Śląskie

Styczeń 26, 2020

Śląskie województwo logo Muzeum DOMINIAK

Śląskie województwo jest strukturą klasyfikacji decyzyjnej Polski.

Śląskie województwo, którego biuro zarządu władz województwa figuruje w Katowicach.

Nakreślenie

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach 

Śląskie województwo.

Śląskie województwo powiaty:


Powiat będziński, w którego skład wchodzą:

Gminy miejskie: Będzin, Czeladź, Sławków, Wojkowice.

Gminy miejsko-wiejskie: Siewierz.

Gminy wiejskie: Bobrowniki, Mierzęcice, Psary.

Mmiasta: Będzin, Czeladź, Siewierz, Sławków, Wojkowice.


Powiat bielski zbudowany z:

Gmin miejskich: Szczyrk.

Gmin miejsko-wiejskich: Czechowice-Dziedzice, Wilamowice.

Gmin wiejskich: Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilkowice.

Miast: Bielsko-Biała, Szczyrk, Czechowice-Dziedzice, Wilamowice.


Powiat bieruńsko-lędziński z zarysem:

Gminy miejskie (miasta): Bieruń, Imielin, Lędziny.

Śląskie gminy wiejskie:

Bojszowy – Sołectwa: Bojszowy, Bojszowy Nowe, Jedlina, Międzyrzecze, Świerczyniec.

Chełm Śląski.


Powiat cieszyński z układanki:

Gminy miejskie: Cieszyn, Ustroń, Wisła.

Gminy miejsko-wiejskie: Skoczów, Strumień.

Gminy wiejskie:

Brenna.

Chybie.

Dębowiec.

Goleszów.

Hażlach.

Istebna.

Zebrzydowice sołectwa: Kaczyce, Kończyce Małe, Marklowice Górne, Zebrzydowice Dolne. Zebrzydowice Górne.

Miasta: Cieszyn, Skoczów, Strumień, Ustroń.

Wisła. Z Czantorii rzucający się w oczy pejzaż płócienny ma miejsce na Wisłę. Wydobywa z zapomnienia spoczywającą na wysokości 589 m n.p.m. słoneczną doliną tyrolską. Sama Perła Beskidów jako aglomeracja zajmuje stanowisko w przestrzeni powiatu cieszyńskiego. W dalszej stronie sprawy w województwie katowickim obecnej doby śląskim. Miasto w Beskidzie Śląskim, nad dryfującą do Morza Bałtyckiego Wisłą, pod bokiem jej debiutu, na szczeblu nie do końca 500 m. n.p.m. Okolica zabudowana prawa municypalne zasymilował w toku 1962. Niewypalone ognisko turystyczno-wypoczynkowe i sportów zimowych – ocenię więcej – miejscowość kuracyjna. Rozprzestrzenione domy relaksacyjne, prewentorium i Centrum Rekreacji i Rehabilitacji. Pierwszy ułamek sekundy inicjalny zamożności szlaków pielgrzymek, m.in. na Baranią Górę. Skocznia narciarska popularności Adama Małysza (na zamiarze zamontowania skoczni złożyć własnoręczny autograf prezydent Aleksander Kwaśniewski co miało miejsce 28 października 2003 roku). Magnesem są muzea, klasycystyczny kościół ewangelicki (1833-38). W historiografii okolicy okres II wojny światowej zostawił bruzdę degradacji. Mimo wszystko jako nieogarnione zabudowane tereny, Wisłę bez miary przemieniono. Dzisiejszego dnia dopracowała się powierzchni użytkowej 110,17 km²..


Powiat częstochowski w kolektywie którego są:

Gminy miejsko-wiejskie: Blachownia, Koniecpol.

Śląskie gminy wiejskie: Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów.

Olsztyn – wieś w powiecie częstochowskim, w dawnym województwie katowickim. Leży na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, na pd.-wsch. od Częstochowy. Eksploatacja wapienia. Ruiny zamku Kazimierza Wielkiego (przed 1349, XV-XVI w.), barokowy kościół (1722-26). W pobliżu Olsztyna rezerwaty przyrody Zielona Góra i Sokole Gór (wzniesienia wapienne z jaskiniami, porośnięte lasem mieszanym). Osada powstała przy zamku. 1370 Olsztyn otrzymał w lenno Władysław Opolczyk zwany Naderspan najstarszy potomek Bolesława II opolskiego i jego pierwszej żony Elżbiety świdnickiej (wnuczki Władysława I Łokietka). 1396 Władysław Jagiełło przyłączył Olsztynek do Korony. !488 Olsztynek uzyskał prawa miejskie (utracił je w końcu XVIII w.). W 1587 załoga zamku pod dowództwem Kaspra Karlińskiego herbu Ostoja – starosty olsztyńskiego bohatersko odparła wojska arcyksięcia austriackiego, Maksymiliana.

Poczesna, Przyrów, Rędziny, Starcza.

Miasta: Blachownia, Koniecpol.


Powiat gliwicki o rysunku:

Miasto: Gliwice, Knurów, Pyskowice, Sośnicowice, Toszek.

Gmina: Knurów, Pyskowice, Sośnicowice, Toszek, Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec, Wielowieś.


Powiat kłobucki z konstelacją:

Gmina miejsko-wiejska: Kłobuck, Krzepice.

Gmina wiejska: Lipie, Miedźno.

Opatów – w latach 1975–1998 gmina należała do województwa częstochowskiego. Sołectwa: Brzezinki, Iwanowice Duże, Iwanowice Małe, Iwanowice-Naboków, Opatów, Waleńczów, Wilkowiecko, Złochowice, Zwierzyniec Drugi, Zwierzyniec Pierwszy.

Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka.

Miasto: Kłobuck, Krzepice.


Powiat lubliniecki o fasonie:

Gminy miejskie: Lubliniec.

Gminy miejsko-wiejskie: Woźniki.

Gminy wiejskie: Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków.

Miasta: Lubliniec, Woźniki.


Powiat mikołowski miasta:

Łaziska Górne.

Mikołów.

Orzesze, miasto w powiecie mikołowskim, województwie śląskim, na zachód od Tychów. 1962 nabyło prawa miejskie. W roku 1964 liczyło 9,0 tysięcy mieszkańców. Wytwórnia sprzętu i urządzeń dla zakładów energetycznych, huta szkła, wytwórnia prefabrykatów budowlanych. Węzeł kolejowy. Kościół gotycko-renesansowy (około 1590).

Powiat mikołowski gminy:

Ornontowice.

Wyry.


Powiat myszkowski z linią:

gminy miejskie: Myszków.

gminy miejsko-wiejskie: Koziegłowy, Żarki.

gminy wiejskie: Niegowa, Poraj.

miasta: Myszków, Koziegłowy, Żarki.


Powiat pszczyński stworzony z platformy:

gminy miejsko-wiejskie: Pszczyna.

gminy wiejskie: Goczałkowice-Zdrój, Kobiór, Miedźna, Pawłowice, Suszec.

miasta: Pszczyna.


Powiat raciborski miasta:

Gminy: Racibórz, Krzanowice, Kuźnia Raciborska, Kornowac, Krzyżanowice, Nędza, Pietrowice Wielkie, Rudnik.

Miasta: Racibórz, Krzanowice, Kuźnia Raciborska.


Powiat rybnicki ze stanem rzeczy:

gminy miejsko-wiejskie: Czerwionka-Leszczyny.

gminy wiejskie:

Gaszowice z sołectwami: Czernica, Gaszowice, Łuków Śląski, Piece, Szczerbice.

Jejkowice, Lyski, Świerklany.

Śląskie miasta: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny.


Powiat tarnogórski z ogółem:

Śląskie miasta:

Kalety.

Miasteczko Śląskie.

Radzionków.

Tarnowskie Góry miasto powiatowe w dotychczasowym województwie katowickim z lokalizacją na pn. od Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Na przestrzeni 1966 roku miejscowość zamieszkiwało 32.000 przedstawicieli narodu. Niebagatelna pętla pociągowa. Centrala przemysłowa. Industrializacja maszynowa i metalowa (urządzenia górnicze, instalacje i okucia budowlane, sprzęt ratunkowy). W następnej kolejności chemiczny (wyroby elektrowęglowe), odzieżowy i spożywczy. Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Kościoły: parafialny (XVI, XIX w.) i cmentarny (1617, połowa XIX w.), drewniana dzwonnica gwarków (XVI w.), domy z XVI i XVII w. (przekształcone w XIX w.). Również stare sztolnie dawnych kopalni kruszcu. W ujęciu historycznym od początku XVI w. obok wsi Tarnowice powstał szybko rozwijający się ognisko górnictwa, srebra i ołowiu. !526 książę opolski Jan nadał wolności górnicze ziemiom Górnego Śląska. Łączyło się to z nadaniem Tarnowskim Gorą praw miejskich. 1534 doszło do protestu gwarków tarnogórskich. W XVI wieku popularyzowały się organizacje samopomocowe górników. W XVII w. Tarnowskie Góry przeszły we władanie rodu magnatów ziemskich i przemysłowych Henckel von Donnersmarcków. Po okresie zastoju, w drugiej połowie XVIII w. nastąpił wznowiony rozwój górnictwa (budowa Królewskiej Kopalni Fryderyk). W 1787 roku zmaterializowano tu z Anglii maszynę parową do odwadniania kopalni (pierwsza na kontynencie). W roku 1803 powstała pierwsza na ziemiach polskich szkoła górnicza (czynna do 1933). 1857 Tarnowskie Góry dopracowały się połączenia kolejowego. Mieszkańcy Tarnowskich Gór manifestowali swoją polskość 1848, podczas powstań śląskich i plebiscytu, w konsekwencji którego urbanizacja znalazła się od 1922 w granicach Polski. Po wyzwoleniu 23 stycznia 1945 Tarnowskie Góry zostały wielkoformatowe.

gminy miejskie: Kalety, Miasteczko Śląskie, Radzionków, Tarnowskie Góry.

gminy wiejskie: Krupski Młyn, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg, Zbrosławice.


Powiat wodzisławski z proporcją:

miasta: Wodzisław Śląski, Rydułtowy, Radlin, Pszów.

gminy wiejskie: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana.


Powiat zawierciański z zawartością:

Gminy miejskie:

Poręba, osiedle (do 1957 wieś) w pow. zawierciańskim, woj. katowickim później śląskim, nad Czarną Przemszą, na zachód od Zawiercia. Na terytorium teraźniejszej Poręby było w przeszłości tytaniczne rozlewisko wodne określane mianem Czarne Jezioro. Stąd też Poręba wzięła część swej prehistorycznej terminologi. W 1375 osada dzierżyła miano Czarnej Poręby i stanowiła własność Morawczyka Krzywosąda. Z nastaniem XV w. terminowanie przeobrażono na Porębę Mrzygłodzką i przeszła we władanie szlachcica Pileckiego herbu Leliwa Leliwa polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019. 7,9 tys. mieszkańców w 1964 roku. Ośrodek przemysłowy. Duża fabryka urządzeń mechanicznych (produkcja obrabiarek). Klasycystyczny pałac (1800).

Zawiercie.

Śląskie gminy miejsko-wiejskie:

Łazy – 14 sołectw: Chruszczobród, Chruszczobród-Piaski, Ciągowice, Grabowa, Hutki Kanki, Kuźnica Masłońska, Mitręga, Niegowonice, Niegowoniczki, Rokitno Szlacheckie, Trzebyczka, Turza, Wiesiółka, Wysoka.

Ogrodzieniec, osiedle (do 1956 wieś) w powiecie zawierciańskim (w dawnym województwie katowickim). Położony jest na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, w pobliżu jej najwyższego wzniesienia – Góry Zamkowej (504 m n.p.m.). W roku 1964 zamieszkiwało tu 4,4 tys. mieszkańców. Cementownia „Wiek”, rozbudowana 1950-60. Poza tym fabryka eternitu i waty mineralnej, cegielnia. Kościół późnobarokowy (1787), barokowa kaplica na podzamczu. Na Górze Zamkowej między wapiennymi skałkami piętrzą się malownicze ruiny zamku, wzniesionego w latach 1530-45 przez Seweryna Bonera herbu Bonarowa – bankiera królewskiego Bony Sforza i Zygmunta I Starego. Istnieje prawdopodobieństwo, że nowy zamek renesansowy powstał z wykorzystaniem budowli – warowni średniowiecznej z XIV bądź XV w. Budowla przeszła od Bonerów kolejno najpierw w ręce: Jana Firleja, marszałka wielkiego koronnego, jako męża Zofii, córki Seweryna Bonera (1562). W 1669 r. właścicielem został Stanisław Warszycki herbu Abdank AWDANIEC, Abdank, Abdaniec, Habdank herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019, kasztelan krakowski. Zamek popadł w ruinę na przestrzeni XVIII-XX w. W pobliżu zamku powstało miasto, które w okresie porozbiorowym utraciło prawa miejskie pozyskane ponownie od 1973.

Pilica, Szczekociny.

Śląskie gminy wiejskie: Irządze, Kroczyce, Włodowice, Żarnowiec.

Miasta: Poręba, Zawiercie, Łazy, Ogrodzieniec.

Pilica, od wieków wieś w powiecie olkuskim, województwie krakowskim (1945–1975), na pn.-zach. od Wolbromia. Mleczarnia. Kościół parafialny gotycko-barokowy, barokowy kościół i klasztor reformatów (1746), zamek (ok. 1610, zmodernizowany w 2 połowie XIX w.) z fortyfikacjami (ok. 1650, XIX w.). W sąsiedniej wsi Wierbka zakłady wytwórcze sprzętu instalacyjnego. W średniowiecznych dokumentach Pilcza, ośrodek dóbr, pierwotnie zapewne książęcych, potem rodu Toporczyków-Pileckich Topór, Starża polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019. Na początku XIX w. była tu manufaktura sukienna. Pilicę 1975 r. dokooptowano do województwa katowickiego. Natomiast od 1 stycznia 1999 r. należy do województwa śląskiego, powiatu zawierciańskiego..

Szczekociny.


Powiat żywiecki o układzie elementów:

Śląskie gminy miejskie (miasta): Żywiec.

Gminy wiejskie: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka.


Śląskie województwo miasta na prawach powiatu:


Bielsko-Biała.

Bytom.

Chorzów.

Częstochowa.

Dąbrowa Górnicza.

Gliwice.

Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice.

Piekary Śląskie miasto, które 1 kwietnia 1939 r. zostało włączone do polskiego powiatu tarnogórskiego. 1975–1998 przynależne do byłego województwa katowickiego. W Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, nad Brynicą. Powstały w 1935 z połączenia dwóch miejscowości Szarlej i Wielkie Piekary. w 1964 roku mieszkało tu 35,4 tys. mieszk. Ośrodek przemysłowy, (głównie górnictwo), rozbudowany po 1950. Kopalnia rud cynku i ołowiu im. L. Waryńskiego, Kopalnia Węgla Kamiennego Julian (wybudowana 1954), Następnie zakłady remontowe, zakłady przemysłu materiałów budowlanych, odzieżowego, spożywczego, maszynowego. Kościół z połowy XIX w., kościółek i kaplice kalwaryjne z 2 połowy XIX w. W XIII/XIV w. znane z wydobycia rud cynku i żelaza. Od połowy XVII w. Wielkie Piekary stały się celem pielgrzymek do obrazu Matki Boskiej Piekarskiej. W XIX w. ośrodek piśmiennictwa polskiego na Śląsku (czasopisma, drukarnia polska założona w 1840). Prawa miejskie 1939.

Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory.

.

1374 wyrazów – (10 lutego 2020 o 09:00:47).

1544.

Comments are closed.