Awdaniec Abdank Abdaniec Habdank insygnia skoligaconych

19 listopada, 2020

Awdaniec Abdank Abdaniec Habdank insygnia skoligaconych logo Muzeum DOMINIAK

Awdaniec Abdank Abdaniec Habdank insygnia skoligaconych

szlachecki herb polski.

Awdaniec Abdank Abdaniec Habdank autorska wystawa aranżacja na tle kamieni piramida pełna autorskich grafik obrazów rysunków autor Henryk Jan Dominiak

Awdaniec Abdank Abdaniec Habdank barwa rodowa

AWDANIEC, Abdank, Abdaniec, Habdank herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019

Awdaniec Abdank Abdaniec Habdank insygnia skoligaconych opracowane na podstawie Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN – Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa.

Zobrazowania dokonał Henryk Jan Dominiak dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach. W roku 2019 placówka zorganizowała konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 3,5-6 lat pt.Konkurs heraldyczny. Celem było proste i zrozumiałe zapoznanie dziecka z istotnymi elementami i kolorami danego herbu. Również chodziło o czytelność samego obrazu i zapoznanie się z historią danego emblematu.

Użycie rysunku w celach komercyjnych wymaga zgody. Podstawa prawna od 2016-04-27: Prawo Ochronne NR 287521.

.

Awdaniec Abdank Abdaniec Habdank insygnia skoligaconych – historia herbu:


Habdank [prawdopodobnie od łac. Audentius ewentualnie pn.germ. Audun], staropolski herb kraju nad Wisłą. Przedwieczna jego pieczęć rozpoznawana już w roku 1228 charakteryzuje się jeszcze godłem odwróconym o kształcie (M). Pieczęć nie wcześniej jak z 1343 ma kompozycję następnie uznaną jako (W). Założycielsko (w XIII w.) Awdaniec był herbem cywilizacji rycerstwa Awdańców.

Po jakimś czasie pojawiło się przeszło 100 rodzin reprezentowanych przez ten herb. Wyszczególnieni to: Ankwicze, Buczaccy, Jazłowieccy, Skarbkowie również Warszyccy. W roku 1413 w Horodle przyjęci do herbu Awdaniec Gasztołdowie (Gasztoldowie) – magnaci korzeniami sięgający litewskiego bojarstwa.

.

Awdaniec Abdank Abdaniec Habdank insygnia skoligaconych – wspólnota Awdańcy:


Gigantyczna linia bojowników, usytuowana w Wielkopolsce na punkcie zwrotnym XI i XII wieku. Opierając się na niektórych źródłach brała swój początek od rycerza Auduna. Wywodził się on jak powiadają z Normanów lub Lotaryńczyków. Michał Skarbek z Góry reprezentujący ten ród, jak się zdaje był filantropem opactwa benedyktynów w Lubiniu. Potomkami jego byli SKARBIMIR, wojewoda Bolesława Krzywoustego i MICHAŁ, kanclerz dworu, w drugiej kolejności biskup poznański. Historyczne gniazda rodzinne Awdańców ograniczały się do okolic Krzywinia i Kościana. Pokolenie Awdańców zbankrutowało w XIV w. i dalszoplanowe jego losy są w małym stopniu popularne.

.

Awdaniec Abdank Abdaniec Habdank insygnia skoligaconych – opis herbu:


Element herbu:

Korona heraldyczna (oznak godności) żółta (złota) umieszczona na hełmie.

Kształt tarczy herbowej wywodzi się od tarczy obronnej europejskiej stylizowany w kierunku francuskiej średniowiecznej. W polu karmazynowym (czerwony z uzupełnieniem błękitu – fundamentalistycznie definiowany w charakterze koloru krwi żylnej) łękawica (figura uszczerbiona herbu – inaczej dwie krokwie złączone w kształcie litery W) biała (srebrna).

Hełm heraldyczny – stylizowany w kolorze białym (srebrny) ze znakiem towarowym słowno-graficznym DOMINIAK AH (podpis projektanta) w kolorze czarnym.

Klejnot (nad hełmem): samo godło w kolorze białym (srebrnym).

Kontury w kolorze czarnym.

strony sugerowane:

3636 • .

.

Awdaniec Abdank Abdaniec Habdank insygnia skoligaconych – kategoria:


414. 434.  9 kwietnia 2020. Dziedzina Awdaniec. Herby szlacheckie polskie. Przejaw awansem symptomu literackiego A. Sztuka polska.


MAL12 Synagoga w Łęcznej 2013 maciupci wytwór łęczyńskiego praktyka regionalisty Dębno polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019
„Dębno” herb szlachecki autor Henryk Jan Dominiak, 2019-08-06. Swojski herb fantastyczny; długowiekowa pieczęć z 1406-??-??. Ciąg przodków i potomków rycerskich Dębów, znany w poł. XIII w. pochodził z ziemi sandomierskiej. W środku niewielu stosunkowo rodzin tego znak rozpoznawczo-bojowego największą rolę odgrywali: Krzyżanowscy, Oleśniccy, Potworowscy, Sienieńscy.

Comments are closed.

Content | Menu | Access panel
Accessibility