MAL31 Młyn w Łęcznej na rzece Śwince pochodzący z 1906

4 stycznia, 2021

MAL31 Młyn w Łęcznej na rzece Śwince pochodzący z 1906

MAL31 Młyn w Łęcznej na rzece Śwince pochodzący z 1906 to dzieło malarza, jedno z najciekawszych i najbardziej barwnych naszej kolekcji.
MAL31 Młyn w Łęcznej na rzece Śwince pochodzący z 1906 cropped-logo-Muzeum-Miniaturowej-Sztuki-Profesjonalnej-Henryk-Jan-Dominiak-DOMINIAK-AH.png

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach ma zaszczyt i przyjemność zaprezentować Państwu miniaturowy obraz. Zademonstrowany skarb jest eksponatem stałej ekspozycji Działu Malarstwa Rysunku Grafiki. Dodatkowo egzemplarz ma miejsce dostępne na cyfrowym obszarze karty internetowej Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach w Dziale Malarstwa Rysunku Grafiki.
Data publikacji karty internetowej: 2021-01-02.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-04.Status pod względem zgodności z ustawą: Niniejsza strona internetowa z raportowanym eksponatem muzealnym jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Prezentowana wizja artysty jest niepowtarzalnym jego dorobkiem twórczym i stanowi rarytas placówki. Okaz jest schematycznie usytuowany na sztalugach wykonanych z typowych zapałek wytwarzanych przez różnorodne zakłady przemysłu zapałczanego. Wymieniona charakterystyka pracy figuruje poniżej:


Młyn w Łęcznej – twórca Paweł Brodzisz

 1. opis i fotografię obrazu zadośćuczyni Henryk Jan Dominiak, Tychy dnia 2020-06-14: MAL31 Młyn w Łęcznej na rzece Śwince pochodzący z 1906 Młyn w Łęcznej obraz olejny 4 cm x 3 cm autor Paweł Brodzisz 2014.
 2. identyfikator: MAL31.
 3. tytuł obrazu: „Młyn w Łęcznej”.
 4. link do strony artysty: mgr inż. Paweł Brodzisz.
 5. powierzchnia dzieła: 4,00 x 3,00 cm / 12,00 cm².
 6. technika dzieła: olej na płótnie – miniaturka.
 7. okres powstania: 2014-??-??.
 8. okres stałego przekazania do Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach: 2014-??-??.
 9. osoba przekazująca: Paweł Brodzisz.
 10. autor o obrazie: Budynek młynu w Łęcznej przy rzece Śwince. Pierwotnie w tym miejscu był młyn napędzany siłą wody, następnie młyn motorowy. Obok budynku młynu była łaźnia miejska funkcjonująca kilka lat po II wojnie światowej. Na początku XX w. nieczynny i zaniedbany budynek młynu został wyremontowany. Łęczna, godzina 13:23 SMS: 2021-01-04.
 11. stałe miejsce prezentacji: Szklana piramida, 2013-??-??, gablota 2020-05-03.
 12. prezentacja w przestrzeni miejskiej: „Park Sztuki działania artystyczne” – Biała Podlaska (sobota, niedziela) od 2015-06-13 do 2015-06-14, „Sala Baletowa” – Miejskie Centrum Kultury w Tychach 2015-07-01, Dzień Wojska Polskiego – wyeksponowanie na Placu pod Żyrafą w Tychach (środa) 2015-08-05.
 13. strona cyfrowa o Pawle Brodziszu: artysta malarz, fotograf, grafik, regionalista: życiorys, galeria, wystawy.
 14. siedziba pracowni artysty: Łęczna – miasto w centrum województwa lubelskiego.
 15. miejsce stałego pobytu artysty: Łęczna, Lublin, Polska (Poland).
 16. przynależność narodowa: dwuliterowy kod państwa (pochodzenie artysty): alfa-2 PL.
 17. unikalny znak zodiaku: „Wodnik”.
 18. [ fakultatywne wzmianki ].
 19. Odmienne prace Pawła Brodzisza nieodpłatnie rozdysponowane na rzecz Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach:
 20. Widok z Dąbrowy Główna ulica z 1899 r
 21. Chabry polne
 22. Kościół w Łęcznej
 23. Kapliczka w Łęcznej
 24. [ inne prace artysty w naszych zbiorach ].

Opis pracy sporządził Henryk Jan Dominiak dnia: 2021-01-04. Analizę zrealizowano na podstawie wykonanej oceny i posiadanej wiedzy przez podmiot publiczny, ponadto źródeł wydawniczych i sieci globalnej.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku dysponowania ważną nowinką w sprawie przedmiotowej kompozycji plastycznej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Henryk Jan Dominiak, arhen-dominiak@hotmail.com. Komunikować można się także dzwoniąc na numer telefonu 692 875 944. W podobny sposób należy składać wnioski o przekazanie informacji nieosiągalnej oraz składać żądania zagwarantowania dostępności.

Zgodnie z obowiązującą Deklaracją Dostępności każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej naszej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich


Uzupełnienie informacji o młynie

 1. Młyn zbożowy, obiekt budowlany (na ogół zakład przemysłowy) z oprzyrządowaniem do przemiału ziarna, zasadniczo na mąkę, płatki i kaszę. W młynach mieli się ziarno zbóż takich jak: orkisz, pszenica samopsza i pszenica płaskurka, owies, żyto, jęczmień zwyczajny.
 2. Pierwszoplanowym działem młyna jest czyszczarnia, uzbrojona w odpowiedni osprzęt. Na tym etapie pole do popisu mają wialnie, tryjery, oddzielacze elektromagnetyczne, płuczki. Zadaniem tego sektora jest eliminacja z rzeszy ziarna wielopłaszczyznowych nieczystości, m.in. piasku, ziarn poślednich i felernych, nasion i owoców chwastów. Z roboczo wolnego od zanieczyszczeń nasienia, po jego kondycjonowaniu, wyklucza się w łuszczarkach (łuskarka) i szczotkarkach (czyszczarka szczotkowa) niewiele warte składniki (detale okrywy owocowej i inne).
 3. Fundamentalnym bywa młyn właściwy, wyposażony w komplet mechanizmów do miażdżenia ziarna (mlewnik, wymielacze). Ten segment to również aparatura do odseparowania od mąki lub kaszy cząstek otrębiastych z wykorzystaniem odsiewaczy (odsiewacz, pytel) i odwiewania (wialnie kaszkowe i miałowe). Postępowanie w młynie zbożowym właściwym dopuszczalne jest etapami i może być systematycznie powtarzane (w tzw. pasażach), to zależy od standardów rozdrabniania.
 4. Mąka pozyskana z nieidentycznych transz przemielania, określanych mianem miałów, jest skrzętnie mieszana w mieszarkach i paczkowana w workach lub torebkach. Fundamentalnym akcesorium młyna jest układ aspiracyjny, ogarniający sprężarki (kompresory), wentylatory ssąco-tłoczące i filtry, do którego przyswojona jest maszyneria młyńska i łącza przesuwające następstwo przemiału.
 5. [ podziel się dodatkową wiedzą o młynie. ]

Aplikacje mobilne dla karty MAL31 Młyn w Łęcznej na rzece Śwince pochodzący z 1906

 1. [ przepraszamy za niedogodności związane z brakiem aplikacji oraz informacji o jej utworzeniu z kartą MAL31 Młyn w Łęcznej na rzece Śwince pochodzący z 1906. ]

Linki dla karteczji MAL31 Młyn w Łęcznej na rzece Śwince pochodzący z 1906

 1. DZIAŁ RZEŹBY CERAMIKI
 2. ZESTAW NAZBIERANEGO MALARSTWA
 3. DZIAŁ FALERYSTYKI WEKSYLOLOGII HERALDYKI SYMBOLIKI EMBLEMATYKI
 4. DZIAŁ BRONI BIAŁEJ
 5. FILM
 6. UL
 7. [ masz prawo propozycji linku w odniesieniu do karty MAL31 Młyn w Łęcznej na rzece Śwince pochodzący z 1906. ]

Kategoria dla karteluszki internetowej MAL31 Młyn w Łęcznej na rzece Śwince pochodzący z 1906

 1. Malarstwo wyjściową twórczością ziemianina wypełniającą ładunkiem bieg jego życia
 2. Artysta siedziby władz gminy miejsko-wiejskiej Łęczna
 3. Obrazy nowoczesne
 4. Skoczek spadochronowy
 5. Prace malarzy
 6. Sztuka polska
 7. Sztuka województwa lubelskiego
 8. Zbiory obiektów muzealnych
 9. Sztuka związana z Kościołem katolickim
 10. Malarstwo wyjściową twórczością ziemianina wypełniającą ładunkiem bieg jego życia
 11. Dyscyplina Prus 3
 12. [ masz prawo propozycji linku w odniesieniu do karty MAL31 Młyn w Łęcznej na rzece Śwince pochodzący z 1906. ]

MAL31 Młyn w Łęcznej na rzece Śwince pochodzący z 1906 Prus 3 (Nagody podkowa i kosa) polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019
„Prus 3 (Nagody podkowa i kosa)” polski herb szlachecki autor Henryk Jan Dominiak, 2019-09-27. Wytworu krajowego identyfikator salonowy. Występował w kilku odmianach, główne z nich to: Półtora Krzyża (Prus I), Wilczekosy (Prus II) i tu prezentowany Nagody (Prus III, podkowa i kosa). Ród Prus znany od XIII w., pochodził z Prus, skąd rozprzestrzenił się w całej Rzeczypospolitej, gł. w Małopolsce. Najstarsza pieczęć pochodzi z 1456-??-??. K. Niesiecki notuje 133 rodziny dziadowizny Prus, m.in. Głowackich, Jeżewskich, Trembeckich (Półtora Krzyża), Baworowskich, Jezierskich, Nakwaskich, Olszewskich (Wilczekosy), Dłużniewskich, Jabłonowskich, Kornickich, Mińskich, Opackich, Rudzińskich (Nagody).

Comments are closed.

Content | Menu | Access panel
Accessibility