Prawo Ochronne nr 287521

30 maja, 2020

Prawo Ochronne nr 287521 logo Muzeum DOMINIAK

Prawo Ochronne nr 287521 

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach ulica Żwakowska 8/66

Prawo Ochronne nr 287521 parking miejski strefa do parkowania dla osób niepełnosprawnych miejsca postojowe bezpłatne autor Henryk Jan Dominiak

Prawo Ochronne nr 2875211 / potwierdzenie ubezpieczające

Prawo Ochronne nr 287521 to BIP – obrończe pismo urzędowe marki muzeum.

świadectwo herb Tychy

ŚWIADECTWO / BIP – 1 strona


GODŁO RP.

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

.

ŚWIADECTWO OCHRONNE.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1410) zostało udzielone na rzecz:

DOMINIAK HENRYK JAN, Tychy, Polska.

.

PRAWO OCHRONNE

NR 287521.

.

NA ZNAK TOWAROWY

przedstawiony w niniejszym świadectwie.

.

Prawo ochronne

trwa od: 2016-04-27.

Warszawa, 2016-12-19.

pieczęć sucha z godłem RP.

.

Z upoważnienia Prezesa

Urzędu Patentowego.

Elżbieta Głowacka

ST. INSPEKTOR.

podpis.

.

Prawo Ochronne nr 287521 / BIP – 2 strona.


ZNAK TOWAROWY.

Klasyfikacja elementów graficznych: 24.01.05 24.01.15 27.05.01.

Prawo Ochronne nr 287521 / BIP – 3 strona.


Data zgłoszenia: 2016-04-27.

.

Prawo ochronne

trwa od: 2016-04-27.

Warszawa, 2016-12-19.

pieczęć sucha z godłem RP.

.

Z upoważnienia Prezesa

Urzędu Patentowego.

Elżbieta Głowacka

ST. INSPEKTOR.

podpis.

Numer zgłoszenia: Z.455632.

Pierwszeństwo:.

Data wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego: 2016-11-10.

Numer prawa ochronnego: R.287521.

O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono w WUP 2/2017.

Uprawniony.

DOMINIAK HENRYK JAN, Tychy, Polska.

Prawo Ochronne nr 287521 AKT / BIP – Wykaz towarów przyporządkowanych do odpowiednich klas towarowych:.


14.

biżuteria, artystyczne zawieszki dekoracyjne. dzieła sztuki z metali szlachetnych, figurki z metali szlachetnych. kolczyki, medale, medaliony, monety, naszyjniki, kamienie szlachetne, kamienie półszlachetne. spinki do krawatów, srebro nieprzetworzone lub kute, stopy metali szlachetnych. sztabki metali szlachetnych, zegarki na rękę, zegary słoneczne. złoto nieprzetworzone lub kute, żetony miedziane.

16.

afisze, plakaty z papieru lub kartonu, akwaforty, akwarele jako obrazy. albumy, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma, periodyki. etykiety nie z materiału tekstylnego, formy do gliny modelarskiej. fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalkomania, kartki z życzeniami. karty pocztowe, katalogi, koperty, książki, litografie, mapy, obrazy. materiały drukowane, materiały piśmienne, modele i makiety architektoniczne. notatniki, noże do papieru, pieczęcie, stemple, okładki do dokumentów. podstawki do długopisów i ołówków, portrety, publikacje na nośniku papierowym. reprodukcje graficzne, rysunki, ryciny, serwetki stołowe papierowe. sztychy, ryty, szyldy z papieru lub kartonu, torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych. wydruki graficzne, zakładki do książek, znaczki pocztowe.

41.

doradztwo zawodowe, porady w zakresie edukacji lub kształcenia. edukacja, nauczanie, fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych. informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji. organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa konkursów. publikowanie książek, kształcenie praktyczne, usługi muzeów i wystaw. komputerowe przygotowywanie obrazowych prelekcji, zajęć i konspektów. organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie przyjęć, usługi parku rozrywki. pisanie i publikowanie tekstów innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych. prowadzenie koncertów, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, usługi reporterskie. rozrywka, organizowanie i wystawianie spektakli i hapeningów; usługi kaligrafii. kursy edukacyjne dotyczące projektowania artystycznego i projektowania wnętrz. organizowanie wystaw związanych z kulturą lub edukacją, usługi w zakresie produkcji filmów.

Prawo Ochronne nr 287521 / BIP / ARTYKUŁY.


Strona Główna BIP muzeum .

Projekt stałej organizacji ruchu dla oznakowania E-22b dla Muzeum.

Uzgodnienie Regulamin z Ministrem MKiDN .

ŚWIADECTWO AKT / KATEGORIA.


muzeum sztuki nowoczesnej w Tychach.

galerie sztuki współczesnej.

uważane za najmniejsze muzeum na świecie.

turystyka do najmniejszego imperium sztuki na świecie.

placówki w Polsce.

maestria ograniczony do minimum królestwa.

instytucje kultury.

wspólnoty mieszkaniowe.

osiedla i regiony śląskie.

wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ulicy Żwakowskiej.

Przypisy.


UPRP dane bibliograficzne: R.287521 .

odsyłacze zewnętrzne.


http://portal.uprp.pl/wydawnictwa.html

Pracownia Edukacyjna Elitarny Punkt Przedszkolny

Tychy od dawna do współczesności

Ulica Legionów Polskich w Tychach


Koordynatorem danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach. Predyspozycje osobowe transformowane będą gwoli realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym personalia osobowe przysługuje akces do treści swoich danych tożsamości oraz do ich poprawiania. Podanie zbioru wiadomości osobowych jest dobrowolne, chyba, że rozdział prawa stanowi inaczej. 693. 725.

.

Kategoria: 18 maja 2018. Kolumna główna. Tablica wypowiedzi z literką startową P. Treść kluczowa. Zakres Leliwa.

.

< Poprzednia Następna >

.

Prawo Ochronne nr 287521 Leliwa polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019.

16 Responses to Prawo Ochronne nr 287521

 1. admin says:

  Uchwałą radnych miasta (z dnia 22 marca 2018) w sprawie podziału Miasta Tychy na okręgi wyborcze Aleja Jana Pawła II należy do Okręgu czwartego wspólnie z arterią: Aleja Bielska nr nieparzyste od 69 do 101 i nr parzyste od 54 do 82, Aleja Marszałka Piłsudskiego nr parzyste do 20 i nr nieparzyste do 65 D. Następnie jezdnia imienia Antoniego Czechowa, Ciasna, Cicha, Cienista, Cyganerii, Czereśniowa, Czysta. Po czym ciąg jezdny o nadanej nazwie Elizy Orzeszkowej, Feliksa Konecznego, Karola Kurpińskiego, Konfederatów Barskich, Kornela Ujejskiego. Później Ludomira Różyckiego, M. Curie-Skłodowskiej, Młodzieżowa, Moniuszki Stanisława, Morcinka Gustawa, Mozarta Wolfganga Amadeusza. Plac Curie-Skłodowskiej, Plac Czarnieckiego, Plac Wojciecha Korfantego. Dalej Romana Dmowskiego, Stefana Czarnieckiego, Stefana Grota-Roweckiego nr parzyste od 42 i nr nieparzyste od 53, Uczniowska, Ustronna, Walentego Kubicy, Zofii Nałkowskiej.

  http://dominiakah.com/wp/tychy-od-dawna-do-wspolczesnosci/aleja-jana-pawla-ii-w-tychach/

 2. admin says:

  MARATON, Marathon, w starożytnej Grecji miejscowość na pn.-wsch. wybrzeżu Attyki.
  490 p.n.e. pod M. Ateńczycy (wspierani przez oddział Platejczyków) odnieśli pod wodzą Miltiadesa wspaniałe zwycięstwo nad Persami (perskie wojny).
  Kurhan usypany na miejscu stosu pogrzebowego poległych Ateńczyków i stela nagrobna z imionami bohaterów istnieją do dziś.
  Według legendy, goniec wysłany z wieścią o zwycięstwie, przebiegłszy odległość ok. 42 km, padł w Atenach martwy.
  Do tego biegu odniesiono się w 1896 roku na pierwszych nowożytnych Igrzyskach Olimpijskich w Atenach, rozgrywając na trasie Maraton-Ateny współzawodnictwo biegowe, określane mianem od tej pory biegiem maratońskim (biegi).

 3. admin says:

  Burak jest popularny od co najmniej 4000 lat. Burek rodzaj nadziewanego placka, Byczek jezioro w gminie Gniezno. Byczysko dawniej statek rzeczny do spławu soli i zboża. Byk drugi astrologiczny znak zodiaku, Bysio na dobranoc. Błąd niezgodne z rzeczywistością wyobrażenie o stanie rzeczy. Błazen klaun zwykle kojarzony ze średniowieczem. Błysk w oku to wrażenia wzrokowe powstające w gałce ocznej. Błyskotliwość umiejętność szybkiego kojarzenia faktów. Chochlik drukarski przekłamanie przeinaczenie. Chochlik w podaniach ludowych złośliwy lub psotny duszek. Chomąto rodzaj jarzma używanego do zaprzęgania zwierząt pociągowych. Choroba nowotworowa komórki organizmu dzielą się w sposób niekontrolowany. Chwalca osoba wychwalająca kogoś lub coś. Chłop jak dąb wielkolud chłopisko drągal dryblas gigant. Chłop na schwał tak o nim mówili. Chłopisko wysoki barczysty mężczyzna. Ciamajda osobnik ślamazarny i niezaradny. Ciapa osoba flegmatyczna nieudolna niezdarna. Ciapciak istota niewyraźnie wyglądająca. Ciążenie prawo powszechnego ciążenia. Ciało niebieskie naturalny obiekt fizyczny poza granicą atmosfery ziemskiej. Ciećwierz polski pisarz fantasy i science fiction. Cielę młode bydła domowego. Ciemięga lewy dopływ Bystrzycy o długości 40 km. Ciemna masa przypuszczalnie materia nieemitująca i nieodbijająca promieniowania elektromagnetycznego. Ciemniak szczyt należący do masywu Czerwonych Wierchów w Tatrach Zachodnich.

 4. admin says:

  KSIĄŻĘTA POLSCY Z RODU PIASTÓW.
  MIESZKO I, data ur. nie znana, zm. 25 V 992. Książę polski od ok. 960, pierwszy hist. przedstawiciel dynastii Piastów. Według kroniki Anonima zw. Gallem miał być synem Ziemomysła.
  Wystąpił raz także polskim imieniem Dagome. Pierwsze wiadomości źródłowe o Mieszku I pochodzą z lat 963-964, kiedy toczył bitwy z Wieletami i kooperującym z nimi banitą saskim, grafem Wichmanem. Państwo Mieszka obejmowało wówczas tylko część późniejszych etnogr. ziem pol. bez Śląska i kraju Wiślan (Małopolski) zależnych od Czech oraz bez Pomorza, o które rywalizował z Wieletami.
  Po niepowodzeniach w walce z Wieletami pierwszy chrześcijański władca Wielkopolski zbliżył się do Czech, skąd 965 lub nieco wcześniej wziął za żonę Dobrawę, która urodziła mu najstarszego syna, Bolesława Chrobrego.
  Poślubienie chrześcijańskiej księżniczki czeskiej stało się wstępem do nawiązania stosunków z papiestwem i przyjęcia przez Mieszka chrztu 966 (prawdopodobnie 14 IV w Ratyzbonie).
  Następnie sprowadzenia 968 do Poznania misji biskupa Jordana, co zapoczątkowało budowę organizacji kościelnej w Polsce.

  Jako książę chrześcijański Mieszko I został jeszcze 966 uznanym sojusznikiem ces. Ottona I i w tym charakterze, a także z pomocą czes. kontynuował boje z Wieletami i Wichmanem, zakończone zwycięstwem 967 i opanowaniem części Pomorza. Gdy sukcesom pol. na tym terenie próbował zagrodzić drogę margrabia Hodon, pierwszym władcą słowiańskich plemion odparł jego natarcie (bitwa pod Cedynią 972).
  Niebawem sam czynnie ingerował w stosunki niemieckie, występując wraz z Bolesławem II czeskim po śmierci Ottona I (973) po stronie księcia bawarskiego Henryka Kłótnika przeciw Ottonowi II. Wedłóg niepewnego źródła miał za to Otton II najechać 979 ziemie polskie, gdzie jednak doznał porażki.
  Nie przeszkodził natomiast wnuk Lestka opanowaniu (981) pd.- wsch. grodów pol. (Przemyśl, Czerwień) przez Włodzimierza W., księcia kijowskiego. W 983 po śmierci Ottona II raz jeszcze poparł sprawę Henryka Kłótnika, ale rychło od niej odstąpił, uznając zwycięstwo Ottona III i urzeczywistniając wobec niego aż do swej śmierci powinności sojusznicze. Położyło to kres współdziałaniu pol.-czes., rozluźniającemu się już od śmierci Dobrawy 977 i drugiego małżeństwa (ok. 979) Mieszka z Odą, córką margrabiego Dytryka z Marchii Północnej.
  Jako równorzędny innym władcom dążył teraz do opanowania Śląska i ziemi Wiślan, czego dokonał ok. 990 wspomagany w konflikcie zbrojnym z Czechami przez posiłki cesarskie. W tymże czasie wszedł w niezbyt jasny stosunek zależności politycznej od papiestwa, którego śladem jest zachowane streszczenie dokumentu tzw. Dagome iudex, a który zobowiązywał go do trybutu.

  Płacił też Mieszko cesarstwu trybut, lecz jego geneza jest sporna. Nauka polska, odrzuciwszy dawniejszy pogląd, jakoby miał on być narzucony 963 przez Gerona, upatrywała w nim opłatę z tytułu dzierżenia ziem zachodniopomorskich.
  Ostatnio zaś wyrażono pogląd, że terytorium obciążonym trybutem był Śląsk.
  Umierając podzielił książę państwa Polan kraj między Bolesława Chrobrego i małoletnich synów z drugiego małżeństwa.
  Za panowania Mieszka – brata Czcibora dokonało się zjednoczenie etnicznych ziem polskich w jedno państwo, w czym prócz obiektywnych okoliczności nie mała była zasługa samego księcia, zwanego nie bez racji „budowniczym państwa polskiego”.

 5. admin says:

  Żywiec ośrodek turystyczny; muzeum, kościół późnogotycko-renesansowy (1 poł. XV, XVI w.) z późnorenesansową kaplicą Komorowskich (1596-1608), kościół Św. Krzyża (przed 1428, 1679-90, wieża 1910). Późnogotycki zamek z dziedzińcem renesansowym (ok. 1500, rozbudowany 1569, 1721 i XIX w.) i park (1712-15, XIX w.).
  Historia Żywca.
  Prawa miejskie otrzymał przed 1327 i był znanym ośrodkiem rzemieślniczo-handlowym księstwa oświęcimskiego.
  Ważny strategicznie zamek w Żywcu był w poł. XV w. w posiadaniu rodu Skrzyhskich.
  W 1460 zdobyty przez wojska królewskie.
  Od 1467 w rękach Komorowskich, 1624-73 w rękach Wazów, później Wielopolskich.
  Okolice Zywca były w XVII-XVIII w. terenem działalnoci zbójników góralskich.
  Po I rozbiorze w granicach zaboru austr., znalazł się Żywiec w posiadaniu Albrechta, syna Augusta II, a następnie (od 1838) był posiadłością bocznej linii Habsburgów. Habsburgowie rozwinęli tu przemysł spożywczy (Browar żywiecki), drzewny i metalowy.
  W wojnie obronnej Polski 1939 pułk KOP i oddział Obrony Narodowej „Żywiec” (1 Brygada Górska) toczyły 3 IX w rejonie Żywca walki obronne z niem. dywizją piechoty.
  W okresie okupacji hitlerowskiej miały miejsce powszechne deportacje ludności polskiej Żywca i powiatu do Generalnego Gubernatorstwa (1940 wysiedlono 20 tys. osób).
  Na terenie powiatu żywieckiego aktywną działalność prowadziły AK i BCh.
  Silny punkt przerzutowy GG-Sląsk-Słowacja.
  Żywiec wyzwolony został 5 IV 1945 w zakresie operacji morawsko-ostrawskiej przez jednostki 1 armii gwardii pod dowództwem gen. płka Andrieja A. Grieczki (4 Front Ukraiński).
  W czasie działań wojennych 1945 Żywiec został bardzo zniszczony. Dopiero po wojnie trwała silna odbudowa i rozbudowa miasta.

 6. admin says:

  Henryk Jan Dominiak Biżuteria – jednostka leksykalna:

  dyrektor muzeum miniaturowej.
  zwierzchnik muzeum henryk.
  administrator muzeum jan.
  zwierzchnik muzeum dominiak.
  administracja muzeum weksylologii.
  dyrektor muzeum sztuki.
  menedżer muzeum malarstwa.
  administrator muzeum rzeźby.
  menedżer muzeum medali
  dyrektor muzeum broni białej.
  administracja muzeum symboliki.
  właściciel muzeum heraldyki.
  zwierzchnik muzeum miniaturowej sztuki.
  zwierzchnik muzeum miniaturowej sztuki profesjonalnej.
  administrator muzeum miniaturowej sztuki profesjonalnej henryk.
  dyrektor muzeum miniaturowej sztuki profesjonalnej henryk jan.
  zwierzchnik muzeum miniaturowej sztuki profesjonalnej henryk jan dominiak.
  zwierzchnik muzeum rysunku.
  dyrektor muzeum profesjonalnej.
  zwierzchnik muzeum odznaczeń.
  zwierzchnik muzeum grafiki.

 7. admin says:

  agat. air. akita. akon. akord. alior. apart. atest. awans. awizo. bank. baza. blat. Cegła. czapa. dane. darń. demo. dowód. drzwi. esej. fakt. fakty. gal. Glina. grand. kali. keno. klapa. kod. kody. krab. Krzyż. kwit. list. mag. magia. mail. mąka. makao. maki. makro. malta. mango. mapa. maszt. mata. memo. metka. mikro. order. osąd. pasek. pięć. pismo. post. punkt. szkic. sznur. sława. tło. ustęp. walet. warta. waza. wiatr. wir. wonga. wór. wóz. wykaz. zysk.

 8. admin says:

  muzeum sztuki medalierskiej.
  muzeum wojskowe.
  muzeum sztuk użytkowych.
  muzeum sztuk pięknych.
  muzeum sztuk dekoracyjnych.
  przewodnik po sztuce.
  muzeum sztuki sakralnej.
  cennik i godziny otwarcia.
  muzeum sztuki złotniczej.
  historia sztuki.
  rzeczy, które warto zobaczyć.
  obrońcy skarbów.
  muzeum sztuki w każdym mieście.
  podróże po europie.
  muzeum sztuki ludowej.
  galeria sztuki nowoczesnej.
  kolekcja sztuki polskiej.
  przestrzeń piękniejsza od przedmiotu.
  muzeum sztuki drukarskiej.

 9. admin says:

  żwakowska broń biała. ustawa o broni i amunicji nowelizacja. żwakowska obrazy nowoczesne ręcznie malowane na płótnie. odznaczenia zasłużonych dawców krwi. żwakowska medale. najwyższe odznaczenia wojskowe. żwakowska odznaczenia. żwakowska grafika artystyczna. technika graficzna z wykorzystaniem wapienia. żwakowska henryk. henryk viii. żwakowska rysunki. rysunek przedstawia budowę komórki. żwakowska rzęźba. rzeźba starożytnego rzymu prezentacja. żwakowska relief w owalnym obramowaniu.

 10. admin says:

  atrakcje turystyczne.
  muzeum rzeźby współczesnej.
  kolej na muzea.
  reprezentujących różne regiony i kultury.
  najpopularniejsze muzea świata.
  muzeum w środowisku lokalnym.
  urlop w regionie.
  galeria współczesnego malarstwa.
  miejsce muzeów w turystyce kulturowej.
  czas przeszły zatrzymany.
  przeszłość we współczesnej narracji kulturowej.
  muzea w województwie śląskim.
  wystawa współczesnych polskich ilustratorów.
  reprezentowanie muzeum na zewnątrz.
  muzea we współczesnej edukacji historycznej.

 11. admin says:

  BOŃCZYK NORBERT, ur. 6 VI 1837 w Miechowicach k. Bytomia, zm. 18 II 1893 w Bytomiu.
  Ksiądz, działacz górnośląski, poeta, obrońca polskości na Śląsku.
  W czasie studiów teologicznych we Wrocławiu związał się z Towarzystwem Literacko-Słowiańskim.
  Działając jako ksiądz w Bytomiu, założył tu 1869 kasyno polskie, a 1871 Towarzystwo Młodzieży Polskiej.
  Występował przedsiębiorczo przeciw germanizacji, był więziony w okresie Kulturkampfu.
  Stworzył najlepsze dzieła epickie w literaturze górnośląskiej: poemat Stary kościół miechowski (Bytom 1879) i Górę chełmską (Wrocław 1886) — powieść poetycką z okresu Kulturkampfu.
  Pisał też drobniejsze utwory, liryki, które wydał również w języku niemieckim. Poezje polskie, t. 1, Katowice 1936. F.A. MAREK Norbert Bończyk — poeta i patriota, Opole 1957.

 12. admin says:

  Współrzędne: 50° 7′ 0.7″ N, 18° 58′ 40.6″ E . 50.116861 szerokości geograficznej północnej od równika. 18.977944 długości wschodniej od południka zero. UTM 34U 355442 5553582. 2391/14.

 13. admin says:

  ŻYWIECKA KOTLINA, śródgórska kotlina pochodzenia erozyjnego, w Beskidach Zach., w środkowym biegu Soły. Między Beskidem Śląskim (na zach.), Żywieckim (na pd. i wsch.), Średnim (na pn.-wsch.) i Małym (na pn.).
  Powierzchnia ponad 100 km². Dno płaskie lub lekko faliste. Wysokość ok. 400 m n.p.m.. Otoczona górami wys. od 500 do 900 m ponad dno kotliny. Odwadniana przez Sołę i jej liczne dopływy (Ujsoła, Koszarawa, Żylica, Leśna, Rycerka).
  Na Sole, w Tresnej, zapora i zbiornik wodny (Jez. Żywieckie).
  Gleby niezbyt urodzajne – uprawa gł. owsa i roślin pastewnych oraz ziemniaków i żyta.
  Rozwinięta turystyka. Główne miasto Żywiec.

 14. admin says:

  Gromadzone gałęzie sztuk pięknych – Twoje wybory w oglądaniu wartości estetycznych.

 15. admin says:

  ŻYWIECKIE JEZIORO, sztuczny zbiornik na Sole, poniżej Żywca, (Tresna).

Content | Menu | Access panel
Accessibility