Kropla krwi w oceanie potrzeb 2022

1 stycznia, 2022

Kropla krwi w oceanie potrzeb 2022

Kropla krwi w oceanie potrzeb 2022 to nowa, całoroczna wystawa odznaczeń, odznak i znaczków związanych z honorowym krwiodawstwem na terenie Polski. To zarazem świetny, interesujący i urokliwy pokaz zgromadzonej kolekcji muzealnej w zakresie PCK.
Kropla krwi w oceanie potrzeb 2022 cropped-logo-Muzeum-Miniaturowej-Sztuki-Profesjonalnej-Henryk-Jan-Dominiak-DOMINIAK-AH.png

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach ma przeogromną satysfakcję z szansy naświetlenia Państwu zbioru poświęconego honorowemu dawstwu krwi. Przytoczone odznaczenia cywilne i odznaki są rarytasami niezachwianego przeglądu Działu Falerystyki, Weksylologii, Heraldyki, Symboliki i Emblematyki. Pomocniczo przedmioty te znajduję się na cyfrowym podwórku karty internetowej Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach w Dziale Falerystyki Weksylologii Heraldyki Symboliki Emblematyki.
Data publikacji karty internetowej: 2022-01-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-01.


Kropla krwi w oceanie potrzeb 2022
Uwarunkowania jeśli chodzi o zbieżności z ustawą: Pomienione ujęcie internetowe z podawanymi do publicznej wiadomości eksponatami muzealnymi tyczącymi Polskiego Czerwonego Krzyża jest w zarysie równoznaczne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Realizowana pomysłowość pokazowa Muzeum jest niecodziennym zbiorem wyróżnień za dobrowolne i nieodpłatne przekazywanie krwi potrzebującym, a sama mozaika przedmiotów uhonorowań, rezultatem ciągłego procesu rozwoju placówki i zdobywania nowego grona odwiedzających jednostkę. Zgromadzone diamenty są umieszczone w gablotach, a obok nich znajdują się legitymacje dające dowód ich przyznania tym jakże zacnym, wielkodusznym o Kryształowym Sercu Osobistościom. Przywołane relacje obrazków uwidocznione są pod spodem:

Wystawa Kropla krwi w oceanie potrzeb – autor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach

 1. unaocznienie i fotografie wyróżnień za krwiodawstwo wcielił w czyn Henryk Jan Dominiak, Tychy dnia 2022-01-01:
  fot.
 2. totem: FAL44.
 3. nazwanie przedmiotu: „HONOROWY DAWCA KRWI PCK” – srebrna.
 4. unaocznienie i fotografie wyróżnień za krwiodawstwo wcielił w czyn Henryk Jan Dominiak, Tychy dnia 2022-01-01:
  fot.
 5. totem: FAL45.
 6. nazwanie przedmiotu: „ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI PCK” – brązowa.
 7. Unaocznienie i fotografie wyróżnień za krwiodawstwo wcielił w czyn Henryk Jan Dominiak, Tychy dnia 2021-12-31:
  fot.
 8. totem: FAL46.
 9. nazwanie przedmiotu: „HONOROWY DAWCA KRWI PCK” – brązowa.
 10. unaocznienie i fotografie wyróżnień za krwiodawstwo wcielił w czyn Henryk Jan Dominiak, Tychy dnia 2022-01-01:
  fot.
 11. totem: FAL??.
 12. nazwanie przedmiotu: pamiątkowy „Medal 70-lecia PCK”.
 13. przedstawienie i fotografie wyróżnienia wcielił w czyn Henryk Jan Dominiak, Tychy dnia 2022-01-01:
  fot. awers .
 14. wyobrażenie i fotografie zaszczytu wcielił w czyn Henryk Jan Dominiak, Tychy dnia 2022-01-01:
  fot. rewers .
 15. powierzchnia dzieła: 7,00 x 7,00 cm / 49,0 cm².
 16. polski medal pamiątkowy – przyznany za zasługi w realizacji humanitarnych celów na rzecz najstarszej polskiej organizacja humanitarnej.
 17. totem: FAL??.
 18. nazwanie przedmiotu: „ODZNAKA HONOROWA PCK” – srebrna.
 19. charakterystykę i fotografie uznania wcielił w czyn Henryk Jan Dominiak, Tychy dnia 2022-01-01:
  fot. awers .
 20. totem: FAL??.
 21. nazwanie przedmiotu: „ODZNAKA HONOROWA PCK” – brązowa.
 22. opisanie i fotografie nagrody wcielił w czyn Henryk Jan Dominiak, Tychy dnia 2022-01-01:
  fot. awers .
 23. powierzchnia dzieła: 3,00 x 3,00 cm / 9,0 cm².
 24. polskie odznaczenie cywilne ustanowione 1 września 1927 – przyznane za zasługi w realizacji humanitarnych celów Polskiego Czerwonego Krzyża, a w szczególności zadań określonych w ustawie o Polskim Czerwonym Krzyżu i w statucie stowarzyszenia.
 25. metodyka dzieła: obraz akrylem na kamieniu marmur – zielony las – miniaturka.
 26. moment inauguracji: 1970-04-15.
 27. data stałego przekazania do Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach: 2021-04-02.
 28. jednostka powierzająca: Krystyna Raban.
 29. regularne miejsce prezentacji: brak, 2017-??-??, gablota 2022-01-01.
 30. wystawa w przestrzeni miejskiej: brak 20??-??-?? do 20??-??-??, brak 20??-??-??.
 31. siedlisko warsztatu artysty: Polska.
 32. ziemia stałego pobytu artysty: Polska (Poland).
 33. należenie narodowe: dwuliterowy kod państwa (pochodzenie artysty): alfa-2 PL.
 34. [ fakultatywne wzmianki ].

Zupełnie inne odznaczenia honorowo asygnowane na korzyść Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach:

 1. PAS – 2,00 x 3,20 cm / 2021-??-??.
 2. MGŁA – 2,00 x 3,20 cm / 2021-??-??.
 3. OBŁOK – 7,00 x 7,10 cm / 2021-??-??.
 4. MOLEKULARNY – 7,00 x 7,10 cm / 2021-??-??.
 5. [ inne prace artysty w naszych zbiorach ].

Recenzja odznaczeń i medali

Opisanie przeprowadził Henryk Jan Dominiak dnia: 2021-12-31. Sprawozdanie ziszczono w myśl dokonanej obserwacji i rozporządzania zasobem wiadomości przez podmiot publiczny, w dodatku źródeł wydawniczych i światowej sieci cyfrowej.


Wzmianki historyczne o Czerwonym Krzyżu

PCK, Polski Czerwony Krzyż, Czerwony Krzyż, organizacja społeczna o charakterze globalnym i wewnątrz krajowym. Powołana do życia w połowie XIX w. Dominowała w niej humanistyczna idea niesienia pomocy rannym żołnierzom, pozostawianym w tamtym okresie bez opieki na polach bitew. Nieco później ideologia niesienia pomocy uintensywniła się także na ofiary różnych klęsk żywiołowych i losowych (powódź, trzęsienie ziemi, pożary itp.). Inspiratorem stworzenia organizacji był Szwajcar Henri Dunant, a klarowne jej formy zaistniały 1864 pod postacią międzynarodowej struktury noszącej nazwę Czerwony Krzyż. Funkcjonowanie i ewolucję zawdzięcza instytucja stale postępującej humanizacji prawa międzynarodowego, co znalazło nade wszystko wyraz w konwencjach genewskich. W roku 1864 na konferencji w Genewie po raz pierwszy 12 państw podpisało traktat o ochronie i uznaniu za osoby neutralne (objęte ochroną prawną) rannych żołnierzy i personelu sanitarnego stron walczących. Znakiem firmowym tej kurateli stało się godło w formie czerwonego krzyża na białym polu (inaczej mówiąc odwrotnie niż w godle państwa Szwajcarii). Godło to stało się za jednym zamachem znakiem jedyny w swoim rodzaju organizacji Czerwonego Krzyża. Przepisy I konwencji genewskiej przewidziały perspektywę działania w jej prawnych ramach – dobrowolnych organizacji pomocy i opieki nad rannymi i chorymi żołnierzami. Konwencja ta nakłania kraje zainteresowane do tworzenia na terenie swoich państw narodowych stowarzyszeń Czerwonego Krzyża. Kolejne konwencje genewskie (1906 i 1929) wzmacniały ramy ochrony prawa na dalsze kategorie ofiar wojennych (rozbitków morskich i jeńców wojennych), a tym samym zwielokrotniły perspektywy działania Czerwonego Krzyża w skali międzynarodowej. W konsekwencji doświadczeń II wojny światowej uprzednie konwencje genewskie zostały na nowo zredagowane. Jednocześnie została zawarta po raz pierwszy konwencja chroniąca w okresie wojny również ludność cywilną. Wszystkie te raz jeszcze stworzone noszą nazwę konwencje genewskie z 12 sierpnia 1949. Konwencje te podpisało i ratyfikowało do roku 1963 ponad 70 państw, w tym również Polska.

Skład Międzynarodowego Czerwonego Krzyża

W struktury Międzynarodowego Czerwonego Krzyża wchodzą: 1) Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, 2) Liga Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża. 3) Narodowe Stowarzyszenia – Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca (dla krajów muzułmańskich) i Czerwonego Lwa i Słońca (dla Iranu). Najwyższą władzę Międzynarodowego Czerwonego Krzyża stanowi Międzynarodowa Konferencja Czerwonego Krzyża, zbierająca się co 4 lata. Biorą w niej udział przedstawiciele Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, Ligi Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i narodowych stowarzyszeń Czerwonego Krzyża, zarówno parlamentariusze rządów państw tych, które ratyfikowały konwencje genewskie.

Czerwony Krzyż w Polsce

Polski Czerwony Krzyż (PCK) powołany został w 1919. W okresie do 1939 działalność PCK polegała głównie na szkoleniu zawodowych i społecznych kadr pielęgniarskich i sanitarnych. Dodatkowo organizacja gromadziła środki sanitarno-lecznicze na wypadek klęsk żywiołowych i wojny. W 1939 PCK liczył blisko 800 tyś. członków (dorosłych i młodzieży). W momencie najazdu hitlerowskiego na Polskę PCK niósł pomoc i wsparcie rannym żołnierzom i ludności cywilnej. W trakcie okupacji hitlerowskiej uniemożliwiono przeprowadzanie znacznej części posłannictw humanitarnych. PCK bez tytułu prawnego i przemocą zobligowany został do ogromnego obostrzenia swoich czynności. W bardzo uciążliwych warunkach pilotował eksploracje i rejestrację ofiar wojny oraz niósł orędownictwo jeńcom wojennym, przesiedleńcom i więźniom hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Wychowywał i przeszkalał również kadry sanitarne na konspiracyjnych kursach. Podczas rewitalizacji kraju świadczył doraźną pomoc materialną i leczniczą oraz przyczynił się do modernizacji lecznictwa (przede wszystkim szczególnie w dziedzinie służby krwi i pogotowia ratunkowego) jak i do powrotu milionów Polaków do ziemi ojczystej.

Ówczesne podstawowe zadania Czerwonego Krzyża w Polsce

Do podstawowych zadań PCK należały:

 1. Oświata sanitarna i propaganda zdrowia wśród ludności.
 2. Masowe szkolenie sanitarne.
 3. Szkolenie i organizacja społeczna zespołów sanitarnych i opiekuńczych wśród dorosłych i młodzieży (drużyn i posterunków pierwszej pomocy przed lekarskiej, sióstr pogotowia dla niesienia pomocy społecznej i wykonywania opieki nad chorymi w domu, wiejskich przodownic zdrowia dla niesienia pierwszej pomocy przedlekarskiej i organizowania pracy PCK na wsi).
 4. Propagowanie krwiodawstwa i werbunek honorowych dawców krwi.
 5. Działalność wychowawcza i oświatowo-sanitarna wśród młodzieży szkolnej.
 6. Działalność opiekuńcza i pomoc ludności dotkniętej klęskami żywiołowymi.
 7. Szkolenie kadr pielęgniarskich.
 8. Współpraca międzynarodowa.
 9. Wspomaganie innych narodowych Czerwonych Krzyży w akcjach na rzecz ofiar klęsk żywiołowych
 10. Prowadzenie poszukiwań i rejestracja ofiar wojny.

Od samego początku pracę w terenie rozwijał PCK opierając się na dziesiątkach tysięcy kół, zorganizowanych w miastach, wsiach, w zakładach pracy i w szkołach. Praca kół PCK, którą kierowały zarządy powiatowe i wojewódzkie, opierała się na ponad 3,5 milionowej rzeszy członków, a szczególnie na aktywnych działaczach tych kół. Całością prac stowarzyszenia od zarania kieruje Zarząd Główny, z siedzibą w Warszawie. Wszystkie władze organizacji, począwszy od najmniejszych do centralnych, są wybierane. PCK od chwili powstania , tj. od 1919, jest członkiem Ligi Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i bierze aktywny udział w pracach i konferencjach Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. PCK wydawało pisma ZDROWIE i CZYN MŁODZIEŻY.


Kropla krwi w oceanie potrzeb 2022 – Linki zewnętrzne

 1. Polecamy: DOMINIAK AH (Portal społecznościowy).

Comments are closed.

Content | Menu | Access panel
Accessibility