Nadanie placówce numeru REGON przez Urząd Statystyczny

8 czerwca, 2020

Nadanie placówce numeru REGON przez Urząd Statystyczny logo Muzeum DOMINIAK

Nadanie placówce numeru REGON przez Urząd Statystyczny  

Nadanie placówce numeru REGON przez Urząd Statystyczny ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oc urazowe uszkodzenie umiejętność pracy w zespole ubranie robocze autor Henryk Jan Dominiak

Nadanie placówce numeru REGON przez Urząd Statystyczny w Katowicach

Nadanie placówce numeru REGON przez Urząd Statystyczny – tyczy zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach, ul. Żwakowska.

.

USK KOLEKCJA

.

USK.


GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 763,
z późn. zm.). 

KRAJOWY REJESTR URZĘDOWY PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ.

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH 

40-158 KATOWICE, UL. OWOCOWA 3.

tel.: (32) 7791200, faks: (32) 7791300, e-mail: SekretariatUSKce@stat.gov,p1 .

data: 07-03- 2014.

USK ZAŚWIADCZENIE o numerze identyfikacyjnym REGON. 


Zaświadcza się, że na podstawie złożonego wniosku jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej

o nazwie: MUZEUM MINIATUROWEJ SZTUKI PROFESJONALNEJ HENRYK JAN DONIINIAK

i siedzibie w: województwo ŚLĄSKIE.

powiat M. TYCHY, gmina/dzielnica/delegatura TYCHY.

adres: TYCHY, UL. ŻWAKOWSKA 8 nr lok. 66.

43-100 TYCHY

otrzymała numer identyfikacyjny REGON:

243501544.

.

Nadanie placówce numeru REGON przez Urząd Statystyczny – BIP. 


Do powyższego numeru przypisane są między innymi następujące informacje:

Szczególna forma prawna: 99 BEZ SZCZEGÓLNEJ FORMY PRAWNEJ.

Własność: 214 WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH.

Rodzaj przeważającej działalności:

wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) 9102Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW.

Liczba jednostek lokalnych: 1.

Zaświadczenia o numerach identyfikacyjnych REGON nadanych jednostkom lokalnym drukowane są odrębnie.

pieczęć.

URZĄD STATYSTYCZNY

ul. Owocowa nr 3

40 -158 KATOWICE 

Identyfikator 000331582.

pieczęć US.

z up. Dyrektora Urzędu Statystycznego

STARSZY SPECJALISTA 

Joanna Kaczyńska

(podpis osoby upoważnionej

przez Dyrektora Urzędu Statystycznego). 

.

Nadanie placówce numeru REGON przez Urząd Statystyczny ARTYKUŁY.


• Formularz Nadrzędny BIP galerii . 

 Schemat niezmiennej organizacji ruchu dla oznakowania E-22b dla salonu wystawowego . 

 Porozumienie w sprawie E-22b z KMP w Tychach .

 Dotyczy opinii wydanej przez MZUiM w Tychach na temat stałego oznakowania E-22b przy ulicy Żwakowskiej .

 Uzgodnienie Regulamin z Ministrem MKiDN – utworzone 4 zbiory dzieł sztuki: 

 Dział: MalarstwaRysunku i Grafiki . 

 Dział Rzeźby i Ceramiki.

• Dział Falerystyki, Weksylologii, Heraldyki, Symboliki i Emblematyki.

 Dział Broni Białej.

• Wszczęcie postępowania administracyjnego (usunięcie brzozy z działki 4549/26) .

• DECYZJA na wycinkę drzewa .

 Godło muzeum PRAWO OCHRONNE NR 287521 .

.

Nadanie placówce numeru REGON przez Urząd Statystyczny – domeny polecane:


Zielone Tychy Kultura .

.

Nadanie placówce numeru REGON przez Urząd Statystyczny – kategoria: 325. 396. 25 kwietnia 2020. 27 lipca 1999. 7 marca 2014. Biuletyn Informacji Publicznej. MMXIV rok 2014. Sfera Dołęga. Zakomunikowanie w relacji do motywu U.

.

Nadanie placówce numeru REGON przez Urząd Statystyczny Dołęga polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019.

Comments are closed.

Content | Menu | Access panel
Accessibility