Ewidencja zogniskowanej falerystyki

5 czerwca, 2020

Ewidencja zogniskowanej falerystyki logo Muzeum DOMINIAK 

Ewidencja zogniskowanej falerystyki 

MAMY ZASZCZYT GOŚCIĆ PAŃSTWA NA KARCIE BIP

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak

rozplanowanie w Tychach przejazd Żwakowska 8 komnata 66

Ewidencja zogniskowanej falerystyki encyklopedia leksykon słownik kompendium zbiór objaśnienie wyrażeń autor Henryk Jan Dominiak 

Ewidencja zogniskowanej falerystyki

SFERY: 

FALERYSTYKI WEKSYLOLOGII HERALDYKI SYMBOLIKI I EMBLEMATYKI – eksponatów z:

Polski, Ukrainy, Niemiec, Szwajcarii, Czech, Słowacji, Bułgarii, Serbii, Węgier, Włoch, Szkocji, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Szwecji, Rosji, Kanady, USA, Malezji, Japonii i Korei Południowej

tabela falerystyki 

Ewidencja zogniskowanej falerystyki, repertorium problematyki będącej reprezentantem falerystyki skupionej przez muzeum przy Żwakowskiej, jedynej ulicy o takiej nazwie na świecie.

.

Ewidencja falerystyki KOLEKCJA

.

Ewidencja zogniskowanej falerystyki DZIAŁ FALERYSTYKI, WEKSYLOLOGII, HERALDYKI, SYMBOLIKI I EMBLEMATYKI

.

Ewidencja zogniskowanej falerystyki W MUZEUM:

.

Ewidencja zogniskowanej falerystyki / falerystyka spis eksponatów:

.

Ewidencja zogniskowanej falerystyki / ROK 2014 od 01 stycznia do 31 grudnia:


FAL1 – 1943-1978 LOK – KOR / 1978.

FAL2 – STEFAN BATORY HUTA BATORY / 1976.

FAL3 – 1945-1975 OC / 1975.

FAL4 – XV LAT ZBŻZ 1981-1996 / 1996.

FAL5 – 45 LAT PATRIOTYCZNO-OBRONNEJ DZIAŁALNOŚCI LOK 1944-1989 / 1989.

FAL6 – ERHÖHT DIE VERTEIDIGUNGSBEREITSCHAFT DER DDR / 1974.

FAL7 – ZA ZASŁUGI TPŻ LOK LPŻ 1944-1994 / 1994.

FAL8 – XL PRL 1944-1984 / 1984.

FAL9 – SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY XV miniatura na wstążce / 1966.

FAL10 – ORDER ODRODZENIA POLSKI – Krzyż Kawalerski miniatura – 1 / 1976.

FAL11 – ZASŁUŻONEMU DZIAŁACZOWI ORMO – złota / 1978.

FAL12 – ODZNAKA GRUNWALDZKA 1939-1945.

FAL13 – ODZNAKA ZASŁUŻONY DZIAŁACZ LOK KOR.

FAL14 – ODZNAKA ZASŁUŻONY DZIAŁACZ LOK – srebrna.

FAL15 – ODZNAKA ZASŁUŻONY DZIAŁACZ LOK – złota – miniatura / 1974.

FAL16 – ODZNAKA ZASŁUŻONY DZIAŁACZ LOK – srebrna – miniatura.

FAL17 – MINIATURA ODZNAKI ZNAK HONOROWY SIŁ ZBROJNYCH RP – żołnierz zawodowy.

FAL18 – MINIATURA ODZNAKI ZNAK HONOROWY SIŁ ZBROJNYCH RP – żołnierz niezawodowy.

FAL19 – ODZNAKA MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ.

FAL20 – WOJSKOWA ODZNAKA STRZELECKA.

FAL21 – ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ZBŻZ / 1978.

FAL22 – ZSMP MŁODZIEŻ DLA POSTĘPU.

FAL23 – FSZMP OHP – złota.

FAL24 – ZASŁUŻONEMU W ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO – 1 – sygn. MW MET / 19.

FAL25 – WZOROWY JUNAK OOC – srebrna.

FAL26 – ODZNAKA ORMO sygnowana MW.

FAL27 – PRZODOWNIK PRACY SOCJALISTYCZNEJ.

FAL28 – PRZODOWNIKOWI SOCJALISTYCZNEJ PRACY.

FAL29 – MHSZ EREDMÉNYES MUNKÁÉRT.

FAL30 – MHSZ HONVÉDELEMÉRT.

FAL31 – RATOWNIK GÓRNICZY.

FAL32 – CSRG – I.

FAL33 – RZEMIOSŁO ZA ZASŁUGI – złota.

FAL34 – WARSZAWA / 1954.

FAL35 – ODZNAKA HONOROWA P. C. K. / 1979.

FAL36 – ODZNAKA HONOROWA P. C. K. / 1970.

FAL37 – POLSKI CZERWONY KRZYŻ 70 – LAT W SŁUŻBIE CZŁOWIEKA 1919 1989 / 1989.

FAL38 – PAMIĄTKOWA ODZNAKA 50-LECIA PCK / 1969.

FAL39 – MEDAL 10-LECIA POLSKI LUDOWEJ 1944 22 – VII 1954 / 1954.

FAL40 – PODKŁADKA Z ODZNAKAMI ORDERÓW I ODZNACZEŃ / 1974:

• 1. ORDER ODRODZENIA POLSKI, POLONIA RESTITUTA – KRZYŻ KAWALERSKI.

• 2. MEDAL ZA UDZIAŁ W WALKACH W OBRONIE WŁADZY LUDOWEJ.

• 3. KRZYŻ ZASŁUGI II stopnia.

• 4. MEDAL SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY I stopnia.

• 5. MEDAL SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY II stopnia.

• 6. MEDAL SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY III stopnia.

• 7. MEDAL ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU III stopnia.

FAL41 –  ORDER ODRODZENIA POLSKI – Krzyż Kawalerski miniatura – 2 / 19.

FAL42 – ZASŁUŻONEMU W ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO – 2 – / 19.

FAL43 – ZASŁUŻONEMU W ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO – złota – / 19.

FAL44 – HONOROWY DAWCA KRWI PCK – srebrna – / 19.

FAL45 – ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI PCK – brązowa – / 19.

.

Ewidencja zogniskowanej falerystyki ROK 2015 od 01 stycznia do 31 grudnia:


FAL46 – HONOROWY DAWCA KRWI PCK – BRĄZOWA – / 19.

FAL47 – ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE – RP / .

FAL48 – ZASŁUŻONEMU W ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO – duża – mosiądz – / 1973.

FAL49 – ZSMP ZWM ZMP ZMW ZMS – brązowy / .

FAL50 – WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OBRONY CYWILNEJ KATOWICE – Srebrny / .

BOSCH 25 lat pracy, srebro próba 935 rok wręczenia 2009 1 FAL51 – BOSCH – 25 – Srebrne (próba 935) / 2009.

FAL52 – KRZYŻ ZASŁUGI – III stopnia / 1982.

FAL53 – ROW ZASŁUŻONY DLA RYBNICKO-JASTRZĘBSKIEGO GWARECTWA WĘGLOWEGO / 1978.

FAL54 – ODZNAKA ZA DŁUGOLETNIĄ PRACĘ W GÓRNICTWIE – 25 – III stopnia / 1982.

FAL55 – KOR LOK 1957-1987 / 1987.

FAL56 – ODZNAKA ZASŁUŻONY DZIAŁACZ LOK – brązowa / 19.

FAL57 – ODZNAKA SKOCZKA SPADOCHRONOWEGO WOJSK POWIETRZNODESANTOWYCH – numer 5 / 19.

FAL58 – ODZNAKA SKOCZKA SPADOCHRONOWEGO WOJSK POWIETRZNODESANTOWYCH – miniatura / 19.

.

Ewidencja zogniskowanej falerystyki ROK 2016 od 01 stycznia do 31 grudnia:


FAL59 – 25 LECIE ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU LEKARSKIEGO 1946-1951 AM 1976 POZNAŃ / 1976.

25 Lecie Absolwentów AM

.

FAL60 – ZW. OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH.

FAL61 – ŁĄCZNOŚĆ DLA POSTĘPU.

FAL62 – TOWARZYSTWO INTERNISTÓW POLSKICH pulmo cor hepar  lien pancreas ren ventriculus sanguis colon.

FAL63 – JAWORZNICKO-MIKOŁOWSKIE ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU WĘGLOWEGO – MYSŁOWICE / 1980.

FAL64 – ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRACY CRZZ.

FAL65 – W 50 ROCZNICĘ III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO 1921-1971 ŚLĄSKI INSTYTUT NAUKOWY W KATOWICACH.

FAL66 – TOW. MIŁOŚNIKÓW BYTOMIA, W ROCZNICĘ WYZWOLENIA MIASTA, 1945 – 1970.

Towarzystwo Miłośników Bytomia

.

FAL67 – 200 LAT ORDERU KRZYŻA VIRTUTI MILITARI 1992 TWO Zieleńce 18 VI 1792 P.P.

KSIĄŻE JÓZEF PONIATOWSKI i GEN. MAJOR TADEUSZ KOŚCIUSZKO

.

FAL68 – OPERACJA BERLIŃSKA 16 IV – 8 V 1945 ZA UDZIAŁ W WALKACH O BERLIN 1995 TWO znak MW.

Marszałek Michał Żymierski - Rola

.

FAL69 – POLITECHNIKA ŚLĄSKA.

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

.

FAL70 – W SŁUŻBIE PARTII I NARODU 1986.

FAL71 – BEVEX BANSKÝ VÝSKUM spol. s. r.o. PRIEVIDZA.

FAL72 – OŚWIĘCIM 1998 DA MIHI ANIMAS COETERA TOLLE ROZUM RELIGIA MIŁOŚĆ.

ŚW. JAN BOSKO

.

FAL73 – ZAKŁAD ELEKTRONIKI GÓRNICZEJ ZEG S.A.

FAL74 – BYDGOSZCZ 1980 ROK.

MŁODZIEŻOWE ZAWODY PRZYJAŹNI

.

FAL75 – BAZYLIKA KATEDRALNA W TARNOWIE.

.

Ewidencja zogniskowanej falerystyki 

FAL76 – GOTT SEGNET DEN BERGBAU GLÜCK AUF.

FAL77 – ŚW. FRANCISZEK Z ASYŻU 1182 – 1226.

FAL78 – ŚWIĘTY JERZY.

FAL79 – KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO „MURCKI” 350 LAT 1657 2007.

KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO MURCKI

.

FAL80 – REGINA POLONIAE 1382 1982.

REGINA POLONIAE

.

FAL81 – ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA F D 1965.

FAL82 – HABEMUS PAPAM MMV – BENEDICTUS XVI.

FAL83 – VI ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY CZĘSTOCHOWA JASNA GÓRA 14-15 VIII 1991.

FAL84 – KÖNIG VON BAYERN LUDWIG II.

FAL85 – DEUTSCHLAND EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT FÜR DAS DEUTSCHE VATERLAND! DANACH LASST UNS ALLE STREBEN BRÜDERLICH MIT HERZ UND HAND! EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT SIND DES GLÜCKES UNTERPFAND: BLÜH IM GLANZE DIESES GLÜCKES, BLÜHE, DEUTSCHES VATERLAND!.

FAL86 – VERNICH WEILERSWIST HEIMERZHEIM OLLHEIM LOMMERSUM MÜGGENHAUSEN 1884 – 1984 RAIFFEISENBANK eG.

FAL87 – JASNOGÓRSKA MATKA KOŚCIOŁA 1382 1992.

JASNOGÓRSKA MATKA KOŚCIOŁA

.

FAL88 – WIELKIEMU UCZONEMU POLITECHNIKA ŚLĄSKA GLIWICE.

FAL89 – FABRYKA PALENISK MECHANICZNYCH MIKOŁÓW JUBILEUSZ 125 LAT.

.

Ewidencja zogniskowanej falerystyki – kolejne medale: 

FAL90 – 1 ŚLĄSKA BRYGADA RAKIETOWA OBRONY POWIETRZNEJ 1 BROP.

FAL91 – TYCHY WYRY BIERUŃ BOJSZOWY BRZESZCZE CZECHOWICE – DZIEDZICE KOBIÓR LĘDZINY ŁAZISKA GÓRNE ORZESZE RPWiK  TYCHY S.A. 2006.

FAL92 – BÓG MÓJ I WSZYSTKO.

BÓG MÓJ I WSZYSTKO

.

FAL93 – POLSKI ZWIĄZEK AKWARYSTÓW ODDZ. W BYDGOSZCZY ZA UDZIAŁ W WYSTAWIE / 1977.

FAL94 – ZASŁUŻONY PRACOWNIK ROLNICTWA – I stopnia.

FAL95 – ZA WZOROWĄ PRACĘ W SŁUŻBIE ZDROWIA.

FAL96 – WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE.

FAL97 – WZOROWY ŻOŁNIERZ 8737.

Wzorowy Żołnierz 8737

.

FAL98 – dr 72 OP 085.

FAL99 – UNITED STATES OF AMERICA George Romney GOVERNOR OF MICHIGAN.

FAL100 – UNIWERSYTET POZNAŃSKI WYDZIAŁ LEKARSKI.

FAL101 – ZAKŁAD USŁUG TURYSTYCZNYCH I.O.

FAL102 – BUDOWA PARTNERSTWA I SZACUNKU DLA WSPÓLNEGO ŚWIATA / 2012.

FAL103 – ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE – złoty.

FAL104 – ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE – brązowy.

FAL105 – JOANNES PAVLVS II PONT.MAX.

FAL106 – JOANNES PAVLVS II PONT.MAX.

FAL107 – JOANNES PAVLVS II PONT.MAX.

FAL108 – STEPHANSDOM WIEN 1147.

.

Ewidencja zogniskowanej falerystyki – cd 

FAL109 – PZHL.

FAL110 – ZÁVODY NA VÝROBU VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ MILEVSKO, NOSITEL ŘÁDU PRÁCE 1948 – 1978 ZVVZ.

FAL111 – 1000 – LECIE PAŃSTWA POLSKIEGO OKEJN.

FAL112 – ZZH ZASŁUŻONY DZIAŁACZ złota.

FAL113 – ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI, legitymacja Nr 1033-89-31 WARSZAWA / 15 listopada 1989 r.

FAL114 – SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI, dokument Nr 2991-83-34 WARSZAWA / 2 listopada 1983 r.

FAL115 – BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI, stwierdzenie urzędowe Nr 2550-78-27 WARSZAWA / 6 października 1978 r.

FAL116 – ODZNAKA ZASŁUŻONY PRACOWNIK – KOPALNIA MOSZCZENICA, prerogatywa Nr 7/83 JASTRZĘBIE ZDRÓJ / 4 grudnia 1983 r.

FAL117 – ODZNAKA ZW. OCHOTN. STRAŻY POŻ. ZA WYSŁUGĘ X LAT – , koncesja Nr 215 NOWA RUDA Okręg WROCŁAW / 5 listopada 1969 r.

FAL118 – WOLNOŚĆ NIEPODLEGŁOŚĆ RÓWNOŚĆ (awers). „I WZMOGŁA SIĘ BITWA, AŻ ZAPADŁO SŁOŃCE I POLEGŁ DNIA ONEGO” MACH. KS. I r X 1863 – 1988 PTAiN TARNOBRZEG. JULIUSZ TARNOWSKI, DIONIZY CZACHOWSKI, LUDWIK ZWIERZDOWSKI (rewers).

FAL119 – MARSHAL JÓZEF PIŁSUDSKI – KAWECKI (awers). VICTORY ON THE VISTULA – POLISH AMERICAN NUMISMATIC ASSOCIATION 1985 AUG.15.1920 FOR LIBERTY AND FREEDOM VIRTUTI MILITARI (rewers).

.

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak FAL119 – MARSHAL JÓZEF PIŁSUDSKI KAWECKI awers Henryk Jan Dominiak.

.

FAL120 – KATYŃ… PAMIĘCI POLSKICH OFICERÓW ZAMORDOWANYCH W 1940 R. BCH PTAiN (awers). STAROBIELSK OSTASZKÓW KOZIELSK (rewers).

FAL121 – JAN III SOBIESKI (awers). SI W TG (rewers).

FAL122 – KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO – ZIEMOWIT – TYCHY-LĘDZINY (awers). 1952 – 1982 XXX LAT KOPALNI ZIEMOWIT (rewers).

FAL123 – MIESZKO I (awers).

FAL124 – W UZNANIU ZASŁUG DLA ROZWOJU MIASTA ŁAZISKA GÓRNE 1287 1997 (awers). 710 LAT ŁAZISKA GÓRNE 1287 1997 (rewers).

FAL125 –  ŚLĄSKA DYREKCJA OKRĘGOWA KOLEI PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH 75 LAT 1922 – 1997 (awers).

FAL126 – WOJEWÓDZKA RADA ŁOWIECKA W GDAŃSKU (awers). ZA ZASŁUGI ŁOWIECKIE (rewers).

FAL127 – AWF KATOWICE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Katowicki Festiwal Biegowy II Drużynowy Maraton Kukuczki 4.10.2009.

FAL128 – XI CROSS BESKIDZKI II RAJD NORDING WALKING 2009 MITING BIEGOWY Lipowa Radziechowy-Wieprz Węgierska Górka. 100 MARATON EDWARDA DUDKA 1990-2009 8.XI.2009 RADZIECHOWY.

FAL129 – Fryderyk Chopin 1810 – 1849. 32. MARATON WARSZAWSKI 26 WRZEŚNIA 2010.

FAL130 – Z HISTORIĄ W TLE / THROUGH HISTORY. CRACOVIA MARATON 2010.

FAL131 – Kościół Mariacki. 10 lat 2002 – 2011 CRACOVIA MARATON 2011.

FAL132 – POLSKA PREZYDENCJA W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ LIPIEC – GRUDZIEŃ 2011. 33 MARATON WARSZAWSKI MEMORIAŁ P. NUROWSKIEGO 25.09. 2011.

FAL133 – ZIS. ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE KRAKÓW krakow.pl . KRK 12 CRACOVIA MARATON 28 KWIETNIA 2013.

FAL134 – 35. PZU MARATON WARSZAWSKI. 35 42-195 29-09-2013 30-09- 19 79 55943.

FAL135 – AWF VI KATOWICKI FESTIWAL BIEGOWY. MARATON KUKUCZKI 20 października 2013 AWF KATOWICE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki.

FAL136 – 34. MISTRZOSTWA POLSKI KOBIET 12. MISTRZOSTWA POLSKI POLICJANTÓW 6. MIĘDZYNARODOWY MARATON STRAŻAKÓW – MISTRZOSTWA POLSKI MISTRZOSTWA POLSKI PRACOWNIKÓW OŚWIATY. 41. MARATON DĘBNO 6 KWIETNIA 2014.

FAL137 – KRAKÓW krakow.pl ZIS ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE. 14. PKO CRACOVIA MARATON 19.04.2015.

FAL138 –  8 BIEG KRAKÓW-SKOTNIKI Z OKAZJI 93 ROCZNICY URODZIN BŁOGOSŁAWIONEGO PAPIEŻA JANA PAWŁA II. LOT, Alitalia, Kraków.

FAL139 –  III Bieg III NORDiC W ALKiNG o Złote Gacie. 10 km 2013 Brzeszcze 9 marca 2013. www.biegBrzeszcze.pl.

FAL140 – V Bieg Nordic Walking 10 km o Złote Gacie Brzeszcze 2015. Ośrodek Kultury w Brzeszczach.

FAL141 – VI BIEG PAWŁA LORENSA TYCHY 13.03.2016. Karczma Tatrzańska, HILTON. SPLA.

FAL142 – VII BIEG SIEMASZKI BYŁEM W PIERWSZEJ SETCE Kraków – Piekary 5.09.2010.

FAL143 – Mistrzostwa Dowództwa Generalnego RSZ1 – 11LDKPanc KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA Leszno 8-9.05.2014 r.

FAL144 – II Bieg ULICZNY 15 km 20 sierpnia 2011 Brzeszcze.

FAL145 – XI BIEG BARBÓRKOWY. CHEMIKA RYBNIK 6.12.2015.

FAL146 – V BIEG WIOSENNY „POLSKA BIEGA” MOSiR Tychy 8.05.2011.

FAL147 – 11 11 km 11 XI 6 XI 2010. zadyszka TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE OŚWIĘCIM.

FAL148 – 2. Zielona Dycha 10 Oświęcim. 25 V 2013 r. zadyszka TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE OŚWIĘCIM.

FAL149 – XV MIĘDZYNARODOWY TYSKI BIEG ULICZNY 18 września 2010.

FAL150 – MOSiR MIKOŁÓW 10 k. ze sportowym pozdrowieniem 27.09.1014XII MIKOŁOWSKI BIEG ULICZNY IM. HENRYKA BISKUPIAKA. KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY MOSIR.

FAL151 – BIEG BARBÓRKOWY 10 km 6 CHEMIA-HURT www.chemia-hurt.pl. 12 GRUDNIA 2010 RYBNIK.

FAL152 –  18 BIEG FIATA BIELSKO-BIAŁA 30.05.2010. FIAT.

FAL153 – 19 BIEG FIATA BIELSKO-BIAŁA 29.05.2011. FIAT.

FAL154 – HARPAGAŃSKA DYCHA 3 Sosnowiec 3 kwietnia 2016. POGOŃ ŚRODULA STARY SOSNOWIEC SIELEC CENTRUM. Sosnowiec.

FAL155 – 21 Bieg-fiata Bielski-Biała 26.05.2013. FIAT SOCIETA PER AZIONI Fiat Auto Poland.

FAL156 – BIEG BARBÓRKOWY 10 km 5 CHEMIA-HURT www.chemia-hurt.pl. ^ GRUDNIA 2009 RYBNIK.

FAL157 – TYSKI PÓŁMARATON 2013. UCZESTNIK. UCZESTNIK II TYSKI PÓŁMARATON 15 WRZEŚNIA 2013.

FAL158 – XIV Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego. ŻYWIEC 17.03.2013.

1540. 1608.

FAL159 – XVII Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego „O Puchar Starosty Żywieckiego”. Żywiec 20.03.2016.

FAL160 – VII Jurajski Półmaraton Rudawa 12.06.2011. Mizuno. JIG JURA moto SPORT.

FAL161 –  RYBNICKI PÓŁMARATON KSIĘŻYCOWY 1015. MOSiR RYBNIK Rybnik. Miasto z ikrą RYBNIK 27/28 CZERWCA 2015.

FAL162 – XII PÓŁMARATON DOOKOŁA JEZIORA ŻYWIECKIEGO O PUCHAR STAROSTY ŻYWIECKIEGO. 27 marca 2011 Tresna Zarzecze Żywiec Jezioro Żywieckie.

FAL163 – PÓŁMARATON DĄBROWSKI DĄBROWA GÓRNICZA 3 IV 2011. CENTRUM SPORTU I REKREACJI w Dąbrowie Górniczej CSiR.

FAL164 – III PÓŁMARATON DĄBROWSKI 11.04.2010 Dębowy Świat. Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej CSiR.

FAL165 – PÓŁMARATON KATOWICE. 21,097 km. PÓŁMARATON KATOWICE SILESIA PRO ACTIVE 3 października 2010.

FAL166 – PÓŁMARATON DOOKOŁA JEZIORA ŻYWIECKIEGO O PUCHAR STAROSTY ŻYWIECKIEGO 28 marca 2010 Tresna Zarzecze Żywiec Jez. Żywieckie. PÓŁMARATON dookoła Jeziora Żywieckiego o Puchar Starosty Żywieckiego.

FAL167 – Katowicki Festiwal Biegowy im. Jerzego Kukuczki 23.05.2015. $% lat AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 1970 2015 AWF KATOWICE.

FAL168 – 6 PÓŁMARATON Warszawski. 27 marca 2011.

FAL169 – VI JURAJSKI PÓŁMARATON O PUCHAR STAROSTY KRAKOWSKIEGO RUDAWA, 13 czerwca 2019. Mizuna JURA motoSport JIG.

FAL170 – Miejskie Centrum Kultury i Sportu JAWORZNO. 15. MIĘDZYNARODOWY BIEG ULIUCZNY 15km 7 SIERPNIA 2010.

FAL171 – XXI STRZELECKI BIEG ULICZNY im. E. FERTA. STRSZELCE OPOLSKIE 18. 12. 2010 r.

FAL172 – XXI STRZELECKI BIEG ULICZNY im. E. FERTA. XXI STRZELECKI BIEG ULICZNY im. E. FERTA.

FAL173 XXVI XXI STRZELECKI BIEG ULICZNY im. EUZEBIUSZA FERTA. STRSZELCE OPOLSKIE 19.12.2015 r.

FAL174 – Bieg Spełnionych Marzeń 16 stycznia 2010 Mysłowice Rajd Nordic Walking. TRUCHTACZ MYSŁOWICE.

FAL175 – XX STRZELECKI BIEG Jubileuszowy i. Eugeniusza FERTA Strzelce Opolskie 19.XII 2009.

FAL176 – Bieg Uliczny 15 km 21 sierpnia 2010 Brzeszcze.

FAL177   XXIV STRZELECKI BIEG ULICZNY IM. EUZEBIUSZA FERTA – 15 KM 21.12.2013. STRZELCE OPOLSKIE.

FAL178 – 6 Festiwal Spełnionych Marzeń 12-01-2013. TRUCHTACZ MYSŁOWICE 15 km 10 km.

FAL179 – IV Bieg Uliczny na 15 km Bieg Młodzieży na 1,5 km 1 IX 2018 Brzeszcze. Jeśli chcesz – znajdziesz sposób – Jeśli nie chcesz – znajdziesz powód. ok Ośrodek Kultury w Brzeszczach HALA SPORTOWA W BRZESZCZACH.

FAL180 – FESTIWAL SPEŁNIONYCH MARZEŃ 14.01.2012 Mysłowice. TRUCHTACZ MYSŁOWICE.

FAL181 – pamiątkowa Odznaka 50-lecia PCK 1969.

FAL182 – pamiątkowy Medal 70-lecie PCK 1989.

FAL183 – Odznaka Honorowa PCK – czwartego stopnia 1970.

FAL184 – Odznaka Honorowa PCK – trzeciego stopnia 1979.

FAL185 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1982.

FAL186 – Sewbrny Krzyż Zasługi 1973.

FAL187 – Złoty Krzyż Zasługi.

FAL188 – Brązowy Medal Dla Obronności Kraju 1968.

FAL189 – Srebrny Medal Dla Obronności Kraju 1977.

FAL190 – Srebrny Medal Siły Zbrojne W Służbie Ojczyzny 1967.

FAL191 – Złoty Medal Siły Zbrojne W Służbie Ojczyzny 1973.

za 2021 K-02 – 2022-01-05

.

Ewidencja Falerystyki za 2022 od 01.01 do 31.12.


FAL192 – IV bieg na STOŻEK WISŁA ŁABAJÓW – 16.06.2013. PUCHAR POLSKI W BIEGACH GÓRSKICH STOWARZYSZENIE BIEGÓW GÓRSKICH.

FAL193 – III BIEG CHARYTATYWNY BIEGNIEMY DLA DANIELA Mikołów, 6 lutego 2016.

FAL194 – 9 FESTIWAL SPEŁNIONYCH MARZEŃ Mysłowice 15.01.2016. „Przyszłośc należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń E. Roosevelt.

FAL195 – IV FESTIWAL SPEŁNIONYCH MARZEŃ 18 km bieg przełajowy 9 km rajd nordic walking TRUCHTACZ MYSŁOWICE. profil trasy 15 STYCZNIA 2011 „miemożliwe nie istnieje…”.

FAL196 – bieg na STOŻEK WISŁA ŁABAJÓW-19.06.2011. EURO BESKID CUP PRZEKRACZAMY GRANICE EUROREGIONTesinske Slezsko Śląski Cieszyn.

FAL197 – IX BIEG BARBRKOWY. CHEMIKA www.chemika.pl RYBNIK 08.12.2013.

FAL198 – II ŻORSKI BIEG ULICZNY 18 X 2009. II ŻORSKI BIEG ULICZNY 18 X 2009.

FAL199 – 11 11.11.2013 OŚWIĘCIM. zadyszka TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE OŚWIĘCIM.

FAL200 – JEDENASTKA NA 11 LISTOPADA OŚWIĘCIM 11.11.2015. zadyszka TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE.

FAL201 – 2 bieruński bieg „UTOPCA” wielka orkiestra świątecznej pomocy. BOSiR Stowarzyszenie Gospodarcza-Ekologiczne NASZ REGION

FAL202 –  IV PIKNIK BIEGOWY IM. JANA DERY. UCZESTNIK 8 czerwca 2013.

FAL203 – Odznaka honorowa „Za ofiarną pracę” 9•XII•1931 (awers) – II POWSZECHNY SPIS LUDNOŚCI (rewers) – brąz.

FAL204 –  50. JUBILEUM  1958-2008 – BEVEX BANSKÝ VÝSKUM spol. s r.o. Prievidza. 2008.

FAL205 – 710 lat Łaziska Górne 1287 – 1997 – W uznaniu zasług dla rozwoju Miasta Łaziska Górne 1287 – 1997.

FAL206 – XXVIII Akademickie Mistrzostwa Polski ASZ – Akademicki Związek Sportowy 2010/2011.

FAL207 – Wojewódzka Spartakiada Młodzieży Wałbrzych 1980.

.

Ewidencja zogniskowanej falerystyki – strony polecane:


Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak Tychy, ulica Żwakowska 8/66, Poland, Europa.

FAL S 3 / Malarstwo, Rysunek, Grafika.

FAL S 3 / Rzeźba, Ceramika.

FAL S 3 / Falerystyka, Weksylologia, Heraldyka, Symbolika i Emblematyka.

FAL S 3 / Broń Biała.

FAL S 3 / Kompendium.

FAL S 3 / BAHA.

FAL S 3 / CHIL.

FAL S 3 / CUDO.

FAL S 3 / DAMA.

DOMINIAK AH™ .

.

Ewidencja zogniskowanej falerystyki – kategoria: 2 maja 2020. Biuletyn Informacji Publicznej. Fraza na alert E. MCMLIV rok 1954. MCMLXIX rok 1969. MCMLXVI rok 1966. MCMLXXIV rok 1974. MCMLXXVI rok 1976. MCMLXXVIII rok 1978. MCMLXXXI rok 1981. MCMXIX rok 1919. MCMXLIV rok 1944. MCMXXXIX rok 1939. Ramy Starykoń.

.

Ewidencja zogniskowanej falerystyki Starykoń polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019.

6 Responses to Ewidencja zogniskowanej falerystyki

 1. admin says:

  sztuka to wciąż biała plama na mapie kultury

 2. admin says:

  FAL 1894 wyrazy (23 września 2018 o 10:49:41) jednostka leksykalna

  kolekcjonowanie odznaczeń. najwyższe odznaczenie cywilne w polsce. najwyższe odznaczenie wojskowe na świecie. najwyższe odznaczenie wojskowe usa. medal honoru przywileje. srebrna gwiazda. purpurowe serce. hierarchia amerykańskich odznaczeń wojskowych. amerykańskie odznaczenia dla polskich żołnierzy. polscy żołnierze w afganistanie 2017. polscy żołnierze w afryce. wojsko polskie misja pokojowa onz w syrii. polska misja wojskowa na wzgórzach golan. polski kontyngent wojskowy. ochotnicza straż pożarna działa na podstawie.

 3. admin says:

  FAL fragment wypowiedzi

  kolekcjonerzy sztuki współczesnej. muzeum tychy. muzeum tychy galeria. dyrektor muzeum tychy. dyrektor muzeum w tychach. muzea w tychach. muzea w polsce. muzea w polsce spis. najważniejsze muzea w polsce. muzea w polsce najciekawsze. najciekawsze muzea na świecie. najważniejsze galerie sztuki na świecie. ranking galerii sztuki. najsłynniejsze galerie sztuki na świecie. najważniejsze muzea i galerie w polsce. muzeum medali kolejowych. najstarsze odznaczenie wojskowe. kto ustanowił order virtuti militari i za jakie dokonania jest przyznawane.

 4. admin says:

  Frazeologia:

  kolekcja medali jan paweł ii. kolekcjoner. kolekcjoner odznak wojskowych. polskie odznaczenia wojskowe. medale i odznaczenia polskie. odznaczenia państwowe i resortowe. wręczanie odznaczeń państwowych. medale z grawerem. medale mistrzostw świata. mistrzostwa świata w piłce nożnej polska. medale resortowe mon. hierarchia medali wojskowych. nowoczesne muzea na świecie. muzea sztuki nowoczesnej na świecie. europejskie muzea sztuki. europejskie spotkania kolekcjonerskie kraków. europejskie spotkania strzelców historycznych 2018.

 5. admin says:

  Frazeologizm:

  europejski zjazd bractw kurkowych 2018. europejskie spotkanie młodych 2019. osp stopnie. odznaczenia osp na mundurze. jak przyszyć baretki do munduru. odznaczenia na mundurze strażackim. noszenie medali na mundurze wojskowym. rozporządzeniem mon w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych. należności mundurowe żołnierzy zawodowych 2018. kiedy mundurówka w wojsku 2018. mundurówka w wojsku ustawa. muzeum wojskowe śląsk. katalog medali papieskich. katalog medali i orderów. odznaczenia państwowe a dodatek do emerytury. złoty medal za długoletnią służbę nagroda pieniężna. medal za długoletnią służbę zasady przyznawania.

 6. admin says:

  ewidencja falerystyki specyfikacja:
  Muzealne rysunki w dobrym smaku. Muzeum medali założone w 2013 roku przez Henryka Jana Dominiaka.

Content | Menu | Access panel
Accessibility