Słownik pojęć zasobów leksykalnych stosowanych na całej domenie

2 października, 2020

Słownik pojęć zasobów leksykalnych stosowanych na całej domenie logo Muzeum DOMINIAK

Słownik pojęć zasobów leksykalnych stosowanych na całej domenie

z wrodzoną dobrocią witamy na stronie

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak

w przemiłym mieście jakim są Tychy z interesującą linią komunikacyjną Żwakowską 8/66

Słownik pojęć sztuka przez duże s słownik sztuki spotkanie z kulturą nowa era sami swoi autor Henryk Jan Dominiak

Słownik pojęć

wachlarz znaczeń na: A Ą B C Ć D E Ę Słownik pojęć fotografowanie i filmowanie do celów komercyjnych wymag zgody podstawa prawna Prawo ochronne Nr 287521 autor Henryk Jan Dominiak F G H indywidualna wystawa artystyczna indywidualna sztuka indywidualny tok nauczania studia autor Henryk Jan Dominiak J K L Ł M N Ń O Ó Słownik pojęć parking miejski strefa do parkowania dla osób niepełnosprawnych miejsca postojowe bezpłatne autor Henryk Jan Dominiak R S Ś T U Słownik pojęć wiadomości wiedza informacja news serwis informacyjny autor Henryk Jan Dominiak Y Z Ź Ż

litery alfabetu kraju położonego między Morzem Bałtyckim i Karpatami

Słownik pojęć zasobów leksykalnych stosowanych na całej domenie – mamy przyjemność ponownie powitać Państwa na stronie zgromadzonych wartości encyklopedycznych.

.

strona głównaBIP1KDRregulaminkolekcjalauryfalerystykaheraldykasymbolikaemblematykarzeźbaceramikabroń biała • .

.

Słownik pojęć zasobów leksykalnych stosowanych na całej domenie – A


ABAKUS, abak, mat. prymitywne liczydło. Pierwotnie zakurzona deska, na której można było pisać palcem. U staroż. Greków i Rzymian, a także w zach. Europie (do XVIII w.). Prostokątna deska z wyrytymi żłobkami, w których kamykami zaznaczano jednostki poszczególnych rzędów przedstawianej liczby. Jeśli liczba nie miała jednostek pewnego rzędu, odpowiedni żłobek był pusty.

.

AGON [gr.], w starożytnej Grecji zawody, w których uczestnicy afiszowali się swymi umiejętnościami. Popularne były agony gimniczne, zbliżone do naszych zawodów lekkoatletycznych. Dalej hippiczne, czyli wyścigi na rydwanach zaprzężonych w 2 lub 4 konie. I wreszcie muzyczne, obejmujące ekscesy wokalne i instrumentalne. Nazwę agon używano również do zawodów dramatycznych, w których od V w. p.n.e. uczestniczyli autorzy tragedii i komedii. ( też igrzyska greckie).

.

AGORA [gr.], skoncentrowanie obywateli w starożytnych miastach – państwach greckich. Przesądzało w najważniejszych sprawach politycznych, sądowniczych i kultowych. Stąd także nazwa miejsca obrad tego zgromadzenia [’rynek’, odpowiednik rzymskiego forum].

.

Słownik pojęć Ax


ANIZOTROPIA – zmienność cech fizycznych (w tym optycznych) ciał krystalicznych w zależności od kierunku obserwacji, np. anizotropia twardości, rozszerzalności cieplnej itp.

.

ARCHI [arki; wł., „smyczki”], ogólna nazwa grupy instrumentów smyczkowych w orkiestrze symfonicznej. Są to skrzypce I i II, altówki, wiolonczele i kontrabasy, czyli tzw. kwintet smyczkowy.

.

„ARCHIMEDES”, nazwa pierwszego parowca napędzanego śrubą okrętową. Zbudowany 1839 przez ang. konstruktora Francisa Smitha. 237 BRT, prędkości ok. 10 węzłów. Nazwę „Archimedes” nadano również pierwszemu śrubowcowi rosyjskiemu (1848).

.

Słownik pojęć AR


ARCHIREJ, archijerej [gr. archiereús], w kościele greckim (prawosł.) tytuł wyższych duchownych, patriarchów, arcybiskupów i piskupów. W gr. literaturze wczesnochrześc. tytuł Chrystusa.

.

ARENDA [łac. arendare „wydzierżawić”]. staropolski termin prawniczy na oznaczenie dzierżawy dóbr nieruchomych (np. ziemi, młyna, karczmy) lub praw (np. poboru opłat, podatków). Arendarz – dzierżawca.

.

ARMIA MONGOLSKA – wojownicy mongolscy pod wodzą Czyngis-chana na niezawodnych konikach, uzbrojeni w łuki i lance, zdobyli w XIII w. imperium rozciągające się od Chin po Europę.

.

ARYSTOTELES (384-322 p.n.e.) grecki filozof, uczeń Platona i nauczyciel Aleksandra Wielkiego, jego działalność filozoficzna i naukowa obejmowała niemal wszystkie dziedziny, w tym również mineralogię.

.

Słownik pojęć Au


ASTERYZM – (też gwiaździstość) efekt optyczny zaliczany do zewnętrznych zjawisk mieniących. Wyglądem przypominający jasną gwiazdę niekiedy 4-, 6- lub nawet 12 ramienną. Zjawisko to jest wynikiem odbicia i rozproszenia światła białego na występujących w kamieniach szlachetnych i ozdobnych inkluzjach o pokroju wydłużonym (włóknistym, pręcikowym, igiełkowym), np. kryształach rutylu, które mają różną orientację przestrzenną (przecinają się pod różnymi kontami).

.

AUSTRALIA jest najmniejszym kontynentem i szóstym co do wielkości krajem świata. Ludność skupia się na wschodnim i południowo-wschodnim wybrzeżu; dwie trzecie obywateli mieszka w ośmiu miastach. około 80 % terytorium to tzw. outback, czyli rozległe pustynne terytoria, przez to niezamieszkałe i nie nadające się pod uprawę. Hodowla owiec na ogromnych farmach to główna podpora gospodarcza tych terenów; jednocześnie czyni ona z Australii największego producenta wełny na świecie. Dzieci mieszkające na takich farmach uczą się za pośrednictwem telewizji i radia z nadajnikiem. Usługi Latającego Doktora zapewniają stałą opiekę medyczną najbardziej odizolowanym gospodarstwom domowym. Obfite zasoby mineralne; największy produkt eksportowy to węgiel kamienny, ponadto eksploatacja złota, uranu, żelaza, diamentów, opali i boksytu. W obecnej dekadzie Australia kładzie nacisk na rozwój nowych gałęzi gospodarki, takich jak turystyka i telekomunikacja.

.

Słownik pojęć budujące spotkania bardzo ciekawe dzieła sztuki bogaty zbiór autor Henryk Jan Dominiak Słownik pojęć B


BAHA .

.

Słownik pojęć ceramika artystyczna ceramiczna broszka miska szeroki wybór ceramiki dekoracyjnej Słownik pojęć C


CABA .

CHIL .

CUDO .

.

Słownik pojęć D


DAMA .

.

Słownik pojęć zasobów leksykalnych stosowanych na całej domenie – E


EAK .

EDEN. .

EGO .

.

Słownik pojęć zasobów leksykalnych stosowanych na całej domenie – E


EMITRON, odmiana fabryczna ortikonu, jednego z rodzajów telewizyjnej lampy analizującej.

.

EMMANUEL [emanüel] PIERRE, ur. 3 V 1916. Francuski poeta i eseista, związany z kat. grupą „Ésprit”. W okresie II wojny światowej brał udział w ruchu oporu. W swych utworach reprezentuje ideologię lewicowego katolicyzmu francuskiego. Usiłuje przez refleksję poetycką i filozoficzną odnaleźć sens dramatu współczesności. Jest autorem wierszy lirycznych, długich poematów, w których motywy chrześcijańskie przeplatają się z biblijnymi i mitologicznymi: Tombeau d’Orphée (1941), Sodome (1944) oraz zbioru szkiców Poésie, raison ardente (1947). EMMANUEL Z RZYMU Immanuel da Roma.

.

Słownik pojęć zasobów leksykalnych stosowanych na całej domenie – H


HIEROGLIFY – Egipcjanie posługiwali się nimi od końca IV tysiąclecia p.n.e. do końca IV w. n.e. To święte pismo składa się z symbolicznych znaków wyrażających słowa, idee lub dźwięki.

.

HIPOTEKA jest ograniczonym prawem rzeczowym, stanowiącym zabezpieczenie wierzytelności pieniężnej na nieruchomości. Warunkiem zaistnienia hipoteki jest umowa między wierzycielem a dłużnikiem hipotecznym oraz jej wpis do księgi wieczystej. Niewykonanie zobowiązania przez dłużnika daje wierzycielowi prawo zaspokojenia swojej należności z obciążonej nieruchomości, z prawem pierwszeństwa przed osobistymi wierzycielami dłużnika.

.

Słownik pojęć zasobów leksykalnych stosowanych na całej domenie – I


INDIE zajmują większą część subkontynentu indyjskiego; graniczą z Pakistanem na zachodzie, Chinami, Nepalem i Bhutanem na północy oraz Bangladeszem i Myanmarem (Birma) na wschodzie. Kraj szczyci się jedną z najstarszych cywilizacji świata (cywilizacja Ariów), której historia sięga XV w. p.n.e. Współczesne Indie stanowią bogaty konglomerat ras, społeczności posługujących się ponad 700 różnymi językami i dialektami; piętnaście z nich posiada status języka urzędowego, chociaż hindi używany jest jako podstawowy lub drugi język przez przez ponad 80% populacji. Od momentu uzyskania niepodległości od Wielkiej Brytanii w 1947 r., Indie pozostają w problematycznych stosunkach ze swoimi sąsiadami, wchodząc w 1965 r. w zbrojny konflikt z Pakistanem. Wartość produktu narodowego brutto pozostaje jedną z najniższych w świecie. Import w dalszym ciągu przeważa nad eksportem, podczas gdy kończy się pomoc zagraniczna, z zadłużenie zewnętrzne nadal rośnie. Główne zasoby Indii to węgiel kamienny, rudy żelaza, mangan, mika, boksyt, rudy tytanowe, chromit, gaz ziemny, diamenty, ropa naftowa, wapień.

.

INKOWIE – państwo Inków – począwszy od XIII w. w Ameryce Południowej dzierżył władzę Inka – Syn Słońca. Jego wojownicy poruszający się po drogach wykładanych kamieniami sprawowali kontrolę nad państwem i jego mieszkańcami – wieśniakami, kapłanami, rzemieślnikami, kupcami.

.

ISLANDIA jest republiką wyspiarską położoną tuż na południe od koła podbiegunowego północnego. Mieszkańcy kraju będący bezpośrednio potomkami wikingów, osadników z IX w., żyją w surowym w wulkanicznym krajobrazie. Kraj nawiedzają często trzęsienia ziemi. Gorące źródła na obszarach wulkanicznych zaopatrują Islandię w znaczną część gorącej wody i energię cieplną. Podstawą gospodarki islandzkiej jest rybołówstwo, większość floty rybackiej stanowi własność państwa; na produkty rybne przypada trzy czwarte całego eksportu. Jednak w ostatnich latach zubożenie zasobów rybnych spowodowało konieczność wprowadzenia systemu ograniczeń i zakazów; coraz bardziej popularne stają się farmy rybne. W szklarniach ogrzewanych energią geotermalną uprawiane są warzywa i kwiaty.

.

Słownik pojęć zasobów leksykalnych stosowanych na całej domenie – J


JORGE LUIS BORGES, amerykański pisarz, w opowiadaniu Biblioteka Babel przedstawił bibliotekę tak ogromną, że na jej półkach można było znaleźć każdą możliwą książkę: każdą powieść, wiersz i pracę naukową oraz wszystkie polemiki z tymi pracami i wszystkie polemiki do polemik, i tak dalej w nieskończoność. Kryptoanalityk próbujący odszyfrować metodą prób i błędów wiadomość zaszyfrowaną szyfrem z kluczem jednorazowym byłby w podobnej sytuacji. Ponieważ klucz jest całkowicie losowy, zbiór możliwych odszyfrowań zawierałby wszystkie teksty o tej samej długości: właściwą wiadomość, ale także jej zaprzeczenie, wiadomość, w której wszystkie rzeczowniki zostały zamienione na inne o tej samej długości i tak w nieskończoność.

.

ABC K

.

Słownik pojęć L


LEONARDO DA VINCI (1452-1519) „wymyślił prawie wszystko”. Począwszy od latających machin, na urządzeniach wodnych i wojennych skończywszy. Imał się wielu rzeczy; malarstwa, poezji, architektury, matematyki – prawdziwy geniusz epoki renesansu.

.

Słownik pojęć M


MAJOWIE – w Ameryce Centralnej od 250 do 950 r. rozkwitała cywilizacja Majów. W ich miastach wznosiły się świątynie i piramidy. Majowie doskonalili stale własne pismo i kalendarz. Uprawiali kukurydzę, hodowali indyki, lecz nie znali koła.

.

MUZUŁMANIE – w VII w. Arabowie nawróceni na islam – nową religię stworzoną przez Mahometa – podbili ziemie rozciągające się na obszarze 4000 km. Około 1000 r. trzy dynastie kalifów podzieliły między siebie świat muzułmański: Abbasydzi w Bagdadzie, Omajjadzi w Kordobie, Fatymidzi w Kairze. Na skrzyżowaniu Alfaryki, Azji i Europy islam przyczynił się do rozwoju potężnej cywilizacji.

.

Słownik pojęć P


PALEOLIT.

PANAMA.

PIŻMO.

PIŻMOWIEC.

.

Słownik pojęć S


Stany Zjednoczone powinny jednocześnie wyrzec się kontroli nad samym kanałem w roku 2000. Sektor usług finansowych znacznie się rozwija, ale napływ inwestycji zagranicznych pozostaje w dalszym ciągu na niskim poziomie z powodu niestabilnej sytuacji politycznej. W 1989 r. Stany Zjednoczone dokonały inwazji na Panamę i obaliły wojskowego dyktatora, generała Noriegę, który został następnie osądzony i osadzony w więzieniu za przemyt narkotyków. Armia panamska została rozwiązana i w latach 1989 i 1994 przeprowadzono wolne wybory.

.

Słownik pojęć zasobów leksykalnych stosowanych na całej domenie – P


PHYSIOLOGUS – greckie dzieło, przetłumaczone na łacinę, z przełomu późnego antyku i wczesnego średniowiecza, obejmujące opisy, po części fantazyjne, zwierząt, roślin i kamieni oraz przypisujące im symbolikę chrześcijańską z mocnym akcentem moralnym.

.

PLIK GRAFICZNY – choć może się to wydawać paradoksalne, rozwój nowych technologii spowodował odwrócenie steganografii. Konwencjonalny plik dźwiękowy składa się z 16-bitowych wartości odtwarzanych z częstotliwością 44,1 kHz. Nietrudno jest użyć części tych bitów do przesłania tajnej wiadomości w taki sposób, że słuchacz nie dostrzeże w dźwięku żadnej różnicy. Pliki graficzne również mogą służyć do przesłania ukrytych informacji.

.

POLO MARCO (ok. 1250-1323) podróżnik wenecki, dotarł do Azji Środkowej, Indii i Chin, przez wiele lat żył na dworze chana Kubilaja w Pekinie; po powrocie do Wenecji został uwięziony podczas wojny, którą Wenecja toczyła z Genuą, w więzieniu podyktował i poprawił manuskrypt, który jest jednym z najbardziej interesujących dzieł z zakresu geografii i obyczajowości.

.

PRZYNALEŻNOŚCI są to rzeczy ruchome, niezbędne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi, np. kluczyk stacyjki samochodowej. Nie traci charakteru przynależności przejściowe pozbawienie jej faktycznego związku z rzeczą główną. Istnieje domniemanie, że czynność prawna dotycząca rzeczy głównej obejmuje także przynależność, chyba, że co innego wynika z treści czynności prawnej lub przepisów szczególnych.

.

Słownik pojęć R


REWOLUCJA ROSYJSKA – w 1905 r. lud rosyjski zbuntował się przeciwko fatalnym warunkom bytu, lecz car Mikołaj II nieustępliwie sprawował władzę. W lutym 1917 r. nastąpił ponowny zryw; został utworzony rząd tymczasowy. W. I. Lenin, główny przywódca bolszewików (komunistów), wystosował apel do ludu rosyjskiego: należy powstrzymać wojnę z Niemcami, wybrać „sowiety” – tj. rady robotnicze, chłopskie, żołnierskie. 25 października bolszewicy byli już u władzy – stworzyli pierwsze państwo socjalistyczne.

.

RUCHOMOŚĆ – tego pojęcia kodeks cywilny nie definiuje, tym niemniej można je wydedukować z definicji nieruchomości i objąć nim, jako jego desygnaty, wszystkie rzeczy nie będące nieruchomościami.

.

RZECZ, RZECZAMI według kodeksy cywilnego są tylko przedmioty materialne będące we władzy człowieka.

.

RZEMIOSŁO, RZEMIOSŁEM jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną lub spółkę cywilną z udziałem kwalifikowanej pracy własnej.

.

Słownik pojęć S


SAN MARINO to kraj bez dostępu do morza, położony w centralnych Włoszech. Jest trzecim, najmniejszym państwem w Europie (po Watykanie i Monako); utrzymało swoją niepodległość od IV w. to jest od chwili założenia pierwszej osady. Konstytucja państwa datuje się na rok 1600. W 1861 r. San Marino odmówiło przyłączenie do jednoczących się Włoch, chociaż więzy gospodarcze i kulturalne między obydwoma krajami pozostały nadal mocne.

.

Większość surowców dla przemysłu lekkiego (odzieżowego, elektronicznego i ceramiki), podobnie jak energię elektryczną, republika sprowadza z Włoch. Walutą San Marino jest lir włoski; kraj wysyła także wielu swoich studentów na włoskie uczelnie. Turystyka przynosi ponad połowę dochodu narodowego brutto, a ponad 80% przybywających do San Marino turystów to Włosi. Niski jest wskaźnik bezrobocia, a stopa życiowa mieszkańców kraju porównywalna do stopy życiowej jego większego sąsiada. Aż do 1960 r. kobiety nie posiadały prawa wyborczego. Do 1973 r. nie mogły zajmować stanowisk urzędników państwowych.

.

SFEROLITY – kuliste, różnych rozmiarów formy występowania minerałów w skałach.

.

SPADKOBIERCA – to osoba uprawniona do przyjęcia spadku. Może nią być zarówno osoba fizyczna jak i prawna, np. fundacja.

.

SPADKODAWCA – to osoba zmarła pozostawiająca spadek. Może nią być tylko osoba fizyczna.

.

SYSTEM NIEWOLNICZY został zniesiony w XIX w. Po uzyskaniu niepodległości w 1975 r. wyspy Świętego Tomasza i Księżyca wprowadziły marksistowski system jednopartyjny. Spowodowało to emigrację wielu tysięcy potomków osadników portugalskich. Kraj rządzony jest obecnie przez czarną większość.

.

W 1990 r. obalono komunistyczny system rządów. Wprowadzono model wielopartyjnej demokracji. Spadek produkcji kakao (głównej uprawy) doprowadził do załamania bilansu płatniczego. Obecnie niezbędna jest – jako uzupełnienie dla krajowej gospodarki – pomoc zagraniczna. Powszechny problem stanowi niedożywienie ludności. Wysoki jest także wskaźnik bezrobocia. Główne zasoby to kakao, ryby.

.

Słownik pojęć triennale rysunku turysta w muzeum turystyczny szlak turystyczne spotkanie ze sztuką autor Henryk Jan Dominiak Słownik pojęć T


Tarcza .

TEOFRAST (ok. 372-287 p.n.e.) – grecki filozof, następca Arystotelesa, autor wielu dzieł filozoficznych oraz przyrodniczych. Autor traktatu „O kamieniach”.

.

TURCJA – Republika Turecka – ze względu na strategiczne położenie przy wejściu na Morze Czarne, na granicy Europy i Azji, bliskowschodni naród turecki łączą silne więzy z obydwiema kulturami. Po szybkim wzroście gospodarczym w latach osiemdziesiątych w dekadzie lat dziewięćdziesiątych nastąpiło gwałtowne załamanie, spowodowane nagłym wzrostem inflacji, zadłużenia publicznego i stopy procentowej. Część banków zbankrutowała i giełda odnotowała pięćdziesięcioprocentowy spadek.

.

Turystyka, znaczący sektor gospodarki, zagrożona jest działaniami partyzantów Kurdyjskiej Partii Robotniczej. Południowo-wschodnie obszary kraju przeżywają poważne problemy gospodarcze. Obecnie Turcja szuka doraźnej pomocy w celu osiągnięcia stabilizacji gospodarki i umożliwienia krajowi powrotu na zagraniczne rynki kapitałowe. Główne zasoby tego kraju to minerały, rolnictwo, turystyka, przemysł przetwórczy.

.

TWARDOŚĆ MINERAŁU – cecha fizyczna (mechaniczna) minerału, będąca miarą oporu, jaki stawia minerał jakiejkolwiek zewnętrznej sile mechanicznej, która rysuje lub w inny sposób zniekształca jego powierzchnię.

.

Słownik pojęć zasobów leksykalnych stosowanych na całej domenie – strony polecane


NIMOZPortal Tychy, Europa, Świat.

.

Słownik pojęć zasobów leksykalnych stosowanych na całej domenie – kategoria:


4317. 2394. 7 kwietnia 2020. Kolumna główna. Kwestia na ornament S. Paleta Prus 2. Treść kluczowa.

.

Słownik pojęć zasobów leksykalnych stosowanych na całej domenie Prus 2 (Wilczekosy) polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019.

5 Responses to Słownik pojęć zasobów leksykalnych stosowanych na całej domenie

 1. admin says:

  Interesujące:
  ARCYKSIĄŻĘ, tytuł nadany 1356 przez cesarza Karola IV (Złota Bulla) niektórym książętom niem. Od 1438 zastrzeżony wyłącznie dla książąt austr. z dynastii Habsburgów. 2391/1. analogiczne określenie wazonu do kwiatów. dopuszczalne prędkości na polskich drogach. ograniczenia prędkości z przyczepą lekką na autostradzie. opracowanie tekstu pod względem merytorycznym i stylistycznym. przygotowanie tekstu do druku pod względem stylistycznym ortograficznym i graficznym. turystyczne spotkania w strefie sztuki. kolory szlaków rowerowych. obok szlaku turystycznego. muzeum jako produkt turystyczny dla rodzin i wycieczek grupowych. niepełnosprawni uwielbiają sztukę.

 2. admin says:

  ABC kategoria:
  Who is who strona główna. vademecum geografia. wademekum zdrowia. słownik ortograficzny. Słownik Encyklopedyczny. streszczenie życiorysu. przewodnik turystyczny. samouczek programisty. skrót na temat. biuletyn informacji publicznej. dykcjonarz poetów polskich. wybór formy opodatkowania. zbiór wartości funkcji. encyklopedia zwierząt. informator maturalny. kompilacja programu. leksykon materiałoznawstwa. podręcznik nawigacji. podsumowanie rozprawki. poradnik przedsiębiorcy.

 3. admin says:

  Frazy:
  abakus mapa st. agon monitor. w starożytnej Grecji okrągły budynek teatralny. wprawienie czegoś w ruch wahadłowy. umiejętność odpowiedniego zachowania się. zjednoczenie kilku przedsiębiorstw mających wspólny zarząd. roślina o zimotrwałych liściach i niebieskich kwiatach. wierzchnie nakrycie namiotu jak lekka tkanina. duży ptak drapieżny z rzędu sów chroniony. chronione ptaki blaszkodziobe. szaro brązowa kaczka z północnej Eurazji. gatunek kaczek o charakterystycznym dziobie.

 4. admin says:

  Znalezione:
  ptak o białym upierzeniu z charakterystyczną naroślą u nasady dzioba krzyżówka. wyspy zielonego przylądka pogoda. wyspy kokosowe wakacje. tanie wakacje w Polsce dla dwojga. romantyczny weekend dla dwojga tanio. wycieczka do Pragi Tychy. cecha pierwotnego lasu. ekosystem pierwotny definicja. w puszczy białowieskiej znajduje się ostatni na niżu europejskim las naturalny. białowieski park narodowy przyroda nieożywiona. polska z lotu ptaka. polska turystyczna. atrakcje turystyczne w Polsce prezentacja. wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki prezentacja.

 5. admin says:

  Słownik pojęć W

  WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĘŻYCA, oddalone o około 300 km od zachodniego wybrzeża Afryki. Stanowiły terytoria portugalskie wykorzystywane jako kolonie karne i miejsce zsyłki. Wcześnie założone plantacje trzciny cukrowej na wyspach opierały się na pracy niewolników.

Content | Menu | Access panel
Accessibility