OC ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej angażowanego lokalu dodatkowo gruntu

12 czerwca, 2020

OC ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej angażowanego lokalu dodatkowo gruntu logo Muzeum DOMINIAK

OC ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej angażowanego lokalu dodatkowo gruntu

MUZEUM MINIATUROWEJ SZTUKI PROFESJONALNEJ HENRYK JAN DOMINIAK W TYCHACH ULICA ŻWAKOWSKA 8/66

OC ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej angażowanego lokalu dodatkowo gruntu ozdoba graficzna tekstu okresowe spotkania w muzeum ornament w książce autor Henryk Jan Dominiak

OC UBEZPIECZENIE dom mody suknie wieczorowe moda damska styl dla kobiet ubrania damskie autor Henryk Jan Dominiak OC UBEZPIECZENIE grupowe odwiedziny szkoły przedszkola studenci znaczkowicze turyści zakłady pracy autor Henryk Jan Dominiak OC UBEZPIECZENIE grupy szkolne rodziny mundurowi kolekcjonerzy turystyka zorganizowana przedsiębiorstwa autor Henryk Jan Dominiak OC UBEZPIECZENIE trudności niepełnosprawni w życiu codziennym dostosowanie udogodnienia dla osób autor Henryk Jan Dominiak OC UBEZPIECZENIE parking dla rowerów turystyka rowerowa goście na rowerach szlak turystyczny autor Henryk Jan Dominiak

OC ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej angażowanego lokalu dodatkowo gruntu MMSPHJD

OC ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej angażowanego lokalu dodatkowo gruntu, adresy ubezpieczonych lokalizacji: 1. 43-100 TYCHY, ŻWAKOWSKA 8/66, 2. 43-100 TYCHY, DZIAŁKA 4549/26.

.

OC ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej angażowanego lokalu dodatkowo gruntu KOLEKCJA

.

OC ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej angażowanego lokalu dodatkowo gruntu BIP powszechne udostępnianie informacji publicznej w postaci elektronicznej

.

OC ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej angażowanego lokalu dodatkowo gruntu.

W celu uzyskania pomocy lub zgłoszenia szkody – DZWOŃ !! CENTRUM ALARMOWE WARTY 0 801 308 308 z tel. stacjonarnego z ter. RP +48 502 308 308.

.

ORYGINAŁ

WRT v. 2.2.6.8.

.

OC UBEZPIECZENIE / OC WNIOSEK – POLISA NR : 908557196857.

WARTA EKSTRABIZNES PLUS.

KATH00185017

TR_ZSI

NOWA.

Na podstawie wniosku z dnia 2017-07- 04 stanowiącego integralną część niniejszej polisy, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA EKSTRABIZNES PLUS obowiązujące od dnia 02 lutego 2016 r.

.

OC ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej angażowanego lokalu dodatkowo gruntu / UBEZPIECZAJĄCY, UBEZPIECZONY: :

Nazwisko, imię/Nazwa : MUZEUM MINIATUROWEJ SZTUKI PROFESJONALNEJ HENRYK JAN DOMINIAK.

Adres / siedziba : 43-100 TYCHY, ŻWAKOWSKA 8/66

REGON : 243501544.

Okres ubezpieczenia od dnia : 2017-07- 05 do dnia : 2018-07- 04.

DZIAŁALNOŚĆ WYKONYWANA PRZEZ UBEZPIECZONEGO I PRZYJĘTA DO UBEZPIECZENIA WRAZ Z PKD

91.02 Działalność muzeów.

MIEJSCE UBEZPIECZENIA (adresy ubezpieczonych lokalizacji)

1. 43-100 TYCHY, ŻWAKOWSKA 8/66

2. 43-100 TYCHY, DZIAŁKA 4549/26.

.

OC ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej angażowanego lokalu dodatkowo gruntu / UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ.

Wysokość przychodów Ubezpieczonego za ostatni rok obrotowy (w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność przewidywana wysokość przychodów w bieżącym roku obrotowym)

do 50 tys zł

Symbol

13/L7

Zakres ubezpieczenia.

Wariant I.

OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia z wyłączeniem odpowiedzialności za produkt i szkody powstałe po wykonaniu usługi

100.000,00.

Składka za ubezpieczenie OC : 336,00.

Wariant I : W ramach wybranego wariantu OC zakres ubezpieczenia obejmuje: OC za szkody powstałe w związku z posiadaniem mienia i prowadzeniem działalności gospodarczej w tym: OC za podwykonawców, OC za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, organizacją imprezy okolicznościowej, rażącym niedbalstwem, w związku z cofnięciem się cieczy w systemach
wodno – kanalizacyjnych, OC za szkody w mieniu otaczającym powstałe wskutek czynności za i wyładunkowych.

.

OC ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej angażowanego lokalu dodatkowo gruntu / Franszyzy redukcyjne : z zastrzeżeniem POSTANOWIEŃ DODATKOWYCH i DODATKOWYCH INFORMACJI.

Łączna składka do zapłacenia z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia : 336,00
Słownie : trzysta trzydzieści sześć 00/100 zł

Składka płatna:

JEDNORAZOWO.

Termin plainości 1.12017-07- 04

Kwota 336,00

Forma płatności : GOTÓWKA

SKŁADKĘ ZAINKASOWANO.

.

OC ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej angażowanego lokalu dodatkowo gruntu / OŚWIADCZENIE DO OCENY RYZYKA:

Wartość mienia we wszystkich lokalizacjach nie przekracza 15 mln zł

Data rozpoczęcia działalności : 2013-04- 01.

.

OC ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej angażowanego lokalu dodatkowo gruntu / POSTANOWIENIA DODATKOWE :

1. Odmiennie niż stanowią zapisy OWU, potwierdza się wykupienie w umowie ubezpieczenia franszyz redukcyjnych.

2. Powyższe nie ma zastosowania w odniesieniu do klauzul 11, 14, 15, 17, E – ust.3, G, J, K, L oraz par. 27 ust. 3 OWU.

3. Dla pozycji wymienionych w pkt. 2 franszyzę określoną w OWU obniża się o 50%.

.

WNIOSEK – POLISA NR : 908557196857

1/2

.

OC ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej angażowanego lokalu dodatkowo gruntu / ARTYKUŁY.


BIP podstawowy.

Projekt stałej organizacji ruchu dla oznakowania E-22b dla Muzeum .

Porozumienie w sprawie E-22b z KMP w Tychach .

Dotyczy opinii wydanej przez MZUiM w Tychach na temat stałego oznakowania E-22b przy ulicy Żwakowskiej .

Uzgodnienie Regulamin z Ministrem MKiDN utworzone 4 działy muzeum:

Dział: Malarstwa, Rysunku i Grafiki .

Dział: Rzeźby i Ceramiki .

Dział Falerystyki, Weksylologii, Heraldyki, Symboliki i Emblematyki.

Dział Broni Białej.

Numer identyfikacyjny REGON .

Wszczęcie postępowania administracyjnego (usunięcie brzozy z działki 4549/26) .

DECYZJA na wycinkę drzewa .

Znak muzeum PRAWO OCHRONNE NR 287521 .

.

KATEGORIA.


Muzeum sztuki nowoczesnej w Tychach .

Galerie sztuki współczesnej .

Wystawy i imprezy w przestrzeni miasta i kraju. 

.

INFORMACJA.


Kontakt na FB.

Bazy ngo.

BIP gov pl.

BIP MKiDN gov pl.

Ulica Żwakowska w Tychach .

.

OC ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej angażowanego lokalu dodatkowo gruntu – kategoria: 596. 685. 19 kwietnia 2020. Biuletyn Informacji Publicznej. Dane teleadresowe. Strona główna. Orbita Topór. Promesa na rzecz iluminacji O. Treść kluczowa.

.

OC ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej angażowanego lokalu dodatkowo gruntu Topór, Starża polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019.


Comments are closed.

Content | Menu | Access panel
Accessibility