Odznaczenia nagrody wyróżnienia certyfikaty

18 sierpnia, 2021

Odznaczenia nagrody wyróżnienia certyfikaty

Odznaczenia nagrody wyróżnienia certyfikaty to w rezultacie uhonorowania placówki i osoby zaangażowanej w jej życie codzienne. Przede wszystkim karta przedstawia osiągnięcia uzyskane dzięki sądzie osób zwiedzających z kraju i zagranicy. Na ogólną diagnostykę wystawy ma wpływ autorytet i ilość zgromadzonych eksponatów. Wystawy stałe i gościnne w różnych punktach Polski, również nie były bez znaczenia. Pozwoliły nie tylko zapoznać społeczeństwo ze zbiorem, ale również niewątpliwie pozyskać nowe rarytasy do kolekcji.

Odznaczenia nagrody wyróżnienia certyfikaty cropped-logo-Muzeum-Miniaturowej-Sztuki-Profesjonalnej-Henryk-Jan-Dominiak-DOMINIAK-AH.png

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach z powagą i niewątpliwie ogromną radością dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania tych prestiżowych tytułów. Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa o pozyskaniu laurów za perełki skumulowane i prezentowane w stałej siedzibie salonu wystawowego przy ulicy Żwakowskiej 8/66. Fotografie kolekcji maleńkich arcydzieł są dostępne na stronie internetowej Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach w czterech działach. Oczywiście pierwszy to Dział Malarstwa Rysunku Grafiki. Drugim istotnie jest Dział Rzeźby Ceramiki. Trzeci niewątpliwie reprezentuje Dział Falerystyki Weksylologii Heraldyki Symboliki Emblematyki. Na koniec czwarty i w rezultacie ostatni to Dział Broni Białej.

Data publikacji karty internetowej: 2021-08-18. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-19.

.


Odznaczenia.

Przyznane Muzeum i jego założycielowi.

.

Odznaczenia Muzeum.

 1. 2021-09-06 aprobowana w Warszawie Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Ze względu na fakt, iż jest to polskie odznaczenie ministerialne, symbolizuje wyróżnienie w kreowaniu, popularyzowaniu i kurateli kultury.
 2. 2021-08-26 orzekana w Warszawie Złota Odznaka „Zasłużony Dla Budownictwa” dla Zbiorowości. Wiarygodnie to odznaczenie związkowe związane z działaniem Muzeum w przestrzeni budownictwa, stanowiące wyróżnienie ZA SZCZEGÓLNE ZASŁUGI W ROZWOJU BUDOWNICTWA.
 3. Odznaczenia nagrody wyróżnienia certyfikaty Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego nadana przez Sejmik Województwa Śląskiego. Katowice 2020. 09. 04

  Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego nadana przez Sejmik Województwa Śląskiego. Katowice 2020 wrzesień 04.

  2020-09-04 przyznana w Katowicach Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Konkludując jest to odznaczenie regionalne nadane przez Sejmik Województwa Śląskiego.

.

Odznaczenia przyznane założycielowi Muzeum.

 1. 1982-10-06 ręczona w Warszawie Brązowa Odznaka Honorowa Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Bezsprzecznie jest to odznaczenie resortowe nadane przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża w dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi.
 2. 1980-08-14 potwierdzana w Elblągu Złota Wojskowa Odznaka Sprawności Fizycznej, zwana dalej „WOSF”. Do wyjaśnienia za upowszechnianie sprawności fizycznej wśród żołnierzy, utrzymanie najwyższego w najdłuższym okresie poziomu sprawności fizycznej, lansowanie zdrowego stylu życia i osiągnięcie ze sprawności fizycznej łącznie za wszystkie obowiązujących w czasie roku szkolnego sprawdzianów ocenę „bardzo dobrze”.

.


Nagrody.

 1. 2019-04-04 przypieczętowany w Katowicach dla założyciela Muzeum Zielony Czek 2019. Godne uwagi, iż to nagroda pieniężna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Okazją jest Dzień Ziemi w kategorii DZIAŁANIA POPULARYZATORSKIE I PROMOCJA POSTAW PROEKOLOGICZNYCH za Zielone Tychy Kultura (zewnętrzna część placówki).
 2. 2019-12-20 zaakceptowane we Wrocławiu Orły Rozrywki 2019 Laureat Konkursu Wybór Klienta. Przede wszystkim to motywacja za osiągnięcie statusu laureata w mieście: Tychy w zestawieniu Orły Rozrywki 2019. Uzyskana ocena 9.1/10 pkt i pamiątkowa nagroda. Rok 2020-12-20 przyniósł 1 miejsce w mieście Tychy. Rok 2021-12-18 pozwolił uzyskać ocenę 9.7/10 pkt.
 3. 2019-12-20 w rezultacie po raz pierwszy wręczono we Wrocławiu Złote Orły Rozrywki. Opierając się na opracowanym badaniu sugestii zainteresowanych, wystawa eksponatów pozostaje w 6.05% sztandarowych jednostek materii Rozrywki w Polsce. Muzeum odebrało pokrytą autentyczny złotem mosiężną statuetkę imitującą skrzydło orła.
 4. 2020-09-10 usankcjonowany w Warszawie Platynowy Lew Biznesu.
 5. 2020-12-20 kolejny raz przydzielono we Wrocławiu Złote Orły Rozrywki. Zgodnie ze zrealizowanym przeglądem ocen gości, muzeum przystaje do 6.05% nieschematycznych podmiotów branży Rozrywki w kraju. Instytucja dosłużyła się następnego pozłacanego szczerym złotem orlego skrzydła na dębowym cokole.

.


Wyróżnienia.

 1. 2019-06-06 zaakcentowane w Katowicach Prawo używania herbu Województwa Śląskiego. Ważnym aspektem jest, iż udzielił aprobaty Marszałek Województwa Śląskiego.
 2. 2014-03-28 usankcjonowane w Tychach Pełnomocnictwo w posługiwaniu się herbem Miasta Tychy. Wiarygodnie autoryzacji dokonał Prezydent Miasta Tychy.
 3. 2020-04-23 uwierzytelnione we Wrocławiu wyróżnienie Najlepsi 2020 wśród Muzeów i Galerii w Tychach. Istotnie to zaakceptowanie przez Personel Kierowniczy Oferte‌o‌.‌pl.
 4. 2021-05-11 zaręczone we Wrocławiu zaszczycenie Najlepsi 2021 wśród Muzeów i Galerii w Tychach. Podobnie do wyżej wymienionego to uwydatnienie za sprawą Zarządu Oferte‌o‌.‌pl.

.


Certyfikaty.

Dla placówki i niewątpliwie ściśle związane z prowadzeniem podmiotu publicznego.

.

Przede wszystkim dla Muzeum.

 1. 2020-08-20, niewątpliwie wydany w Warszawie Certyfikat ISO 9001. Wiarygodnie niniejszym Muzeum posiada wdrożony System Zarządzania Jakością w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2015-10. W wyniku decyzji stwierdza się, że System Zarządzania Jakością został oceniony pozytywnie. Numer certyfikatu: 20/08/2020/TS/WA/749/05.
 2. 2020-08-20, godnym uwagi jest fakt, iż przekazany w Warszawie CERTYFIKAT JAKOŚCI – Europejska Gwiazda Obiekt Historyczny. Licencja nr WA-20082020-EG-018.
 3. 2020-08-21, w rezultacie porozdzielany w Warszawie CERTYFIKAT JAKOŚCI – EUROPEJSKI LIDER JAKOŚCI. Licencja nr WA-21082020-ELJ-3003.
 4. 2020-09-08, rozdysponowany w Warszawie Certyfikat Europejska Gwarancja Najwyższej Jakości. Licencja nr WA-08092020-EGNJ-1348.
 5. 2020-09-08, oczywiście rozdzielony w Warszawie Certyfikat Polska Gwarancja Najwyższej Jakości. Licencja nr WA-08092020-PGNJ-034.
 6. 2020-10-14, konkludując stwierdzany przez Instytut Badań Konsumenckich w Mikołowie Przedsiębiorstwo Godne Zaufania. IBK bezsprzecznie zaświadcza, że niniejszy uczestnik spełnił wszystkie warunki uczestnictwa w programie. Wykazał się dużym zaufaniem klientów, nieposzlakowaną opinią, jak również ogromnymi kompetencjami i innowacyjnymi rozwiązaniami w swojej specjalizacji.
 7. 2021-05-31, kończąc przyświadczony przez Instytut Badań Marki w Sosnowcu Konsumencki Laur Zaufania. Dla wyjaśnienia, nadany został na podstawie rekomendacji Konsumentów w dowód uznania za: a) Zachowanie najwyższych standardów obsługi Klienta. b) Zaufanie konsumenckie i pozytywne opinie. c) Kompleksową dbałość o Klienta w tym satysfakcję z wysokiej jakości świadczonych usług i oferowanych produktów.

.

W związku z tym dla założyciela Muzeum.

 1. 2008-02-26, niegdyś wręczone w Krakowie POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA DO EWIDENCJI ZNAKU WYTWÓRCY. Na podstawie art, 13 ust. 2 Ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo Probiercze (Dz. U. nr 55. poz. 249 z późniejszymi zmianami) Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie potwierdza zgłoszenie do ewidencji znaku wytwórcy. Nr ewid. znaku: 12 322. Właściciel: Henryk Jan Dominiak. L. dz.WN-460-34/2008.
 2. 2016-04-27, godnym uwagi jest fakt, iż zostało udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie ŚWIADECTWO OCHRONNE. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1410) na rzecz: Dominiak Henryk Jan, Tychy, Polska PRAWO OCHRONNE NR 287521 NA ZNAK TOWAROWY.

.

Klasa towarowa 16:

a). z pewnością afisze, plakaty z papieru lub kartonu.

b). na bank akwaforty, obrazy, akwarele jako obrazy, fotografie, wydruki graficzne, portrety, znaczki pocztowe.

c). nie ulega wątpliwości, że albumy, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma, periodyki, gazety, kalendarze.

d). bez wątpienia etykiety nie z materiału tekstylnego, formy do gliny modelarskiej. globusy ziemskie.

e). niezbicie kalkomania, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, koperty, książki, litografie.

f). bez dwóch zdań mapy, materiały drukowane, materiały piśmienne, modele i makiety architektoniczne.

g). swobodnie notatniki, noże do papieru, pieczęcie, stemple, okładki do dokumentów, zakładki do książek.

h). bezproblemowo podstawki do długopisów i ołówków, publikacje na nośniku papierowym.

i). naturalnie reprodukcje graficzne, rysunki, ryciny, serwetki stołowe papierowe, sztychy, ryty.

j). kończąc szyldy z papieru lub kartonu, torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych.

.

Klasa towarowa 41:

a). z pewnością doradztwo zawodowe, porady w zakresie edukacji lub kształcenia, edukacja, nauczanie.

b). bezsprzecznie fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji.

c). komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji.

d). godnym uwagi jest fakt, iż zawarte są organizowanie i obsługa konkursów.

e). publikowanie książek. kształcenie praktyczne.

f). bez wątpienia usługi muzeów i wystaw.

g). na pewno komputerowe przygotowywanie obrazowych prelekcji, zajęć i konspektów.

h). organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie przyjęć.

i). usługi parku rozrywki.

j). pisanie i publikowanie tekstów innych niż reklamowe.

k). bezsprzecznie produkcja programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie koncertów.

l). publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków.

ł). podobnie do ww. usługi reporterskie.

m). rozrywka, organizowanie i wystawianie spektakli i hapeningów.

n). usługi kaligrafii.

o). kursy edukacyjne dotyczące projektowania artystycznego i projektowania wnętrz.

p). jeszcze bardziej organizowanie wystaw związanych z kulturą lub edukacją.

r). na zakończenie usługi w zakresie produkcji filmów.

.


Spostrzeżenia istotne, dane kontaktowe i adres dla wyjaśnienia do strony Odznaczenia nagrody wyróżnienia certyfikaty.

Cenne deklaracje zwrotne i dane pomostowe: Przede wszystkim w kwestii trudności w obliczu klarowności witryny elektronicznej monitujemy o komunikację. Godnym uwagi jest fakt, iż osobą węzłową jest Henryk Jan Dominiak, arhen-dominiak@hotmail.com. Z pewnością swobodnie połączyć można się także wykręcając numer telefonu komórkowego +48 692 875 944 lub telefonu VoIP 32 218 15 24. Wnioskując, identycznym rozwiązaniem można podobnie wysyłać postulaty bądź wskazówki o uprzystępnianie komunikatu nieosiągalnego oraz lokować postulowania gwarancji wyrazistości. W opozycji do wyżej wymienionych, mamy do zaproponowania sposób tradycyjny. Konkludując jest nią korespondencja na adres: kod pocztowy 43-100, miasto Tychy, ulica Żwakowska 8/66.

.


Czynnik motywujący do strony Odznaczenia nagrody wyróżnienia certyfikaty.

Przede wszystkim: blask. bonus. chwała. czołowy przedstawiciel. dodatek. dystynkcja.

Bez wątpienia: gloria. gratyfikacja. indywidualność. pierwsze miejsce. pociecha. poczucie własnej wartości. pompa. powszechne uznanie.

Ważnym aspektem jest: premia. przebojowość. przedmiot dumy. rekordzista. siła. splendor. świetność.

Godne uwagi: tytan. wawrzyn. wirtuoz. wybitna osoba. wygrana. wzór do naśladowania. zaszczyt. zdobycz.

.


Linki wewnętrzne z pewnością w kierunku szpalty Odznaczenia nagrody wyróżnienia certyfikaty.

Tereny zarządzane przez administrację państwową.

.

Ogniwa partytury biurokratycznej rozlokowane w północnym członie krainy graniczącej z Rosją, Litwą, Białorusią, Ukrainą, Słowacją, Czechami i Niemcami.

 1. Oczywiście jego areał to prawie 22 892,48 km², miastem wiodącym jest Szczecin mierzący sobie 300,55 km². Natomiast społeczność zapisana, wnioskując z ksiąg meldunkowych za dnia 2020-11-22, dochodzić do granicy 1,7 mln zjadaczy chleba. Namawiamy osoby odzwierciedlające zachodniopomorskie, krąg podporządkowany wojewodzie zajmujący miejsce na wybrzeżu Morza Bałtyckiego.

.

Jednostki podziału urzędniczego położone w środkowej części naszej ojczyzny.

 1. Szczyci się formatem 29 826,51 km², stolicą jest Poznań, a wspólnota zameldowanych na dzień 2020-06-30 wydaje się, iż stanowi 3,5 mln jednostek ludzkich. Przestrzeń pod wielkopolskie pozostaje w konfiguracji proporcji standaryzacji nadrzędnej RP to województwo, które o współczesnej konstelacji wyłoniło się w piątek z dniem 1 stycznia 1999 r. w w związku z oficjalną metamorfozą majestatu nad Białą Gwiazdą.

.

Województwa umiejscowione w południowej ziemi ojczystej.

 1. Niewątpliwie zawłaszcza powierzchnią 15 182 km² i zalicza się do mniejszych w kraju kierowanych organem administracji państwowej. Małopolskie z prawem posiadania w swoim herbie godła Polski jest województwem, które w bieżącym uformowaniu zaistniało 1999-01-01. Oczywiście jak pozostałe w następstwie restrukturalizacji administracyjnej królestwa zlokalizowanego wśród Morza Bałtyckiego i Karpat.
 2. Istotnie strefa o terytorium 12 333,09 km². Śląskie największa urbanizacja na dodatek gęstość zaludnienia, zamieszkiwana przez blisko 4,52 mln śmiertelników. Podsumowując region reprezentuje 21 powiatów grodzkich. Przede wszystkim jest nim: Częstochowa, Gliwice, Zabrze, Bytom, Ruda Śląska, Świętochłowice, Chorzów, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec. Na koniec do tego grona zaszeregowano: Katowice, Mysłowice, Jaworzno, Tychy, Rybnik, Żory, Jastrzębie Zdrój i jeszcze bardziej wlicza się: Bielsko-Biała, powiat rybnicki, pow. bieruńsko-lędziński.
 3. W rezultacie poletko o rozmiarze 19 946,7 km² godne uwagi dane z 2020-11-24. dolnośląskie z rezydencją wojewody i bonusowo sejmiku w łonie Wrocławia. Kończąc, obszar menedżerowany ustami palatyna, jak informuje Europejski Urząd Statystyczny w roku 2018 posiadał 2,865 miliona osób fizycznych. Tu również znajduje się najmniejsza wieś w kraju o nazwie Luboszów.

.


Linki zewnętrzne dla wyjaśnienia do karty Odznaczenia nagrody wyróżnienia certyfikaty.

 1. Sprzymierzona z zachodnimi krajami Polska państwo w Europie Środkowej.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Content | Menu | Access panel
Accessibility