MAL12 Synagoga w Łęcznej 2013 maciupci wytwór łęczyńskiego praktyka regionalisty

2 stycznia, 2021

MAL12 Synagoga w Łęcznej 2013 maciupci wytwór łęczyńskiego praktyka regionalisty

MAL12 Synagoga w Łęcznej 2013 maciupci wytwór łęczyńskiego praktyka regionalisty to bezsprzecznie dzieło malarza, no i oczywiście jedno z najciekawszych i przede wszystkim najbardziej barwnych naszej kolekcji.
 MAL12 Synagoga w Łęcznej 2013 maciupci wytwór łęczyńskiego praktyka regionalisty cropped-logo-Muzeum-Miniaturowej-Sztuki-Profesjonalnej-Henryk-Jan-Dominiak-DOMINIAK-AH.png

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach ma niewątpliwie zaszczyt i przyjemność zaprezentować Państwu miniaturowy obraz. Bezsprzecznie, zademonstrowany skarb jest eksponatem stałej ekspozycji Działu Malarstwa Rysunku Grafiki. Dlatego dodatkowo egzemplarz ma miejsce dostępne na cyfrowym obszarze karty internetowej Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach w Dziale Malarstwa Rysunku Grafiki.

Data istotnie publikacji karty internetowej: 2021-01-02. Data wiarygodnie ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-09.

MAL12 Synagoga w Łęcznej 2013 maciupci wytwór łęczyńskiego praktyka regionalisty

Status pod względem zgodności z ustawą: 

Niewątpliwie niniejsza strona internetowa z raportowanym eksponatem muzealnym jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. Bezsprzecznie chodzi o zagadnienie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wiarygodnie, prezentowana wizja artysty jest niepowtarzalnym jego dorobkiem twórczym i w związku z tym stanowi rarytas placówki. Okaz jest w rezultacie schematycznie usytuowany na sztalugach wykonanych z typowych zapałek wytwarzanych przez różnorodne zakłady przemysłu zapałczanego. Wymieniona charakterystyka pracy figuruje niewątpliwie poniżej.

Synagoga w Łęcznej – autor Paweł Brodzisz

 1. opis i fotografię obrazu dokonał Henryk Jan Dominiak, Tychy dnia 2020-06-21:
  MAL12 Synagoga w Łęcznej 2013 maciupci wytwór łęczyńskiego praktyka regionalisty Synagoga w Łęcznej obraz olejny 4 cm x 3 cm autor Paweł Brodzisz 2013.
 2. reasumując identyfikator: MAL12.
 3. bezsprzecznie tytuł obrazu: „Synagoga w Łęcznej”.
 4. niewątpliwie link do strony artysty: mgr inż. Paweł Brodzisz.
 5. istotnie powierzchnia dzieła: 4,00 x 3,00 cm, wnioskując 12,00 cm².
 6. z pewnością technika dzieła: olej na płótnie – miniaturka.
 7. godne uwagi – okres powstania: 2013-??-??.
 8. z pewnością okres stałego przekazania do Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach: 2013-??-??.
 9. osoba przekazująca: bez wątpienia Paweł Brodzisz.
 10. naprawdę autor o obrazie: Łęczyńska synagoga to wiarygodnie jedna z nielicznych pamiątek po społeczności żydowskiej. Dla wyjaśnienia, po wojnie stanowiła prawie 50% mieszkańców. Poza tym równie ważne istotnie obraz wkomponowuje się w cykl moich zainteresowań architekturą i historią Łęcznej. Oczywiście, malowałem cykle obrazów przedstawiających Łęczną (pełnoformatowych) pt. „Portret mojego miasta”. Łęczna SMS: 2021-01-02.

MAL12 Synagoga w Łęcznej 2013 – bez wątpienia rozwinięcie

 1. Niegdyś stałe miejsce prezentacji: Szklana piramida, 2013-??-??, gablota 2020-05-03.
 2. Oczywiście prezentacja w przestrzeni miejskiej: „Park Sztuki działania artystyczne” – Biała Podlaska (sobota, niedziela) od 2015-06-13 do 2015-06-14. Bezsprzecznie „Sala Baletowa” – Miejskie Centrum Kultury w Tychach 2015-07-01. Niewątpliwie Dzień Wojska Polskiego – wyeksponowanie na Placu pod Żyrafą w Tychach (środa) 2015-08-05.
 3. Godne uwagi – strona cyfrowa o Pawle Brodziszu: artysta malarz, fotograf, grafik, regionalista: życiorys, galeria, wystawy.
 4. Niewątpliwie siedziba pracowni artysty: Łęczna – miasto bez wątpienia w centrum województwa lubelskiego.
 5. miejsce stałego pobytu artysty: Łęczna, Lublin, w sumie Polska (Poland).
 6. poza tym równie ważne to przynależność narodowa: dwuliterowy kod państwa (pochodzenie artysty): alfa-2 PL.
 7. bądź co bądź unikalny znak zodiaku: na pewno „Wodnik”.
 8. [ fakultatywne wzmianki ].

Odmienne, godne uwagi prace Pawła Brodzisza nieodpłatnie rozdysponowane na rzecz Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach:

 1. Widok z Dąbrowy Główna ulica z 1899 r
 2. Chabry polne
 3. Kościół w Łęcznej
 4. [ inne prace artysty w naszych zbiorach ].

Faktem jest że opis pracy sporządził Henryk Jan Dominiak dnia: 2020-06-07. Innymi słowy analizę zrealizowano na podstawie wykonanej oceny i jeszcze bardziej posiadanej wiedzy przez podmiot publiczny, ponadto źródeł wydawniczych i ma się rozumieć sieci globalnej.

MAL12 Synagoga w Łęcznej 2013 maciupci wytwór łęczyńskiego praktyka regionalisty

Informacje zwrotne i w rezultacie dane kontaktowe

Oczywiście w przypadku dysponowania ważną nowinką w sprawie przedmiotowej kompozycji plastycznej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Henryk Jan Dominiak, arhen-dominiak@hotmail.com. Komunikować można się także dzwoniąc na numer telefonu 692 875 944. W podobny sposób należy składać wnioski o przekazanie informacji nieosiągalnej oraz składać żądania zagwarantowania dostępności.

Niepodważalnie zgodnie z obowiązującą Deklaracją Dostępności bezsprzecznie każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej naszej strony internetowej. Również aplikacji mobilnej lub w związku z tym jakiegoś ich elementu. Na koniec, po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, bezspornie można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

MAL12 Synagoga w Łęcznej 2013 maciupci wytwór łęczyńskiego praktyka regionalisty

SYNAGOGA

 1. Synagoga [łac. – gr., dom zgromadzenia], gebr. bejt hakneset, wiadomo, że w judaizmie dom modlitwy, bóżnica. Niebywale priorytetowy komponent żydowskiego życia.
 2. Bóżnica to, żydowski obiekt sakralny, będący areną modlitw, jeszcze bardziej studiowania – Tory. Być może od średniowiecza tak samo kwaterą zarządu – kahału (gmina, system organizacji społeczności żydowskiej), sądu rabinackiego, incydentalnie miejsce odosobnienia kahalnego. Jako pierwszoplanowe wnętrze bóżnicy odgrywa decydującą rolę sala modlitw, dedykowana wyłącznie dla mężczyzn. Alkierz bez wątpienia odznacza się bimą (mównica, stanowisko, z którego kantor kreuje modły) w środku i aron ha-kodesz (szafa ołtarzowa – ozdobna drewniana skrzynka przeznaczona do składowania zwojów Tory) w ścianie wschodniej. Godnym uwagi jest fakt, iż Galeria dla kobiet reprezentowana jest przez ścianę zachodnią.
 3. Jądro bóżnic, stanowcze w każdym momencie i wyzbyte dekoracji ze wszystkich stron, jest oczywiście okazale ozdobione stiukami i polichromią. Ornamentację wypełniają sekwencje roślinne, geometryczne, prześlicznej fauny i wersety z pięciu pierwszych ksiąg Biblii (Pięcioksiąg).
 4. Ewentualnie synagogi formowały się z funduszów gminy, zrzeszenia religijnego czy też rzemieślniczego, a nawet o charakterze fundacji indywidualnych. Możliwe jest to, że ich wzór archeologiczny wykrystalizował się dość dawno bo zdaje się w starożytności jako linia tradycji świątyni jerozolimskiej. Na bank ogromny boom budownictwa bóżnic rozpoczął się jakże by inaczej w okresie hellenistycznym (czas nieprawdopodobnej ewolucji terytorialnej Grecji na skutek aneksji Aleksandra Wielkiego) i na mur rzymskim (rozkwit Imperium Rzymskiego).

Synagoga – z pewnością kontynuacja

 1. Niezmiernie w rezultacie z wspomnianego czasu bierze początek zapewne najstarsza ocalona bóżnica (ok. 244-??-??) w Dura Europos (starożytne miasto nad Eufratem rzeką Mezopotamii). Zaiste, przede wszystkim w średniowieczu, w trakcie diaspory (rozproszenie członków grupy etnicznej), zakreślił się typ bóżnic orientowanych (kościół), mających związek z regionalnym obrzędem i stylem. Najistotniejsze to niewątpliwie strefa koncentracji społecznych gminy żydowskiej w Wormacji w zachodnich Niemczech (XI w.), Ratyzbonie w kraju związkowym Bawaria nad Dunajem (XIII w.), Pradze w zachodniej części Czech (XIV w.).
 2. Prawdopodobnie do Polski synagoga dotarła w końcu XIV w, jako wariant halowy (halowy kościół – wielonawowy o nawach równej wysokości). Właśnie konkludując niegdysiejsza z uratowanych jest Stara Bóżnica na Kazimierzu w Krakowie. Pochodząca prawie z XIV w. synagoga posiada sześciodzielne sklepienie wsparte na dwóch filarach. Przypuszczalnie unowocześniona 1570-??-?? przez Matteo Gucciego (budowniczy i kamieniarz pochodzenia włoskiego) i dokompletowana attyką (górny element elewacji budynku). W XVI w, ustanowił się fason bóżnicy z bimą architektoniczną otoczone balustradą i zwieńczone baldachimem (Rzeszów, już nieistniejące bóżnice w Łańcucie i Tarnowie).

Synagoga – bez wątpienia ciąg dalszy

 1. Niewątpliwie w 2 połowie XVII w. rozpoczyna się budowa, niejednokrotnie z rozkazu królewskiego, synagog obronnych. Załóżmy, że wznoszono je w większej odległości od obszaru murów miejskich lub niedaleko ich krawędzi. Oczywiście posiadały grube mury opięte skarpami (przypora – pionowy element konstrukcyjny budowli), blanki (krenelaż), strzelnice i wysoko umieszczone wąskie okna (najstarsza zachowana synagoga w województwie świętokrzyskim – bóżnica w Szydłowie). Prawie pod koniec XVII w. pod bokiem bóżnic murowanych bezsprzecznie stawiają się drewniane. W rezultacie ich kształt oczywiście jest analogiczny w wersji do dworków szlacheckich i kościołów drewnianych. Przede wszystkim rozporządzają one skromnym wyglądem zewnętrznym, wydaje się dachem w większości wypadków mansardowym (z pewnością typ dachu łamanego) i wiarygodnie krytym gontem (do rozwiązania stosowano drewno dobrej jakości, niewątpliwie bez sęków). Natomiast ich wnętrze jest bogato zdobione (najbardziej znane, oczywiście obecnie nieistniejące w Lutomiersku (drewniana). Równie godne uwagi w Zabłudowie (wydaje się iż to unikat na skalę europejską – sprzed Potopu Szwedzkiego). Jeszcze bardziej w Nasielsku (w stylu barokowym z drewna). Bezsprzecznie w Przedborzu – dokonana w modrzewiu i podpalona przez Hitlerowców 1939-09-03). Wnioskując można stwierdzić, że istotnie okres II wojny światowej to stadium świadomego niszczenia bóżnic przez niemieckiego okupanta. Konkludując, na zakończenie wybrane (m.in. synagoga w Częstochowie, Krakowie, Tykocinie) zostały odtworzone.
 2. [ dlatego podziel się dodatkową wiedzą o synagodze. ]

Aplikacje mobilne dla karty MAL12 Synagoga w Łęcznej 2013 maciupci wytwór łęczyńskiego praktyka regionalisty

 1. [ wiarygodnie przepraszamy za niedogodności związane z brakiem aplikacji oraz niezbicie ponad wszelką wątpliwość informacji o jej utworzeniu z kartą MAL12 Synagoga w Łęcznej 2013 maciupci wytwór łęczyńskiego praktyka regionalisty ]

Linki: MAL12 Synagoga w Łęcznej 2013

 1. MAPA WITRYNY INTERNETOWEJ
 2. ZESTAW NAZBIERANEGO MALARSTWA
 3. DZIAŁ RZEŹBY CERAMIKI
 4. RZEŹBA REZULTAT ZAAKCENTOWANY TRÓJWYMIAROWOŚCIĄ
 5. DZIAŁ FALERYSTYKI WEKSYLOLOGII HERALDYKI SYMBOLIKI EMBLEMATYKI
 6. DZIAŁ BRONI BIAŁEJ
 7. UL
 8. [ niekwestionowanie masz prawo propozycji linku jak wiadomo w odniesieniu do karty MAL12 Synagoga w Łęcznej 2013 maciupci wytwór łęczyńskiego praktyka regionalisty. ]

Kategoria: MAL12 Synagoga w Łęcznej 2013 maciupci wytwór łęczyńskiego praktyka regionalisty

 1. Malarstwo wyjściową twórczością ziemianina wypełniającą ładunkiem bieg jego życia
 2. Artysta siedziby władz gminy miejsko-wiejskiej Łęczna
 3. Obrazy nowoczesne
 4. Pion Janina
 5. Prace malarzy
 6. Sztuka polska
 7. Sztuka województwa lubelskiego
 8. Zbiory obiektów muzealnych
 9. Sztuka związana z Kościołem katolickim
 10. Bez dwóch zdań insygnia Dębno
 11. Wystawa Status quo 2021
 12. [ zdecydowanie masz prawo propozycji linku niezbicie w odniesieniu do karty MAL12 Synagoga w Łęcznej 2013 maciupci wytwór łęczyńskiego praktyka regionalisty. ]

MAL12 Synagoga w Łęcznej 2013 maciupci wytwór łęczyńskiego praktyka regionalisty Dębno polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019
„Dębno” jak najbardziej herb szlachecki, autor w rzeczy samej Henryk Jan Dominiak, 2019-08-06. Absolutnie swojski herb fantastyczny; długowiekowa pieczęć z 1406-??-??. Ciąg przodków i oczywiście potomków bez żadnej wątpliwości rycerskich Dębów, znany w poł. XIII w. przede wszystkim pochodził z ziemi sandomierskiej. W środku niewielu stosunkowo rodzin tego znak rozpoznawczo-bojowego bezwarunkowo największą rolę odgrywali: Krzyżanowscy, Oleśniccy, Potworowscy i rzecz oczywista Sienieńscy.

One Response to MAL12 Synagoga w Łęcznej 2013 maciupci wytwór łęczyńskiego praktyka regionalisty

 1. admin says:

  1249.
  Bóżnica w Chicago, 1952.
  Bóżnica drewniana w Wołpie (Białoruś) z początku XVIII w.
  Ruiny bóżnicy w Kefar Biram (Izrael) z II/III w.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Content | Menu | Access panel
Accessibility