STOS

Marzec 9, 2016

STOS / SZPIC / CHEOPS / PYRAMID EMPIRE OF THE MINIATURES

STOS / SZPIC / CHEOPS / PIRAMIDA IMPERIUM MINIATUR:

STOS DOMINIAK AH™.

.  

STOS / SZPIC / CHEOPS / Pyramid empire of the miniatures DOMINIAK AH™

STOS / SZPIC / CHEOPS / Pyramid empire of the miniatures DOMINIAK AH™

Piramida imperium miniatur – Pyramid empire of the miniatures – stała ekspozycja – GALERIA SZTUKI MINI – mouseion – szklana miniaturowa świątynia przeznaczona muzom, greckim bóstwom poszczególnych gałęzi sztuki – umieszczona w Sali granitowej Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach.

STOS / SZPIC / Cheops / Park Sztuki – działania artystyczne Biała Podlaska

STOS / SZPIC / Cheops / Park Sztuki – działania artystyczne Biała Podlaska

Po raz pierwszy zaprezentowana publicznie podczas imprezy Park Sztuki – działania artystyczne w Parku Radziwiłłowskim sobota i niedziela 13 i 14 czerwca 2015 roku w Białej Podlaskiej.

STOS / SZPIC / Cheops / Wernisaż wystawy agatów Jana Rzymełk

STOS / SZPIC / Cheops / Wernisaż wystawy agatów Jana Rzymełk

.

obrazek DOMINIAK AH™ Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak

STOS / DOMINIAK AH™

.

Po raz wtóry Pyramid empire of the miniatures uwidoczniona została na forum publicznym 8 czerwca 2015 roku o godzinie 18,00 (środa) na WERNISAŻU WYSTAWY AGATÓW Dr Jana Rzymełki w Tychach przy ulicy Bohaterów Warszawy 26 w Sali Baletowej (Miejskie Centrum Kultury (MCK)), natomiast Wystawa agatów do oglądania od 2 lipca do 31 sierpnia 2015 r. w siedzibie Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak (Tychy, ulica Żwakowska 8/66).

Szklana piramida o podstawie kwadratu 110 cm x 110 cm (zerowy poziom piramidy) stoi na sześciu kolumnach. Kolumny wykonane są z szarego łupanego granitu o wymiarach 50 cm x 11 cm x 11 cm.
Poziom pierwszy piramidy (szpica) to szklany kwadrat o wymiarach 49 cm x 49 cm stojący na czterech metalowych niklowanych filarach.

Miniaturowe dzieła prezentowane w piramidzie:

STOS / SZPIC / CHEOPS / POZIOM 0:

1. UKRZYŻOWANY.

2. ELEGANT.

3. FLORYSTA.

4. KRÓLOWA.

5. KRÓL.

6. RYBA.

7. ZATRUTE JABŁKO.

8. POLOT.

9. JAK LAŁA HUSARIA.

10. ELOKWENCJA.

11. WIDOK Z DĄBROWY – GŁÓWNA ULICA Z 1899 R.

12. DĄBROWA – KOPALNIA IGNACY W ZAGÓRZU I HUTA PAULINA ZIMĄ POCZĄTEK XX W.

13. DWORZEC WIEDEŃSKI POCZĄTEK XX W.

14. SYNAGOGA W ŁĘCZNEJ / 2013.

15. DZWONNICA W ŁĘCZNEJ.

16. ULICA NOWOKOŚCIELNA W ŁĘCZNEJ.

17. POLE NR 2.

18. POLE NR 1.

19. KOŚCIÓŁ W ŁĘCZNEJ.

20. KAPLICZKA W ŁĘCZNEJ.

21. MŁYN W ŁĘCZNEJ.

22. SYNAGOGA W ŁĘCZNEJ / 2014.

23. DOM ZAJEZDNY.

24. SOLIDARNOŚĆ.

25. W CENTRUM UWAGI.

26. SAMOTNOŚĆ.

27. OBOJĘTNOŚĆ.

28. SZTORM.

29. STEPY AKERMAŃSKIE.

30. WIATR JESIENNY.

31. MOCZARY.

32. WIEJSKA ZABUDOWA.

33. KWIATY NA ŁĄCE.

34. POLNE MAKI.

35. SZUWARY.

36. PRZED BURZĄ.

37. SZUWARY O ZACHODZIE SŁOŃCA.

STOS / SZPIC / CHEOPS / POZIOM I:

1. TÁNC.

2. CHRYSTUS FRASOBLIWY.

3. FAUN.

4. KTO NAS PORÓŻNIŁ.

5. AKT ŻONY.

6. SREBRNA PANI.

7. ŚWIĘTA BARBARA Z WIEŻĄ.

8. ŚWIĘTA BARBARA.

9. GLINIANY DZBAN NR 1.

10. DONICA.

11. GAR DO ZSIADŁEGO MLEKA.

12. GLINIANY DZBAN NA WINO.

13. DEMON PODZIEMIA.

14. PRACA W SPĄGU.

15. BIAŁA DAMA.

16. LA DAME BLANCHE.

STOS / SZPIC / CHEOPS / Kategoria:

• Kopa.

• Fura.

• Ostrosłup.

• Grobowiec.

• Piarg.

• Kaszt.

• Usypisko.

• Hałda.

• Pryzma.

• Instytucja na poziomie, na którym znajduje się główne wejście wysokościowca..

STOS / SZPIC / CHEOPS / Warto wiedzieć:

• Piramida [gr. < egip.] 1) W staroż. Egipcie monumentalny grobowiec w kształcie ostrosłupa. W okresach Starego i Średniego Państwa (od III do XVII dynastii) piramida była formą grobu królewskiego. W czasie Nowego Państwa małe piramidy powstawały jako groby prywatne (Teby, Aniba w Nubii). Piramidy wznosili również władcy z dynastii etiopskich (Meroe, Napata). Przejście od formy mastaby do piramidy wiązało się prawdopodobnie z rozpowszechnieniem się kultu solarnego (przypuszcza się, że kształt piramidy był symbolem wiązki promieni słonecznych, umożliwiającej zmarłemu kontakt z niebem i ziemią. Za najwcześniejszy przykład piramidy uważa się grobowiec Dżesera w Sakkarze (tzw. piramida schodkowa), przypominający swym wyglądem 6 spiętrzonych, zmniejszających się ku górze mastab. Podobne piramidy schodkowe budowali inni królowie z III dynastii (piramida w Zawijet el-Arjan, Medum, Sakkarze). Kolejne etapy w ewolucji piramid stanowią dwie piramidy w Daszur: p. Łamana, której górna część ma inny kąt nachylenia niż dolna, oraz p. Czerwona, mająca już kształt regularnego ostrosłupa. W okresie panowania IV dynastii ustaliła się ostatecznie forma piramidy właściwej, z którą się wiązał określony budowli kultowych. Piramidę zakładano na planie kwadratu, zorientowanego wg. stron świata. Wejście do piramidy, znajdujące się od strony pn., było poprzedzone kaplicą. Od wschodu przylegała do piramidy górna świątynia grobowa z przedsionkiem, dziedzińcem, niszami na posągi i kaplicą, ze ślepymi wrotami i stołem ofiarnym. Piramida była otoczona murem, w pobliżu którego od pd. lokowano często małą piramidę kultową. Obok piramidy znajdowały się kute w skale nieckowate zagłębia na tzw. barki słoneczne (m.in. odkryte 1954 w Gizie). Górna świątynia była połączona długą rampą lub kryptoportykiem ze świątynią dolną, położoną pod kanałem, na skraju pustyni. Wewnątrz piramidy znajdowała się rampa wejściowa, westybul i korytarze prowadzące do serdabu i komory grobowej z sarkofagiem. Największą piramidą tego typu jest słynna piramida Cheopsa w Gizie, obok której znajduje się piramida Chafre i Menkaure. Piramidy królów z V i VI dynastii miały znacznie mniejsze rozmiary, oznaczały się natomiast starannym wykonaniem (Abusir). W okresie Starego Państwa piramidy wznoszono z wielkich bloków kamienia i licowano polerowanymi płytami granitu lub wapienia, później budowano je głównie z cegły suszonej i kryto okładziną kamienną lub bielono. Techniczna strona budowy piramidy nie jest całkowicie wyjaśniona. Na podstawie zachowanych śladów sądzi się, że do transportu kamieni budowano specjalne rampy, które później rozbierano. Budowa piramidy trwała bardzo długo (wg Herodota piramidę Cheopsa budowano 30 lat przy udziale 100 tys. robotników). Po złożeniu mumii w komorze grobowej wejście do p. zamurowywano i starannie maskowano. Forma piramidy egipskiej była niekiedy naśladowana w hellenistycznym i rzym. budownictwie sepulkralnym (Cestiusza piramida). 2) W prekolumbijskich kulturach Meksyku i Peru wysoka, schodkowa podbudowa świątyń, mieszcząca niekiedy również komory grobowe (Palenque). Piramidy amerykańskie budowano zazwyczaj z cegły i licowano kamieniem. Na szczycie piramidy znajdowała się platforma z właściwą świątynią, do której prowadziły z jednej lub wielu stron monumentalne schody. Najstarsze piramidy były okrągłe (Cuicuilco). Wielkimi rozmiarami odznaczały się piramidy w Teotihuacán (tzw. piramida Słońca — dł. boku 220 m, wys. 63 m i piramida Księżyca — wys. 43 m). Bogatą dekoracją wyróżniały się piramidy Totonaków (p. w El Tajin). Piramidy Azteków były bardziej strome i mniej ozdobne (Tenayuca). Dla kultury Majów charakterystyczne były strome piramidy znacznej wysokości. Wielkie piramidy ceglane zachowały się na wybrzeży Peru (Moche, Etén), zaliczane do kultury Mochica.

• Egipt, położony w północno-wschodniej części Afryki, jest pustynią z jedną rozległą, bujną doliną ciągnącą się wzdłuż całego kraju po obu stronach rzeki Nil. Dolina ta stanowi kolebkę jednej z najstarszych cywilizacji świata. Współczesna gospodarka Egiptu opiera się na ropie naftowej, dochodach z Kanału Sueskiego i turystyce. Kraj ma olbrzymie zadłużenie zagraniczne.

• Meksyk zajmuje górzysty i geologicznie mało stabilny pomost lądowy łączący Północną i Południową Amerykę, a rozciągający się pomiędzy Oceanem Spokojnym a Zatoką Meksykańską. Kraj bogaty jest w zasoby naturalne. Posiada największe na świecie złoża srebra, duże złoża miedzi, cynku i ołowiu. W ostatnim okresie zaczął także rozwijać przemysł wytwórczy, wykorzystując duże zasoby ropy naftowej, gazu ziemnego i energii wodnej oraz tanią siłę roboczą. Jednak szybki wzrost gospodarczy równoważony jest przez duży przyrost ludności, spadek cen ropy naftowej, długotrwałe skutki zniszczeń stolicy spowodowane trzęsieniem ziemi 1985 r. oraz ogromne zadłużenie zagraniczne.

• Bośnia i Hercegowina istnieje jako państwo od marca 1992 r. w następstwie referendum, które podzieliło byłą Jugosławię na pięć republik. Do 1995 r. trwała domowa wojna etniczna; do zawieszenia broni doszło dopiero pod presją międzynarodowych sił zbrojnych.

• Republika Peru – problemem nękającym Peru są wewnętrzne niepokoje. Pomimo bogatych zasobów naturalnych gospodarka kraju ugina się pod ciężarem ogromnego zadłużenia zagranicznego. W 1992 r. prezydent Alberto Fujimori, dokonał przewrotu w celu rozszerzenia własnych uprawnień dla podjęcia intensywniejszej walki z narodową grupą terrorystyczną, Sendero Luminoso (Świetlistym Szlakiem). Przemysł podlega szerokim procesom prywatyzacyjnym.

• Boliwia to kraj bez dostępu do morza usytuowany w środkowej części Ameryki Południowej. Większość ludności zamieszkuje głównie Altiplano, płaskowyż położony między dwoma pasmami Andów; ponad połowa mieszkańców tej strefy opiera swoje utrzymanie na rolnictwie. Oficjalnie kawa i cukier należą do najważniejszych upraw handlowych, ale ważne źródło dochodu stanowi także nielegalny eksport kokainy.

• Grenada to karaibskie państwo wyspiarskie, położone w obrębie Małych Antyli przy wybrzeżu Wenezueli. Największa wyspa Grenada jest najbardziej wysuniętą na południe z wulkanicznych Wysp Zawietrznych, ale terytorium kraju obejmuje także południowe wyspy archipelagu Grenadyny. Skolonizowana przez Francję w 1650 r., Grenada została przejęta przez Anglię w XVIII wieki i stała w 1974 r. niezależną republiką z parlamentarną demokracją opartą na systemie brytyjskim. W 1978 r. partia o nazwie Nowy Ruch Jewel, prowadzona przez Maurice Bishopa, przejęła władzę w lewicowym zamachu stanu. W 1983 r. Bishop został obalony i zamordowany przez marksistowskich rywali. Stany Zjednoczone dokonały inwazji na wyspę w celu przywrócenia konstytucyjnego rządu. Gospodarka Grenady uzależniona jest w całości od turystyki i dochodów z eksportu produktów upraw przemysłowych.

• Królestwo Hiszpanii – Hiszpania zajmuje większą część Półwyspu Iberyjskiego, w zachodniej Europie. Od lat pięćdziesiątych próbowała przestawić tradycyjną gospodarkę rolniczą na przemysłową. Masowa turystyka w kurortach nadmorskich jest jednym z głównych źródeł dochodu państwa,

• Niewielkie państwo Izrael – powstało jako ojczyzna Żydów – na terytorium Palestyny w 1948 roku. Zamieszkująca je ludność twierdzi, iż posiada historyczne prawa do tego terytorium od ponad 3 000 lat. Arabowie palestyńscy, których historia jest równie odległa, kwestionują zasadność roszczeń żydowskich, przez co Izrael znajduje się w stanie niepewnego rozejmu ze swoimi arabskimi sąsiadami. Stolica państwa, Jerozolima, jest świętym miastem żydów, chrześcijan i muzułmanów.

• Jordańskie Królestwo Hiszpańskie – małe arabskie królestwo Jordanii graniczy na zachodzie ze swoim politycznym rywalem, Izraelem; posiada dostęp do Morza Czerwonego poprzez Zatokę Akaba. Jordania jest w dużym stopniu uzależniona od pomocy i pożyczek zagranicznych, ale niedawne odkrycia złóż fosforytów i soli potasowych stały się impulsem gospodarczym. Niemniej jednak, napływ uchodźców palestyńskich z Zachodniego Brzegu Jordanu obciąża poważnie rezerwy kraju.

.

STOS / SZPIC / CHEOPS / Strony polecane:

Grażyna Dominiak

Comments are closed.