S 1

Listopad 11, 2015

S 1 

Pozdrawiamy Państwa, oto kolejna notka Działu Malarstwa, Rysunku i Grafiki / Spis 1

S 1 – Dział Malarstwa, Rysunku i Grafiki

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak

S 1.

.

DOMINIAK AH™ Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak

S 1 DOMINIAK AH™ Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak

.

Wizytówka Muzeum udogodnienia dla niepełnosprawnych

S1 Wizytówka Muzeum udogodnienia dla niepełnosprawnych

.

Wizytówka Muzeum możliwość fotografowania eksponatów

S 1 Wizytówka Muzeum możliwość fotografowania eksponatów

.

Wizytówka Muzeum 2 a

S 1 Wizytówka Muzeum 2 a

.

S 1 spis 


.

S 1 / Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak.

S 1 / Tychy, ulica Żwakowska 8/66, Poland, Europe.

S 1 / Odwiedziny.

S 1 / Rzeźba i Ceramika.

S 1 / Falerystyka, Weksylologia, Heraldyka, Symbolika i Emblematyka.

S 1 / Broń Biała.

S 1 / Kompendium.

.

malarstwo / S 1 / sztuka 


.

MAL1 – PEJZAŻ nr 11 / 2012.

MAL2 – PEJZAŻ nr 1 / 2013.

MAL3 – PEJZAŻ nr 2 / 2013.

MAL4 – PEJZAŻ nr 3 / 2013.

MAL5 – PEJZAŻ nr 4 / 2013.

MAL6 – PEJZAŻ nr 5 / 2013.

MAL7 – PEJZAŻ nr 6 / 2013.

MAL8 – PEJZAŻ nr 7 / 2013.

MAL9 – PEJZAŻ nr 8 / 2013.

MAL10 – SZTYGARKOWE PEJZAŻE nr 12 z cyklu CARBON / 2012.

MAL11 – SZTYGARKOWE PEJZAŻE nr 11 z cyklu CARBON / 2012.

MAL12 – SYNAGOGA W ŁĘCZNEJ / 2013.

MAL13 – DZWONNICA W ŁĘCZNEJ / 2013.

MAL14 – ULICA NOWOKOŚCIELNA W ŁĘCZNEJ / 2013.

MAL15 – POLE nr 2 / 2013.

MAL16 – POLE nr 1 / 2013.

MAL17 – KOŚCIÓŁ W ŁĘCZNEJ / 2013.

MAL18 – PAINTING 1 – Rio de Janeiro – Copacabana / 2013.

MAL19 – PAINTING 2 – Rio de Janeiro – Copacabana / 2013.

MAL20 – PAINTING 3 – Rio de Janeiro – Copacabana / 2013.

MAL21 – LATEM / 2012.

MAL22 – OCZAROWANIE / 2013.

MAL23 – AKT nr 1 / 2013.

MAL24 – AKT nr 2 / 2013.

MAL25 – AKT nr 3 / 2013.

MAL26 – ZMYSŁY IV / 2013.

MAL27 – BLACK LABEL / 2013.

MAL28 – Z cyklu WSPOMNIENIA Z KRETY IX / 2013.

MAL29 – Z cyklu EKSPANSJA KOLORU nr 1 / 2013.

MAL30 – KAPLICZKA w ŁĘCZNEJ / 2014.

MAL31 – MŁYN w ŁĘCZNEJ / 2014.

MAL32 – SYNAGOGA w ŁĘCZNEJ / 2014.

MAL33 – DOM ZAJEZDNY / 2014.

MAL34 – JESIENNE KOLORY nr 1 / 2014.

MAL35 – JESIENNE KOLORY nr 2 / 2014.

MAL36 – OBOJĘTNOŚĆ / 2014.

MAL37 – SAMOTNOŚĆ / 2014.

MAL38 – W CENTRUM UWAGI / 2014.

MAL39 – POLNE MAKI / 2012.

MAL40 – SZUWARY / 2012.

MAL41 – MOCZARY / 2012.

MAL42 – WIATR JESIENNY / 2012.

MAL43 – SZTORM / 2012.

MAL44 – SZUWARY O ZACHODZIE SŁOŃCA / 2012.

MAL45 – KWIATY NA ŁĄCE / 2012.

MAL46 – STEPY AKERMAŃSKIE / 2012.

MAL47 – PRZED BURZĄ / 2012.

MAL48 – WIEJSKA ZABUDOWA / 2012.

MAL49 – CAŁUN CARBONIFEROUS / 2012.

MAL50 – NEUROPTERIS CARBONIFEROUS / 2012.

MAL51 – FERN NEUROPTERIS / 2012.

MAL52 – CARBONIFEROUS LIFE / 2012.

MAL53 – CONVENIENTLY LIGHTING THE WAY TO ADVENTURE / 2012.

MAL54 – ATOM WĘGLA / 2012.

MAL55 – GLOBALNA ŚREDNIA KONCENTRACJA CO₂ / 2012.

MAL56 – TOPNIENIE LODÓW / 2012.

MAL57 – SPUTNIK / 2012.

MAL58 – OBCY / 2012.

MAL59 – AGAT LOKALIZACJA RÓŻANA (około 270 mln lat temu).

MAL60 – AGAT SZCZELINOWY LOKALIZACJA PRZEŹDZIEDZA (270 mln lat temu).

MAL61 – AGAT W PORFIRZE LOKALIZACJA NOWY KOŚCIÓŁ (270 mln lat temu).

MAL62 – WIDOK Z DĄBROWY – GŁÓWNA ULICA Z 1899 ROKU / 2013.

MAL63 – DĄBROWA KOPALNIA IGNACY W ZAGÓRZU I HUTA PAULINA ZIMĄ P. XX W / 2013.

MAL64 – DWORZEC WIEDEŃSKI POCZĄTEK XX W / 2013.

MAL65 – SOLIDARNOŚĆ / 2000.

.

S1 Malarstwo Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak 43-100 TYCHY ulica Żwakowska 8 - 66 Polska Europa 

.

rysunek / S 1 / sztuka 


. 

SPIS rysunków od RYS1 – RYS134 . 

.

S1 Rysunek Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak 43-100 TYCHY ulica Żwakowska 8 - 66 Polska Europa 

.

grafika / S 1 / sztuka 


.

GRAF1 – AUTOPORTRET P. BRODZISZ / 2013.

GRAF2 – MAD CITY 001 / 2013.

GRAF3 – MAD CITY 002 / 2013.

GRAF4 – MAD CITY 003 / 2013.

GRAF5 – KOMPLEKS GASTRONOMICZNY / 1999.

GRAF6 – KLATKA z cyklu STREFA SNU / 2008.

GRAF7 – SEN NATURY z cyklu STREFA SNU / 2008.

GRAF8 – PARADOKS z cyklu SYTUACJE / 2005.

GRAF9 – COLLAGE nr 1 / 2012.

GRAF10 – COLLAGE nr 2 / 2012.

GRAF11 – RYSUNKI nr 1 / 2012.

GRAF12 – RYSUNKI nr 2 / 2012.

GRAF13 – RYSUNKI nr 3 / 2012.

GRAF14 – RYSUNKI nr 4 / 2012.

GRAF15 – KEY – RED nr 1 / 2014.

GRAF16 – KEY – RED nr 2 / 2014.

GRAF17 – KEY nr 1 / 2014.

GRAF18 – KEY nr 2 / 2014.

GRAF19 – KEY nr 3 / 2014.

GRAF20 – KEY nr 4 / 2014.

GRAF21 – KEY nr 5 / 2014.

GRAF22 – KEY nr 6 / 2014.

GRAF23 – KEY nr 7 / 2014.

GRAF24 – KEY nr 8 / 2014.

GRAF25 – KEY nr 9 / 2014.

GRAF26 – KEY nr 10 / 2014.

GRAF27 – KEY nr 11 / 2014.

GRAF28 – KEY nr 12 / 2014.

.

S1 Grafika Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak 43-100 TYCHY ulica Żwakowska 8 - 66 Polska Europa.

.

S 1 ciekawostki 


.

SZTUKI PLASTYCZNE, dziedzina twórczości artyst., z którą wiążą się dzieła sztuki doznawane wizualnie (franc. beaux-arts, niem. bildende Künste, ang. fine arts). Dzieła te mogą być utworami trójwymiarowymi (architektura, rzeźba, rzemiosło artystyczne) lub płaszczyznowymi (malarstwo, rysunek, grafika). Jedne z nich spełniają jedynie funkcje właściwe dziełu sztuki, inne, nie przez wszystkich zaliczane do sztuk plastycznych, mogą pełnić określone funkcje użytkowe (architektura, rzemiosło artystyczne). Sztuki plastyczne są zróżnicowane także w zależności od ich stosunku do rzeczywistości.

.

Architektura i rzemiosło artyst. wytwarzają przedmioty. Malarstwo, rysunek, grafika i rzeźba naśladują rzeczywiste formy natury. Taki podział traci jednak moc w pewnych okresach hist. (np. sztuka XX w,) lub na niektórych obszarach kulturowych (np. sztuka islamu). Zakres pojęcia sztuki plastyczne zmieniał się w różnych okresach hist. W starożytności nie było jednak pojęcia obejmującego wszystkie dyscypliny artyst. uważane dzisiaj za sztuki plastyczne. Termin „ars” utrzymujący się przez całe średniowiecze oznaczał wszelką umiejętność wytwarzania lub osiągania zamierzonego skutku. W poł. XVI w. G. Vasari związał większość sztuk plastycznych w pojęciu «arti del disegno» (sztuki oparte na rysunku). W XVIII w. ukształtowało się, zapoczątkowane już w XVII w., pojęcie sztuk pięknych (Ch. Batteux). W tym też czasie pojawiły się nowe dyscypliny badające sztuki: nauka o doznaniu estetycznym — estetyka. Natomiast od czasów starożytnych twórczości artyst. towarzyszyła refleksja lit.: teoretyczno-normatywna, rzadziej opisowo-kronikarska, jeszcze rzadziej estetyczno-krytyczna. Poza Europą literatura dotycząca sztuki zyskała znaczenie jedynie w Chinach, w mniejszym stopniu w Indiach.

.

MALARSTWO, podstawowa gałąź sztuk plastycznych. której istotą jest posługiwanie się inią i barwą (niekiedy tylko plamą barwną) na płaszczyźnie. Zakres pojęcia malarstwa jest bardzo szeroki. Malarstwo, znane niemal od zarania ludzkości we wszystkich prawie środowiskach etnicznych i kręgach kulturowych, służyło w ciągu swej historii różnym celom i wykształciło niezwykłe bogactwo tematów, metod techn. i rozwiązań formalnych. Oddziaływało też w istotny sposób na takie dziedziny sztuki, jak grafika, rzeźba, relief, scenografia i rzemiosło artystyczne (emalia, gobelin, intarsja, laka).

.

W zależności od przeznaczenia i skali wielkości obrazu rozróżnia się:

a). malarstwo monumentalne lub dekoracyjne (związane z architekturą).

b). malarstwo sztalugowe (obrazy o charakterze przenośnym).

c). malarstwo książkowe (iluminacja, miniatura).

d). malarstwo miniaturowe (operujące małym formatem i drobiazgową techniką).

e). malarstwo zdobnicze (związane głównie z rzemiosłem artyst).

Biorąc pod uwagę treść obrazu, można najogólniej podzielić malarstwo na przedstawiające (religijne, mitologiczne, historyczne, rodzajowe, krajobrazowe, animalistyka, batalistyka, martwa natura, portret, akt, weduta, wnętrze) i bezprzedmiotowe (abstrakcyjne).

Ze względu na ogólny koloryt obrazu wyróżnia się malarstwo polichromiczne (polichromia) i malarstwo monochromatyczne (np. en camaïeu, en grisaille).

Innym kryterium podziału podziału malarstwa są techniki malarskie, spośród których do najważniejszych należą: olejne malarstwo, akwarela, tempera, pastel, gwasz, enkaustyka, fresk, al secco, mozaika, collage, witraż, sgraffitto, stereochromia i malarstwo tuszowe.

.

Wyrazem inwencji twórczej artysty-malarza jest obraz. Powstaje on w wyniku połączenia wielu różnych czynników, z których jedne określają formę działania (kompozycja, kolor, faktura, walor, modelunek), inne zaś – jego strukturę materialną (podobrazie, zaprawa, farby artystne, spoiwa, rozpuszczalniki, werniksy i przybory malarskie, jak pędzle, szpachle, itp.). Przebieg procesu twórczego zależy gł. od indywidualności malarza i jego umiejętności technicznych. Wstępną fazą są zwykle szkice, po nich następują szczegółowe studia (studium) koloru, światła i elementów kompozycji.

.

W niektórych wypadkach, jak np.w malarstwie monumentalnym, przed rozpoczęciem właściwego malowidła wykonuje się tzw. karton. Malarskie opracowanie obrazu wiąże się ściśle z rodzajem przyjętej techniki. Wielką rolę odgrywa w nim dokładna znajomość technologii malarskiej , od której zależy nie tylko ostateczny efekt artystyczny, ale często i trwałość dzieła.

.

S 1 Odkąd istnieje sztuka? Najstarsze znane dzisiaj ślady twórczości artystycznej sięgają około 35 000 lat p.n.e. W jaki sposób zyskać pewność, czy jeszcze starsze dzieła nie zostały wykonane na nietrwałym tworzywie – na przykład drewnie lub korze brzozowej, z której nie pozostało nic?.

Pierwsze znane malowane sceny znajdują się na skałach i ścianach kryjówek i jaskiń. Przedstawiają głównie zwierzęta. Artystą był człowiek z Cro-Magnon – nasz bezpośredni przodek. W Europie pojawił się on około 40 000-30 000 lat p.n.e. pod koniec paleolit, zwanego również epoką kamienia łupanego. Ów człowiek cro-magnoński żył z łowiectwa, rybołówstwa i zbieractwa, zamieszkiwał schroniska skalne i ustawiane na wolnej przestrzeni szałasy i namioty. Szczególnie lubił przedstawiać zwierzęta, na które polował i wśród których żył: mamuty, bizony, bawoły, koziorożce, konie, krowy, psy, ptaki itd. Często rysował kawałkiem węgla drzewnego. Potrafił uzyskiwać kolory z naturalnych składników: czerwony, brązowy, żółty, czarny, biały. Malował bardzo prostymi technikami: pędzel i tampon, kość i trzcina, wydrążone w środku, przez które wydmuchiwał barwnik.

.

S 1 Najstarszym białym pigmentem była kreda, choć na niektórych obszarach zamiast niej używano kaolinu.

S 1 Ceniony przez artystów po dziś dzień węgiel drzewny był dobrze znany malarzom jaskiniowym. Popioły ognisk były jego źródłem.

S 1 Azuryt jest związkiem miedzi. Był on jednym z wielkich wysoko cenionych pigmentów błękitu starożytności.

S 1 Żywą czerwień cynobrową (farba cynobrowa) znali co prawda Chińczycy już w czasach przedhistorycznych, ale w powszechne użycie ten siarczek miedzi wszedł dopiero w epoce średniowiecza.

S 1 Przeróbka sproszkowanego lazurytu na ultramarynę o pięknej, nasyconej barwie udała się w Persji. Ten kosztowny błękit był mniej używany od azurytowego.

S 1 Pod koniec XIII wieku artyści regularnie posługiwali się ultramaryną i cynobrem.

S 1 Z malachitu, związku miedzi uzyskuje się jasną zieleń (farba zieleń malachitowa). Pierwszy raz użyto jej w Egipcie w epoce brązu.

Około 1500 przed Chrystusem Egipcjanie pierwsi starli na proszek realgar, związek arsenu znajdowany jako ziarniste skupienia w gorących źródłach, aby mieć pomarańczowy pigment (farba oranż arsenowy). Średniowieczni artyści woleli cynober.

Ziemista odmiana hematytu dale nasycony, ciemnobrązowy pigment. Sproszkowany służył on kiedyś jako farba do skóry (czerwona farba), a obecnie w jubilerstwie jako proszek do ostatecznego polerowania (tzw. czerwień angielska).

W wiekach średnich stosowano aurypigment (związek arsenu) jako pigment do farb i środek do imitowania złota (farba złocień królewski). Niektórzy alchemicy starali się nawet wydobyć z niego ten szlachetny metal.

.

S 1 / Kategoria 


.

Dzieło sztuki.

Malarstwo.

Miniatura.

Rysunek.

Grafika.

Eksponat.

Rzadkość.

Sztuki plastyczne.

Biały kruk.

Koronkowa robota.

Perełka.

Kuriozum.

Artysta.

Dziw nad dziwy.

Wystawy sztuki.

Wydarzenie sztuki.

Ekspozycja.

Sztuka polska.

Sztuka mazowiecka.

Sztuka śląska.

Sztuka wielkopolska.

Sztuka małopolska.

Sztuka lubelska.

Sztuka pomorska.

Sztuka brazylijska.

Sztuka ukraińska.

Sztuka szwedzka.

telefonów.

zawodów artystycznych.

z natury.

abonentów.

rzeźb.

S 1 rysunków.

S 1 obrazów.

S 1 grafik.

S 1 ram.

S 1 artystów.

S  inwentarza.

.

S 1 / Strony polecane.

S 1 zobacz.

.

S 1 / Galeria: Przykłady:.

.

S 1 / Menu 1 / B121 Department of Painting, Drawing and Graphics

S 1 / Menu 1 / B121 Department of Painting, Drawing and Graphics Muzeum

.

S1 / Przesłane opinie:

„W lipcu 2015 w czasie urlopu u rodziny odwiedziłem Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak założonego i prowadzonego przez P. Dominiaka. Muszę powiedzieć że mi się bardzo podobało. Muzeum znajduje się w mieszkaniu P. Dominiaka i pomimo relatywnie nie za dużych pomieszczeń, jest pomysłowo i profesjonalnie zorganizowane. P. Dominiak prowadzi je z wielkim zapałem i wielkim sercem do tej sztuki. Nie często można spotkać tak intensywne zaangażowanie. Polecam z przekonaniem odwiedzić to Muzeum bo jest naprawdę warte zobaczenia.

Szczerze – Jarosław Raban Stuttgart. Region: Bundesland: Baden-Württemberg Land: Deutschland”.

.

S1 / Z Księgi Pamiątkowej Muzeum:

15.06. 2016 – Zaszokowało mnie – wszystko przecudnie! Pani Maria – Tychy.

17.06. 2016 – Niezwykłe miejsce. Muzeum prowadzone z pasją. Ciekawe i niespotykane. Profesjonalna wystawa, profesjonalnie opowiadana historia eksponatów. Dobrze, że są takie miejsca i ludzie z pasją. Dziękujemy Panu Henrykowi. Uczniowie klasy II A SP z wychowawczynią.

18.07.2016 – Małe muzeum, wrażenia duże. Warto odwiedzić! Pan Tomasz – Olszowa woj. wielkopolskie.

18.07.2016 – Bardzo fajne muzeum, miłe wspomnienia z pobytu. Pan Miłosz – Olszowa.

27.07.2016 – Miłe wspomnienia z Muzeum. Warto odwiedzić. Pan Michał – Świętochłowice.

3.08. 2016 – Fajne muzeum bardzo niespotykane. Warto tu być. Pani Teresa z Mikołowa.

.

S 1 dobro doczesne  DOMINIAK AH® Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak 1 DOMINIAK AH™


Comments are closed.