USK

Grudzień 7, 2017

USK REGON MUZEUM.

USK MMSPHJD. 

USK tyczy zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach.

.

USK DOMINIAK AH™

DOMINIAK AH™

.

USK.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 763,
z późn. zm.). 

KRAJOWY REJESTR URZĘDOWY PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ.

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH 

40-158 KATOWICE, UL. OWOCOWA 3.

tel.: (32) 7791200, faks: (32) 7791300, e-mail: SekretariatUSKce@stat.gov,p1 .

data: 07-03- 2014.

USK ZAŚWIADCZENIE o numerze identyfikacyjnym REGON. 

Zaświadcza się, że na podstawie złożonego wniosku jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej

o nazwie: MUZEUM MINIATUROWEJ SZTUKI PROFESJONALNEJ HENRYK JAN DONIINIAK

i siedzibie w: województwo ŚLĄSKIE.

powiat M. TYCHY, gmina/dzielnica/delegatura TYCHY.

adres: TYCHY, UL. ŻWAKOWSKA 8 nr lok. 66.

43-100 TYCHY

otrzymała numer identyfikacyjny REGON:

243501544.

.

USK BIP. 

Do powyższego numeru przypisane są między innymi następujące informacje:

Szczególna forma prawna: 99 BEZ SZCZEGÓLNEJ FORMY PRAWNEJ.

Własność: 214 WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH.

Rodzaj przeważającej działalności:

wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) 9102Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW.

Liczba jednostek lokalnych: 1.

Zaświadczenia o numerach identyfikacyjnych REGON nadanych jednostkom lokalnym drukowane są odrębnie.

. 

pieczęć.

URZĄD STATYSTYCZNY

ul. Owocowa nr 3

40 -158 KATOWICE 

Identyfikator 000331582.

pieczęć US.

z up. Dyrektora Urzędu Statystycznego

STARSZY SPECJALISTA 

Joanna Kaczyńska

(podpis osoby upoważnionej

przez Dyrektora Urzędu Statystycznego).

.

USK / ARTYKUŁY.


• Formularz Nadrzędny BIP galerii . 

 Schemat niezmiennej organizacji ruchu dla oznakowania E-22b dla salonu wystawowego . 

 Porozumienie w sprawie E-22b z KMP w Tychach .

 Dotyczy opinii wydanej przez MZUiM w Tychach na temat stałego oznakowania E-22b przy ulicy Żwakowskiej .

 Uzgodnienie Regulamin z Ministrem MKiDN – utworzone 4 zbiory dzieł sztuki: 

 Dział: MalarstwaRysunku i Grafiki . 

 Dział Rzeźby i Ceramiki.

 Dział Falerystyki, Weksylologii, Heraldyki, Symboliki i Emblematyki.

 Dział Broni Białej.

• Wszczęcie postępowania administracyjnego (usunięcie brzozy z działki 4549/26) .

• DECYZJA na wycinkę drzewa .

 Godło muzeum PRAWO OCHRONNE NR 287521 .

.

STRONY POLECANE:


Zielone Tychy Kultura .

.

Comments are closed.