Żwakowska ul

17 grudnia, 2015

Żwakowska Ul

Żwakowska Ul to bezsprzecznie kolejna karta opisu rejonu najmniejszej zbiornicy sztuki nowoczesnej rodem z Europy i jednego z największych państw świata, obejmującego połowę Ameryki Południowej – Brazylii. Z bezgraniczną frajdą i ogromną przyjemnością witamy na dalszej witrynie Ul Żwakowska. Na tej szpalcie przede wszystkim mamy możliwość zapoznać Państwa o emocjonującym ciągu jezdnym, asfaltową drogą – otoczeniem MMSPHJD przy którym figurujemy.

Żwakowska Ul cropped-logo-Muzeum-Miniaturowej-Sztuki-Profesjonalnej-Henryk-Jan-Dominiak-DOMINIAK-AH.png

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach niewątpliwie zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 2001-09-06 powiadamia. Następnie z pewnością w odniesieniu do ustawy o ochronie danych osobowych komunikuje. I wreszcie w oparciu o art. 6 ust. 1 z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987) uprzejmie obwieszcza o utworzeniu projektu cyfrowego ze zgromadzonymi eksponatami i ich opisem, z którym możecie się Państwo zapoznać na stronach naszej witryny WWW Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach.
Data publikacji karty internetowej: 2015-12-17.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-16.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Niniejsza szpalta internetowa z raportowanym otoczeniem stałej siedziby jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Prezentowana przestrzeń jest niepowtarzalnym dorobkiem środowiska osiedlowego i stanowi rarytas w skali przynajmniej regionu. Udokumentowana charakterystyka obszaru figuruje niewątpliwie poniżej:


Żwakowska Ul miejsce stałego pobytu placówki

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak gospodarzy się w nieprzeciętnym pierwszoplanowym lokum przy ulicy Żwakowskiej 8/66.

.

Żwakowska Ul egzemplifikacja Żwakowskiej

Ulica Żwakowska to jedna z najbardziej ruchliwych ulic Tychów. Długość ponad 1.6 km. W całości znajduje się na obszarze zabudowanym miasta (Osiedle Honorata i Glinka). Turystów – kierowców do Muzeum kieruje na pobliski parking miejski znak E-22b (z logo Muzeum, symbol zegara słonecznego, symbol parku). Droga posiada trzy ronda.

1). 150 m – Rondo Polonia – skrzyżowanie Al. Bielska – Żwakowska – Al. Jana Pawła II (rok powstania ronda 1996) – w tym rondzie Żwakowska bierze swój początek.

2). 117 m – ul. Żwakowska – Plac Konstytucji 3-go Maja – parking miejski, biblioteka, apteka, sieć usług; KOMPUTERY – PROGRESS.

3). 246 m – ul. Żwakowska – ul. Mikołaja Kopernika – katolicki Kościół pw. św. Jana Chrzciciela z Parafią św. Jana Chrzciciela.

4). 339 m – ul. Żwakowska – Honoraty – Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak, Park Raj – jest całodobowo monitorowany przez pięć kamer, najdokładniejszy zegar słoneczny.

Kontynuacja egzemplifikacji Żwakowskiej

5). 385 m – ul. Żwakowska – bezpłatny parking miejski (dwa stanowiska postoju dla osób niepełnosprawnych).

6). 448,5 m – Most nad ulicą – Żwakowska – Honoraty, obok postój TAXI, pawilony handlowe; Dom Lux.

7). 760 m Rondo Sublańskie – Żwakowska – złączenie Harcerska.

8). 1018 m – ul. Żwakowska – zmieszanie Husarii Polskiej – skrzyżowanie Rodzeństwa Krzyżowskich.

9). 1146 m – Żwakowska – związanie Władysława Hańczy.

10). 1242 m – Żwakowska – związek ulica Wodna.

11). 1453 m – Rondo Św. Jadwigi (za Kościołem Św. Jadwigi Śląskiej) – rozjazd ulica Stoczniowców 70, „Park Suble I”.

12). 1608 m – Żwakowska – rozwidlenie dróg Borowa – Żwakowska kończy swój przebieg, „Park Suble II”.

.

Żwakowska Ul spotkanie towarzyskie na Żwakowskiej

30-31 sierpnia 2014 (sobota, niedziela) – SZTUKA NA ULICY Żwakowska Tychy Muzeum – imperium miniatur – pierwszy raz w Tychach taka impreza artystyczna. Podczas wystawy odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy zorganizowany przez PORTAL 112TYCHY oraz Jednostkę OSP Czarnuchowice. Teatr TCR wystawił działania performance nastawione na interakcje z ludźmi.

14 czerwca 2015 (niedziela) odbył się XVIII Rajd Rowerowy „Święto Roweru”. Start imprezy zaplanowano na godz. 11:00 pod Urzędem Miasta Tychy, metą rajdu była Dzika Plaża na Paprocanach. Trasa przejazdu ulicami Tychów: UM Tychy – Aleja Niepodległości, Grota Roweckiego, Dmowskiego, Aleja Piłsudskiego, Aleja Bielska, Żwakowska, Harcerska, Begonii, Budowlanych, Asnyka, Andersa, Hlonda, Boczna, Biblioteczna, Budowlanych, Edukacji, Wyszyńskiego, ulica Armii Krajowej, Nad Jeziorem – Dzika Plaża (przy Jeziorze Paprocańskim).

.

Żwakowska Ul otoczenie

Instytucja Kultury.

Biblioteka Publiczna Miejska Filia nr 11.

Plac.

Szkoły.

Kościoły.

Parafie.

Sieci handlowe w otoczeniu skrzyżowania Żwakowska – Kopernika.

Sklepy – sklep typu convenience, czyli szybko i wygodnie.

Stacja paliw.

Dworce kolejowe (Tychy Bielska, Tychy Zachodnie).

Parkingi (bezpłatne).

Wspólnota mieszkaniowa.

Zewnętrzna ekspozycja placówki muzealnej to Zielone Tychy Kultura MMSPHJD.

.

Żwakowska ul pochodzenie nazwy


Nazwa droga Żwakowska ma ścisły związek z tyską dzielnicą Żwaków położoną na południowym zachodzie miasta.

.

Żwakowska ul Tychy historia


Tychy, m. pow. i pow. miejski (56 km² – 1967 r., 81,81 km² – 2014 r.) w dawnym województwie katowickim (obecnie śląskie), w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym (obecnie aglomeracja górnośląska), na pd. od Katowic. W roku 1951 miasto nabyło prawa miejskie. W roku 1966 miasto posiadało 64,8 tys. mieszkańców (obecnie ponad 128 620). Funkcje gł. mieszkaniowe. W latach pięćdziesiątych zbudowano w Tychach nowoczesną dzielnicę mieszkaniową Nowe Tychy, w której mieszkało (1965) ok. 50 000 osób (gł. pracownicy GOP).

.

W latach siedemdziesiątych liczba ludności wzrosła do ponad 120 000. W mieście znajduje się duży browar (zbudowany w 1629 r), fabryka celulozy i papieru, zakład elektroniki gór. Węzeł kolejowy i drogowy. Połączenie koleją elektr. z Katowicami. Wokół miasta lasy, na pd. sztuczne Jez. Paprocańskie, Kościół (2 poł. XVIII-pocz. XIX w.) i pałac późnobarokowy (1766-75). W czasie I powstania śląskiego (16/17-26 VIII 1919) Tychy i dawny powiat pszczyński stanowiły teren zaciętych walk powstańczych. Powiat tyski, 452 km², 133,5 tys. mieszkańców (1966), Gosp. charakter – przem. (powiat obejmuje pd. część GOP). 33% pow. zajmują lasy.

.

Żwakowska ul warto wiedzieć


ALEJA [franc. allée], chodnik, droga lub ulica wysadzana po obu stronach rzędami drzew. Wywodzi się z renesansowych bindaży i rozwija we franc. ogrodach XVII i XVIII w., będąc szkieletem ich układu. Urządzano aleje gł. i poboczne, pojedyncze i podwójne, otwarte i kryte, żwirowe, trawnikowe itp.

.

W parkach krajobrazowych (krajobrazowy styl ogrodowy) alejami były tylko drogi dojazdowe. Poza tym wszelkie drogi komunikacyjne i ulice miejskie (bulwar) mogą być alejami. Znane z piękności są: lipowa aleja z Gdańska do Wrzeszcza (1770), Aleje Ujazdowskie w Warszawie (1780), platanowa aleja w Kopaszewie w powiecie kościańskim (1850), topolowa aleja z Puław do Parchatki (pocz. XIX w.) i inne. W Tychach to: aleja Niepodległości (dł. ok. 2,51 km), aleja Jana Pawła II, aleja marsz. Józefa Piłsudskiego (1992), al. Bielska.

.

ARTERIA [gr.], ważna droga komunikacyjna lądowa lub wodna, przystosowana do dużego nasilenia ruchu pojazdów. Warunkiem osiągnięcia pełnej funkcjonalności arterii jest zapewnienie jej dużej przepustowości, polegającej na zwiększeniu średniej szybkości pojazdów przy jednoczesnym zapewnieniu warunków bezpieczeństwa. Arteria samochodowa powinna odznaczać się bezkolizyjnością ruchy (dzięki eliminacji wlotów dróg lokalnych i stosowaniu skrzyżowań dwupoziomowych). Również odpowiednio szerokim przekrojem (co najmniej trzy pasma ruchu), utrzymaniem właściwych spadków, specjalną nawierzchnią. Ze względu na charakter ruchu wyróżnia się arterie o ruchu płynnym (tranzytowym) i arterie o ruchu przerywanym, zakładającym konieczność postojów (skrzyżowania, zabudowa).

.

Ze względu na funkcje wydziela się arterie ruchu tranzytowego, łączące miasta, okręgi administracyjne, dzielnice kraju lub poszczególne państwa, i arterie ruchu miejskiego, o liniach podłużnych, radialnych i okólnych. Arterie ruchu miejskiego, dzielą się na: 1) arterie międzydzielnicowe, łączące np. poszczególne obszary miasta z centrum. 2) arterie odciążające, spełniającą funkcję pomocniczą w stosunku do a. głównej (i równoległe do niej) w wypadku zbyt dużego jej przeciążenia (np. w Warszawie trasa Północ-Południe w stosunku do ul. Marszałkowskiej). 3) arterie zbiorcze, kierujące ruch z dzielnic mieszkaniowych lub zakładów pracy ku arteriom głównym. 4) arterie specjalne, prowadzące do dworców, lotnisk, terenów sportowych itp. 5) arterie strategiczne, budowane dla celów wojsk. 6) a. reprezentacyjne, podkreślające walory architektoniczne zabudowy (np. warszawskie Krakowskie Przedmieście, paryskie Pola Elizejskie). 7) arterie podziemne (tunelowe). odciążające system komunikacyjny w warunkach gęstej zabudowy. Rozwiniętym typem arterii bezkolizyjnej jest – autostrada.

.

AUTOSTRADA [gr.-wł.], magistrala samochodowa, droga kołowa, dostosowana do szybkiego ruchu samochodowego. Cechą charakterystyczną autostrady jest brak jednopoziomowych skrzyżowań z innymi drogami oraz rozdzielenie jezdni o przeciwnych kierunkach ruchu pasem zieleni, krzewów, specjalnych siatek itp, tak aby pojazdy, jadące nocą naprzeciw siebie, nie mogły oślepiać kierowców światłem reflektorów. Każda jezdnia jest podzielona na pasma: zewn. dla pojazdów jadących wolniej i wewn. dla pojazdów szybszych.

.

Wszelkie skrzyżowania są wykonywane w dwóch lub nawet trzech poziomach, a bezkolizyjny dojazd do autostrady i zjazd z autostrady zapewniaj specjalne drogi. Autostrada omija małe miasta; z dużymi miastami łączą się drogami obwodowymi. Dzięki wymienionym cechom autostrad pojazdy mogą osiągnąć maksymalne szybkości. Pierwszą autostradę wybudowano 1922-24 na trasie Mediolan–Varese w celu obsługi ruchu turystycznego. Gęstą sieć autostrad wybudowano w Niemczech (pierwsza 1932 na trasie Kolonia–Bonn). Do krajów o rozwiniętej sieci autostrad należą również USA, Francja, Belgia, Rosja.

.

Żwakowska ul inny przekaz


Małe królestwo Kataru leży w południowo-zachodniej części Zatoki Perskiej, na małym półwyspie połączonym z Półwyspem Arabskim. Obecny emir doszedł do władzy na drodze bezkrwawego zamachu stanu w 1972 r. i następcą mianował swojego syna. Chociaż królewska rodzina panowała nieprzerwanie od XVIII w., Katar pozostawał pod kontrolą Brytyjczyków aż do uzyskania niepodległości w 1971 r., kiedy podjął decyzję nieprzyłączenia się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Gospodarka Kataru opiera się całkowicie na olbrzymich złożach ropy naftowej i gazu ziemnego. Katar był jednym z członków założycieli OPEC i obecnie jego dochód narodowy (w przeliczeniu na 1 mieszkańca) jest równy dochodom najbogatszych krajów świata. Podobnie jak w Kuwejcie, w Katarze pracuje nieproporcjonalnie wysoka liczba obcokrajowców. Pomimo dominacji islamu wahhabickiego jako religii państwowej społeczeństwo pozostaje stosunkowo tolerancyjne i panuje także wolność wyznania. Kobietom pozwala się występować publicznie z odkrytą twarzą.

.

Małe księstwo Monako leży nad Morzem Śródziemnym, na wschód od Nicei i w pobliżu granicy z Włochami. Monte Carlo to modne miejsce rozrywki z cieszącymi się sławą kasynami i błyskotliwymi przedstawieniami operowymi i baletowymi. Księstwo jest także gospodarzem międzynarodowych sportowych zawodów motorowych: Rajdu Monte Carlo i Grand Prix Monaco. Rodzina Grimaldi sprawuje władzę w Monako od 1297 r., z przerwą w 1793 r., kiedy księstwo ogłosiło się republiką (1792) i znalazło pod kontrolą rewolucyjnej Francji. Grimaldi odzyskali władzę w 1861 r.; traktat z Francją z 1918 r. gwarantuje Monako autonomię, nawet w przypadku wygaśnięcia rodu Grimaldich. Gospodarka kraju opiera się na usługach finansowych; Monako stało się rajem podatkowym dla bogaczy. Nie istnieje podatek dochodowy, zaś podatki od prowadzenia działalności gospodarczej są dla wszystkich firm bardzo niskie. Księstwo dysponuje także niewielką liczbą wysokodochodowych zakładów nie zanieczyszczających środowiska oraz dobrze rozwiniętym sektorem usług turystycznych.

.

Nauru to maleńkie państwo wyspiarskie, usytuowane w zachodniej części Oceanu Spokojnego, na południe od równika i w odległości około 700 km od Kiribati. Jest to najmniejsza republika świata i charakteryzuje się posiadaniem jednego z najwyższych w świecie dochodów na 1 mieszkańca, co zawdzięcza jedynemu bogactwu naturalnemu kraju; fosforytom. Wyspa jest wynurzonym atolem koralowym, ze wznoszącym się centralnie płaskowyżem, gdzie bogate złoża fosforytów zostały w ciągu wieków utworzone przez odchody ptactwa. Wśród największych importerów fosforytów, stosowanych jako nawóz, znajdują się Japonia, Nowa Zelandia, Korea Południowa i Australia, Prowadzona w ostatnich latach na szeroką skalę eksploatacja surowca sprawiła, że zapasy wyczerpały się w końcu XX w., jednak zyski ze sprzedaży są wystarczające do utrzymania masowego napływu kapitału zagranicznego, co przynosi dochód, który powinien zamortyzować przestawienie dotychczasowej gospodarki na inny Typ. W miarę zamykania kopalń ziemia zaczyna być wykorzystywana w celach rolniczych: Nauru rozpoczyna eksport takich produktów, jak: banany, orzechy kokosowe i ananasy.

.

Paragwaj to mały, pozbawiony dostępu do morza kraj w Ameryce Południowej, usytuowany pomiędzy Argentyną, Boliwią a Brazylią. Największa w świecie elektrownia wodna (wzniesiona wespół z Brazylią) uczyniła z Paragwaju eksportera energii elektrycznej, jednak gospodarkę można w dużej mierze określić jako rolniczą; ograniczona jest ona przy tym do zaludnionych regionów wschodnich. Wzrost gospodarczy w latach osiemdziesiątych był nierówny z powodu złych warunków atmosferycznych i niskich cen produktów rolnych, stanowiących przedmiot eksportu. W 1989 r., po sześćdziesięciu latach władzy wojskowej, Paragwaj przeprowadził pierwsze demokratyczne wybory.

.

Portugalia, zachodni sąsiad Hiszpanii, była przez wiele wieków potęgą morską z koloniami w Brazylii, Indiach (Goa) i Chinach (Makau, ostatnia z kolonii, powróci pod zarząd Chin w 1999 r.). Od początku XIX w. Portugalia zaczęła chylić się ku upadkowi; w latach 1926-1975 znalazła się pod rządami dyktatorów. W 1986 r. przyłączyła się do Unii Europejskiej i chociaż nie osiągnęła jeszcze standardów europejskich, jej stabilność i niskie ceny czynią z niej popularny region turystyczny. Dalszy rozwój ekonomiczny Portugalii zależy od lepszej koniunktury na rynku europejskim.

.

Republika Nigru to kraj bez dostępu do morza, leżący w sercu Afryki. Graniczy z siedmioma krajami, z którymi współtworzy region Sahelu, od lat sześćdziesiątych systematycznie nawiedzany przez susze. Oprócz południowo-zachodnich obszarów ornych leżących w dolinie Nigru oraz przylegających do jeziora Czad sawann, resztę kraju (ponad 60%) obejmuje Sahara. Pomijając okresy ostatnich susz, Niger był państwem samowystarczalnym, jeśli chodzi o żywność; także w ostatnich latach obserwuje się symptomy poprawy gospodarki. Główne uprawy to: ryż, zboża i orzechy.

.

Federacja Malezji składa się z dwóch części: Malezji Zachodniej, położonej na południowym krańcu Azji Południowo-Wschodniej i stanów: Sabah i Sarawak, na wyspie Borneo. Kraj w ciągu wieków podlegał wielu inwazjom, co stworzyło bogatą mieszankę etniczną (ale także sytuacje konfliktowe); państwo podlegało wielokrotnym procesom rozpadu i rekombinacji w nowe formacje. Obecnie Malezja stanowi monarchię konstytucyjną, złożoną z trzynastu stanów, bogatych w uprawy przemysłowe i znaczące zasoby mineralne. Charakteryzuje się jedną z najsilniejszych gospodarstw w regionie.

.

Sierra Leone, położony na zachodnim wybrzeżu Afryki, zalicza się do grupy najbiedniejszych krajów świata, pomimo iż posiada złoża diamentów i złota. Kolonia założona przez Brytyjczyków w 1787 r. jako osada wyzwolonych niewolników; uniezależniła się w 1961 roku. W 1978 r. gospodarka kraju zbankrutowała. Po próbach wprowadzenia wielopartyjnej demokracji zamach wojskowy w 1992 r. przywrócił system jednopartyjny. Konflikt zbrojny z Liberią oraz działalność rebeliantów i bandytów zniszczyły nawet naturalne rolnictwo, które stanowi podstawę gospodarki; sytuacja ta uniemożliwiła także budowę elementarnej infrastruktury socjalnej i ekonomicznej. Bez stabilności nie można również rozwijać turystyki. Średnia długość życia to zaledwie 43 lata; stopień analfabetyzmu nadal wysoki: tylko 21% społeczeństwa (w tym 11% kobiet) umie czytać i pisać.

.

Sudan jest największym krajem kontynentu afrykańskiego. W 1983 r. wybuchła wojna domowa pomiędzy muzułmańską północą i afrykańskim południem Sudanu, co w połączeniu z suszami przyczyniło się do upadku gospodarki kraju, opartej na rolnictwie. Edukacja i kultura pozostają pod kontrolą dominującej partii politycznej i wojska, a także pod znacznym wpływem islamu.

.

Surinam, była kolonia holenderska, leży na północnym wybrzeżu Ameryki Południowej. W 1667 r. była przedmiotem negocjacji pomiędzy Holendrami a Brytyjczykami. Brytyjczycy w zamian za Nowy Amsterdam, późniejszy Nowy Jork, scedowali Holendrom Surinam. Od 1980 r. rządy wojskowe i wstrzymanie pomocy holenderskiej doprowadziły do upadku gospodarki, zwłaszcza eksploatacji złóż boksytów (głównego przemysłowego produktu eksportowego). Utrzymuje się wysoki poziom inflacji i bezrobocia; istnieje duży czarny rynek. Do najbiedniejszych grup etnicznych zaliczają się Indianie i ludność czarna. Wielu z nich, żyjąc w słabo rozwiniętym wnętrzu kraju, porośniętym lasem równikowym, wysuwa żądania dotyczące rozszerzenia kontroli i ochrony środowiska tego regionu. Edukacja pozostaje na wysokim poziomie, ale większość absolwentów uczelni emigruje do Holandii.

.

Żwakowska ul zalecana platforma internetowa


Plan miasta na stronie UM TychySKRYBA HURTOWNIA PAPIERNICZA TYCHYBIŻUTERIAWAKACJE 2017 z Muzeum gdzie miniaturka goni miniaturkęROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓWTURYSTYKA BEZ RYZYKAMINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKIPOLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE • .

.

Żwakowska ul linki zewnętrzne


http://chlodnictwo.net.pl/ .

https://www.polska.travel/pl/muzeum/muzeum-miniaturowej-sztuki-profesjonalnej-henryk-jan-dominiak-w-tychach/ .

https://www.bip.gov.pl/subjects/32916,Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach.

http://bazy.ngo.pl/profil/232762/Muzeum-Miniaturowej-Sztuki-Profesjonalnej-Henryk-Jan-Dominiak-w-Tychach .

https://msp.money.pl/baza-firm/muzeum-miniaturowej-sztuki-profesjonalnej-henryk-jan-dominiak-tychy-a1245246.html .

https://www.baza-firm.com.pl/muzea/tychy/muzeum-miniaturowej-sztuki-profesjonalnej-henryk-jan-dominiak-w-tychach/pl/76047.html .

http://www.janik.tychy.pl/ .

https://kolomnie.pl/nowe-tychy/muzeum-sztuki-wspolczesnej/muzeum-miniaturowej-sztuki-profesjonalnej-henryk-jan-dominiak/188563 .

http://www.biurostoklosa.pl/ .

Sprawdź gdzie skorzystasz z Karty Dużej Rodziny .

ABC – Kompresory – sprężarki, kompresory śrubowe, stomatologiczne .

ABC KOMPRESORY – DOMINIAK AH™ .

Ulica Sosnowa w Tychach .

2392.

Żwakowska ul Wedel, Tuczyński herb szlachecki pochodzenia niemieckiego stosowany na pomorzu od 1303 r. - autor Henryk Jan Dominiak 2020.

14 Responses to Żwakowska ul

 1. Agata Górecka says:

  Na nieprawdopodobnym skrzyżowaniu Żwakowskiej z Kopernika od listopada 2020 ma początek unikatowy Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem (w skrócie ITS). To niecodzienne zielone światło – nieprzeciętne przedsięwzięcie kierowane dla autobusów i trolejbusów, podczas kiedy na ulicach nie ma ruchu. Ponad wszystko, niepospolite klarowne informacje dla uczestników ruchu drogowego – prowadzących i pasażerów. Do elementów całokształtu przynależy tytułem przykładu badanie za pośrednictwem ważenia ciężarówek czy niebywałe sondowanie prędkości aut.
  .
  W ostatecznym razie nastąpi kres opóźnień – manewr autobusów i trolejbusów będzie lotem błyskawicy śledzony na e-mapach, a system w stosunku do niepunktualnych odniesie się, udzielając im priorytetu przejazdu na zdefiniowanych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną.
  .
  Koniec końcem wreszcie zastopują nerwowe sytuacje marnotrawiących czas i paliwo, automobilistów sparaliżowanych na czerwonym świetle przy zerowym poruszeniu gdzie okiem sięgnąć. Finalnie najnowszej generacji konstrukcja zarządzania i sterowania ruchem przestudiuje rekordy i ekspresowo uaktywni zielone światło.
  .
  Ekscentryczna i unikalna ulica Żwakowska staje się eksperymentalnym notowaniem nie tylko mikroregionu, ale również ogólnego sektora kołowego.
  Kompleksowy zakres robót na skrzyżowaniu Żwakowska i Kopernika uwzględnia (Id mapa 34):
  Syntetyczna przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu zgodnie z koncepcją załączniku nr 1.3 (Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Tychy dn. 30.07.2015) w zakresie:
  programów sterowania zgodnych z SOPZ, przyłącza, kanalizacji kablowej, kompletnego okablowania, masztów i wysięgników wraz z fundamentami, sygnalizatorów, detekcji ruchu, monitoringu, sterownika i komunikacji z CSR.
  .
  Tychy to etapowy po Warszawie, Białymstoku, Rzeszowie, Poznaniu i o ułamek skromniejszej amplitudzie w Bielsku-Białej wraz z Gliwicami, konglomerat zurbanizowany w Polsce, w którym wszczepia się trendy ITS.
  Równoznaczna finalizacja unijnego projektu „Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie” przyspiesza komunikację, a przewoźnictwo ogólnodostępne funkcjonuje szybciej i jest bardziej koneserskie. Rozbudowywane uporządkowania zawiadywania posunięciem ulicznym między innymi System Nadzoru Ruchu Tramwajowego (TTSS), materią którego jest tak harmonizować sygnalizację świetlną na krzyżówkach, by rozdysponować uprzywilejowanie dla tramwaju.
  Rozpiętość TTSS podłużnie strategicznych szyków tramwajowych pomieszcza uzbrojenie w tablice wskazówek przystankowych (plansze wyaprowidowane są w klawisz dla osób niedowidzących). Na dogląd pozycji krakowskiego taboru tramwajowego dają gwarancję pokładowe elektroniczne maszyny cyfrowe. Natomiast dodany przemyślny schemat to Obszarowy System Sterowania Ruchem (UTCS), pozwalający wyliczać ilość środków transportu i ich prędkość w przemieszczaniu komunikacyjnym (jak też autobusowym) i pieszym.
  .
  Do wyżej wymienionych upodabnia się kompleks z uprawnieniem powiatu o liczebności 127 590 mieszkańców, gdzie rdzeniem sumarycznej technologii stanie się Centrum Sterowania Ruchem, umiejscowione w tyskim stadionie, w którym zamontowana będzie ściana wizyjna.
  .
  Misją CSR stanie się:
  * Super nowoczesne koncentrowanie istniejących doniesień o ruchu drogowym.
  * Prekursorskie weryfikowanie dynamiki przez siatkę kamer, w sytuacji wypadku, procedura z mety ujawni news o ograniczeniach na tablicach w określonych pozycjach dzielnic.
  * Nowomodna obsługa cyfrowych stacji monitorujących pogodę (12 stacji pogodowych), pomiar zanieczyszczeń i poziomu hałasu (4 stacje), co więcej raportowanie o miejscach parkingowych (system detekcji wolnych miejsc na 14 parkingach), o które wzbogacone zostaną ulice.
  * Niekonwencjonalne sterowanie dopełniającymi znakami o płynnej treści informującymi VMS o niebezpieczeństwach i utrudnieniach, meldującymi kierowcom jak unikać zatory drogowe.
  * Reformistyczne sprawowanie kontroli nad zamontowanymi na przystankach tablicami i urządzeniami automatycznie zliczającymi pasażerów w autobusach.
  * Nietradycyjne ważenie samochodów ciężarowych w aktywności – 5 stacji ważenia pojazdów na drogach krajowych (Beskidzka – DK-1, Beskidzka – DK-86, Mikołowska – DK-44, Oświęcimska – DK-44, Turyńska – DK-44).
  * Ultranowoczesna lustracja jazdy na czerwonym świetle – blisko 600 różnego typu kamer.
  * Nowatorski odcinkowy pomiar prędkości – 6 lokalizacji odcinkowego sprawdzianu szybkości.
  * Wynalazcze wprowadzanie rozwiązań jazdy adekwatnej do obowiązujących przepisów.
  .
  Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem to wysokowydajny instrument zarówno ultranowoczesny jak i eksperymentalny do administrowania Tychami. Najświeższe technologie pilotowania integrują wiele podsystemów akceptujących bezbłędne profitowanie przelotowości drogi ogólnego użytku publicznego.
  Absolutny nakład pieniężny łącznie z adaptacją skrzyżowań to około 118 mln zł. Z tej kwoty Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, z puli na tzw. niskoemisyjny transport miejski, dofinansował orientacyjnie 85%. Aktywa uwzględniono w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego, a inwestycję rozplanowywano na lata 2019-2021.
  .
  Restrukturalizacji poddanych zostanie aż 40 skrzyżowań ulic:
  Od 10? sierpnia 2020:
  * kryształowe, urządzone z przepychem wiązadło Budowlanych – Begonii 8012 S (Hotelowiec).
  Od 17 sierpnia 2020:
  * nieskalane, upiornie najznakomitsze wiązanie Budowlanych 8015 S – Burschego 8015 S – Gliczańska.
  * szlachetne, wystrzałowo paradne więzy Mikołowska – wyjazd z Browaru.
  Od 22? sierpnia 2020:
  * lśniąca, niepojętnie pompatyczna więź Katowicka – Grabowa 190 980 S – Jesionowa 191 360 S – Czułów, wycinek tyskiej strefy kojarzony z punktem kulminacyjnym nocy, gdy apogeum tężyzny osiągały strzygi, zmory (mary), diabły i w folklorze żydowskim dybuki.
  * promienna, różniąca się diametralnie kosztowna hybryda na przejściu dla pieszych na ul. Edukacji w rejonie skrzyżowania z ul. Fitelberga.
  Od 16 września 2020:
  * całe w skowronkach, najznakomitsze włączenie Mikołowska – Powstańców 192 740 S.
  * rozświetlona, nieporównywalna zbitka Mikołowska – Katowicka – Oświęcimska 192 490 S.
  * świetliste, powalające z nóg zespolenie Stoczniowców 70 8013 S – Konecznego 191 580 S.
  * jaśniejące, nie do wyrażenia zjednoczenie Katowicka – Sadowa 193 000 S.
  Od 16 listopada 2020:
  * świetlany, rzucający się w oczy zlepek Katowicka 8004 S – Tulipanów 193 530 S.
  * udana, wielkoświatowe, rozstrzygająco prestiżowe złącze Żwakowska 8013 S – Kopernika 191 620 S.
  .
  Kolejne skrzyżowania to:
  * intratne, kokieteryjnie luksusowe rozdroże Mikołowska – Wierzbowa 8007 S.
  * rentowny, idealnie koksowy rozstaj Mikołowska – Obywatelska 192 420 S.
  * pomyślnie, czarownie bizantyjskie rozstajne drogi Mikołowska – Wałowa 193 600 S – Wilkowyje, tyska enklawa ościenna z Mikołowem, Katowicami, Wyrami.
  * szczęśliwy, zmysłowo superancki alians Mikołowska – Dołowa 190 670 S – Burschego 8015 S.
  * optymistyczna, niestereotypowa optymalna fuzja Mikołowska – Katowicka.
  * niezły, prima ekstrawagancki interfejs Oświęcimska – Czarna 8003 S – Sadowa.
  * kasowa, obrazowo wystrzałowa kombinacja Oświęcimska – Długa 8002 S – Urbanowice, ziemia należąca do tyskich kształtów granicznych.
  * pozytywna, genialnie niewypowiedziana kompozycja Katowicka – Zwierzyniecka 8003 S.
  * przynoszący zysk, rozbrajająco finezyjny kompozyt Al. Bielska 8004 S – Budowlanych – Edukacji 8015 S.
  * złotówkodajny, przecudnie nieopisany kontakt Aleja Bielska – Cienista 8011 S – Niepodległości 8011 S.
  * zyskowne, niedościgle rajskie łączenie Al. Bielska – Czarnieckiego 190 480 S – Cyganerii 190 460 S.
  * złotodajny, wyśmienicie ekskluzywny łącznik Al. Bielska – Sikorskiego 8013 S.
  * szczęsny, nieziemsko arcymistrzowski mariaż Stoczniowców 70 – Reymonta 192 830 S.
  * fortunny, przemożnie ekscytujący melanż Sikorskiego – Aquapark.
  * popłatna, bezkonkurencyjnie jedyna w swoim rodzaju mieszanka Sikorskiego Władysława, gen. – Uczniowska.
  * sprzyjająca, baśniowo wyborowa nić Sikorskiego – Tołstoja 193 510 S.
  * obiecujące, przeogromnie wykwintne ogniwo Sikorskiego – Żółkiewskiego 194 130 S.
  * najlepiej dopasowane, magicznie nieposzlakowane pomieszanie Piłsudskiego 8012 S – Jordana 191 400 S – Poziomkowa 192 750 S.
  * bliski duszy, niecodziennie bajkowy pomost Piłsudskiego – Tischnera.
  * owocne, niebiańsko wydechowe powiązanie Towarowa 8010 S – PKM.
  * pożyteczne, niewypowiedzianie szałowe przyłączenie Mikołowska – Asnyka 8015 S.
  * nieoszacowana, nieprawdopodobnie zakręcona relacja Al. Niepodległości – Grota Roweckiego 8017 S.
  * pomyślne, odlotowo doborowe skręcenie Al. Niepodległości – Wyszyńskiego 8018 S.
  * arcykosztowna, ekstra nieporównywalna solidarność Edukacji – Wejchertów 193 620 S.
  * bezcenny, biegunowo rekordowy spaw Edukacji – Wyszyńskiego.
  * preferowane, mefistofelicznie świetlane spięcie Edukacji – Fitelberga 190 820 S.
  * drogocenne, nadobowiązkowo dostojne spoidło Edukacji – Grota Roweckiego.
  * warte fortuny, generalnie arystokratyczne spojenie Burschego – Andersa 190 020 S – Hlonda 191 020 S – Stare Tychy, okolice dały początek w 1480 r. pierwszemu tyskiemu kościołowi – św. Marii Magdaleny, a w 1629 r. na tym osiowym trybiku pojawił się Browar Książęcy.
  * zdatna, godziwie frapująca spójnia Browarowa 190 330 S – Damrota 190 600 S.
  * wartościowy, aż nazbyt elitarny sprzęg Mikołowska – Dojazdowa 190 650 S.
  * najmilszy, ponad miarę zaszczytny stosunek Oświęcimska – Marzanny 192 040 S – Jaskrów 191 310 S.
  * zbawienna, zatrważająco oczarowująca suma Mikołowska – Leśna 191 810 S.
  * korzystna, prawdziwie bez skazy synteza Sikorskiego 8013 S rejon ul. Paprocańska 192 600 S.
  * nieoceniona, bajerancko lukullusowa unia Piłsudskiego 8012 S – Paprocańska – Paprocany, porcja rewiru tyskiego.

 2. Agata Górecka says:

  Bonifikata [łac.], opust, ustępstwo sprzedającego towar lub usługę na rzecz nabywcy. Obniżanie jest odszkodowaniem za poniesioną stratę, np. w przypadku dostaw nie całkiem zgodnych z zamówieniem. Zmniejszenie stosowane jest w transakcjach handlu hurtowego. Po umniejszenie sięga się w ubezpieczeniach, jeśli prawdopodobieństwo szkody jest na tyle małe, iż uzasadnia zastosowanie bonifikaty od składki ubezpieczeniowej. Z dekortu czyni się użytek w postępowaniu podatkowym. Banki w podobny sposób często wymierzają przecenę własnych wytworów w stosunkach bankowych itd. W większości wypadków stosowane są wyprzedaże wartościowe, jak rabat, skonto i obniżka parytetów.

 3. Agata Górecka says:

  Makadam, stosowana niesystematycznie nazwa nawierzchni drogowej. Składa się z dwóch uwałowanych (ciężkimi walcami drogowymi) poziomów tłucznia kamiennego. Warstwy dolnej o ziarnistości 6-12 cm i górnej (cieńszej) o ziarnistości 4-6 cm. Na skutek dwustronnego klinowania się bryłek obu warstw uzyskuje się umiarkowanie dużą stabilność nawierzchni. Nazwa pochodzi od nazwiska szkockiego inżyniera Johna Loudona McAdama (1756-1836), który wykonał warstwę wierzchnią makadam po raz pierwszy około 1820.

 4. Agata Górecka says:

  Szlaki z języka niemieckiego to drogi handlowe, których pierwszoplanowym zadaniem jest przeznaczenie wielkiemu handlowi w skali świata. W odległej w czasie Polsce pojęciem szlaki formułowano ponad wszystko przebiegi, które najczęściej użytkowali kupcy przemieszczający się z nad Morza Czarnego do Polski. W XVI-XVII wieku eksploatowane dodatkowo za sprawą Tatarów w trakcie ich najazdów na Polskę.

  Egzystowały 3 sztandarowe szlaki. Pierwszy to Szlak czarny kierował z Krymu z orientacją pn.-zach. do Bahu. Po czym w granicach 150 km w kierunku północnym, gdzie rozczepiał się na zachodni i pn.-zach. otaczając łukiem ukraińskie miasto Humań. W dalszym ciągu trzymał ster na Bizancjum Konstantynopol i zespół miejski Zabaraż nad rzeką Gniezną w obwodzie tarnopolskim. Drugi to Szlak kuczmański inaczej ozwany Szlakiem podolskim. Wyjściowo zespołowy ze Szlakiem czarnym, jednakże od Bahu kierował się na pn.-zach., pomiędzy Bohem i Dniestrem koło Baru i stawiał krzyżyk na swoim biegu w okolicach Zbaraża będącego do 1945 w Polsce. Trzecim był Szlak wołowski, który królował z Krymu do wylotu Dniestru. Od tego punktu w kierunku pn.-zach. w gronie Dniestru i rzeki w południowo-wschodniej Europie nazywanej Prut. Miał miejsce w niewielkiej odległości od Śniatyna w obwodzie iwanofrankiwskim i Halicza trzeciego w odniesieniu do wysokości szczytu w polskiej części Bieszczadów. Szlak ten docierał do terytorium pogranicza wschodniego Roztocza i Wyżyny Podolskiej czyli do Lwowa nad rzeką Pełtwią i Przemyśla zlokalizowanego nad Sanem przy przesmyku Wiaru.

 5. admin says:

  1). orientacja kategoria:
  ciąg. dojazd. dukt. linia komunikacyjna. eskapada. robinsonada. środek uniwersalny. zależności między ciągiem arytmetycznym i geometrycznym. ciąg an jest ciągiem kolejnych liczb naturalnych których reszta z dzielenia przez 3 jest równa 1. ciąg dalszy nastąpi skrót. robinsonada cechy gatunkowe. eskapada w góry. dojazd pracownika do miejsca wykonywania pracy a prawo do wypłaty tzw. kilometrówki. maksymalny czas dojazdu do pracy. ciąg gór leżących jedna za drugą. ciąg ograniczony z góry i z dołu. korzystając z twierdzenia o ciągu monotonicznym i ograniczonym wykazać zbieżność. przecinka w lesie dukt. dukt światłowodowy. dukt pisma. dukt kablowy. linia komunikacyjna za frontem. główna linia komunikacyjna. spec od robinsonad bramkarz. uniwersalny środek do oprysku drzew owocowych. uniwersalny środek czyszczący. uniwersalny środek do czyszczenia podłóg.

 6. admin says:

  2). kwalifikacja wariant:
  ambrozyjski gościniec. arcy-piękna szosa. anielski trakt. atrakcyjna przecznica. boska wylotówka. cudny pas. cudowny szlak komunikacyjny. czarowny tor. dorodny wielki gościniec litewski szlak. doskonałe rozwidlenie gościńców. fantastyczna szosa strategiczna równoległa do linii frontu. fascynująca szosa stu zakrętów. fenomenalny stroczy zakręt. godna podziwu szosa endurance. godny pozazdroszczenia trakt królewski. jak z bajki trakt porodowy.
  .
  jak z obrazka trakt kolejowy. kapitalna mapa kolejowa polski wyznaczanie trasy. kwitnąca przecznica agroturystyka. krasnolica przecznica roślina. krasna przecznica polowa. ładna przecznica w kopalni. nadzwyczajna nowa trasa wylotowa z warszawy do krakowa. najwyższej próby wola gołkowska budowa drogi. nieziemska wylotówka na gdańsk. niezwykłe napinacze do pasów transportowych. olśniewające pasy bezpieczeństwa w samochodzie przepisy.
  .
  jaki oszałamiający pas na przepuklinę kręgosłupa. pierwszej klasy główny szlak komunikacyjny lub transportowy krzyżówka. pierwszej wody tor główny zasadniczy. piękniutkie funkcje torów stacyjnych. pięknolicy tor kartingowy. pięknytor saneczkowy zimowy. porywający tor wyrazów autostrada. przecudny elektryczny tor wyścigowy z pętlami. przecudowny tor samochodowy wyścigowy zabawka dla dzieci.

 7. admin says:

  Szwajcaria leży w sercu zachodniej Europy. Jest dziełem wyjątkowo stabilnego i bogatego narodu, który zbudował swój dorobek na usługach finansowych. Obecnie posiada najwyższy dochód w świecie oraz najwyższą stopę życiową. Tak długo jak pozostanie poza Unią Europejską, będzie międzynarodowym rajem podatkowym, ale przewaga Szwajcarii w świadczeniu usług bankowych może ulec zmniejszeniu pod naciskiem konkurencji, podobnie jak wysokie podatki – dla osób bez prawa stałego pobytu – mogą zniechęcić inwestorów. Tempo wzrostu gospodarczego zmniejszyło się w latach 1990-93, ale wskaźnik bezrobocia pozostaje na poziomie tylko 5%.

 8. admin says:

  ul. – wyrażenie językowe:

  głośna przepiękna ul. zachodnia. gwarna przepyszna ul. zamkowa. hałaśliwa prześliczna ul. zamiejska. ożywiona prześwietna ul. zacisze. jazgotliwa przeurocza ul. zagłoby. krzykliwa przewyborna ul. armii krajowej. pełna życia rajska ul. architektów. rozdyskutowana rewelacyjna ul. arciszewskiego. rozgadana rozbrajająca ul. wyspiańskiego. rozkrzyczana seraficzna ul. wojska polskiego. rozszczebiotana śliczna ul. wolności. roztrajkotana świetna ul. wiejska. rozwrzeszczana urodna ul. wierzbowa. wrzaskliwa urodziwa ul. wieniawskiego. zgiełkliwa urokliwa ul. ułańska. ludna urzekająca ul. uniwersytecka. przepełniona wyborna ul. urocza. rojna wyśmienita ul. zwierzyniecka. ruchliwa na sto dwa ul. Bieruńska 8008 S. tłoczna nieprzeciętna ul. Cielmicka 8009 S. uczęszczana smaczna ul. Dąbrowskiego 8019 S.
  .
  zatłoczona zachwycająca ul. zdrowa. gremialna zjawiskowa ul. zielona. gromadna zniewalająca ul. traugutta. liczna apolińska ul tramwajowa. masowa buzi warta ul. tatrzańska. nabita czarująca ul. tatarska. stadna genialna ul. słoneczna. wieloosobowa gładka ul. pocztowa. wielotysięczna hoża ul. pochmurna. wielusettysięczna idealna ul. podgórna. wypełniona najlepsza ul. wystawowa. zapchana rasowa ul. muzyczna. zatkana śliczniutka ul. muzealna. nafaszerowana upojna ul. kujawska. naszpikowana arcymistrzowska ul. poznańska. przeciążona bezkonkurencyjna ul. jugosłowiańska. przeładowana bezprzykładna ul. mostowa. usiana mistrzowska ul. wysoka. zakitowana smakowita ul. Dzwonkowa 8003 S. załadowana wymarzona ul. Jaroszowicka 8002 S. napełniona znamienita ul. Jarzębinowa 191 280 S. obfitująca w radość bezbłędna ul. Jaśkowicka 8012 S.

 9. admin says:

  ul. – związek wyrazowy:

  pełniuteńka niezrównana ul. herbowa. napakowana perfekcyjna ul. herbu Janina. napchana pierwszorzędna ul. heroldów. roztętniona pokazowa ul. Diamentowa. najeżona popisowa ul. Leśna. przepojona radością pyszna ul. Henryka Brodatego. przesycona roślinnością rarytasowa ul. Lotnicza. upstrzona reklamami sensacyjna ul. Lotników. usłana straganami spektakularna ul. Rybacka. często odwiedzana uderzająca ul. Malachitowa. przeludniona wirtuozerska ul. Mała Góra. zaludniona wirtuozowska ul. Encyklopedyczna. dość znana wybitna ul. Hodowlana. stłoczona wyjątkowa ul. Hantkego. ściśnięta zadziwiająca ul. Bojkowska. wypełniony po brzegi zawrotny uliczny styl koszulki. naburmuszona zdumiewająca odzież uliczna kibicowska. cięta jak osa znakomita odzież uliczna patriotyczna.
  .
  nabzdyczony celujący uliczny wojownik. naindyczone jak się patrzy uliczki włoskie. napuszona koncertowa uliczka Czarno Biała. nastroszone przednie uliczne jedzenie. niezadowolony setny uliczny grajek. odęte wyborowe płyty chodnikowe do wykończenia układanego trotuaru. wściekła na medal ul. Winiarskiego. zagniewana na piątkę ul. Słonecznikowa. krytyczne wyskokowe płyty chodnikowe. zjeżona kiedyś wzorowa ostatnimi czasy kostka brukowa. dawno nieprzystępna teraz bez zarzutu kostka granitowa. buło, że nafaszerowany dziurami od paru miesięcy celny chodnik spacerowy. przepełniony kongenialny chodnik wzdłuż ulicy.

 10. admin says:

  Nowy model – kontrolny pakiet 4 kolekcji progresywistycznej autorytatywności twórczej. Współrzędne: 50° 7′ 0.7″ N, 18° 58′ 40.6″ E . 50.116861 szerokości geograficznej północnej od równika. 18.977944 długości wschodniej od południka zero. UTM 34U 355442 5553582. koszmar minionego lata z ulicy wiązów. most nad szosą. auto na środku ulicy. czy auto na rondzie ma pierwszeństwo. rondo z pierwszeństwem wjazdu gdzie w polsce. skrzyżowanie o ruchu okrężnym bez znaku ustąp pierwszeństwa. znak ustąp pierwszeństwa. 2394/8.

 11. admin says:

  Kategoria:

  Grono. Miejskie Centrum Kultury. Teren. Kinga. Papierniczy. Pieczątka. Dziurkacze. Ksero. Papierniczy poznan. Środowisko. Europa. Aleja Jana Pawła II w Tychach. Ulica Skośna w Świerczyńcu. Ulica Armii Krajowej w Tychach. Ulica Łowiecka w Pszczynie. Ulica Fabryczna w Tychach. Ulica Główna w Tychach. Ulica Katowicka w Tychach. Ulica Legionów Polskich w Tychach. Ulica Prosta w Tychach. Ulica generała Władysława Sikorskiego w Tychach. Ulica Tulipanów w Tychach. Polska państwo w Europie Środkowej.

 12. admin says:

  uliczne wyścigi motocyklowe. przesmyk poziomkowa. cebulowa. przełęcz czereśniowa. kalafiorowa. zaułek popielata. szpaler agrestowa. ulica grzybowska, ziemniaczana. ul. górnicza, buraczana. ujście mariacka. obwodnica śliwkowa. pasmo ligonia, krokodyli. przełaz krzywa. żwirówka grzybowa. bocznica ekologiczna. śledziowa. wylot cytrynowa. tor grejpfrutowa. pomnik na rynku. ulica rybna. podjazd ślimaka. ostroroga. gardło pokątna. korytarz żółta. przejazd fioletowa. jabłoniowa. piramida cheopsa w środku jałowiec. świerk konika w wieży eiffla. mapa ulic miejskich. jak wynika z kodów pocztowych 43-100 Tychy. 8/2394 wyrazów.

 13. admin says:

  nienaganna ulica Chabrów. w dechę rozwiązanie przejezdne Teofila Lenartowicza. w deseczkę ul. Janka Krasickiego. szampańska ulica Żubrów. miodowa ul. Wiśniowa. nadobna ul Jedności 8009 S. przemiła ul Lokalna 8020 S. magiczna ul. Mąkołowska 8006 S. malownicza ul. Metalowa 8010 S. miła ul. Mysłowicka 8001 S. nastrojowa ul. Myśliwska 8016 S. pociągając ul. Podleska 8006 S. ul. powabna Przemysłowa 8010 S. interesująca ulica de Gaulle’a Charlesa, gen. 190 900 S. słodka ul. Serdeczna 8020 S. cherubinowa ul. Starokościelna 8017 S. niebywała ul. Targiela 8014 S. niecodzienna ul. Urbanowicka 8009 S.
  .
  onieśmielająca ul. Gilów 190 910 S. pozbawiająca śmiałości ul. Gołębia 190 940 S. pozbawiająca pewności siebie ul. Gostyńska 190 950 S. pewna siebie ul. Hetmańska 191 005 S. pesząca ul. Górna 190 970 S. o oczywistej przewadze ul. Jagiełły 191 210 S. napełniająca pokorą. ul. Jagodowa 191 220 S.

 14. admin says:

  B exemplum Henryk Jan Dominiak
  A eksplikacja Henryk Jan Dominiak

Content | Menu | Access panel
Accessibility