Korfanty Wojciech były polski działacz niepodległościowy poseł na Sejm

2 października, 2020

Korfanty Wojciech były polski działacz niepodległościowy poseł na Sejm logo Muzeum DOMINIAK

Korfanty Wojciech były polski działacz niepodległościowy poseł na Sejm

Korfanty Wojciech kronika dobrej zmiany koleżeńskie zachowanie konkurs fotograficzny kraj polska czy rzeczpospolita polska autor Henryk Jan Dominiak Korfanty Wojciech wiadomości wiedza informacja news serwis informacyjny autor Henryk Jan Dominiak

Korfanty Wojciech były polski działacz niepodległościowy

Korfanty Wojciech były polski działacz niepodległościowy poseł na Sejm, urodził się 20 IV 1873 w Siemianowicach (w latach 1975-1998 woj. katowickie, obecnie w województwo śląskie). Zmarł 17 VIII 1939 w Warszawie. Dał się poznać jako polityk, działacz śląski, publicysta. W trakcie studiów (prawo i ekonomia) w Berlinie i Wrocławiu (1896 -1901) był członkiem „Zetu” (Związek Młodzieży Polskiej), w następnej kolejności Ligi Narodowej.

Od 1901 do 1905w Katowicach redagował górnośląski dziennik informacyjno-polityczny, wydawany w języku polskim pod nazwą „Górnoślązak”. Aktywność Korfantego przyłożyła rękę do rozniecenia polskiej świadomości narodowej na Śląsku.

W roku 1902 pozbawiony wolności za radykalne publikacje prasowe.

W latach 1903-12 i 1918 poseł do Reichstagu (z okręgu Katowice-Zabrze) oraz 1903-18 – do pruskiego Landtagu w Berlinie.

Przemyślne manewry polityczne, podkreślanie momentów narodowych, a także proces wytoczony Korfantemu przez kardynała Kopfa z Wrocławia i 33 niemieckich księży, pozyskały mu znaczną renomę na obszarze Śląska.

Niebawem jednak w swych poglądach ewoluował na prawo i związał się z ugrupowaniami katolickimi.

W okresie 1913-21 członek Rady Narodowej w Poznaniu, koncentrującej ugrupowania prawicowo-nacjonalistyczne.

W I wojnie światowej początkowo zwolennik orientacji na państwa centralne, natomiast od 1915 na aliantów.

25 X 1918 – ponad 100 lat temu wystąpił w Reichstagu z żądaniem przyłączenia do Polski Prus Królewskich, Gdańska, Wielkopolski, części Prus Książęcych oraz Śląska Górnego i Średniego.

1919 był polskim komisarzem plebiscytowym na śląsku.

Korfanty Wojciech fotografowanie i filmowanie do celów komercyjnych wymag zgody podstawa prawna Prawo ochronne Nr 287521 autor Henryk Jan Dominiak Fakultatywny przywódca powstań śląskich.

Po głosowaniu plebiscytowym przedstawił projekt (nie zrealizowany) podziału Śląska (zwany linią Korfantego), znacznie konkurencyjny dla Polski od projektów alianckich.

Po zróżnicowaniu Śląska (1922) scalony z wielkim kapitałem (zasiadał w wielu radach nadzorczych).

Korfanty Wojciech parking miejski strefa do parkowania dla osób niepełnosprawnych miejsca postojowe bezpłatne autor Henryk Jan Dominiak Poseł na Sejm 1919-30.

Korfanty Wojciech ozdoba graficzna tekstu okresowe spotkania w muzeum ornament w książce autor Henryk Jan Dominiak Od 1922 skonsolidowany z Chrześcijańską Demokracją, stał się jednym z jej pierwszoplanowych przywódców.

1922-35 poseł na Sejm Śląski.

W roku 1923 wicepremier.

Korfanty Wojciech zbiór opowiadań zadania własne zwierzęta świata spółka z oo osobowość prawna autor Henryk Jan Dominiak Z rokiem 1924 publikator dzienników „Rzeczpospolita” (Warszawa) i „Polonia” (Katowice).

Korfanty Wojciech budujące spotkania bardzo ciekawe dzieła sztuki bogaty zbiór autor Henryk Jan Dominiak Bezpardonowo tłumił Józefa Piłsudskiego, zwłaszcza po 1926.

Korfanty Wojciech ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oc urazowe uszkodzenie umiejętność pracy w zespole ubranie robocze autor Henryk Jan Dominiak Uwzględniając wysuwane przeciwko niemu zarzuty powiązań z kapitałem niemieckim i malwersacje finansowe, stanął 1927 przed Sądem Marszałkowskim.

W 1930, nie zważając że nie należał do Centrolewu, został aresztowany i osadzony w więzieniu z jego działaczami i zwolniony w tymże roku, po wybraniu go na posła do Sejmu Śląskiego i również na senatora.

W 1934 w relacji do groźby uwięzienia przesiedlił się do Czechosłowacji, a w drugiej kolejności do Francji, gdzie zbliżył się do Frontu Morges.

W 1939, w krótkim czasie po powrocie (bez rozgłosu) do kraju, uwięziony.

Umarł 17 sierpnia w stolicy w kilka dni po zwolnieniu.

.

Korfanty Wojciech były polski działacz niepodległościowy poseł na Sejm – klasyfikacja


Śląski polityk. dyktator III Powstania Śląskiego. osada Sadzawki. ur. jako Adalbert Korfanty. zbiór wycinków prasowych o Wojciechu Korfantym. Pomnik Wojciecha Korfantego został w piątek 25 października 2019 uroczyście odsłonięty w Warszawie. 448.

.

Korfanty Wojciech były polski działacz niepodległościowy poseł na Sejm – polecane strony


3636 .

Korfanty Wojciech były polski działacz niepodległościowy poseł na Sejm – linki zewnętrzne


Henryk Jan Dominiak cytaty – DOMINIAK AH™ .

.

Korfanty Wojciech były polski działacz niepodległościowy poseł na Sejm – kategoria:


497. 524. 15 kwietnia 2020. 17 sierpnia 1939. 20 kwietnia 1873. 25 października 2019. Historia w piątek. Od A do Z. Pion Janina. Słownik encyklopedyczny. Życiorys człowieka.

.

Korfanty Wojciech były polski działacz niepodległościowy poseł na Sejm Janina herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2020.

Comments are closed.

Content | Menu | Access panel
Accessibility