Śląskie

Styczeń 26, 2020

Śląskie województwo logo Muzeum DOMINIAK

Śląskie województwo jest strukturą klasyfikacji decyzyjnej Polski.

Śląskie województwo, którego biuro zarządu władz województwa figuruje w Katowicach.

Nakreślenie

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach 

Śląskie województwo.

Śląskie województwo powiaty:


Powiat będziński, w którego skład wchodzą:

Gminy miejskie: Będzin, Czeladź, Sławków, Wojkowice.

Gminy miejsko-wiejskie: Siewierz.

Gminy wiejskie: Bobrowniki, Mierzęcice, Psary.

Mmiasta: Będzin, Czeladź, Siewierz, Sławków, Wojkowice.


Powiat bielski zbudowany z:

Gmin miejskich: Szczyrk.

Gmin miejsko-wiejskich: Czechowice-Dziedzice, Wilamowice.

Gmin wiejskich: Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilkowice.

Miast: Bielsko-Biała, Szczyrk, Czechowice-Dziedzice, Wilamowice.


Powiat bieruńsko-lędziński z zarysem:

Gminy miejskie (miasta): Bieruń, Imielin, Lędziny.

Śląskie gminy wiejskie:

Bojszowy – Sołectwa: Bojszowy, Bojszowy Nowe, Jedlina, Międzyrzecze, Świerczyniec.

Chełm Śląski.


Powiat cieszyński z układanki:

Gminy miejskie: Cieszyn, Ustroń, Wisła.

Gminy miejsko-wiejskie: Skoczów, Strumień.

Gminy wiejskie:

Brenna.

Chybie.

Dębowiec.

Goleszów.

Hażlach.

Istebna.

Zebrzydowice sołectwa: Kaczyce, Kończyce Małe, Marklowice Górne, Zebrzydowice Dolne. Zebrzydowice Górne.

Miasta: Cieszyn, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła.


Powiat częstochowski w kolektywie którego są:

Gminy miejsko-wiejskie: Blachownia, Koniecpol.

Śląskie gminy wiejskie: Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów.

Olsztyn – wieś w powiecie częstochowskim, w dawnym województwie katowickim. Leży na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, na pd.-wsch. od Częstochowy. Eksploatacja wapienia. Ruiny zamku Kazimierza Wielkiego (przed 1349, XV-XVI w.), barokowy kościół (1722-26). W pobliżu Olsztyna rezerwaty przyrody Zielona Góra i Sokole Gór (wzniesienia wapienne z jaskiniami, porośnięte lasem mieszanym). Osada powstała przy zamku. 1370 Olsztyn otrzymał w lenno Władysław Opolczyk zwany Naderspan najstarszy potomek Bolesława II opolskiego i jego pierwszej żony Elżbiety świdnickiej (wnuczki Władysława I Łokietka). 1396 Władysław Jagiełło przyłączył Olsztynek do Korony. !488 Olsztynek uzyskał prawa miejskie (utracił je w końcu XVIII w.). W 1587 załoga zamku pod dowództwem Kaspra Karlińskiego herbu Ostoja – starosty olsztyńskiego bohatersko odparła wojska arcyksięcia austriackiego, Maksymiliana.

Poczesna, Przyrów, Rędziny, Starcza.

Miasta: Blachownia, Koniecpol.


Powiat gliwicki o rysunku:

Miasto: Gliwice, Knurów, Pyskowice, Sośnicowice, Toszek.

Gmina: Knurów, Pyskowice, Sośnicowice, Toszek, Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec, Wielowieś.


Powiat kłobucki z konstelacją:

Gmina miejsko-wiejska: Kłobuck, Krzepice.

Gmina wiejska: Lipie, Miedźno.

Opatów – w latach 1975–1998 gmina należała do województwa częstochowskiego. Sołectwa: Brzezinki, Iwanowice Duże, Iwanowice Małe, Iwanowice-Naboków, Opatów, Waleńczów, Wilkowiecko, Złochowice, Zwierzyniec Drugi, Zwierzyniec Pierwszy.

Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka.

Miasto: Kłobuck, Krzepice.


Powiat lubliniecki o fasonie:

Gminy miejskie: Lubliniec.

Gminy miejsko-wiejskie: Woźniki.

Gminy wiejskie: Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków.

Miasta: Lubliniec, Woźniki.


Powiat mikołowski miasta:

Łaziska Górne.

Mikołów.

Orzesze, miasto w powiecie mikołowskim, województwie śląskim, na zachód od Tychów. 1962 nabyło prawa miejskie. W roku 1964 liczyło 9,0 tysięcy mieszkańców. Wytwórnia sprzętu i urządzeń dla zakładów energetycznych, huta szkła, wytwórnia prefabrykatów budowlanych. Węzeł kolejowy. Kościół gotycko-renesansowy (około 1590).

Powiat mikołowski gminy:

Ornontowice.

Wyry.


Powiat myszkowski z linią:

gminy miejskie: Myszków.

gminy miejsko-wiejskie: Koziegłowy, Żarki.

gminy wiejskie: Niegowa, Poraj.

miasta: Myszków, Koziegłowy, Żarki.


Powiat pszczyński stworzony z platformy:

gminy miejsko-wiejskie: Pszczyna.

gminy wiejskie: Goczałkowice-Zdrój, Kobiór, Miedźna, Pawłowice, Suszec.

miasta: Pszczyna.


Powiat raciborski miasta:

Gminy: Racibórz, Krzanowice, Kuźnia Raciborska, Kornowac, Krzyżanowice, Nędza, Pietrowice Wielkie, Rudnik.

Miasta: Racibórz, Krzanowice, Kuźnia Raciborska.


Powiat rybnicki ze stanem rzeczy:

gminy miejsko-wiejskie: Czerwionka-Leszczyny.

gminy wiejskie:

Gaszowice z sołectwami: Czernica, Gaszowice, Łuków Śląski, Piece, Szczerbice.

Jejkowice, Lyski, Świerklany.

Śląskie miasta: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny.


Powiat tarnogórski z ogółem:

Śląskie miasta:

Kalety.

Miasteczko Śląskie.

Radzionków.

Tarnowskie Góry miasto powiatowe w dotychczasowym województwie katowickim z lokalizacją na pn. od Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Na przestrzeni 1966 roku miejscowość zamieszkiwało 32.000 przedstawicieli narodu. Niebagatelna pętla pociągowa. Centrala przemysłowa. Industrializacja maszynowa i metalowa (urządzenia górnicze, instalacje i okucia budowlane, sprzęt ratunkowy). W następnej kolejności chemiczny (wyroby elektrowęglowe), odzieżowy i spożywczy. Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Kościoły: parafialny (XVI, XIX w.) i cmentarny (1617, połowa XIX w.), drewniana dzwonnica gwarków (XVI w.), domy z XVI i XVII w. (przekształcone w XIX w.). Również stare sztolnie dawnych kopalni kruszcu. W ujęciu historycznym od początku XVI w. obok wsi Tarnowice powstał szybko rozwijający się ognisko górnictwa, srebra i ołowiu. !526 książę opolski Jan nadał wolności górnicze ziemiom Górnego Śląska. Łączyło się to z nadaniem Tarnowskim Gorą praw miejskich. 1534 doszło do protestu gwarków tarnogórskich. W XVI wieku popularyzowały się organizacje samopomocowe górników. W XVII w. Tarnowskie Góry przeszły we władanie rodu magnatów ziemskich i przemysłowych Henckel von Donnersmarcków. Po okresie zastoju, w drugiej połowie XVIII w. nastąpił wznowiony rozwój górnictwa (budowa Królewskiej Kopalni Fryderyk). W 1787 roku zmaterializowano tu z Anglii maszynę parową do odwadniania kopalni (pierwsza na kontynencie). W roku 1803 powstała pierwsza na ziemiach polskich szkoła górnicza (czynna do 1933). 1857 Tarnowskie Góry dopracowały się połączenia kolejowego. Mieszkańcy Tarnowskich Gór manifestowali swoją polskość 1848, podczas powstań śląskich i plebiscytu, w konsekwencji którego urbanizacja znalazła się od 1922 w granicach Polski. Po wyzwoleniu 23 stycznia 1945 Tarnowskie Góry zostały wielkoformatowe.

gminy miejskie: Kalety, Miasteczko Śląskie, Radzionków, Tarnowskie Góry.

gminy wiejskie: Krupski Młyn, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg, Zbrosławice.


Powiat wodzisławski z proporcją:

miasta: Wodzisław Śląski, Rydułtowy, Radlin, Pszów.

gminy wiejskie: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana.


Powiat zawierciański z zawartością:

Gminy miejskie:

Poręba, osiedle (do 1957 wieś) w pow. zawierciańskim, woj. katowickim później śląskim, nad Czarną Przemszą, na zachód od Zawiercia. Na terytorium teraźniejszej Poręby było w przeszłości tytaniczne rozlewisko wodne określane mianem Czarne Jezioro. Stąd też Poręba wzięła część swej prehistorycznej terminologi. W 1375 osada dzierżyła miano Czarnej Poręby i stanowiła własność Morawczyka Krzywosąda. Z nastaniem XV w. terminowanie przeobrażono na Porębę Mrzygłodzką i przeszła we władanie szlachcica Pileckiego herbu Leliwa Leliwa polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019. 7,9 tys. mieszkańców w 1964 roku. Ośrodek przemysłowy. Duża fabryka urządzeń mechanicznych (produkcja obrabiarek). Klasycystyczny pałac (1800).

Zawiercie.

Śląskie gminy miejsko-wiejskie:

Łazy – 14 sołectw: Chruszczobród, Chruszczobród-Piaski, Ciągowice, Grabowa, Hutki Kanki, Kuźnica Masłońska, Mitręga, Niegowonice, Niegowoniczki, Rokitno Szlacheckie, Trzebyczka, Turza, Wiesiółka, Wysoka.

Ogrodzieniec, osiedle (do 1956 wieś) w powiecie zawierciańskim (w dawnym województwie katowickim). Położony jest na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, w pobliżu jej najwyższego wzniesienia – Góry Zamkowej (504 m n.p.m.). W roku 1964 zamieszkiwało tu 4,4 tys. mieszkańców. Cementownia „Wiek”, rozbudowana 1950-60. Poza tym fabryka eternitu i waty mineralnej, cegielnia. Kościół późnobarokowy (1787), barokowa kaplica na podzamczu. Na Górze Zamkowej między wapiennymi skałkami piętrzą się malownicze ruiny zamku, wzniesionego w latach 1530-45 przez Seweryna Bonera herbu Bonarowa – bankiera królewskiego Bony Sforza i Zygmunta I Starego. Istnieje prawdopodobieństwo, że nowy zamek renesansowy powstał z wykorzystaniem budowli – warowni średniowiecznej z XIV bądź XV w. Budowla przeszła od Bonerów kolejno najpierw w ręce: Jana Firleja, marszałka wielkiego koronnego, jako męża Zofii, córki Seweryna Bonera (1562). W 1669 r. właścicielem został Stanisław Warszycki herbu Abdank AWDANIEC, Abdank, Abdaniec, Habdank herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019, kasztelan krakowski. Zamek popadł w ruinę na przestrzeni XVIII-XX w. W pobliżu zamku powstało miasto, które w okresie porozbiorowym utraciło prawa miejskie pozyskane ponownie od 1973.

Pilica, Szczekociny.

Śląskie gminy wiejskie: Irządze, Kroczyce, Włodowice, Żarnowiec.

Miasta: Poręba, Zawiercie, Łazy, Ogrodzieniec.

Pilica, od wieków wieś w powiecie olkuskim, województwie krakowskim (1945–1975), na pn.-zach. od Wolbromia. Mleczarnia. Kościół parafialny gotycko-barokowy, barokowy kościół i klasztor reformatów (1746), zamek (ok. 1610, zmodernizowany w 2 połowie XIX w.) z fortyfikacjami (ok. 1650, XIX w.). W sąsiedniej wsi Wierbka zakłady wytwórcze sprzętu instalacyjnego. W średniowiecznych dokumentach Pilcza, ośrodek dóbr, pierwotnie zapewne książęcych, potem rodu Toporczyków-Pileckich Topór, Starża polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019. Na początku XIX w. była tu manufaktura sukienna. Pilicę 1975 r. dokooptowano do województwa katowickiego. Natomiast od 1 stycznia 1999 r. należy do województwa śląskiego, powiatu zawierciańskiego..

Szczekociny.


Powiat żywiecki o układzie elementów:

Śląskie gminy miejskie (miasta): Żywiec.

Gminy wiejskie: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka.


Śląskie województwo miasta na prawach powiatu:


Bielsko-Biała.

Bytom.

Chorzów.

Częstochowa.

Dąbrowa Górnicza.

Gliwice.

Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice.

Piekary Śląskie miasto, które 1 kwietnia 1939 r. zostało włączone do polskiego powiatu tarnogórskiego. 1975–1998 przynależne do byłego województwa katowickiego. W Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, nad Brynicą. Powstały w 1935 z połączenia dwóch miejscowości Szarlej i Wielkie Piekary. w 1964 roku mieszkało tu 35,4 tys. mieszk. Ośrodek przemysłowy, (głównie górnictwo), rozbudowany po 1950. Kopalnia rud cynku i ołowiu im. L. Waryńskiego, Kopalnia Węgla Kamiennego Julian (wybudowana 1954), Następnie zakłady remontowe, zakłady przemysłu materiałów budowlanych, odzieżowego, spożywczego, maszynowego. Kościół z połowy XIX w., kościółek i kaplice kalwaryjne z 2 połowy XIX w. W XIII/XIV w. znane z wydobycia rud cynku i żelaza. Od połowy XVII w. Wielkie Piekary stały się celem pielgrzymek do obrazu Matki Boskiej Piekarskiej. W XIX w. ośrodek piśmiennictwa polskiego na Śląsku (czasopisma, drukarnia polska założona w 1840). Prawa miejskie 1939.

Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory.

.

1374 wyrazów – (10 lutego 2020 o 09:00:47).

Comments are closed.