K 02 Sprawozdanie z działalności muzeum GUS

12 lutego, 2019

K 02 Sprawozdanie z działalności muzeum GUS

K 02 Sprawozdanie z działalności muzeum GUS bezsprzecznie z ogromną przyjemnością witamy na szpalcie internetowej K 01 Sprawozdanie z działalności muzeum GUS. Na tej stronie przede wszystkim udostępniamy Państwu informacje o wielkości zbioru zgromadzonych eksponatów. K 02 Sprawozdanie z działalności muzeum GUS cropped-logo-Muzeum-Miniaturowej-Sztuki-Profesjonalnej-Henryk-Jan-Dominiak-DOMINIAK-AH.png

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach z pewnością zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 2001-09-06 informuje. W dalszej kolejności niewątpliwie w nawiązaniu do ustawy o ochronie danych osobowych komunikuje. I wreszcie w oparciu o art. 6 ust. 1 z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987) uprzejmie komunikuje o utworzeniu projektu cyfrowego oznajmiającego o uzgodnionych z MKDNiS Działach prezentowanych w postaci rekordów cyfrowych na niniejszej stronie „K 02 sprawozdanie z działalności muzeum GUS”. Ze zgromadzonymi eksponatami i ich opisem możecie się Państwo zapoznać na stronach naszej witryny cyfrowej WWW Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach uruchamiając odnośniki umieszczone poniżej. Data publikacji karty internetowej: 2019-02-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-10.

Status pod względem zgodności z ustawą

Niniejsza karta internetowa z obwieszczonymi plikami teleadresowymi jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 2019-04-04 o dostępności cyfrowej stron internetowych. Odpowiada on również niewątpliwie normie aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niewątpliwie administratorem danych jest oczywiście: Henryk Jan Dominiak. Jednakże rozprzestrzeniane informacje publiczne w postaci elektronicznej przede wszystkim widnieją niżej.


K-02 CZĄSTKOWE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI MUZEUM

przedstawiamy tutaj:


K-02 CZĄSTKOWE SPRAWOZDANIE:

Data początku roku: 2013-01-01.
Data końca roku: 2013-12-31.

Na bank wykaz dokumentów:

 1. 2013-04-16. Przekazanie prywatnej kolekcji miniaturowych obrazów i rzeźb oraz eksponatów w postaci odznak i pinsów z logiem różnych firm do Muzeum. Łączna ilość wyniosła 70 sztuk muzealiów.
 2. Stałe oznakowanie E 22b – IKM. 7221.181.2013.PT . UM Wydział Komunikacji Tychy – 2013-07-16. Wskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym muzeum, Mini Park Raj, tyski rubinowy zegar słoneczny.
 3. Opinia KMP w sprawie ustawicznego oznakowania E 22b – Rd-2235/13. Tychy, dnia 2013-07-17 – opinia wydana przez Komendę Miejską Policji w Tychach jest pozytywna dla projektu oznakowania na ulicy Żwakowskiej w Tychach znakiem E -22b.
 4. Regulamin uzgodniony z Wydziałem Legislacyjnym MKiDN – DL/1307/13. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Warszawa, dnia 2013-10-14.

K-02 CZĄSTKOWE SPRAWOZDANIE – baza danych:

Data początku roku: 2014-01-01.
Data końca roku: 2014-12-31.

Niespornie wykaz dokumentów:

 1. 2014-01-08. Łączny stan zbioru muzealnego za rok 2013 wynosi 170 sztuk muzealiów. DRUKU K-02 jeszcze muzeum nie wypełniało, gdyż nie działało pełnego roku kalendarzowego.
 2. Nadanie placówce numeru REGON przez Urząd Statystyczny – Katowice data: 2014-03-07. Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1999-07-27. (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.).
 3. Duma przeniesienie przywileju używania Herbu Miasta Tychy – Prezydent Miasta nadał prawo używania Herbu Tychy przez MMSPHJD w Tychach. Tychy data: 2014-03-28.

BIP1

K-02 CZĄSTKOWE SPRAWOZDANIE – korpus tekstów:

Data początku roku: 2015-01-01.
Data końca roku: 2015-12-31.

W oczywisty sposób wykaz dokumentów:

 1. K-02. niezbicie sprawozdanie z działalności Muzeum za okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 – Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 1995-06-29 o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2013-08-09 w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok (2014-01-012014-12-31) (Dz. U. r. poz.1159). Portal sprawozdawczy GUS Kraków dnia: 2015-01-14 – przegląd przyjęty. Ogólnie za 2014 wykazano 371 sztuk muzealiów.
 2. Ciastka Dublety sprawunkiem na okoliczność Gwiazdora 2015 – Faktura VAT Nr FP 1187000151203-003174 Sprzedawca: Lidl Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. Jankowice, ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne. Data wystawienia faktury: 2015-12-04.

BIP1

K-02 CZĄSTKOWE SPRAWOZDANIE – bank danych:

Data początku roku: 2016-01-01.
Data końca roku: 2016-12-31.

bezwarunkowo Wykaz dokumentów:

 1. K-02. faktycznie sprawozdanie z działalności Muzeum za okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 – Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 1995-06-29 o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2014-08-27 w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok (2015-01-012015-12-31) (Dz. U. r. poz.1330). Portal sprawozdawczy GUS Kraków dnia: 2016-01-11 – przegląd przyjęty. Ogólnie za 2015 wykazano 490 sztuk muzealiów.
 2. Pakt umowa dotyczy użyczenia placu 4549 26 na stopień nieoznaczony – Umowa użyczenia działki 4549/26 (użytek: „B”) o pow. 331 m² na czas nieoznaczony. Tychy, 2016-08-11.
 3. Czyn postępowanie administracyjne celem zezwolenia na usunięcie drzewa – nr sprawy: OS-ZD.7120.00940.2016.SK. – wszczęcie postępowania administracyjnego (usunięcie brzozy z działki 4549/26). Katowice, 2016-11-28.
 4. Prawo Ochronne nr 287521 – na znak towarowy trwa od: 2016-04-27. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, 2016-12-19. W 41 klasie towarów m.in.: fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych. informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji. organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa konkursów. publikowanie książek, kształcenie praktyczne, usługi muzeów i wystaw.
 5. Dyrektywa NR 3636 OS 2016 – DECYZJA Marszałka Województwa Śląskiego na wycinkę drzewa. Katowice, dnia 2016-12-29.
 6. Spis MMXVI sprawdzeniem stanu mienia użyczonego przez władze miejskie – SPIS z natury za 2016 działka nr 4549/26. Tychy, dnia 2016-12-31.

BIP1

K-02 CZĄSTKOWE SPRAWOZDANIE – papiery urzędowe:

Data początku roku: 2017-01-01.
Data końca roku: 2017-12-31.

Niepodważalnie wykaz dokumentów:

 1. K-02. jak najbardziej sprawozdanie z działalności Muzeum za okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 – Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 1995-06-29 o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2015-07-21 w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok (2016-01-012016-12-31) (Dz. U. r. poz.1304). Portal sprawozdawczy GUS Kraków dnia: 2017-01-15 – przegląd przyjęty. Ogólnie za 2016 wykazano 773 sztuki muzealiów.
 2. Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacji elektrycznej z zabezpieczeniami różnicowo nadprądowymi i nadprądowymi – Protokół Nr 01//06/2017 z dnia 2017-04-25. Nazwa firmy wykonującej pomiary – P.U.H. EL-MAR. Marcin Grzeszczak 43-100 TYCHY, ul. Darwina 9/43.
 3. Międzynarodowy Dzień Dziecka 2017 przysmaki – FAKTURA VAT FA/4807/2017/3060 – sprzedawca Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k. – coroczne nadzwyczajne wydarzenie milusińskich odznaczające się organizacją w siedzibie placówki. Data sprzedaży: 2017-05-31.
 4. OC ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej angażowanego lokalu dodatkowo gruntu – OC WNIOSEK – POLISA NR : 908557196857. WARTA EKSTRABIZNES PLUS. Okres ubezpieczenia od dnia: 2017-07-05 do dnia : 2018-07-04. Adresy ubezpieczonych lokalizacji: 1. 43-100 Tychy, Żwakowska 8/66, 2. 43-100 Tychy, Działka Nr 4549/26.
 5. Inwentaryzacja składników majątku działki nr 4549/26 rok 2017 – o łącznej powierzchni 331 m² położonej przy ulicy Żwakowskiej na dzień: 2017-11-30.
 6. Paczki z okazji Dnia Mikołaja w roku 2017 – słodycze do paczek – FAKTURA ALDI Sp.z o.o. data zakupu: 2017-12-01, Numer Faktury : 090 2017 01868.

BIP1

K-02 CZĄSTKOWE SPRAWOZDANIE – archiwalia:

Data początku roku: 2018-01-01.
Data końca roku: 2018-12-31.

Zdecydowanie wykaz dokumentów:

 1. K-02. rzecz jasna sprawozdanie z działalności Muzeum za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 – Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 1995-06-29 o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2016-07-28 w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok (2017-01-012017-12-31) (Dz. U. r. poz. 1426, z późn. zm.). Portal sprawozdawczy GUS Kraków dnia: 2018-01-13 – przegląd przyjęty. Ogólnie za 2017 wykazano 785 sztuk muzealiów.
 2. Dowód transakcji kupna opryskiwacza master e Nr artykułu 5904235006033 – FAKTURA Numer: 120180122052826 Nr kasy: 05 / Nr par.: 2826 / 02000101605490004802 – Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o. Al. Krakowska 102, 02-180 Warszawa, Data sprzedaży: 2018-01-22.

BIP1

K-02 CZĄSTKOWE SPRAWOZDANIE – źródła:

Data początku roku: 2019-01-01.
Data końca roku: 2019-12-31.

Wyraźnie wykaz dokumentów:

 1. K-02. bez dwóch zdań sprawozdanie z działalności Muzeum za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 – Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 1995-06-29 o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, z późn. zm.). Portal sprawozdawczy GUS Kraków dnia: 2019-01-12 – przegląd przyjęty. Ogólnie za 2018 wykazano 785 sztuk muzealiów.

BIP1

K-02 CZĄSTKOWE SPRAWOZDANIE – artykuły cyfrowe:

Data początku roku: 2020-01-01.
Data końca roku: 2020-12-31.

Jakżeby inaczej wykaz dokumentów:

 1. K-02. niezbicie sprawozdanie z działalności Muzeum za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 – Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 1995-06-29 o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.). Portal sprawozdawczy GUS Kraków dnia: 2020-01-10 – przegląd przyjęty. Ogólnie za 2019 wykazano 785 sztuk muzealiów.

BIP1

K-02 CZĄSTKOWE SPRAWOZDANIE – kartoteka:

Data początku roku: 2021-01-01.
Data końca roku: 2021-12-31.

Bez żadnych wątpliwości wykaz dokumentów:

 1. K-02. niepodważalnie sprawozdanie z działalności Muzeum za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 – Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 1995-06-29 o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443, z późn. zm.). Portal sprawozdawczy GUS Kraków dnia: 2021-01-10 – przegląd przyjęty. Ogólnie za 2020 wykazano 785 sztuk muzealiów.

K 02 Sprawozdanie z działalności muzeum GUS

K-02 CZĄSTKOWE SPRAWOZDANIE – legalizacja:

Data początku roku: 2022-01-01.
Data końca roku: 2022-12-31.

Bez sprzeciwu wyszczególnienie poświadczenia:

 1. K-02. niepodważalnie sprawozdanie z działalności Muzeum za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 – Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 1995-06-29 o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443, z późn. zm.). Portal sprawozdawczy GUS Kraków dnia: 2021-01-10 – przegląd przyjęty. Ogólnie za 2021 wykazano 918 sztuk muzealiów.

K-02 TREŚCIOWY OBRACHYNEK – uzasadnienie:

Data początku roku: 2023-01-01.
Data końca roku: 2023-12-31.

Bez sprzeciwu wyszczególnienie poświadczenia:

 1. K-02. niepodważalnie sprawozdanie z działalności Muzeum za okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 – Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 1995-06-29 o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443, z późn. zm.). Portal sprawozdawczy GUS Kraków dnia: 2021-01-10 – przegląd przyjęty. Ogólnie za 2022 (na dzień 2022-01-13) wykazano 942 sztuk muzealiów.

Ocena Ewidencji dokumentów K-02 CZĄSTKOWE SPRAWOZDANIE

Z pewnością K-02 sprawozdanie z działalności muzeum GUS stwarza Redaktor BIP: Henryk Jan Dominiak od dnia: 2015-01-02 (za 2014 – pełny rok działalności Muzeum). Zestawienie aktów dopełniane jest w oparciu o: realizację ustawowych zadań, uzyskane oszacowanie i posiadaną wiedzę przez Redaktora BIP, w dodatku źródeł wystawiających: umowy, faktury, poświadczenia, certyfikaty itp. Niewątpliwie Personom fizycznym udostępniającym dane personalne przysługuje akces do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie zbioru wiadomości osobowych jest dobrowolne, chyba że rozdział prawa stanowi inaczej.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Przede wszystkim w przypadku rozporządzania węzłowym sprawozdaniem w sprawie dotyczącej treści BIP1 prosimy o kontakt. Bezsprzecznie osobą kontaktową jest Henryk Jan Dominiak, arhen-dominiak@hotmail.com. Bez wątpienia nawiązywać kontakt można dzwoniąc na numer telefonu +48 692 875 944. Jak wiadomo w ten sam sposób należy składać wnioski o przekazanie informacji nieosiągalnej oraz składać żądania zagwarantowania dostępności.

Zgodnie z obowiązującą Deklaracją Dostępności każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej naszej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Dlatego po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Content | Menu | Access panel
Accessibility