna i inne usługi publiczne są znikome.

• Dominika jest republiką wyspiarską w archipelagu Wysp Zawietrznych, położoną we wschodniej części Karaibów, pomiędzy Gwadelupą a Martyniką. Wyspa jest pochodzenia wulkanicznego z nieaktywnymi obecnie wulkanami, ale gorące źródła w wysokich pasmach centralnych gór przypominają o jej pochodzeniu. W ciągu XVIII wieku stanowiła przedmiot sporu pomiędzy Brytyjczykami a Francuzami; w 1783 r. stała się posiadłością brytyjską. W 1967 r. uzyskała autonomię, a w 1978 r. pełną niepodległość. Podstawę gospodarki stanowi obecnie uprawa owoców tropikalnych i innych upraw rolnych. Ważnym źródłem dochodów może stać się turystyka. Na przeszkodzie do jej rozwoju stoi klifowa budowa wybrzeża (niepodobna do piaszczystych plaż innych wysp) oraz brak międzynarodowego lotniska.

POMOC / Strony polecane:

Comments are closed.