MAL12 Synagoga w Łęcznej 2013 maciupci wytwór łęczyńskiego praktyka regionalisty

Styczeń 2, 2021

MAL12 Synagoga w Łęcznej 2013 maciupci wytwór łęczyńskiego praktyka regionalisty

MAL12 Synagoga w Łęcznej 2013 maciupci wytwór łęczyńskiego praktyka regionalisty to dzieło malarza, jedno z najciekawszych i najbardziej barwnych naszej kolekcji.
MAL12 Synagoga w Łęcznej 2013 maciupci wytwór łęczyńskiego praktyka regionalisty cropped-logo-Muzeum-Miniaturowej-Sztuki-Profesjonalnej-Henryk-Jan-Dominiak-DOMINIAK-AH.png

LINKI

    1. DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
    2. BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
    3. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
    4. POLITYKA PRYWATNOŚCI
    5. KARTA DUŻEJ RODZINY KDR
    6. MAPA WITRYNY INTERNETOWEJ

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach ma zaszczyt i przyjemność zaprezentować Państwu miniaturowy obraz. Zademonstrowany skarb jest eksponatem stałej ekspozycji Działu Malarstwa Rysunku Grafiki. Dodatkowo egzemplarz ma miejsce dostępne na cyfrowym obszarze karty internetowej Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach w Dziale Malarstwa Rysunku Grafiki.
Data publikacji karty internetowej: 2021-01-02.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-19.
Status pod względem zgodności z ustawą: Niniejsza strona internetowa z raportowanym eksponatem muzealnym jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Prezentowana wizja artysty jest niepowtarzalnym jego dorobkiem twórczym i stanowi rarytas placówki. Okaz jest schematycznie usytuowany na sztalugach wykonanych z typowych zapałek wytwarzanych przez różnorodne zakłady przemysłu zapałczanego. Wymieniona charakterystyka pracy figuruje poniżej:

 • opis i fot. obrazu Henryk Jan Dominiak, 2020-06-21: MAL12 Synagoga w Łęcznej 2013 maciupci wytwór łęczyńskiego praktyka regionalisty Synagoga w Łęcznej obraz olejny 4 cm x 3 cm autor Paweł Brodzisz 2013.
 • identyfikator: MAL12.
 • tytuł obrazu: „Synagoga w Łęcznej”.
 • link do strony artysty: mgr inż. Paweł Brodzisz.
 • powierzchnia dzieła: 4,00 x 3,00 cm / 12,00 cm².
 • technika dzieła: olej na płótnie – miniaturka.
 • okres powstania: 2013-??-??.
 • okres stałego przekazania do Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach: 2013-??-??.
 • osoba przekazująca: Paweł Brodzisz.
 • autor o obrazie: Łęczyńska synagoga to jedna z nielicznych pamiątek po społeczności żydowskiej. Po wojnie stanowiła prawie 50% mieszkańców. Obraz wkomponowuje się w cykl moich zainteresowań architekturą i historią Łęcznej. Malowałem cykle obrazów przedstawiających Łęczną (pełnoformatowych) pt. „Portret mojego miasta”. Łęczna SMS: 2021-01-02.
 • stałe miejsce prezentacji: Szklana piramida, 2013-??-??, gablota 2020-05-03.
 • prezentacja w przestrzeni miejskiej: „Park Sztuki działania artystyczne” – Biała Podlaska (sobota, niedziela) od 2015-06-13 do 2015-06-14, „Sala Baletowa” – Miejskie Centrum Kultury w Tychach 2015-07-01, Dzień Wojska Polskiego – wyeksponowanie na Placu pod Żyrafą w Tychach (środa) 2015-08-05.
 • strona cyfrowa o Pawle Brodziszu: artysta malarz, fotograf, grafik, regionalista: życiorys, galeria, wystawy.
 • siedziba pracowni artysty: Łęczna – miasto w centrum województwa lubelskiego.
 • miejsce stałego pobytu artysty: Łęczna, Lublin, Polska (Poland).
 • przynależność narodowa: dwuliterowy kod państwa (pochodzenie artysty): alfa-2 PL.
 • unikalny znak zodiaku: „Wodnik”.
 • [ fakultatywne wzmianki ].

Odmienne prace Pawła Brodzisza nieodpłatnie rozdysponowane na rzecz Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach:

Opis pracy sporządził Henryk Jan Dominiak dnia: 2020-06-07. Analizę zrealizowano na podstawie wykonanej oceny i posiadanej wiedzy przez podmiot publiczny, ponadto źródeł wydawniczych i sieci globalnej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku dysponowania ważną nowinką w sprawie przedmiotowej kompozycji plastycznej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Henryk Jan Dominiak, arhen-dominiak@hotmail.com. Komunikować można się także dzwoniąc na numer telefonu 692 875 944. W podobny sposób należy składać wnioski o przekazanie informacji nieosiągalnej oraz składać żądania zagwarantowania dostępności.

Zgodnie z obowiązującą Deklaracją Dostępności każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej naszej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Synagoga

 1. Synagoga [łac. < gr., dom zgromadzenia], gebr. bejt ha-kneset, w judaizmie dom modlitwy, bóżnica. Niebywale priorytetowy komponent żydowskiego życia.
 2. Bóżnica to żydowski obiekt sakralny, będący areną modlitw, studiowania – Tory. Od średniowiecza tak samo kwaterą zarządu – kahału (gmina, system organizacji społeczności żydowskiej), sądu rabinackiego, incydentalnie miejsce odosobnienia kahalnego. Jako pierwszoplanowe wnętrze bóżnicy odgrywa decydującą rolę sala modlitw, dedykowana wyłącznie dla mężczyzn. Alkierz odznacza się bimą (mównica, stanowisko, z którego kantor kreuje modły) w środku i aron ha-kodesz (szafa ołtarzowa – ozdobna drewniana skrzynka przeznaczona do składowania zwojów Tory) w ścianie wschodniej. Galeria dla kobiet reprezentowana jest przez ścianę zachodnią.
 3. Jądro bóżnic, stanowcze w każdym momencie i wyzbyte dekoracji ze wszystkich stron, jest okazale ozdobione stiukami i polichromią. Ornamentację wypełniają sekwencje roślinne, geometryczne, prześlicznej fauny i wersety z pięciu pierwszych ksiąg Biblii (Pięcioksiąg).
 4. Synagogi formowały się z funduszów gminy, zrzeszenia religijnego czy też rzemieślniczego, a nawet o charakterze fundacji indywidualnych. Ich wzór archeologiczny wykrystalizował się dość dawno bo w starożytności jako linia tradycji świątyni jerozolimskiej. Ogromny boom budownictwa bóżnic rozpoczął się w okresie hellenistycznym (czas nieprawdopodobnej ewolucji terytorialnej Grecji na skutek aneksji Aleksandra Wielkiego) i rzymskim (rozkwit Imperium Rzymskiego).
 5. Z wspomnianego czasu bierze początek najstarsza ocalona bóżnica (ok. 244) w Dura Europos (starożytne miasto nad Eufratem rzeką Mezopotamii). W średniowieczu, w trakcie diaspory (rozproszenie członków grupy etnicznej), zakreślił się typ bóżnic orientowanych (kościół), mających związek z regionalnym obrzędem i stylem. Najistotniejsze to strefa koncentracji społecznych gminy żydowskiej w Wormacji w zachodnich Niemczech (XI w.), Ratyzbonie w kraju związkowym Bawaria nad Dunajem (XIII w.), Pradze w zachodniej części Czech (XIV w.).
 6. Do Polski synagoga dotarła w końcu XIV w, jako wariant halowy (halowy kościół – wielonawowy o nawach równej wysokości). Niegdysiejsza z uratowanych jest Stara Bóżnica na Kazimierzu w Krakowie. Pochodząca z XIV w. synagoga posiada sześciodzielne sklepienie wsparte na dwóch filarach. Unowocześniona 1570 przez Matteo Gucciego (budowniczy i kamieniarz pochodzenia włoskiego) i dokompletowana attyką (górny element elewacji budynku). W XVI w, ustanowił się fason bóżnicy z bimą architektoniczną otoczone balustradą i zwieńczone baldachimem (Rzeszów, już nieistniejące bóżnice w Łańcucie i Tarnowie).
 7. W 2 połowie XVII w. rozpoczyna się budowa, niejednokrotnie z rozkazu królewskiego, synagog obronnych. Wznoszono je w większej odległości od obszaru murów miejskich lub na ich krawędzi. Posiadały grube mury opięte skarpami (przypora – pionowy element konstrukcyjny budowli), blanki (krenelaż), strzelnice i wysoko umieszczone wąskie okna (najstarsza zachowana synagoga w województwie świętokrzyskim – bóżnica w Szydłowie). Pod koniec XVII w. pod bokiem bóżnic murowanych stawiają się drewniane. Ich kształt jest analogiczny w wersji do dworków szlacheckich i kościołów drewnianych. Rozporządzają one skromnym wyglądem zewnętrznym, dachem w większości wypadków mansardowym (typ dachu łamanego), krytym gontem (drewno dobrej jakości, bez sęków). Natomiast ich wnętrze jest bogato zdobione (najbardziej znane, obecnie nieistniejące w Lutomiersku (drewniana), Zabłudowie (unikat na skalę europejską – sprzed Potopu Szwedzkiego), Nasielsku (w stylu barokowym z drewna), Przedborzu – dokonana w modrzewiu i podpalona przez Hitlerowców 3 września 1939 roku). Okres II wojny światowej to stadium świadomego niszczenia bóżnic przez niemieckiego okupanta. Wybrane (m.in. synagoga w Częstochowie, Krakowie, Tykocinie) zostały odtworzone.
 8. [ podziel się dodatkową wiedzą o synagodze. ]

Aplikacje mobilne dla karty MAL12 Synagoga w Łęcznej 2013 maciupci wytwór łęczyńskiego praktyka regionalisty

    • [ przepraszamy za niedogodności związane z brakiem aplikacji oraz informacji o jej utworzeniu z kartą MAL12 Synagoga w Łęcznej 2013 maciupci wytwór łęczyńskiego praktyka regionalisty ]

LINKI

    1. STRONA GŁÓWNA
    2. ZESTAW NAZBIERANEGO MALARSTWA
    3. DZIAŁ RZEŹBY CERAMIKI
    4. DZIAŁ FALERYSTYKI WEKSYLOLOGII HERALDYKI SYMBOLIKI EMBLEMATYKI
    5. DZIAŁ BRONI BIAŁEJ
    6. UL
    7. [ masz prawo propozycji linku w odniesieniu do karty MAL12 Synagoga w Łęcznej 2013 maciupci wytwór łęczyńskiego praktyka regionalisty. ]

KATEGORIA

    1. Malarstwo wyjściową twórczością ziemianina wypełniającą ładunkiem bieg jego życia
    2. Artysta siedziby władz gminy miejsko-wiejskiej Łęczna
    3. Obrazy nowoczesne
    4. Pion Janina
    5. Prace malarzy
    6. Sztuka polska
    7. Sztuka województwa lubelskiego
    8. Zbiory obiektów muzealnych
    9. Sztuka związana z Kościołem katolickim
    10. Bez dwóch zdań insygnia Dębno
    11. [ masz prawo propozycji linku w odniesieniu do karty MAL12 Synagoga w Łęcznej 2013 maciupci wytwór łęczyńskiego praktyka regionalisty. ]

MAL12 Synagoga w Łęcznej 2013 maciupci wytwór łęczyńskiego praktyka regionalisty Dębno polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019
„Dębno” herb szlachecki autor Henryk Jan Dominiak, 2019-08-06. Swojski herb fantastyczny; długowiekowa pieczęć z 1406-??-??. Ciąg przodków i potomków rycerskich Dębów, znany w poł. XIII w. pochodził z ziemi sandomierskiej. W środku niewielu stosunkowo rodzin tego znak rozpoznawczo-bojowego największą rolę odgrywali: Krzyżanowscy, Oleśniccy, Potworowscy, Sienieńscy.

One Response to MAL12 Synagoga w Łęcznej 2013 maciupci wytwór łęczyńskiego praktyka regionalisty

 1. admin says:

  1249.
  Bóżnica w Chicago, 1952.
  Bóżnica drewniana w Wołpie (Białoruś) z początku XVIII w.
  Ruiny bóżnicy w Kefar Biram (Izrael) z II/III w.