Droga Krzyżowa

11 lipca, 2021

Droga Krzyżowa

Droga Krzyżowa to prawdopodobnie najmniejsza plastyczna realizacja syntetycznego wytworu artystycznego przedstawiającego 14 innych cierpień Pana Jezusa. Czternaście sztuk mikroskopijnych stacji Drogi Krzyżowej, zdecydowanie kwalifikowanych jest do wyjątkowo czarujących i w szczególności okazałych rzadkości naszego pakietu bez wątpienia dzieł sztuki.
Droga Krzyżowa cropped-logo-Muzeum-Miniaturowej-Sztuki-Profesjonalnej-Henryk-Jan-Dominiak-DOMINIAK-AH.png 

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach z wzniosłością i niewątpliwie rozradowaniem przedstawi Państwu miniaturowe ryciny tyskiego artysty. Oszałamiające arcydzieła są eksponatami stałej ekspozycji Działu Malarstwa Rysunku Grafiki. Natomiast fotografie wspomnianych stacji męki Chrystusa są dostępne na stronie internetowej Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach w Dziale Malarstwa Rysunku Grafiki.
Data publikacji karty internetowej: 2021-07-11.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-12.


I stacja – Droga Krzyżowa.

Pana Jezusa na śmierć skazują.

 1. Słucha Pan Jezus sądu Piłata i sam chce umrzeć za grzechy świata.
 2. Jakiś Ty dobry, Jezu kochany, że chcesz być dla nas ukrzyżowany!

.

Droga krzyżowa I STACJA Pana Jezusa na śmierć skazują rysunek tuszem autor Wojtek Łuka 2021

Światopogląd Droga krzyżowa I STACJA: Pana Jezusa na śmierć skazują. W opozycji do jakości, wielkość niebywałego dzieła sztuki niewątpliwie jest oceniana na 1,46 x 1,47 cm. Do wyjaśnienia to tyciutki rysunek tuszem. Autor to współmieszkaniec z województwa śląskiego Wojtek Łuka,. Kończąc, rok dokonania istotnie 2021.

Wykładnia.

Syn Cieśli przebywał z przodu włodarza Poncjusza Piłata, ten miał uznać Go za winnego przekroczenia prawa. Mistrz z Nazaretu przestępstwem obciążany był przez radę arcykapłanów i starszych. Na święto Paschy w tamtym czasie standardem było oswobadzanie jednego z zatrzymanych. Strażnik praworządności zasięgnął informacji u skumulowanego ludu kierując doń pytanie, czy wypuścić ma Jezusa, czy Barabasza?

Mimo wszystko kompania arcyofiarowników i zarząd podjudzając zbiorowisko wbrew Galilejczykowi agitowali do zwolnienie z więzienia Barabasza. Jak tylko sympozjum wyselekcjonowało suwerenność kolaboracjonisty, oskarżyciel publiczny chciał, by zebrani zadekretowali, co zdziałać z potomkiem Maryi. Rzesza podyktowała śmierć przez przybicie do krzyża. Plenipotent był oszołomiony bezkompromisowym stanowiskiem ludzi. Zamierzał obznajomić się z  ładunkiem wykroczeń podopiecznego stolarza, nie mniej sfora rozwścieczonej populacji nieprzerwanie postulowała o ukrzyżowanie. Niewątpliwie prefekt wyróżnił się bezsilnością i wyrażając intencję zbiegowiska, wydał nakaz ubiczowania i ukrzyżowania niewinnego człowieka. Dokonał tym samym obmycia rąk – identyfikator umywania rąk wkroczył do norm zachowania jako powstrzymanie się od udziału w odpowiedzialności.

Stosownie do tego rozpoczęła się droga ciernista doprowadzająca do godziny konania Jezusa.  Plan Boży urzeczywistniał się. Sam podsądny nie działał obronnie przed tego rodzaju rozwojem zdarzeń. Inkryminowany przez najwyższych kapłanów trzymał język na uwięzi. Zapytany o figurowanie jako król żydowski ripostował aprobatywnie. Wypełniał zamierzenie swego Ojca – to było jedyne rozwiązanie do zbawienia ogółu ludzi.

.


II postój – Droga Krzyżowa.

Pan Jezus bierze krzyż.

 1. Bierze Pan Jezus krzyż na ramiona i na tym krzyżu za ludzi skona.
 2. Umrzeć na krzyżu, Jezu, Ci trzeba, by nam otworzyć bramy do nieba.
Droga krzyżowa II STACJA Pan Jezus bierze krzyż rysunek tuszem autor Wojtek Łuka 2021

Program Droga krzyżowa II STACJA: Pan Jezus bierze krzyż. Przede wszystkim ważnym aspektem jest, iż rozmiar niepospolitego klejnotu ma 1,46 x 1,46 cm. W związku z tym to maciupcie rozplanowanie tuszem. Ziścił je artysta z miasta na prawach powiatu w południowej Polsce, jest nim oczywiście Wojciech Łuka,. Poczynieniem była wiosenka 2021.

Interpretacja.

Niewątpliwie Jezus doczekał osądzenia na miarę statystycznego chuligana. Dyspozycją Piłata, żołnierze przechwycili Go do pretorium (siedziba wodza) i skoncentrowali wokół kohortę składającą się z kilku manipuł. Istotnie zdarli z niego szaty, a przywdziali płaszcz w kolorze szkarłatu.

W dalszej kolejności na jego głowę nałożyli wieniec upleciony z gałązek cierniowych imitujący koronę króla żydowskiego, by dalej Go ośmieszyć. Na zakończenie do ręki wsadzi trzcinę stanowiącą przekłamanie berła. Uczyniwszy to, żartowali i odnosili się do katorżnika z szyderstwem, przyklękając i chichocząc, iż jest Królem Żydowskim. Konkludując, później prawdopodobnie znieważając zdjęli z winowajcy krwawy płaszcz. W perspektywie ubrali w należące do Niego odzienie i powlekli, by bez wątpienia ukrzyżować. Wówczas obarczyli skazańca krucyfiksem, na którym miał zostać zgładzony.

Aczkolwiek Jezus był zgodnie z rzeczywistością Monarchą Judaistycznym, Autorytetem z Galilei i Potomnością Wszechmogącego, bojownicy dokonali z Niego cel satyry i kpiny. Reprezentując pogląd, że jeniec to manipulator, wilk w jagnięcej skórze i uzurpator, marzyli o zademonstrowaniu aresztantowi swojej dominacji.

Interpretacji ciąg dalszy.

Na szczytowym umiejscowieniu części ciała, Wybawca w miejsce przysługującego złotego majestatu, dysponował kaleczącymi skórę kolczastymi zakończeniami wyrostków roślin. Przypuszczalnie z gałązek wiecznie zielonego drzewa z rodziny szakłakowatych o nazwie Głożyna cierń Chrystusa. W kończynie górnej obejmował tatarak w zastępstwie pastorału. Zmaltretowany, wyczerpany i do gruntu obrabowany z dostojności nestor stolicy administracyjnej Dystryktu Północnego w Izraelu w niniejszej odsłonie maluje do reszty pohańbienie świętości. W oparciu o koncepcję Wszechwładnego, upodlenie Jego latorośli dawało początek osiągnięcia triumfu. Niepodważalny suweren flory i fauny oceniony na sposób najmniej wartościowego hochsztaplera, to nieprawdopodobne świadectwo szlachetności w stronę karygodnych mieszkańców globusa.

Z drugiej strony ograniczoność zjadaczy chleba ostała się kalectwem życiowym i niemocą wspólnoty, która nie była w stanie przezwyciężyć ani zniechęcić mocarza. Ważnym aspektem jest rzecz, że ten lekceważył niewzruszony blok ohydnego słownictwa i prostackich czynów, równocześnie uprzytomnił, że jest powyżej.

W rezultacie umieszczony na ramionach krzyż symbolizuje męczarnie, tortury i problemy. Balast w postaci przedmiotu tworzącego skrzyżowanie dwóch drewnianych bali, to innymi słowami potężna machina odbierająca Mu życie jak również winy wszelkich śmiertelników. To architektura, pod ciężarem której ugiął się dla oczyszczenia skazanych na piekło jednostek ludzkich.

.


III przystanek – Droga Krzyżowa.

Pan Jezus upada pod krzyżem.

 1. Pan Jezus pada pod ciężkim drzewem, kaci Go biją i ciągną z gniewem.
 2. Za to, że cierpisz, Jezu, tak srodze, Chcę iść za Tobą w Krzyżowej Drodze.
III STACJA Pan Jezus upada pod krzyżem rysunek tuszem autor Wojtek Łuka 2021

Informacja III STACJA: Pan Jezus upada pod krzyżem. Godne uwagi są gabaryty nieprzeciętnego majstersztyku ponieważ wskazują 1,46 x 1,47 cm. Wnioskując z rodzaju rysunku to mikroskopijne rozrysowanie tuszem. Bezsprzecznie zdziałał je tyski twórca Wojtek Łuka. Rokiem kalendarzowym poczęcia podobnie do pozostałych jest 2021.

Naświetlanie.

Podsumowując Syn Człowieczy taszczący na wysmaganych plecach drzewo święte, na którym lada chwila pójdzie do wieczności i zmartwychwstania, niewątpliwie upada. Istotnie ból i brak sił przyprawiają Go o trudności w pielgrzymce ku męce. Osaczali Go nadzorujący podporządkowani namiestnikowi oraz przechodnie. Drewniane jarzmo dawało się Jezusowi we znaki przybliżając ku ziemi osłabione ciało.

Brak szczegółowej wskazówki, czyżby bezwład sprawił niedostatek energii do dalszej przeprawy, a może spodziewany Wyswobodziciel zwyciężony wstrząsającym trudem, zawadził o coś znajdującego się na ścieżce. Możliwe, że osobnik z masy ogarniającej wzrokiem Chrystusowy przemarsz być może trącił pozwanego.

Priorytetowym jest fakt, że pomimo iż krzyż na krótko nadwyrężył Zbawcę, wymieniony ocknąwszy się, powstał i w dalszym ciągu kroczył do apostolstwa. By dokonać wypełnienia woli Wszechmocnego, podniósł się ze zniżenia i nadal zdecydowanie stąpał aż do agonii w męczarniach.

.


IV przestój – Droga Krzyżowa – katorga.

Matka Boska spotyka Pana Jezusa.

 1. Matka Najświętsza Syna spotkała, z wielkiego smutku bardzo płakała.
 2. Nie płacz, Panienko Najświętsza, więcej: kocha Cię każde serce dziecięce.
IV STACJA Matka Boska spotyka Pana Jezusa rysunek tuszem autor Wojtek Łuka 2021

Dewiza IV STACJA: Matka Boska spotyka Pana Jezusa. Bez wątpienia wybujałość niepowszedniego okazu równa się 1,46 x 1,46 cm. Wnioskując z widoku, że to lilipucie narysowanie tuszem. Oczywiście to robota śląskiego realizatora Wojtka Łuki. Niewątpliwie etapem dziejów jest 2021.

.

V pauza – Droga Krzyżowa – męka.

Szymon pomaga Panu Jezusowi.

 1. Nieść krzyż pomaga Szymon z Cyreny. Jakby Ci ulżyć, Jezu, już wiemy.
 2. Kiedy pomogę innym w potrzebie, przyjmij to, Jezu, jakby dla siebie.
Droga krzyżowa V STACJA Szymon pomaga Panu Jezusowi rysunek tuszem autor Wojtek Łuka 2021

Godność V STACJA: Szymon pomaga Panu Jezusowi. Interesujące ponieważ meritum bezkonkurencyjnego skarbu sięga 1,46 x 1,46 cm. Istotnie bardzo mała rycina tuszem. Pomysłodawca W. Łuka, za swoją działalność artystyczną został wyróżniony odznaczeniem regionalnym złotą Odznaką honorową za zasługi dla województwa śląskiego. Godne uwagi jest to, że terminem dokonania jest 2021.

.

VI przerwa – katusze.

Weronika ociera twarz Panu Jezusowi.

 1. Klęka przed Panem i Weronika, podaje czyste płótno ręcznika.
 2. A na nim Twarz się odbija święta. Daj, niech Twą mękę, Jezu, pamiętam.
VI STACJA Weronika ociera twarz Panu Jezusowi rysunek tuszem autor Wojtek Łuka 2021

Historyczność VI STACJA: Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. W rezultacie rozłożystość zadziwiającego brylantu zawiera 1,46 x 1,47 cm. Wnioskując z powierzchowności, jest to oczywiście filigranowa wizja tuszem. Wykonawca Wojtek Łuka, m.in. honorowany odznaczeniem ministerialnym Odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej. Podobnie do innych faza sporządzenia to 2021.

.

VII zastopowanie – droga ciernista.

Pan Jezus upada drugi raz.

 1. Upada Jezus już po raz drugi, biją Go kaci, Piłata sługi.
 2. By Cię pocieszyć, Jezu kochany, chcę cierpieć cicho, Tobie poddany.
VII STACJA Pan Jezus upada drugi raz rysunek tuszem autor Wojtek Łuka 2021

Ranga VII STACJA: Pan Jezus upada drugi raz. Bez wątpienia granicą bezprzykładnego rarytasu jest 1,46 x 1,46 cm. W rezultacie wypracowana mikra powierzchowność tuszem. Podsumowując, nowator to znany Wojtek Łuka. Pora sfabrykowania jest oryginalna ponieważ to rok 2021.

.

VIII zakotwiczenie – godne uwagi męczeństwo.

Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty.

 1. Święte niewiasty wyszły na drogę, płaczą, że Panu pomóc nie mogą.
 2. Już się poprawię, już grzeszyć nie chcę, by Twoje, Jezu, pocieszyć serce.
VIII STACJA Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty rysunek tuszem autor Wojtek Łuka 2021

Miano VIII STACJA: Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty. Podsumowując zasięg doskonałego wyjątku równa się 1,47 x 1,47 cm. W wyniku precyzyjnej pracy osiągnięte niepokaźne nakreślenie tuszem. Niewątpliwie projektodawca Wojtek Łuka. Kolej sfinalizowania to bez wątpienia 2021.

.

IX stacyjka – męka pańska.

Pan Jezus upada trzeci raz.

 1. Trzeci raz Jezus na drodze pada, bije Go, ciągnie katów gromada.
 2. Więc obiecuję, Jezu mój, Tobie, ze już nikomu krzywdy krzywdy nie zrobię.
Droga krzyżowa IX STACJA Pan Jezus upada trzeci raz rysunek tuszem autor Wojtek Łuka 2021

Obdarzenie IX STACJA: Pan Jezus upada trzeci raz. Konkludując, ramy niedościgłego wybitnego osiągnięcia to 1,46 x 1,46 cm. Niewątpliwie maluśki wyraz zewnętrzny tuszem. Ilustrator podobnie do reszty Wojtek Łuka. W rezultacie epoka finiszu to 2021.

.

X zatrzymanie – golgota.

Z Pana Jezusa zdejmują szaty.

 1. Stoi Pan Jezus odarty z sukni, o jakże cierpi, jak bardzo smutny.
 2. I za nieskromne myśli i czyny cierpi tak bardzo Jezus niewinny.
X STACJA Z Pana Jezusa zdejmują szaty rysunek tuszem autor Wojtek Łuka 2021

Oznaczenie X STACJA: Z Pana Jezusa zdejmują szaty. Okazałość pierwszej klasy pracy sięga blisko 1,46 x 1,46 cm, co jest godne uwagi. Jeszcze bardziej misterna istota tuszem. Dla wyjaśnienia, innowator figuruje jako Wojtek Łuka. W wyniku przypływu weny twórczej, czasy uwieńczenia zakończył się w 2021.

.

XI ustanie – kalwaria.

Pana Jezusa przybijają do krzyża.

 1. Kaci przybili Pana do krzyża, godzina śmierci już się przybliża.
 2. Kiedy tak cierpisz, Jezu kochany, całuję Twoje najświętsze rany.
XI STACJA Pana Jezusa przybijają do krzyża rysunek tuszem autor Wojtek Łuka 2021

Nazywanie XI STACJA: Pana Jezusa przybijają do krzyża. Bez wątpienia zakres prześwietnego fenomenu wskazywany jest na 1,46 x 1,46 cm. Jeszcze bardziej nieodczuwalny układ tuszem. Z pewnością insynuator to Wojtek Łuka. Podsumowując sezonem finału jest 2021.

.

XII zastój – gehenna.

Pan Jezus na krzyżu umiera.

 1. Jezus przebite wyciągnął ręce, umierał za mnie w okropnej męce.
 2. Więc, gdy do złego chęć mnie ogarnie, przypomnę, coś Ty wycierpiał dla mnie.
XII STACJA Pan Jezus na krzyżu umiera rysunek tuszem autor Wojtek Łuka 2021

Nagłówek XII STACJA: Pan Jezus na krzyżu umiera. Dla wyjaśnienia, to niewątpliwie wymowa rewelacyjnego cuda, ponieważ oceniana jest na 1,46 x 1,46 cm. Prawie mikroskopijny szyk tuszem Wojtka Łuki, odkrywcy z południowego składnika Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP). Wnioskując z podpisu, data końcowa materializacji to 2021, ściślej lipiec.

.

XIII parking – korona cierniowa

Ciało Pana Jezusa zdejmują z krzyża.

 1. Zdejmują z krzyża Najświętsze Ciało, by na dzień święty nie pozostało.
 2. Dziękuję Tobie, Jezu kochany, za Twoją mękę, za Twoje rany.
XIII STACJA Ciało Pana Jezusa zdejmują z krzyża rysunek tuszem autor Wojtek Łuka 2021

Nazwanie XIII STACJA: Ciało Pana Jezusa zdejmują z krzyża. Gabaryty uderzającego cacuszka oczywiście uzyskują osiągi zaledwie 1,46 x 1,46 cm. W rezultacie ograniczone do minimum rozlokowanie tuszem. Aranżer Wojtek Łuka z zespołu miejskiego, gdzie zameldowanych jest 127 590 osób zamieszkujących. Na koniec kadencja szczytu 2021.

.

XIV skończenie – łoże boleści

Pan Jezus leży w grobie.

 1. Leży Pan Jezus umarły w grobie, Matka Bolesna płacze w żałobie.
 2. Spraw to, o Matko Niepokalana, niechaj nie smucę Jezusa Pana.
Droga krzyżowa XIV STACJA Pan Jezus leży w grobie rysunek tuszem autor Wojtek Łuka 2021

Tytuł XIV STACJA: Pan Jezus leży w grobie. Skala nieprześcignionej kreacji, podsumowując oceniana jest podobnie do różniących się scen Golgoty na 1,46 x 1,46 cm. Arcydelikatny pierworys tuszem. Natchnienie wiarygodnie Wojtek Łuka. Bez wątpienia sektor czasowy zrealizowania to 2021.

.

Ciekawostki

 1. Piłat Poncjusz, Piłat z Pontu, Pontius Pilatus, niewątpliwie żył w I w., prokurator Judei 26-36 n.e. Według Ewangelii zatwierdził wyrok śmierci wydany na Jezusa przez sanhedryn (Wysoka Rada lub Wielki Sanhedryn). Odwołany do Rzymu na skutek sprowokowanej krwawej masakry Samarytan na górze Garizim (święta góra judaizmu). Istnieje cykl pism apokryficznych, których treścią są dalsze losy Piłata lub rzekome jego relacje składane cesarzowi rzymskiemu Tyberiuszowi (np. Dzieje Piłata).
 2. Veraikon (łac.-gr.), w sztukach plastycznych istotnie przedstawienie oblicza Chrystusa będące kopią lub swobodnym powtórzeniem słynnej tkaniny z odbiciem twarzy, uważanej tradycyjnie za fizjonomię Chrystusa. Jest ona przechowywana jako relikwia w bazylice św. Piotra w Rzymie. Veraikon rozpowszechnił się w sztukach zachodnich od XIII w. W kościele wschodnio chrześcijańskim występuje wyobrażenie głowy Chrystusa na tle podwieszonej chusty, wzorowane na prototypie z kościoła San Silvestro w Rzymie. Od XV w. pojawiło się także w cyklach pasyjnych przedstawienie św. Weroniki trzymającej chistę, na której jest odbita twarz cierpiącego Pomazańca Bożego, przeważnie w koronie cierniowej.
 3. Weronika św., wg legendy chrześcijańskiej kobieta jerozolimska, która podała chustę do otarcia twarzy Jezusowi, gdy niósł krzyż. Na chuście miał odbić się wizerunek oblicza Jezusa (Veraikon „prawdziwy wizerunek”, stąd prawdopodobnie utworzono imię Weronika).

.

Źródła opisów i cytaty

Do opisu zastosowano cytaty.

 1. SKARBCZYK MODLITW I PIEŚNI – Katowice 1990 Księgarnia Św. Jacka – strona od 159 do 164.
 2. Wielka Encyklopedia Powszechna PWN.

.

Linki zewnętrzne

 1. Pożary w Kraju nad Wisłą Polska (Poland).

Kategoria dla karty Droga Krzyżowa

 1. Ważnym aspektem jest nowa wystawa Status quo 2021.
 2. Pozostałe prace, które oczywiście dla naszej kolekcji sporządził W. Łuka: Król, Ryba, Królowa, i inne.

One Response to Droga Krzyżowa

 1. Bożena Lidia Kozioł says:

  Golgota (czaszka), Góra Kalwaria, bezsprzecznie stwardniałe i skaliste wzgórze w sąsiedztwie Jerozolimy. Niegdyś miejsce ukrzyżowania Chrystusa, jak naświetla Ewangelia, strefa ogarnięta ze wszystkich stron jedynym w swoim rodzaju kultem. Cesarz Konstantyn I Wielki, który przeniknął na wskroś chrześcijaństwem, wzniósł tu w 326 roku Bazylikę Grobu Pańskiego. Podsumowując, Golgota to z pewnością terytorium fali pielgrzymek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Content | Menu | Access panel
Accessibility