MAL30 Kapliczka przydrożna w Łęcznej pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny

12 lipca, 2020

MAL30 Kapliczka przydrożna w Łęcznej pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny

MAL30 Kapliczka przydrożna w Łęcznej pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny to dzieło malarza, jedno z najciekawszych i najbardziej barwnych naszej kolekcji. MAL30 Kapliczka przydrożna w Łęcznej pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny cropped-logo-Muzeum-Miniaturowej-Sztuki-Profesjonalnej-Henryk-Jan-Dominiak-DOMINIAK-AH.png

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach ma zaszczyt i przyjemność zaprezentować Państwu miniaturowy obraz. Zademonstrowany skarb jest eksponatem stałej ekspozycji Działu Malarstwa Rysunku Grafiki. Dodatkowo egzemplarz ma miejsce dostępne na cyfrowym obszarze karty internetowej Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach w Dziale Malarstwa Rysunku Grafiki. Data publikacji karty internetowej: 2020-07-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-29.


Status pod względem zgodności z ustawą

Stan rzeczy pod względem zgodności z ustawą: Niniejsza strona internetowa z raportowanym eksponatem muzealnym jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Prezentowana wizja artysty jest niepowtarzalnym jego dorobkiem twórczym i stanowi rarytas placówki. Okaz jest schematycznie usytuowany na sztalugach wykonanych z typowych zapałek wytwarzanych przez różnorodne zakłady przemysłu zapałczanego. Wymieniona charakterystyka pracy figuruje poniżej:


Kapliczka w Łęcznej – autor Paweł Brodzisz

 1. opis i fotografię obrazu poczynił Henryk Jan Dominiak, 2020-06-21: MAL30 Kapliczka przydrożna w Łęcznej pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny Kapliczka w Łęcznej obraz olejny 3 cm x 4 cm autor Paweł Brodzisz 2014.
 2. identyfikator: MAL30.
 3. tytuł obrazu: „Kapliczka w Łęcznej”.
 4. link do strony artysty: mgr inż. Paweł Brodzisz.
 5. powierzchnia dzieła: 4,00 x 3,00 cm / 12,00 cm².
 6. technika dzieła: olej na płótnie – miniaturka.
 7. okres powstania: 2014-??-??.
 8. okres stałego przekazania do Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach: 2014-??-??.
 9. osoba przekazująca: Paweł Brodzisz.
 10. autor o obrazie: Obraz wkomponowuje się w cykl moich zainteresowań architekturą i historią Łęcznej. Malowałem cykle obrazów przedstawiających Łęczną (pełnoformatowych) pt. „Portret mojego miasta”. Łęczna SMS: 2021-01-02.
 11. stałe miejsce prezentacji: Szklana piramida, 2013-??-??, gablota 2020-05-03.
 12. prezentacja w przestrzeni miejskiej: „Park Sztuki działania artystyczne” – Biała Podlaska (sobota, niedziela) od 2015-06-13 do 2015-06-14, „Sala Baletowa” – Miejskie Centrum Kultury w Tychach 2015-07-01, Dzień Wojska Polskiego – wyeksponowanie na Placu pod Żyrafą w Tychach (środa) 2015-08-05.
 13. strona cyfrowa o Pawle Brodziszu: artysta malarz, fotograf, grafik, regionalista: życiorys, galeria, wystawy.
 14. siedziba pracowni artysty: Łęczna – miasto w centrum województwa lubelskiego.
 15. miejsce stałego pobytu artysty: Łęczna, Lublin, Polska (Poland).
 16. przynależność narodowa: dwuliterowy kod państwa (pochodzenie artysty): alfa-2 PL.
 17. unikalny znak zodiaku: „Wodnik”.
 18. [ fakultatywne wzmianki ].

Odmienne prace Pawła Brodzisza nieodpłatnie rozdysponowane na rzecz Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach:

 1. Widok z Dąbrowy Główna ulica z 1899 r
 2. Chabry polne
 3. Kościół w Łęcznej
 4. [ inne prace artysty w naszych zbiorach ].

Opis pracy sporządził Henryk Jan Dominiak dnia: 2020-07-12. Analizę zrealizowano na podstawie wykonanej oceny i posiadanej wiedzy przez podmiot publiczny, ponadto źródeł wydawniczych i sieci globalnej.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku dysponowania ważną nowinką w sprawie przedmiotowej kompozycji plastycznej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Henryk Jan Dominiak, arhen-dominiak@hotmail.com. Komunikować można się także dzwoniąc na numer telefonu 692 875 944. W podobny sposób należy składać wnioski o przekazanie informacji nieosiągalnej oraz składać żądania zagwarantowania dostępności.

Zgodnie z obowiązującą Deklaracją Dostępności każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej naszej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Kapliczka

 1. Kapliczka przydrożna, niewielka budowla kultowa, najczęściej w formie wolno stojącego domku murowanego lub drewnianego, wieżyczki z wnękami, figury ustawionej na kolumnie lub słupie, ozdobnej skrzynki zawieszonej na drzewie itp. Kapliczki przydrożne ustawiane od średniowiecza na rozstajach dróg, polach i cmentarzach dla upamiętnienia wydarzeń lub jako wota, są charakterystycznym elementem krajobrazu polskiego. Są one dziełem artystów ludowych, odznaczają się różnorodnością form i swobodą interpretacji elementów stylowych.
 2. Kaplica [czes.< łac.], niewielka budowla sakralna związana z kultem chrześc., wolno stojąca lub połączona z większym kompleksem arch. (gł. kościołem). Nazwa kaplica obejmuje też wydzielone pomieszczenia z ołtarzem, stanowiące część większej budowli. Do najpopularniejszych typów kaplic należą: kaplice kościelne, klasztorne, cmentarne, grobowe (mauzolea), kalwaryjne, zamkowe, pałacowe, szpitalne, szkolne itp.
 3. Rozróżnia się ponadto kaplice związane z określonymi osobami (np. kaplica królewska, książęca, biskupia). Charakterystycznym typem w sztuce ludowej jest kapliczka przydrożna. Pierwsze kaplice chrześc. były prostymi budowlami jednoprzestrzennymi z ołtarzem na wprost wejścia i małym przedsionkiem.
 4. Od ok. V w. pojawiają się kaplice dwukondygnacyjne (przeważnie na rzucie wieloboków regularnych), w których dolną część przeznaczono na relikwie lub sarkofagi, górna zaś służyła obrzędom (mauzoleum Teodoryka w Rawennie VI w.).
 5. Kaplice także wznoszono często w pałacach, gdzie jedna z kondygnacji łączyła się z pomieszczeniami mieszkalnymi władcy, druga była przeznaczona dla dworu i służby (np. Sainte-Chapelle w Paryżu).
 6. Podczas gotyku charakterystyczne były tzw. kaplice promieniste, które otaczały wieńcem prezbiterium. Największa kaplica, znajdująca się na osi kościoła, nosiła nazwę mariackiej.
 7. W czasie renesansu ukształtował się typ kościoła, w którym zamiast naw bocznych występowały ciągi kaplic o osiach prostopadłych do nawy głównej. System ten wprowadzony po raz pierwszy przez L. B. Albertiego w kościele S. Andrea w Mantui 1470-??-??1494-??-?? rozpowszechnił się w architekturze barokowej (np. kościół Il Gesù w Rzymie, 1568-??-??). Dla architektury renesansowej i barokowej charakterystyczne są również kaplice-mauzolea, wolno stojące lub przybudowane do kościoła, fundowane przez możne rody magnackie, szlacheckie lub mieszczańskie.
 8. W trakcie baroku wznoszono często kaplice w pałacach lub kościołach, na planie owalnym (np. kaplica w Wersalu, 1710-??-??). W Polsce do najsłynniejszych należy kaplica Zygmunta na Wawelu w Krakowie. Od niej wywodzi się popularny u nas typ kaplicy-mauzoleum na planie kwadratu, nakrytej kopułą z latarnią, zawierająca ołtarz oraz grobowce i epitafia fundatorów. Wzorowano na niej liczne kaplice, np.: Firlejów w Bejscach 1600-??-??, Myszkowskich przy kościele Dominikanów w Krakowie 1614-??-??, Wazów na Wawelu 1667-??-??.
 9. [ podziel się dodatkową wiedzą o kapliczkach. ]

Aplikacje mobilne dla karty MAL30 Kapliczka przydrożna w Łęcznej pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny

 1. [ przepraszamy za niedogodności związane z brakiem aplikacji oraz informacji o jej utworzeniu z kartą MAL30 Kapliczka przydrożna w Łęcznej pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. ]

Linki dla łamu MAL30 Kapliczka przydrożna w Łęcznej pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny

 1. DZIAŁ RZEŹBY CERAMIKI
 2. ZESTAW NAZBIERANEGO MALARSTWA
 3. DZIAŁ FALERYSTYKI WEKSYLOLOGII HERALDYKI SYMBOLIKI EMBLEMATYKI
 4. DZIAŁ BRONI BIAŁEJ
 5. UL
 6. [ masz prawo propozycji linku w odniesieniu do karty MAL30 Kapliczka przydrożna w Łęcznej pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. ]

Kategoria dla łamu MAL30 Kapliczka przydrożna w Łęcznej pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny

 1. Malarstwo wyjściową twórczością ziemianina wypełniającą ładunkiem bieg jego życia
 2. Artysta siedziby władz gminy miejsko-wiejskiej Łęczna
 3. Obrazy nowoczesne
 4. Skoczek spadochronowy
 5. Prace malarzy
 6. Sztuka polska
 7. Sztuka województwa lubelskiego
 8. Zbiory obiektów muzealnych
 9. Sztuka związana z Kościołem katolickim
 10. Malarstwo wyjściową twórczością ziemianina wypełniającą ładunkiem bieg jego życia
 11. Pion Janina
 12. [ masz prawo propozycji linku w odniesieniu do karty MAL30 Kapliczka przydrożna w Łęcznej pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. ]

MAL30 Kapliczka przydrożna w Łęcznej pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny Janina herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2020 „Janina” polski herb szlachecki autor Henryk Jan Dominiak, 2020-02-01. Nieimportowany herb wielkopański koligacji osiadłych w głównej mierze na terenie Małopolski (zwłaszcza w woj. lubelskim). Przeniesiony podczas unii w Horodle 1413-??-?? na Litwę. Najstarszy wizerunek pieczętny z 1379-??-??. W łonie przeszło 60 rodzin pieczętujących się Janiną kulminacyjną rolę odgrywali: Bidzińscy, Pełkowie, Podlodowscy, Pszonkowie, Sobiescy, Suchodolscy.

23 Responses to MAL30 Kapliczka przydrożna w Łęcznej pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny

 1. admin says:

  A30 k3
  kontyngent bezcłowy. konurbacja policentryczna w Europie. kordon sanitarny. kotłowanina w knajpie. kotłowisko jaszczurek. kółeczko kwadratowe. dane teleadresowe gmin w polsce. informacja turystyczna strona główna. kółko do pływania dla niemowląt. wieże z kamienia. lustra na przeciwległych ścianach. koło Wrocławia. gdzie w polsce znajdują się zabytki architektury gotyckiej. lustrzane odbicie eksponatów muzealnych. zbiory artysty łęczyńskiego. dobre miejsce do umierania. nocni wędrowcy. stylowe zakupy wiosna 2019.

 2. admin says:

  A30 d2
  duża ilość płytek krwi. duża ilość czego., duża liczba spekulantów inwestujących w jedno dobro. duża liczba czegoś. duża liczba lub ilość. duże miasto nad Odrą. dużo pieniędzy na koncie – jak przelać pieniądze z telefonu na konto bankowe. dyrekcja muzeum. dystans do siebie. dzicz w Bieszczadach – domek na odludziu. dziesiątki tysięcy ton podrobionych nawozów. martwica tkanek inaczej. martwica tkanek inaczej. rysunki ołówkiem krajobrazy. obraz karczmy po zbóju. krajobraz rysunek pastelami. abstrakcja geometryczna.

 3. admin says:

  A30 d1
  delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. demarkacja tkanek martwiczych. deszcz jesienny deszcz. doniosłość spotkania. dopływy Wisły prawe i lewe. dość dużo jedzenia zostało po weselu. zestaw pytań sprawdzających wiedzę z grafiki komputerowej odpowiedzi. graficzne rozwiązywanie układów równań z wartością bezwzględną. równanie wymierne z dwiema wartościami bezwzględnymi. wykres funkcji liniowej y=2x−3 przecina oś oy w punkcie o współrzędnych. dostatek cieszy się wyjątkowym powodzeniem w życiu.

 4. admin says:

  A30 e1
  ekstremum funkcji wielu zmiennych. elewacja z kamienia na styropianie. ulga dla kręgosłupa fotele. chcesz poczuć sztuki smak to odwiedź Muzeum Dominiak. fotel wypoczynkowe dla chorych na kręgosłup. podział majątku wspólnego. majątek osobisty po śmierci. spadek po rodzicach – czy współmałżonek ma do niego prawo. testament a wspólność majątkowa małżonków. wspólność ustawowa majątkowa małżeńska po rozwodzie. rozwód i podział majątku na jednej rozprawie. sprawa dla reportera na żywo. jak zgłosić sprawę do telewizji.

 5. admin says:

  A30 f1
  fala uderzeniowa opinie pacjentów. falanga czujników. fałda po cesarskim cięciu. feeria smaków na słodko. forum bukmacherskie. full wypas. fura z sianem. furę z koniem. gapie na mapie. w ilu procentach dna człowieka podobne jest do dna banana. odmiany bananowców. jak kwitnie bananowiec. ile banan ma chromosomów. upadek muru berlińskiego i zjednoczenie niemiec. skutki zjednoczenia niemiec 1990. fotografie przedstawiają dwa sposoby gospodarowania zasobami leśnymi. na podstawie własnej wiedzy oraz zamieszczonych rysunków zaznacz podpunkt. fotograf przyrody.

 6. admin says:

  A30 g1
  gąszcz krzewów – zagarnął władzę w sposób bezprawny. gawiedź. gejzer płomieni. gniazdo szerszeni. góra czarownic. górę przenieść jest trudno. gorset wyszczupla sylwetkę. grad jak jajka wielkanocne. grań jest mocno oblodzona. gromada ptaków pod mostem w tychach. grupa społeczna przybyła w odwiedziny. grzbiety do bindowania. grzęda w kurniku. głębia oceanu spokojnego. główne miasto Holandii. główny punkt zainteresowań przedszkolaków podczas wizyty w muzeum. wizyta inspektora terenowego. inspektor terenowy w systemie dozoru elektronicznego.

 7. admin says:

  A30 h1
  hamulec od karuzeli. handicap azjatycki. hałastra syndykat. himalaje. horda plagi. horyzont zdarzeń. hołota napadła na kiosk spożywczy. hrabstwo koło Londynu. huk sunącej lawiny. hurma amerykańska. majówka 2019 w polsce. górskie formy polodowcowe w polsce. przeczytaj teksty o trzech alfabetach dopasuj do nich właściwe ilustracje. absolwent i liceum ogólnokształcące w łęcznej. wybierz swój ulubiony zestaw ubrań i opisz te ubrania za pomocą przymiotników z ramki. moje ulubione ubranie.

 8. admin says:

  A30 c3
  czerwone światło na przejeździe kolejowym. część parlamentu wielkiej brytanii. część najważniejsza. częstość drgań własnych jednostka. czubek masztu. dozór elektroniczny nowelizacja 2018. system dozoru elektronicznego warunki. problemy z oddychaniem po jedzeniu. mieszaniec zwierząt pochodzących z różnych gatunków. krzyżówki zwierząt z ludźmi. hybrydy zwierzęco-ludzkie. człowiek podobny do zwierzęcia. podobieństwo genetyczne człowieka i zwierząt. procent wspólnych genów. paleta kolorów farb.

 9. admin says:

  A30 c2
  clou długie artykuły najwyższej jakości. ćma – sekrety nocnych motyli. co niemiara płaczu i śmiechu. cypel ziemi ognistej. cywilizacja poprzez wieki. czereda – zbiorowisko ludzi. wyroki sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. śmiechom nie było końca. karuzela śmiechu mem. miasto położone na wyżynie lubelskiej chętnie odwiedzane przez artystów. rzeka wieprz i świnka. rzeka prawy dopływ wieprza. w czym moczyć pędzelek do żelu. jak czyścić pędzle po farbie olejnej. czym czyścić pędzel po lakierze hybrydowym.

 10. admin says:

  A30 i1
  ile dusza zapragnie można się bawić. ilość dni roboczych, imigracja emigracja migracja. inwazja mocy. silnie trujący alkaloid występujący w tojadzie. najniższy stopień w angielskiej policji. klub piłkarski z mediolanu. zabiega o niego prezes klubu. trafność wyboru rozumowania. wyborne ciasto z jabłkami i kruszonką. szarlotka królewska z bitą śmietaną i serkiem mascarpone. pikanteria twórcza.

 11. admin says:

  A30 j1
  jądro komórkowe roślinne. jak psów przybyło. jedna druga plus jedna czwarta odjąć jedna trzecia. jednostka centralna ciśnienia atmosferycznego. jednostka nadrzędna nad spółdzielniami mieszkaniowymi. niewielkie państwo na zachodzie afryki. afryka zachodnia turystyka. szlak zabytków techniki wyżyny śląskiej. przemieszczenie mas ziemnych. utylizacja ziemi z budowy. ziemia z budowy drogi. warunki odzysku odpadów o kodzie 17 05 04. porównaj sposób zagospodarowania wyżyny śląskiej z zagospodarowaniem okolicy w której mieszkasz.

 12. admin says:

  A30 k2
  kompleks witamin. kompresja stratna i bezstratna. końcówka antenowa. koniec prezentacji dziękuje za uwagę. koniuszeczek noża na widelcu. koniuszek paska do spodni. konkretnie o co chodzi. kontur lasu wokół tychów. szlak zabytków techniki. styl gotycki cechy charakterystyczne. elementy architektury gotyckiej oznaczono literami. muzeum współczesne. godziny otwarcia placówki. cennik biletów normalnych. bilety ulgowe kdr. dojazd pociągiem, autobusem, samochodem i rowerem. otoczenie park raj i słoneczny zegar.

 13. admin says:

  A30 b2
  bezmiar matematycznej wyobraźni. blokada parkingowa automatyczna. bogactwo nie stanowi piękna. bok męski. brzeg chodnika na żwakowskiej. brzeżek koronkowy. bydło mleczne – krowy na sprzedaż. sklep znaczki turystyczne na żwakowskiej. sklepik z marzeniami. sklepowe ścianki panelowe. ściany granitowe w muzeum. wiśnia piłkowana kanzan choroby. niebieska trawa kostrzewa. granit szwecki. kamienie z ukrainy. kaplica cudownego obrazu. kaplica czaszek w polsce. łęczna łęczyński lubelskie. miasto powiatowe na północ od łęcznej.

 14. admin says:

  A30 k4
  krąg zamknięty. kraj kwitnącej wiśni. krańcowość funkcji dwóch zmiennych. kraniec świata. krawędź miski – miska bezkołnierzowa chlapie. kres górny i dolny. kresy i bezkresy. krocie dużo czy mało. królestwo zwierząt. krotność wymiany powietrza w biurze. weekend zniżek twój styl 2019. maszyny proste w życiu codziennym. uczniowie badali warunek równowagi dźwigni dwustronnej. sztychówka a szpadel. podwójne łopaty do kopania ziemi. łopata do kopania dołków pod słupki ogrodzeniowe.

 15. admin says:

  A30 k5
  krzywizna kręgosłupa. kula u nogi – utrudnienie ruchu. kulminacja słońca – godzina górowania. kupa problemów – ludzie i ich śmieci. kupę sprzedam lub oddam darmo. stare dobre małżeństwo. kwantum czasu. kwita jestem i basta. kłębowisko żmij i jaszczurek – gady razem czy osobno. olejny zestaw malarski ze sztalugą. łęczyńscy malarze 2019. wernisaż wystawy malarstwa. tytuły wystaw malarskich. ograniczenia artysty wynikające ze stopnia przygotowania materiałowego. mini dziełko sztuki artysty z łącznej.

 16. admin says:

  A30 l1
  lamowanie dywaników samochodowych. lastryko na schody zewnętrzne. lamówka bawełniana zaprasowana. las w słoiku lawina błotna. legion francuski. lęgowisko pelikana. liczebność populacji. liczność materii. limit składek zus. limitacja praw podmiotowych. linia demarkacyjna okulistyka. linia dzieląca jezdnie na dwie równe części. stopnice lastrykowe śląsk. okładziny schodowe zewnętrzne. jak zakończyć panele przy schodach. okleina drewnopodobna dąb sonoma. dąb monument. krzesło biurowe ergonomiczne.

 17. admin says:

  A30 a1
  aglomeracja policentryczna na świecie. agora spotkania. antybodziec rozwoju. apogeum osiągnięcia wartości maksymalnej. areał kulturowy. arena mody kody na diamenty. armia mrówek w sercu ogrodu. programy interwencyjne kontakt. zawód reporter. reporterskie sondowanie. ekspozytura np. banku. ptak łowny z tundry. najmniejsza porcja energii w układzie. wojskowa czujka lub forma demonstracji. odbicie piłki serwisowej w tenisie. starożytna wieszczka apollina z delf. dawny urzędnik nadworny zastępca stolnika.

 18. admin says:

  A30 l2
  linia graniczna statku. linia podziału świata na dwie strefy wpływów portugalską i hiszpańską. listwa przypodłogowa biała. listwa antypoślizgowa na schody zewnętrzne. lud bezdomny. ludność miasta Zakopane. schody wewnętrzne- wymagania techniczne. wymiary klatki schodowej w budynku wielorodzinnym. ludzi armia – największe armie świata. ludzie na drzewach. ludziska ze zbiegowiska. luk bloczkowy. armia ludzi z plasteliny. podział budynków na kategorie zagrożenia ludzi. minimalna szerokość korytarza w budynku użyteczności publicznej.

 19. admin says:

  A30 k1
  kaliber i klasa człowieka. kancik na karku. kant uzasadnienie metafizyki moralności. karuzela nad łóżeczko. kawał nieba. kolano budowa anatomiczna. kolebka ludzkości. kolos na glinianych nogach. kolosalnie inny. malarstwo gotyckie prezentacja. sztuka gotycka malarstwo i rzeźba. automat naśladujący ruchy człowieka. ruch obrony praw człowieka i obywatela członkowie. interwencja wojsk układu warszawskiego w czechosłowacji. operacja dunaj skutki. maciupeńki obrazunio na zapałczanych sztalugach.

 20. admin says:

  A30 c1
  cały szereg zastosowań. cel uświęca środki. centralna baza orzeczeń sądów administracyjnych. chmara jeleni na drodze. chmura deszczowa nimbus. chuligaństwo stadionowe symbole i gesty na polskich stadionach. ciąg dalszy nastąpi. ciekawe miejsca. ciżba w tramwaju. wyroki sądowe gdzie szukać. portal orzeczeń sądu najwyższego. powiat łęczyński atrakcje turystyczne. historia łęcznej. maleńkie królestwo królewny Żwakowska. maciupeńki obrazeczek pawełka. maleństwo w gwarze. muzeum malarstwa miniaturowego.

 21. admin says:

  Epizod warty pamiętania:

  22 czerwca 168 p.n.e. bitwa pod Pydną.

  15 czerwca 1389 r. bitwa na Kosowym Polu, podczas której zginął sam serbski książę Łazarz (natychmiast ogłoszony świętym męczennikiem) a wojska osmańskie dowodzone przez Murada I odniosły zwycięstwo.

  10 czerwca 1619 r. bitwa pod Záblatí, stoczono ją w ramach wojny trzydziestoletniej pomiędzy wojskami habsburskimi dowodzonymi przez hrabiego Bucquoya, a wojskami protestanckimi dowodzonymi przez Ernsta von Mansfelda.

  06 czerwca 1794 r. bitwa pod Szczekocinami jedna z bitew insurekcji kościuszkowskiej.

  14 czerwca 1807 r. bitwa pod Frydlandem – jedna z najważniejszych bitew wojen napoleońskich stoczona pomiędzy siłami Imperium Francji a Imperium Rosji – oddziały Napoleona odniosły zwycięstwo nad armią rosyjską generała Bennigsena.

  18 czerwca 1815 r. bitwa pod Waterloo, klęska Napoleona.

  28 czerwca 1919 r. podpisanie traktatu wersalskiego.

  29 czerwca 1930 r. kongres Centrolewu w Krakowie.

 22. admin says:

  Incydenty po 1939 roku:

  22 czerwca 1940 r. zajęcie Francji – zawieszenie broni podpisane przez gen. Charles’a Huntzingera ze strony francuskiej i gen. Wilhelma Keitla ze strony niemieckiej.

  22 czerwca 1941 r. atak Niemiec na ZSRR przygotowany i podpisany przez Adolfa Hitlera już 18 grudnia 1940.

  03-06 czerwca 1942 r. powietrzno-morska bitwa o Midway.

  05-06 czerwca 1944 r. inwazja w Normandii.

  21 czerwca 1945 r. porozumienie moskiewskie w sprawie utworzenia TRJN.

  26 czerwca 1945 r. Karta Narodów Zjednoczonych została podpisana w San Francisco przez 50 z 51 krajów członkowskich ONZ (Polska zaliczona do grona członków założycieli Organizacji podpisała ją 16 października 1945).

  28 czerwca 1945 r. powstanie Tymczasowego Rządy Jedności Narodowej – rządu RP powołanego w Warszawie przez prezydenta Krajowej Rady Narodowej Bolesława Bieruta.

 23. admin says:

  Wydarzenia po 1945 roku:

  30 czerwca 1946 r. referendum ludowe 3 x TAK.

  28 czerwca 1956 r. „czarny czwartek” w Poznaniu pierwszy strajk generalny w PRL, który wybuchł w Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielski (w latach 1949-1956 noszących nazwę Zakłady im. Józefa Stalina Poznań – w skrócie ZISPO).

  24 czerwca 1976 r. wydarzenia czerwcowe w Płocku, Ursusie i Radomiu.

  02-09 czerwca 1979 r. pierwsza pielgrzymka papieża do Polski.

  04 czerwca 1989 r. wybory czerwcowe. 1025.

Content | Menu | Access panel
Accessibility