EMB63 Kopalnia Barbara Chorzów emblemat cywilny grantem związków zawodowych

12 czerwca, 2020

EMB63 Kopalnia Barbara Chorzów emblemat cywilny grantem związków zawodowych logo Muzeum DOMINIAK

EMB63 Kopalnia Barbara Chorzów emblemat cywilny grantem związków zawodowych

jest nam niezmiernie miło poinformować o egzemplarzu EMB63 z roku 1976

dobytek

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak

z siedliskiem na Śląsku w miejscowości Tychy ul. Żwakowska 8 lokal 66

Kopalnia Barbara Chorzów emblemat cywilny grantem związków zawodowych kronika dobrej zmiany koleżeńskie zachowanie konkurs fotograficzny kraj polska czy rzeczpospolita polska autor Henryk Jan Dominiak

Kopalnia Barbara Chorzów emblemat cywilny grantem związków zawodowych

eksponat

Obszaru Falerystyki Weksylologii Heraldyki Symboliki i Emblematyki

EMB63 Kopalnia Barbara Chorzów emblemat cywilny grantem związków zawodowych – 1976 / 1063:

Kopalnia Barbara Chorzów emblemat cywilny grantem związków zawodowych J63 / EMB63 KOPALNIA BARBARA CHORZÓW / 1976 / 1063

J63 / EMB63 KOPALNIA BARBARA CHORZÓW / 1976 / 1063

.

Strona głównaBIPKDRRegulaminKolekcjaLauryMalarstwoRysunekGrafikaRzeźbaCeramikaBroń biała • .

.

EMB63 Kopalnia Barbara Chorzów emblemat cywilny grantem związków zawodowych – J63 / Znaczek No. 63 / Informacja.

Sygnatura: EMB63.

Tytuł: KOPALNIA BARBARA CHORZÓW.

Rodzaj: znaczek cywilny.

Kontynent: Europa (Europe).

Kraj: Polska (Poland).

Województwo: śląskie.

Powiat: Chorzów.

Gmina: Chorzów.

Miasto: Chorzów.

Miejscowość: Chorzów.

Przedsiębiorstwo: Kopalnia Węgla Kamiennego Barbara.

Instytucja:

Organizacja:

Stowarzyszenie: .

Został ustanowiony:

Stopień:

Legitymacja nr: brak.

Nadany przez: Związki Zawodowe.

Miejscowość: Chorzów.

Dzień: 1976 r.

Miejsce noszenia: w klapie ubrania cywilnego (zwyczajowo lewa strona marynarki).

Sposób zamocowania: igła / pins.

Symbol: symbolizuje dumę pracowników kopalni z czynu wydobywania węgla kamiennego w walce o wolność, niepodległość i autentyczną demokrację. Znak rozpoznawczy lokalnego patriotyzmu, który służy zacieśnianiu więzi między społecznością górniczą.

Znaki szczególne: brak.

Awers: płaskorzeźba (relief) – okrągłe logo górnictwa – Dwa motki na czarnym tle, umieszczone na zielonym tle z napisem KOPALNIA BARBARA CHORZÓW – z lewej strony pole – biały trójkąt.

Rewers: płaskorzeźba (relief) – igła / pins.

Wstęga: brak.

Baretka: brak.

Autor: nieznany.

Dziedzina sztuki: medalierstwo, relief, rzeźba.

Kategoria: odznaka zakładu pracy.

Technika dzieła: wyciśnięcie.

Materiał: znaczek – mosiądz.

Czas powstania: 1976 r.

Wymiary dzieła: 1,57 cm x 2,08 cm .

Brzeg (matematyka) dzieła: prostokąt.

Etui na dzieło: brak.

Miejsce pracowni: Polska.

Pochodzenie artysty: Polska.

Dwuliterowy kod państwa (pochodzenie artysty): alfa-2 PL .

Dwuliterowy kod państwa (pochodzenie dzieła): alfa-2 PL .

1 właściciel (1976 – 22 października 2013): mieszkaniec (Tychy).

2 właściciel (22 października 2013 – nadal): MMSPHJD Tychy.

Miejsce prezentacji w Muzeum: Twin towers empire of the miniatures – No. 10 .

Prezentacja w przestrzeni miejskiej:

Kategorie:

• Symbol.

• Znaczek.

• Relief.

• Zakłady pracy.

• Św. Barbara (Chorzów).

• Dzielnice i osiedla Chorzowa.

• Dzielnice i osiedla miast województwa śląskiego.

• Kopalnie w Polsce.

• Kopalnie w województwie śląskim.

• Przedsiębiorstwa w Chorzowie.

• Instytucja na poziomie, na którym znajduje się główne wejście wysokościowca.

• muzeum rysunku architektonicznego.

• muzeum grafiki i rysunku.

• muzeum grodu.

.

EMB63 Kopalnia Barbara Chorzów emblemat cywilny grantem związków zawodowych – info


• KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO BARBARA – WYZWOLENIE, w Chorzowie. Utworzona 1922 r. z pn.-zach. części dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Król. Wydobycie w 1938 r. – 1 138 802 t, w 1964 r. – 1 390 920 t. W tym też roku zatrudniała 3602 pracowników.

.

• KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO KRÓL, w Chorzowie. Założona w 1791 r., jedna z najstarszych i największych na Górnym Śląsku. W 1797 r. zastosowano w niej maszynę parową do napędu pomp odwadniających. W 1814 r. – parową maszynę wyciągową, a w 1853 r. – klatki wyciągowe, w 1860 r – sortowanie urobku. W latach 1847, 1871 (starcia wojskowe), 1889 i 1907 w kopalni miały miejsce strajki górników. W roku 1870 z części państw. kopalni utworzona – Kopalnię Węgla Kamiennego Chorzów. Wydobycie w 1913 r w kopalni Król – 2 879 797 t. W roku 1922 kopalnia została podzielona na Kopalnię Węgla Kamiennego Barbara-Wyzwolenie i Kopalnię Węgla Kamiennego Prezydent.

.

• KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO PREZYDENT, w Chorzowie. Utworzona 1922 r. z pd.-wsch. części dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Król. Nazwa kopalni od oddanego do eksploatacji w 1933 r. nowoczesnego (ze skipem o pojemności 10 t) szybu Prezydent Mościcki. W kwietniu 1937 r. w kopalni miał miejsce ośmiodniowy strajk okupacyjny i głodowy. Wydobycie w roku 1938 – 1 551 292 t, 1964 – 1 237 510 t, a zatrudnienie 3656 pracowników.

.

• KOPALNIA, zakład górn. zajmujący się wydobywaniem z ziemi kopalin użytecznych. Rozróżnia się kopalnie podziemne (głębinowe). W nich roboty górn. prowadzone są w głębi ziemi. I kopalnie naziemne (odkrywkowe). Tu kopaliny eksploatuje się z powierzchni ziemi, po uprzednim usunięciu nadkładu skał płonnych. W kopalniach podziemnych eksploatuje się m.in. węgiel (kamienny, brunatny), rudy, sole, niektóre łupki i glinki ogniotrwałe. Również ropę naftową i gaz ziemny, wydobywane ze złóż za pomocą otworów wiertniczych (wiertnictwo). W kopalniach naziemnych – węgiel brunatny, siarkę, wapienie, surowce ceramiczne, kamienie budowlane i in. Eksploatacja kopalin użytecznych poprzedzana jest poszukiwaniami i badaniami geol. Na podstawie tych badań opracowuje się projekt określający model kopalni. Eksploatacja kopalni również poprzedzana jest robotami udostępniającymi złoże i robotami przygotowawczymi (górnictwo). W wyniku tych robót w kopalni podziemnej powstaje podstawowy szkielet kopalni. Składa się on z pionowych, poziomych i pochyłych wyrobisk górniczych. W ramach tego szkieletu organizowane są oddziały produkcyjne kopalni eksploatujące kopalnię użyteczną (wybierania kopalni użytecznej). Ze względu na istniejące pod ziemią ciśnienie – górotworu oraz ze względów techn. i organizacyjnych, udostępnione złoże nie może być wybierane jednocześnie we wszystkich punktach kopalni. Dzieli się je więc na wyodrębnione obszary (bloki), które następnie wybierane są kolejno przez okres istnienia kopalni. Za pomocą płaszczyzn poziomych wydziela się poziomy kopalniane (łączące się z szybem przekopami). Poziomy zaś dzieli się na piętra.

.

W obrębie pięter przygotowuje się pola wybierania, w skład których wchodzą oddziały wydobywcze (produkcyjne) kopalni i oddziały pomocnicze. Oddziały wydobywcze stanowią grupy przodków (przodek), w których wydobywa się kopalinę i przygotowuje do do eksploatacji następne partie złoża. Oddziały te łączą się z podstawowym szkieletem kopalni za pomocą chodników odstawczych urobku oraz chodników transportowych i wentylacyjnych. Odstawa urobku z przodków produkcyjnych odbywa się za pomocą przenośników taśmowych lub stalowych. Z nich urobek przesypywany jest do wozów kopalnianych, transportowanych następnie pod szyb główny. W kopalniach węgla długość dróg przewozowych dochodzi do kilkudziesięciu km. W szybie urobek wyciągany jest w wozach umieszczonych w klatce szybowej lub przesypywany do specjalnych urządzeń zw. skipami. Obecnie w kopalni podziemnej podstawowe procesy produkcyjne, jak urabianie, ładowanie i transport, są w znacznym stopniu zmechanizowane i zautomatyzowane. W podziemnych kopalniach węgla w szerokim zakresie stosowane są urabiające i ładujące maszyny górnicze. Roboty górnicze w kopalni odkrywkowej prowadzi się inaczej niż w kopalni podziemnej. W miejscu zalegania złoża usuwa się nadkład skał płonnych, a następnie urabia się i transportuje kopalinę użyteczną. W dużych kopalniach odkrywkowych usuwanie nadkładu i wydobywanie kopaliny prowadzi się na kilku poziomach. Łączna wysokość frontu urabiania dochodzi do kilkudziesięciu i więcej metrów. Roboty górnicze są często w pełni zmechanizowane dzięki zastosowaniu koparek i zwałowarek. Odstawa urobku przeprowadzana jest zwykle przenośnikami taśmowymi lub wózkami. W przypadku silnego zawodnienia złoża stosuje się zespoły pomp, niekiedy nawet szyby i chodniki odwadniające. Kopalnia odkrywkowa, w której eksploatuje się kamienie użytkowe (np. budowlane, drogowe) nosi nazwę kamieniołomu.

.

Kopalnia Barbara DZIAŁ FALERYSTYKI, WEKSYLOLOGII, HERALDYKI, SYMBOLIKI I EMBLEMATYKI.

.

EMB63 Kopalnia Barbara Chorzów emblemat cywilny grantem związków zawodowych – strony polecane


S 1

S 2

Dział Falerystyki Weksylologii Heraldyki Symboliki Emblematyki.

S 4

ABC Kompendium.

Grażyna Dominiak.

.

EMB63 Kopalnia Barbara Chorzów emblemat cywilny grantem związków zawodowych – kategoria:


1091. 1154. 1158. 17 kwietnia 2020. Pion Janina. Sztuka województwa śląskiego.

.

Kopalnia Barbara Chorzów emblemat cywilny grantem związków zawodowych Janina herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2020.

One Response to EMB63 Kopalnia Barbara Chorzów emblemat cywilny grantem związków zawodowych

  1. admin says:

    wielka sztuka to wciąż biała plama na mapie światowej kultury.
    kompleks obrazów i grafik o dużej wartości historycznej, naukowej, artystycznej i estetycznej.

Content | Menu | Access panel
Accessibility